Szczegóły ogłoszenia

BP.271.25.2021.BS

"Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w latach 2021-2022 - IV części II przetarg"

Gmina Śrem

                     

Brak dokumentów do pobrania