Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa zapewnienia zespołu pomiarowego do pracy na jednostkach IM UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/90/2022/AZP

Wydanie publikacji pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego". Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.23.2022

przeprowadzenie szkolenia z programowania Digimat w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-352/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-352/22

przeprowadzenie szkolenia z programowania Odyssee CAE i Odyssee A-Eyew ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-351/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-351/22

Prace geodezyjne na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.11.2022

Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_17/2022

usługa dostarczenia biletów lotniczych dla 4 osób Kraków-Reykjavik-Kraków - KC-zp.272-334/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-334/22

Świadczenie usług informatycznych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/06/P/2022

Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla platformy pamięci masowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.6.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługa cateringowa dla max. 380 osób podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego "Przesilenie. Budujemy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami" w dniach 20-22.09.2022 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/881/U/22

usługa organizacji startów sekcji wyczynowych AZS AGH Kraków w rozgrywkach ligowych w sezonie 2022/2023 - KC-zp.272-248/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-248/22

Uaktualnienie usługi TECS (wsparcia technicznego) programu ANSYS Campus POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/154/2022

Wykonanie dwóch partii PAKIETÓW książek. INSTYTUT LITERATURY sZP.261.2.2022

Modernizacja pomieszczenia przy basenie na szatnie oraz pomieszczenie wypoczynkowe dla uczestników projektu w ramach rehabilitacji dziennej i stacjonarnej. Dostosowanie (remont) pomieszczeń hydroterapii na potrzebę utworzenia sali do ćwiczeń wydolnościowych pod kontrolą tętna w ramach projektu: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim - projekt pilotażowy", RPOP.08.01.00-16-0059/21. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/20/2022

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu na obiektach grobownictwa wojennego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.24.2022

Usługa dokonania od 10 do 14 krajowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/133/2022

Usługa wsparcia serwerów oraz urządzeń sieciowych Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-06-2022

Kursy dla studentów Technologii Offshore GWO, BOSIET i MIST - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/91/2022/AZP

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów - Grodziska - granica województwa III Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.294/12/2022

Usługa świadczenia odbioru, transportu i utylizacji odpadów z jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych. Postępowanie zostało podzielone na dwie części: Część 1: odbiór, transport i utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Część 2: odbiór, transport i utylizacja innych odpadów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/919/U/22

Usługa ochrony osób i mienia w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/02/P/2022

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 (z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.20.2022

Organizacja warsztatów naukowych Workshop 2022 w ramach projektu ANIMATE Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.19.2022.MT

Wykonywanie usług związanych z przeprowadzkami, przenosinami, likwidacją składników majątkowych, przygotowywaniem imprez okolicznościowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/060/2022

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/89/2022/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...