Szczegóły ogłoszenia

10/ZP/2018

"Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 416,1 2018.06.06 530

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najk oferty część 3 10ZP2018 pdf 50,8 2018.06.22 619
Ogłoszenie o wyborze oferty częściowe 10ZP2018 pdf 63,7 2018.06.19 626

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1234,5 2018.06.06 355

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.06 519
Formularz asortymentowo cenowy 10ZP2018 xls 80,0 2018.06.06 539
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.06.06 527
Wzór oferty na dostawy doc 27,0 2018.06.06 503
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 270,0 2018.06.06 552

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 61,1 2018.06.12 522

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 51,0 2018.06.15 507

Pobierz wszystkie dokumenty