Szczegóły ogłoszenia

20/ZP/2019

"Dostawy leku onkologicznego GEFITINIBUM"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 396,1 2019.09.11 467

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1328,0 2019.09.11 307

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
arkusz asortymentowo-cenowy 20ZP2019 xls 25,5 2019.09.11 490
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.09.11 481
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.09.11 480
Wzór oferty na dostawy doc 25,8 2019.09.11 477
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 371,7 2019.09.11 469

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 231,5 2019.09.16 467

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 42,1 2019.09.19 484

Pobierz wszystkie dokumenty