Szczegóły ogłoszenia

13/ZP/2017

"Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 627,2 2017.11.02 630

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1106,7 2017.11.02 429

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.02 632
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.11.02 631
Szczegółowy Opis Zamówienia 13ZK2017 po zmianie pdf 235,6 2017.11.10 638
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2017.11.02 632
Wzór oferty na dostawy doc 21,0 2017.11.02 642
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 997,8 2017.11.02 629
Załącznik nr 7 _Arkusz kalkulacyjno cenowy xls 48,5 2017.11.02 639

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienia o zmianach w SIWZ 13ZP207 pdf 64,1 2017.11.10 636
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 54,8 2017.11.07 638
strona 4 SIWZ 13ZP2017 pdf 86,3 2017.11.10 625

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania 13ZP2017 pdf 190,0 2017.11.10 643

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 56,9 2017.11.16 637
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 13ZP2017 pdf 40,2 2017.11.10 676

Pobierz wszystkie dokumenty