Szczegóły ogłoszenia

15/ZP/2016

"Utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych, obsługa kuchenki oddziałowej w Szpitalu w Pilchowicach"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 565,5 2016.11.09 612

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 131,8 2016.11.17 592

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 1649,5 2016.11.09 435

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2016.11.09 641
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2016.11.09 616
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,2 2016.11.09 597
SOPZ sprzątanie na 2017 rok pdf 1858,0 2016.11.09 682
Wzór oferty na dostawy doc 24,1 2016.11.09 599
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 564,6 2016.11.09 625

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 409,4 2016.11.17 605

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 200,6 2016.11.22 588

Pobierz wszystkie dokumenty