Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.6.VI.2019

"Dostawa leków i wyrobów medycznych"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 138,5 2019.06.27 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
02.07.2019 Odpowiedzi doc 90,5 2019.07.02 48
05.07.2019 r. - zestawienie z otwarcia ofert xls 26,5 2019.07.05 36
Ogłoszenie wyniku bez pakietu nr 10 doc 69,0 2019.07.18 33
SIWZ doc 175,5 2019.06.27 50
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 76,5 2019.06.27 43
Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy xls 78,5 2019.06.27 95
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 47,0 2019.06.27 36
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej doc 30,0 2019.06.27 36
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 36,5 2019.06.27 35
Załącznik nr 6 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy doc 59,0 2019.06.27 43

Pobierz wszystkie dokumenty