Szczegóły ogłoszenia

03/ZP/2020

"Dostawy leków onkologicznych w ramach programów lekowych dla szpitala w Pilchowicach "

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 406,3 2020.02.11 436

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1288,6 2020.02.11 311

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Arkusz asortymentowo cenowy xls 77,0 2020.02.11 440
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.02.11 432
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.02.11 421
Wzór oferty na dostawy doc 29,0 2020.02.11 437
Zal nr 4 wzor umowy 03ZP2020 pdf 450,8 2020.02.11 429

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na zapytanie 03ZP2020 pdf 106,1 2020.02.18 444

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 79,1 2020.02.21 436

Pobierz wszystkie dokumenty