Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej ETAP II" Gmina Wisznia Mała RI.271.10.2024

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miechów w roku 2024 (VI postępowanie, powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.4.6.2024.NMi

Świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów poddawanych radioterapii, protonoterapii i chemioterapii oraz dla osób oddelegowanych przez NIO-PIB Oddział w Krakowie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-26/24

Przeglądy i naprawy kontenerów do sterylizacji SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/43/2024

Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy trzech dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Brzesko Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.1.2.2024.NB

świadczenie usługi żywienia całodziennego dla zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami oraz dla pracowników zapewniających obsługę ośrodka - zakwaterowanych w ośrodku AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, woj. zachodniopomorskie - DE-dzp.272-239/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-239/24

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych położnej. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/39/24

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii w Centrum Patomorfologii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/40/24

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Klinikach. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/38/24

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii w Poliklinice w Radomiu, Przychodni Zdrowia Psychicznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/37/24

Usługa cateringowa w dn. 04-06/06/2024 r. podczas konferencji odbywającej się na terenie Uczelni (Budynek A-0, U-2, D-17) - DE-dzp.272-236/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-236/24

Usługi przeglądów sprzętu medycznego, obsługi serwisowej analizatorów krytycznych oraz wzorcowanie pirometrów 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 41/2024

Kompleksowa obsługa, utrzymanie ruchu oraz konserwacja central wentylacyjnych i systemów automatyki w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-16/2024

Remont kotła wodnego WR 5 Nr 2 (postępowanie powtórzone) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.11.2024

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn. Rozbudowa budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/9/2024, ZP.260.9.2024

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu specjalistów do realizacji zadań w zakresie modyfikacji i rozwoju systemów IT oraz e-usług Biblioteka Narodowa XIV.263.3.2024

Wykonanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru systemu obsługi szpitala produkcji CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/27/03/01/2024

Wymiana archiwizatora w mikroskopie operacyjnym Leica M530 OHX sn: 050416001 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 62/2024

Odbiór odpadów komunalnych - II części Gmina Śrem BP.271.12.2024.BS

Usługi szkolenia studentów Politechniki Rzeszowskiej w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w II półroczu sezonu 2024 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/67/2024

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/07/P/2024

Usługa okresowych przeglądów technicznych aparatury, sprzętu medycznego i laboratoryjnego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-31/24

Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/24/04/01/2024

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej ETAP II" Gmina Wisznia Mała RI.271.4.2024

Limit na gwarancje bankowe Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/66/2024/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...