Szczegóły ogłoszenia

16/ZP/2017

"Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 614,6 2017.12.08 636

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1124,9 2017.12.08 455

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.12.08 620
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.12.08 670
Szczegółowy opis zamówienia doc 130,5 2017.12.08 632
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,5 2017.12.08 641
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2017.12.08 626
Wzór oferty na dostawy doc 21,3 2017.12.08 640
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1113,9 2017.12.08 621
Załącznik nr 8 16ZP2017 doc 25,5 2017.12.08 625

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 49,1 2017.12.18 632

Pobierz wszystkie dokumenty