Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Stworzenie narzędzia/oprogramowania kalkulatora do oceny kondycyjno - zdrowotnego uczniów w ramach funkcjonującego dziennika elektronicznego w placówkach edukacyjnych. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.391/09/2020

Przetarg nieograniczony na usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 15/15PN/2020

Bankowa obsługa budżetu Gminy Śrem i jej jednostek organizacyjnych Gmina Śrem BP.271.16.2020.BS

Sporządzenie raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hangaru dla szybowców wraz z dojazdem i urządzeniami budowlanymi dla potrzeb Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej na działce o nr ew. 247/15 . w miejscowości Bezmiechowa Górna, gmina Lesko, województwo podkarpackie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/170/2020

Szkolenie on-line Przemysłowa baza danych Wonderware Historian cz.1 - analiza danych on-line dla studentów PRz w ramach projektu POWR.RE .18.003 - Automatycy dla Przemysłu 4.0 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/173/2020

Szkolenia "Asystent osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu PO WER Politechnika Rzeszowska Uczelnią Dostępną POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/158/2020

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 04 w ilości 400Mg Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DLiUT.260.24.2020

Przygotowanie, dostarczenie, wydanie wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla uczestników półkolonii w ramach projektu "Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1055/U/20

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-35-2020

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM w Słubicach i Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/811/U/20

Sukcesywne wykonywanie usług związanych z przeprowadzkami, przenosinami, likwidacją składników majątkowych, przygotowywaniem imprez okolicznościowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/059/2020

Usługa cateringu dla Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej Żaczek - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat Politechnika Częstochowska ZP/US-11/20

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.11.2020.MH

Usługa sprzątania u budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/810/U/20

Temat 1 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego / skaningu laserowego 3D / kampus Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach ul. Warszawska 24 i ul. Kamienna 17 w Krakowie. Temat 2 - Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i dokumentacji posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/033/2020

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/WU/2020

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/15/2020

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31". Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 17/ZP/2020/P

Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-27/20

Ochrona obiektów Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach na okres od 01-08-2020 do 31-07-2023 r Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 19/2020/V

Świadczenie usług związanych z mechanicznym zamiataniem nawierzchni dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna-Koźla Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.50.2020.MS

Świadczenie usług w zakresie transportu z Zespołem Specjalistycznym typu S dla SZOZ Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-33/20

Dzierżawa systemu produkcyjnego druku cyfrowego kolorowego wraz z kompleksową obsługą serwisową Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/056/2020

Zagospodarowanie trwałych użytków zielonych w Nadleśnictwie Trzebież w roku 2020 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.5.2020

Usługa całodobowego monitoringu pożarowego polegającego na transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych ze wskazanych systemów sygnalizacji pożarowej do COAP (Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych) dla 12 budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/145/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...