Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2020

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w latach 2020 - 2021 (III postępowanie) - Leśnictwa Kołowo, Baniewice. "

PGL LP Nadleśnictwo Gryfino

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2020_S 027-061962 pdf 193,6 2020.02.07 514

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pakiet nr 1 (Kołowo) pdf 128,8 2020.03.24 598
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet 2 (Baniewice) pdf 119,4 2020.03.23 568

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_Usługi_leśne_2020-2021-III.- Kołowo, Baniewice pdf 460,6 2020.02.07 381

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_68690d41-7243-48d3-ae47-a88852d69aa6 asc 0,7 2020.02.07 474
Zal_nr_01 - Formularz Oferty doc 166,5 2020.02.07 478
Zal_nr_02 - Kosztorys Ofertowy xls 57,5 2020.02.07 507
Zal_nr_03 - OPZ zip 1170,1 2020.02.07 540
Zal_nr_04 - Specyfikacja techniczna pdf 405,1 2020.02.07 485
Zal_nr_05 - Procedura odbioru prac pdf 242,3 2020.02.07 478
Zal_nr_06 - JEDZ zip 386,5 2020.02.07 496
Zal_nr_07 - Zobowiązanie podmiotów trzecich doc 155,0 2020.02.07 479
Zal_nr_08 - Oświadczenie grupa kapitałowa doc 155,0 2020.02.07 470
Zal_nr_09 - Oświadczenie (wykluczenie) doc 155,0 2020.02.07 476
Zal_nr_10 - Wykaz usług docx 17,9 2020.02.07 505
Zal_nr_11 - Wykaz osób docx 21,1 2020.02.07 499
Zal_nr_12 - Wykaz sprzętu docx 18,0 2020.02.07 472
Zal_nr_13 - Wzór umowy pdf 503,1 2020.02.07 478
Zal_nr_14.1 - identyfikator postępowania docx 12,2 2020.02.07 471
Zal_nr_15.1 - katalog norm pdf 1786,2 2020.02.07 471
Zal_nr_15.2 - normy zakładowe zip 1034,6 2020.02.07 490

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert [10.03.2020] pdf 599,2 2020.03.10 498

Pobierz wszystkie dokumenty