Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Optymalizacja procesu wtrysku - dobór tworzyw do określonych wymagań, systemy gorącokanałowe”. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/43/2018

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-01/18

Przeprowadzenie egzaminów certyfikujących dla studentów w zakresie oprogramowania COMARCH ERP XL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/37/2018

Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w roku 2018 i 2019. Gmina Śrem BP.271.11.2018.BS

Produkcja wystawy czasowej ma terenie parku Powstańców Warszawy w Warszawie. Muzeum Powstania Warszawskiego 1/2018

Zorganizowanie kolonii i obozu dla dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej w lipcu 2018 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/34/2018

wynajem autobusu i busa na przewóz studentów na potrzeby Działu Spraw Studenckich AGH - KC-zp.272-40/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-40/18

usługi transportowe w kraju dla studentów WIMiR AGH na zajęcia terenowe w roku 2018 - KC-zp.272-42/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-42/18

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego III Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-15/18

Świadczenie kompleksowej usługi prania bielizny pościelowej i operacyjnej, odzieży ochronnej i przedmiotów różnych dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.7.Zp.2018

Usługa dzierżawy łącza dedykowanego na potrzeby projektu "Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej" Biblioteka Narodowa XIV/264/1/18

Kompleksowa organizacja festiwalu dla studentów - Delfinaria 2018 Akademia Morska w Gdyni CRZP/12/2018/AEZ

Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/13/2018/AEZ

Konserwacja tomografu komputerowego Somatom Emation 16 ze stacją Syngo-Via Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/07/U/N/AC/2018

Usługa dostarczania, przygotowania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu w okresie 24 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/140/U/2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Różańsko w latach 2018-2020 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.13.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2335/U/I/17

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w sezonie łowieckim 2018/2019 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.1.2018

Serwis urządzeń w strefach ograniczonego parkowania na terenach PRz na okres 2 lat POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/27/2018

Świadczenie usług telekominikacyjnych dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej przez okres 36 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/17/2018

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do internetu dla obiektu Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli przez okres 24 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/15/2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębno w latach 2018-2020 - II Postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.10.2017

Usługa serwisowa maszyny wytrzymałościowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/29/2018

Usługa przygotowania do druku, wydruku, oprawy oraz dostawy książki pilotów OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/32/2018

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy oddziału Intensywnej terapii Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/06/U/Nu/A/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...