Szczegóły ogłoszenia

07/ZP/2017

"Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 795,1 2017.07.28 667

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1293,7 2017.07.28 573

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Arkusz kalkulacyno-cenowy xls 77,5 2017.07.28 707
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.28 696
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2017.07.28 698
Wzór oferty na dostawy doc 21,6 2017.07.28 694
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 1098,7 2017.07.28 735

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie nr 1 i 2 07ZP2017 pdf 89,1 2017.08.03 660

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 62,4 2017.08.08 653

Pobierz wszystkie dokumenty