Szczegóły ogłoszenia

09/ZP/2017

"Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 560,7 2017.11.22 623

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1108,0 2017.11.22 449

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.22 626
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.22 609
Szczegółowy opis zamówienia doc 141,5 2017.11.22 588
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2017.11.22 615
Wykaz dostaw lub usług doc 20,1 2017.11.22 633
Wzór oferty na dostawy doc 20,9 2017.11.22 596
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1114,8 2017.11.22 641
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 17,3 2017.11.22 608

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie 09ZP2017 pdf 43,5 2017.12.01 609

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 46,4 2017.12.04 601

Pobierz wszystkie dokumenty