Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie okładek dyplomów ukończenia studiów oraz okładek suplementów dla Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/102/2018

Przygotowanie i dostawa posiłków INSTYTUT SPAWALNICTWA 2/2018

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2018

Ekspozycja i promocja wynalazków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2018 Politechnika Częstochowska ZP/ZO-09/18

Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Gminy Szerzyny w 2018 r.: "Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szerzyny" Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.20.2018

Przeglądy aparatury medycznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-67/18

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem kopii dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/240/2018

Opracowanie zamiennego projektu na przystosowanie pawilonu D-8 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż.- KC-zp.272-407/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-407/18

Ochrona Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor Pingwin, Promień, parkingi i tereny przyległe do wymienionych budynków. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/235/2018

Ekspozycja i promocja wynalazków Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2018 Politechnika Częstochowska ZP/ZO-08/18

wynajęcie autokarów wraz z kierowcą na potrzeby zajęć terenowych ze studentami w Zatoce Gdańskiej - KC-zp.272-382/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-382/18

Zwiększenie ilości posiadanych licencji modułów Infomedica/AMMS do licencji otwartej oraz funkcjonalności AMMS e-ZLA, świadczenie usług serwisowych posiadanych modułów systemu HIS Infomedica/AMMS, nadzór autorski posiadanych modułów systemu HIS Infomedica/AMMS Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-48/18

Modernizacja układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej CZ-L ( 17-30) na terenie kampusu w Czyżynach , Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej al. Jana Pawła II w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/088/2018

Wykonanie 120 szt odlewów łopatek POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/242/2018

Wykonania dokumentacji projektowej remontu instalacji c.o w budynku SDM-2 przy ul. Sędzickiego 19 w Gdyni Akademia Morska w Gdyni CRZP/73/2018/AEZ

wynajęcie autokarów wraz z kierowcą na potrzeby zajęć terenowych ze studentami w Sudetach - KC-zp.272-365/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-365/18

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Nadleśnictwie Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.5.2018

Wykonanie prac analitycznych i programistycznych na potrzeby modułu Omnis Linked Data w Koncentratorze Metadanych stanowiącym część projektu "e-usługa OMNIS" Biblioteka Narodowa XIV/264/7/18

Usługa dozoru mienia, ochrony obiektów, całodobowy monitoring elektroniczny oraz kompleksowa usługa utrzymania czystości na terenach przyległych do obiektu ZSLP oraz konwojowanie wartości pieniężnych. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.6.2018

"Wdrożenie e-usług publicznych z modernizacją oprogramowania wraz z dostawą sprzętu komputerowego i modernizacją sieci WiFi w ramach projektu pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica"" Gmina Pokrzywnica RI.271.1.5.2018

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym Politechnika Częstochowska ZP/US-09/18

Naprawa główna silnika lotniczego O-320-02A oraz śmigła 74DM6S8-0-54 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/231/2018

Pogwarancyjna obsługa tomografu komputerowego Somatom 16, Somatom Definition Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-59/18

Usługa wdrożenia niezbędnych elementów środowiska CSZU (Centralnego Systemu Zarządzania Użytkownikami) w Akademii Morskiej w Gdyni - w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności Akademia Morska w Gdyni CRZP/74/2018/AEZ

usługa dostępu do sieci internetu w CSKMSWIA w Warszawie oraz poliklinikach zewnętrznych, usługa połączeń głosowych w CSKMSWIA oraz poliklinikach zewnętrznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/12/07/02/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...