Szczegóły ogłoszenia

14/ZP/2017

"Zakup analizatora biochemicznego dla Szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 636,1 2017.11.02 638

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1101,5 2017.11.02 424

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.11.02 628
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.11.02 629
Szczegółowy opis zamówienia pdf 213,6 2017.11.02 610
Wykaz dostaw lub usług doc 19,9 2017.11.02 604
Wzór oferty na dostawy doc 21,6 2017.11.02 601
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 989,5 2017.11.02 609
Załącznik do SIWZ(wzór) xls 51,5 2017.11.02 614

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 51,0 2017.11.07 619

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania 14ZP2017 pdf 386,9 2017.11.09 617

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 43,0 2017.11.14 620

Pobierz wszystkie dokumenty