Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonywanie usług logistycznego zabezpieczenia organizacji polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.9.2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/39/2018

Wykonanie projektu prefabrykatu łukowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/281/2018

Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2019 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.56.2018

Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii T w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.8.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: nowatorskie metody kształcenia w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1986/U/18

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach budowlanych pn. Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.13.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkolenie w zakresie UAVO BVLOS dla studentów Wydziału Historycznego UAM biorących udział w projekcie Humaniści-profesjonaliści Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2042/U/18

Sprzątanie pomieszczeń w 4 Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/113/2018

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/22/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. "Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM"- przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1931/U/18

Administrowanie i zarządzanie siecią komputerową Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej (DS.1, DS.2, DS.3, DS.4, DS.B-1) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/109/2018

Zbiór nasion na terenie Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek Z.270.2.2018

Usługa cateringowa z okazji Inauguracji Roku Akademickiego w dniu 05.10.2018 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/279/2018

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z języka angielskiego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC.zp.272-393/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC.zp.272-393/18

Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09*, 15 02 03, 16 05 06*, 16 05 09, 20 01 08 w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-44/18

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 2018-2020 - Nadleśnictwo Zdroje (II) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje S3.270.4.2018

Serwis i konserwacja trzech komór laminarnych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-68/18

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1832/U/2018

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym Politechnika Częstochowska ZP/US-10/18

obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-401/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-401/18

Wykonanie prac analitycznych i programistycznych na potrzeby modułu Omnis Linked Data w Koncentratorze Metadanych, stanowiącym część Projektu "e-usługa OMNIS" Biblioteka Narodowa XIV/264/11/18

Wykonanie usługi załadunku, transportu i rozładunku urządzeń oraz materiałów będących na wyposażeniu tartaku Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.18.2018

druk offsetowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-314/18

Wykonanie i dostawa albumu pn. Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim oraz kalendarza ściennego na 2019 rok pn. Przyroda i architektura województwa kujawsko-pomorskiego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.16.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...