Szczegóły zamawiającego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Ulica, numer: os. Na Skarpie 66

Kod pocztowy: 31-913

Miejscowość: Kraków

Telefon: (12 ) 622 94 13, 622 94 87

Fax: (12 ) 644 47 56

E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

WWW: www.zeromski-szpital.pl


Archiwum