Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa prania bielizny szpitalnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-20-2020

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Trzebież w latach 2020-2021. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.2.2020

usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej w CSK MSWIA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/13/02/01/2020

Remont dla czwartego odnowienia klasy SBS Horyzont II Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/44/2020/AZP

Badania modelowe procesów cieplno- przepływowych w urządzeniu do odzysku ciepła odpadowego z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych , nanoproszków oraz pianek metalicznych i ceramicznych - KC-zp.272-150/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-150/20

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2020

Usługa remontu silnika po resursie 2000h, silnik Lycoming IO-360C1C6, S/N: RL-13064-51E wraz z podzespołami. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/73/2020

Usługa prania pościeli wraz z transportem, dla Ośrodka AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, woj. zachodniopomorskie - Kc-zp.272-126/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-126/20

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/71/2020

Świadczenie usług pralniczych wraz dzierżawą bielizny szpitalnej oraz leasingu urządzeń do dystrybucji odzieży medycznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/6/2020

usługa transportowa- wynajęcie autokaru wraz z kierowcą,wyjazd do Niemiec Dwa oblicza przemysłu w terminiew 23.03.2020 - 25.03.2020 - KC-zp.272-142/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-142/20

Obsługa Kwatery Myśliwskiej Nadleśnictwa Rzepin. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.2.2020

Usługa przeprowadzenia kursu administracji zasobami IT opartych na systemach operacyjnych open-source dla pracowników inżynieryjno-technicznych, zakres Linux Professional 1 w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 dla WGGiIŚ - KC-zp.272-100/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-100/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terewnie Nadlesnictwa Głusko w sezonie łowieckim 2020/2021 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.2.1.2020

Utrzymanie ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.5.2020

Organizacja wycieczek zagranicznych autokarowych dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/56/2020

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu Auli budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/42/2020/AZP

Wykonywanie usług portierskich, ochrony, stróżowania i dozorowania wszystkich obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu tj.: przy ul. Juraszów 7/19, przy ul. Uzdrowiskowej 2, przy ul. Sanatoryjnej 2, Hotelu Pracowniczego Szpitala Wojewódzkiego ul. Dojazd 32 oraz Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej 34. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/15/2020

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Organizacja warsztatów/szkoleń zamkniętych dla pracowników kadry zarządczej najwyższego szczebla (Rektor/Prorektorzy/Dziekani/Prodziekani/Kwestor/ Kanclerz) i średniego szczebla (Dyrektorzy Instytutów, Katedr, Dyrektorzy Jednostek Pozawydziałowych, Kierownicy Działów) Politechniki Krakowskiej w ramach realizacji projektu pn. Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/021/2020

Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.13.2019.S3

Kompleksowy transport dla lekarzy pracujących w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/10/2020

Usługa przeglądów serwisowych, konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78, 80, 82, 84 oraz wykonanie oceny stanu technicznego urządzenia resursu i przeglądu specjalnego urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach AWF Kraków Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/03/2020

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: Certyfikowane szkolenie z zarządzania projektami IPMA D dla studentów WBMiL; Zrównoważone zarządzanie projektami dla studentów WBMiL. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/69/2020

Usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych oraz innych powierzchni w Budynku Dydaktycznym przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/103/U/20

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...