Szczegóły ogłoszenia

16/ZP/2019

"Obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego "

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 395,6 2019.08.29 487

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1318,8 2019.08.29 302

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.08.29 467
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.08.29 478
Szczegółowy opis zamówienia pdf 221,4 2019.08.29 483
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2019.08.29 488
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2019.08.29 494
Wzór oferty na dostawy doc 28,2 2019.08.29 510
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1116,4 2019.08.29 487

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 45,1 2019.09.11 457

Pobierz wszystkie dokumenty