Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/14/2019

Badanie sprawozdania finansowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. za 2019 i 2020 rok Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/11/Z/2019

Usługa dostarczenia biletów lotniczych na trasie Kraków- Lamezia Terme (Włochy) -Kraków dla WIMiIP KC-zp.272-543/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-543/19

obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-405/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-405/19

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1707/U/19

dozór terenu AGH oraz znajdujących się na nim budynków w systemie obchodowo-objazdowym - KC-zp.272-389/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-389/19

Wykonanie oraz dostarczenia magazynu detali oraz zespołu kiści. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/218/2019

USŁUGA SPOŁECZNA - Usługa gastronomiczna w dn. 20.09.2019 r. dla maksymalnie 60 osób uczestników konferencji naukowej DEA 2019 - KC-zp.272-516/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-516/19

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1653/U/19

Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (VI) w ramach zadania ogólnego: "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków oferty wariantowej znajduje się w dziale II siwz. Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.58.7.2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.6.2019.

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1362/U/1/19

świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości terenów zewnętrznych, pomieszczeń odpadów medycznych, odśnieżania, odladzania terenów utwardzonych, odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-192/19

Usługa odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/190/2019

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem kopii dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/230/2019

Usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dla Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1603/U/19

Ogłoszenie o zamówieniu na uslugi społeczne: Świadczenie usługi hotelowej dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu "Akademia Mistrzów Techniki" nr WND-POWR.03.01.00-00-T093/18-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/112/2019

Zapewnienie noclegów, wyżywienia i sal szkoleniowych podczas warsztatów organizowanych w ramach projektów: Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów. Zamówienie zostało podzielone na dwie części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2061/U/19

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - usługa gastronomiczna w dniu 12.09.2019r w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Mangha w Krakowie - KC-zp.272-511/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-511/19

Okresowe przeglądy aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-46/19

Szkolenie PRINCE2® Foundation (z grą szkoleniową) dla 3 osób POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/198/2019

Wykonanie, dostawa i montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami - II postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.2.3.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usluga przeprowadzenia szkolenia oraz konsultacji indywidualnych dla dorosłych i młodzieży z Zespołem Aspergera Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/101/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/24/2019

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku „C” PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/223/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...