Szczegóły ogłoszenia

12/ZP/2018

"Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 273,1 2018.06.19 527

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1234,5 2018.06.19 370

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.19 512
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.06.19 520
Szczegółowy opis zamówienia xls 64,5 2018.06.19 509
Wzór oferty na dostawy doc 27,0 2018.06.19 528
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1147,3 2018.06.19 504

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 47,5 2018.06.28 509

Pobierz wszystkie dokumenty