Szczegóły ogłoszenia

02/ZP/2019

"Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach "

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 395,4 2019.04.26 513

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 1343,2 2019.04.26 336

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.04.26 501
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.04.26 500
Przedmiar robót pdf 59,3 2019.04.26 525
Wykaz osób doc 18,5 2019.04.26 496
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,0 2019.04.26 513
Wzór umowy na roboty budowlane pdf 1185,1 2019.04.26 486
Załącznik nr 4 STWiOR 02ZP2019 pdf 936,0 2019.04.26 491

Pobierz wszystkie dokumenty