Szczegóły ogłoszenia

20/ZP/2018

"Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 395,6 2018.12.12 515

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1305,6 2018.12.12 327

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.12.12 501
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.12.12 506
Szczegółowy opis zamówienia pdf 1281,5 2018.12.12 508
Wykaz dostaw lub usług doc 19,9 2018.12.12 495
Wzór oferty na dostawy doc 28,3 2018.12.12 500
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1222,4 2018.12.12 515
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 18,9 2018.12.12 515
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.12.12 504

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 41,5 2018.12.21 500

Pobierz wszystkie dokumenty