Szczegóły ogłoszenia

01/ZP/2018

"Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach postępowanie III"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 694,4 2018.01.09 557

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1321,3 2018.01.09 392

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.09 571
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.01.09 549
Szczegółowy opis zamówienia doc 312,0 2018.01.09 570
Wykaz dostaw lub usług doc 19,9 2018.01.09 555
Wykaz osób doc 18,5 2018.01.09 565
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1092,7 2018.01.09 619
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 35,0 2018.01.09 562
Załącznik nr 7 wzór oferty po zmianie doc 47,5 2018.01.12 563
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.01.09 571

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 134,4 2018.01.12 571

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 192,3 2018.01.12 565
Odpowiedź zapytanie nr 5 01ZP2018 pdf 55,6 2018.01.15 547

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 55,8 2018.01.17 545

Pobierz wszystkie dokumenty