Szczegóły ogłoszenia

05/ZP/2017

"Dostawy leków onkologicznych dla Szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 910,2 2017.05.19 626

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1295,7 2017.05.19 464

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Arkusz kalkulacyno-cenowy xls 150,5 2017.05.19 629
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.05.19 617
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.05.19 632
Wzór oferty na dostawy doc 22,3 2017.05.19 622
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 460,9 2017.05.19 649

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 58,3 2017.05.25 614
Odpowiedź na zapytanie nr 2 05ZP2017 pdf 49,2 2017.05.25 601

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 87,5 2017.05.29 632

Pobierz wszystkie dokumenty