Szczegóły ogłoszenia

09/ZP/2018

"Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 395,8 2018.09.04 515

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.09.04 528
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.09.04 518
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018.09.04 521
Wykaz osób doc 18,5 2018.09.04 512
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,3 2018.09.04 500
Wzór umowy na roboty budowlane pdf 1379,0 2018.09.04 506
Załacznik nr 9 Przedmiar robót wraz z rysunkami pdf 1456,0 2018.09.04 522
Załącznik nr 6 STWiORB pdf 492,0 2018.09.04 518
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.09.04 533

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 44,2 2018.09.24 531

Pobierz wszystkie dokumenty