Szczegóły ogłoszenia

22/ZP/2018

"Zakup wideobronchoskopu dla szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 218,2 2018.12.13 491

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1284,1 2018.12.13 361

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.12.13 489
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2018.12.13 502
Szczegółowy opis zamówienia doc 64,5 2018.12.13 507
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2018.12.13 505
Wzór oferty na dostawy doc 26,8 2018.12.13 509
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1066,0 2018.12.13 501

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 215,2 2018.12.18 509

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 48,7 2018.12.21 478

Pobierz wszystkie dokumenty