Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przeprowadzenie 11 egzaminów certyfikujących oraz wystawienie certyfikatów dla studentów w zakresie oprogramowania COMARCH ERP XL- sprzedaż POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/180/2018

Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechnika Częstochowska ZP/ZO-07/18

Usługa cateringowa- podczas konferencji CZT AERONET DL w dniu 27.06.2018 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/169/2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-08/18

Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/24/2018

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/172/2018

Przeprowadzenie 11 egzaminów certyfikujących oraz wystawienie certyfikatów dla studentów w zakresie oprogramowania COMARCH ERP XL- sprzedaż POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/166/2018

Świadczenie usługi ochrony imprezy masowej Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.15.2018

Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Szerzyny w 2018 r. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.14.2018

Zakup biletów lotniczych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/071/2018

usługa dostępu do sieci internetu w budynku CSKMSWIA w Warszawie ul. Wołoska 137 w technologii światłowodowej o przepustowości symetrycznej 300 Mbps oraz 10 jednostek terenowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/10/05/01/2018

Szkolenie PPL(A) dla 18 studentów Politechniki Rzeszowskiej - Pilotaż POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/135/2018

Przeglądy aparatury medycznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-49/18

Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechnika Częstochowska ZP/ZO-05/18

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/940/U/18

Świadczenie usług w zakresie poradni psychologicznej w placówkach Oświatowych na terenie Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.11.2018

Organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2018 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/152/2018

Usługa transportowa - wynajem autokaru wraz z kierowcą, do przejazdu dzieci i młodzieży w wieku od siódmego do szesnastego roku życia wraz z opiekunami, na kolonię w Ośrodku AGH w Łukęcinie - Kc-zp.272-269/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-269/18

Tłumaczenia pisemne i weryfikacja językowa tekstów na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/063/2018

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/160/2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w latach 2018-2020. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.7.2018

USŁUGĘA UBEZPIECZENIA STUDENTÓW PRZ W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU W PRZEDSIĘBIORSTWIE. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/159/2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-07/18

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/15/2018

Druk wraz z dostawą publikacji Powstanie Warszawskie 1944 A. Borkiewicz Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.13.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...