Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/18/2021

"Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń endoskopowych"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 61,0 2021.04.16 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,5 2021.04.16 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,5 2021.04.16 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 1 docx 18,8 2021.04.26 38
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 pdf 25,1 2021.04.26 37
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 25,1 2021.05.05 36
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 25,1 2021.05.12 31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 pdf 25,1 2021.05.24 19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 pdf 26,0 2021.05.31 14
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 1 docx 18,8 2021.04.26 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 docx 22,8 2021.05.05 32
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3 docx 22,8 2021.05.12 29
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 4 docx 22,7 2021.05.24 14
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 5 docx 22,7 2021.05.31 11
Sprawozdanie zpodpisami na koncu 2019-2 pdf 1583,0 2021.06.01 8
Sprostowanie wyjaśnienia treści SWZ z dnia 01.06.2021 r. (procedura uproszcz docx 27,2 2021.06.04 5
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 33,0 2021.06.01 8
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 32,0 2021.04.16 57
zał. nr 2 do SWZ - zadanie nr 1 xlsx 12,8 2021.04.16 49
zał. nr 2 do SWZ - zadanie nr 2 xlsx 12,0 2021.04.16 48
zał. nr 2 do SWZ - zadanie nr 3 xlsx 11,3 2021.04.16 43
zał. nr 2 do SWZ - zadanie nr 4 xlsx 11,3 2021.04.16 41
zał. nr 2 do SWZ - zadanie nr 5 xlsx 11,4 2021.04.16 43
zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy docx 48,6 2021.04.16 45
zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy - MODYFIKACJA po sprostowaniu z dnia 04.06. docx 49,4 2021.06.04 4
zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy - MODYFIKACJA z dnia 01.06.2021 r. docx 49,4 2021.06.01 9

Pobierz wszystkie dokumenty