Szczegóły ogłoszenia

02/ZP/2017

"Ochrona budynków i terenu szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 441,9 2017.02.24 647

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1465,1 2017.02.24 510

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.02.24 669
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2017.02.24 666
Szczegółowy opis zamówienia pdf 1669,6 2017.02.24 722
Wzór oferty na dostawy doc 20,3 2017.02.24 661
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 657,9 2017.02.24 667

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zm 02ZP2017 pdf 36,3 2017.03.06 658
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 36,4 2017.03.02 643

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 73,2 2017.03.06 636

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 79,0 2017.03.09 627

Pobierz wszystkie dokumenty