Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.14.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w latach 2020 - 2021 "

PGL LP Nadleśnictwo Gryfino

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-S 202-491861 pdf 262,8 2019.10.18 436

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianach 2019-S 207-505712 pdf 67,5 2019.10.25 402

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_Gryfino_usługi_leśne_2020-2021 pdf 21407,4 2019.10.18 366

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał_nr_01 - Formularz Oferty doc 166,0 2019.10.18 393
Zał_nr_02 - Kosztorys Ofertowy xls 128,0 2019.10.18 424
Zał_nr_03 - OPZ (3.1-3.7.) zip 2628,1 2019.10.18 412
Zał_nr_04 - Specyfikacja techniczna pdf 409,0 2019.10.18 828
Zał_nr_05 - Procedura odbioru prac pdf 239,7 2019.10.18 389
Zał_nr_06 - JEDZ zip 398,5 2019.10.18 397
Zał_nr_07 - zobowiązanie podmiotów trzecich doc 156,0 2019.10.18 379
Zał_nr_08 - Oświadczenie grupa kapitałowa doc 154,0 2019.10.18 377
Zał_nr_09 - Oświadczenie (wykluczenie) doc 154,5 2019.10.18 407
Zał_nr_10 - Wykaz usług docx 17,8 2019.10.18 394
Zał_nr_11 - wykaz osób docx 21,0 2019.10.18 382
Zał_nr_12 - wykaz sprzętu docx 18,0 2019.10.18 392
Zał_nr_13 - Wzór umowy pdf 506,2 2019.10.18 374
Zał_nr_14.1 - identyfikator postępowania pdf 117,7 2019.10.18 418
Zał_nr_14.2 - KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e39df4c2-8356-415e-9046-f99ec55 asc 0,7 2019.10.18 446
Zał_nr_15.1 - katalog norm pdf 1786,2 2019.10.18 466
Zał_nr_15.2 - normy zakładowe zip 1034,6 2019.10.18 377

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ [14.11.2019] pdf 635,6 2019.11.14 380

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert [19.11.2019] pdf 949,2 2019.11.19 558
Informacja ze spotkania z Wykonawcami w dn.06.11.2019 pdf 1181,1 2019.11.07 452
Spotkanie z Wykonawcami [06.11.2019] pdf 242,2 2019.10.24 407

Pobierz wszystkie dokumenty