Szczegóły ogłoszenia

15/ZP/2017

"Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 388,1 2017.12.08 564

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 15ZP2017 pdf 1295,8 2017.12.08 378

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.12.08 540
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.12.08 554
Szczegółowy opis zamówienia pdf 348,7 2017.12.08 564
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2017.12.08 568
Wykaz osób doc 33,5 2017.12.08 553
Wzór oferty na dostawy doc 23,1 2017.12.08 561
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1017,9 2017.12.08 626
Załącznik nr 1 15ZP2017 doc 33,0 2017.12.08 543
Załącznik nr 8 Arkusz kalk cen 15ZP2017 xls 28,5 2017.12.08 566

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 43,4 2017.12.14 541

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 50,0 2017.12.14 577

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 54,8 2017.12.18 550

Pobierz wszystkie dokumenty