Szczegóły ogłoszenia

13/ZP/2016

"Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 587,3 2016.11.15 726

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 52,4 2016.11.18 659

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1577,3 2016.11.15 509

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Arkusz kalkulacyno-cenowy xls 71,5 2016.11.15 664
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2016.11.15 670
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2016.11.15 656
Wzór oferty na dostawy doc 21,8 2016.11.15 658
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 462,1 2016.11.15 695

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 218,3 2016.11.30 647

Pobierz wszystkie dokumenty