Szczegóły ogłoszenia

17/ZP/2017

"Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach postępowanie II"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 684,6 2017.12.12 601

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 17ZP2017 pdf 1010,2 2017.12.12 476

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.12.12 591
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2017.12.12 601
Wzór oferty na dostawy doc 22,6 2017.12.12 570
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1018,8 2017.12.12 578
Załaczni nr 3 Arkusz asortymentowo cenowy 17ZP2017 xls 82,0 2017.12.12 582

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 46,5 2017.12.20 589

Pobierz wszystkie dokumenty