Szczegóły ogłoszenia

11/ZP/2019

"Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 414,5 2019.05.27 478

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,2 2019.05.27 304

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Arkusz asortymentowo-cenowy 11062019 xls 138,0 2019.05.27 498
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.05.27 475
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2019.05.27 472
Wzór oferty na dostawy doc 28,9 2019.05.27 472
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1122,0 2019.05.27 484

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie nr 1 11ZP2019 pdf 51,7 2019.05.31 494
Odpowiedź na zapytanie nr 2 11ZP2019 pdf 106,3 2019.06.03 480
Odpowiedź na zapytanie nr 3 11ZP2019 pdf 54,0 2019.06.03 473
Odpowiedź na zapytanie nr 4 11ZP2019 pdf 112,2 2019.06.04 487

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 72,0 2019.06.10 484

Pobierz wszystkie dokumenty