Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA II- zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (nr WND-POWR.03.05.00-00-Z303/18). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2430/U/1/19

Wykonywanie usług logistycznego zabezpieczenia organizacji polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.7.2019

Przewóz dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez Gminę Śrem oraz na dowóz uczniów na zajęcia z nauki pływania na obiekcie Śremskiego Sportu Sp. z o.o. Gmina Śrem SP.Zbr.4227.8.2019

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kuryłówka w 2020 roku Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.62.2.2019

Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/234/2019/AEZ

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Drug design” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/360/2019

Dostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do e-Book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital Library Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-779/19

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Drwinia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych GMINA DRWINIA ZP.271.25.2019

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2020 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.23.2019.KG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOEŁCZNE: Przeprowadzenie zajęć (ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, seminariów i konwersatoriów) dla studentów kierunku Psychologia w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot został podzielony na 12 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2893/U/19

Usługa cateringowa - Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni w dniu 12.12.2019 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/391/2019

Usługa przeprowadzenia szkolenia z modelowania przepływów metodą obliczeniowej dynamiki płynów za pomocą programu Ansys Fluent w zakresie zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/381/2019

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przechowywania zwłok wraz z dzierżawą budynku prosektorium Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/17/Z/2019

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki gm. Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.11.2019.MK

Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH dyfraktometry rentgenowskie: X'Pert Pro DY 2248, Empyrean DY 0690, Empyrean DY 1304, X'Pert MPD DY 0966, Empyrean DY 1061, Empyrean DY 1209, X'Pert Pro DY 1728, Empyrean DY 1212, Empyrean DY 1277 i spektrometr rentgenowski Axios DY 5481 - Kc-zp.272-764/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-764/19

Wykonanie linii światłowodowej do siedziby Nadleśnictwa w Zalesiu. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.28.2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy Jabłonna, w roku 2020 Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.38.2019

okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2784/U/19

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-56/19

Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/63/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni i sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/227/2019/AEZ

ochrona osób i mienia na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-698/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-698/19

Organizacja treningu terenowego pilota dla studentów Politechniki Rzeszowskiej wraz z obsługą instruktorską. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/386/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu Auli budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/226/2019/AEZ

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 21/ZP/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...