Szczegóły ogłoszenia

12/ZP/2019

"Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 402,7 2019.06.26 508

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 1525,1 2019.06.26 334

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.06.26 511
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.06.26 507
Przedmiar robót pdf 90,0 2019.06.26 510
STWiORB 12ZP2019 zip 11836,8 2019.06.26 519
Wykaz osób doc 18,6 2019.06.26 468
Wykaz robót 12ZP2019 docx 18,0 2019.06.26 490
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,4 2019.06.26 502
Wzór umowy na roboty budowlane pdf 1128,7 2019.06.26 493
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2019.06.26 489

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 52,9 2019.07.16 473

Pobierz wszystkie dokumenty