Szczegóły ogłoszenia

04/ZP/2017

"Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1029,6 2017.05.19 719

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1390,4 2017.05.19 552

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.19 751
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.05.19 745
Szczegółowy opis zamówienia xls 269,5 2017.05.19 735
Wzór oferty na dostawy doc 22,8 2017.05.19 738
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 416,6 2017.05.19 861

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania 1_6 04ZP2017 pdf 227,9 2017.05.25 684

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 95,0 2017.05.31 670

Pobierz wszystkie dokumenty