Szczegóły ogłoszenia

24/ZP/2019

"Wykonanie , dostawa, montaż drzwi do pomieszczeń administracyjnych w budynku szpitala "

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 219,1 2019.11.18 464

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 976,0 2019.11.18 307

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.11.18 437
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.11.18 462
Wzór oferty na dostawy doc 26,7 2019.11.18 453
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 541,5 2019.11.18 451
Załącznik nr 3 24ZP2019 po zmianie pdf 135,1 2019.11.20 465

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 36,3 2019.11.20 456

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 170,7 2019.11.21 447

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja otwarcia _ sprostowanie 24ZP2019 pdf 98,7 2019.11.27 450

Pobierz wszystkie dokumenty