Szczegóły ogłoszenia

23/ZP/2019

"Zakup respiratorów do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów dorosłych dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach."

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 388,7 2019.11.15 458

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1058,7 2019.11.15 328

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.11.15 451
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 23,8 2019.11.15 432
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.11.15 443
Szczegółowy opis zamówienia doc 114,5 2019.11.19 439
Wzór oferty na dostawy doc 26,6 2019.11.15 446
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1074,3 2019.11.15 441

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach 23ZP2019 pdf 39,9 2019.11.19 449
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 41,6 2019.11.18 446

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie nr 1 i nr 2 23ZP2019 pdf 132,2 2019.11.19 438
Odpowiedź na zapytanie nr 3 23ZP2019 pdf 64,5 2019.11.20 443

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 52,2 2019.11.22 451

Pobierz wszystkie dokumenty