Szczegóły ogłoszenia

09/ZP/2019

"Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej."

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 396,8 2019.05.09 489

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1340,3 2019.05.09 318

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.05.09 496
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.05.09 495
Szczegółowy opis zamówienia doc 118,5 2019.05.09 497
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2019.05.09 478
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2019.05.09 506
Wzór oferty na dostawy doc 26,8 2019.05.09 487
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1212,6 2019.05.09 506
Załącznik nr 8 16ZP2017 doc 26,0 2019.05.09 487

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 54,3 2019.05.24 483

Pobierz wszystkie dokumenty