Szczegóły ogłoszenia

ZP/12/2021

"Centrum danych wraz z systemem kopii zapasowej umożliwiające obsługę warstwy lokalnej MSIM oraz obsługę środowiska IT Szpitala "

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 137,8 2021.05.04 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ -ZP-12-2021- MSIM doc 1437,5 2021.05.04 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia docx 906,2 2021.05.04 57
Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy docx 840,4 2021.05.04 37
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 1063,0 2021.05.04 47
Załącznik nr 4-Projekt umowy doc 1007,0 2021.05.04 42
Załącznik nr 4a-Projekt umowy powierzenie doc 909,5 2021.05.04 42
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw docx 838,9 2021.05.04 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ -1 doc 22,8 2021.05.26 18
Wyjaśnienie treści SWZ -2 doc 20,9 2021.05.26 19
Wyjaśnienie treści SWZ -3 doc 20,7 2021.05.26 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,5 2021.06.07 5
Informacja z otwarcia ofert doc 187,5 2021.06.07 2

Pobierz wszystkie dokumenty