Szczegóły ogłoszenia

01/ZP/2021/U

"Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 209,8 2021.03.02 194

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 366,5 2021.03.02 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Arkusz asortymentowo cenowy xlsx 82,4 2021.03.02 178
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,1 2021.03.02 178
Jednolity europejski dokument zamówienia zip 79,9 2021.03.02 173
Wzór oferty na dostawy doc 30,8 2021.03.02 184
Wzór umowy na dostawy lub usługi zip 762,0 2021.03.02 179

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie nr 1 pdf 144,3 2021.03.08 186
Odpowiedź na zapytanie nr 2 pdf 143,4 2021.03.09 184

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2021.03.15 169
Informacja z otwarcia 01ZP2021U pdf 167,6 2021.03.15 183

Pobierz wszystkie dokumenty