Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.3.2019

"Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie byłego przedsiębiorstwa Metron z siedzibą w Toruniu"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 100,5 2019.02.28 362

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 73,5 2019.03.05 354

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 486,9 2019.02.28 318

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 01 - Formularz oferty doc 59,0 2019.02.28 353
Zał. 02 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 52,0 2019.02.28 344
Zał. 03 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 44,0 2019.02.28 332
Zał. 04 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc 37,0 2019.02.28 346
Zał. 05 - Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwyk doc 41,5 2019.02.28 353
Zał. 06 - Wykaz usług doc 45,0 2019.02.28 331
Zał. 07 - Wykaz osób doc 42,0 2019.02.28 345
Zał. 08 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 598,7 2019.02.28 344
Zał. 09 - Istotne postanowienia umowy pdf 678,6 2019.02.28 341
Zał. 10 - Plan sytuacyjny pdf 1217,4 2019.02.28 374
Zał. 11 - Oświadczenie o grupie kapitalowej doc 63,5 2019.03.08 314

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 360,3 2019.03.05 325

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 464,5 2019.03.05 351

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 933,1 2019.03.08 357

Pobierz wszystkie dokumenty