Szczegóły ogłoszenia

06/ZP/2018

"Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 423,6 2018.05.29 519

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1126,7 2018.05.29 359

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.05.29 507
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.05.29 520
Szczegółowy opis zamówienia xls 129,5 2018.05.29 515
Wzór oferty na dostawy doc 24,6 2018.05.29 513
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1014,2 2018.05.29 523
Załącznik nr 6 06ZP2018 docx 14,5 2018.05.29 526
Załącznik nr 7 0ZP2018 docx 12,0 2018.05.29 536

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 46,5 2018.06.05 515

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 403,9 2018.06.05 531

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 72,7 2018.06.08 530
załącznik nr 5 wzór umowy 06ZP2018 po zmianach pdf 1144,2 2018.06.05 533

Pobierz wszystkie dokumenty