Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-709/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-709/17

Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/93/2017

Przegląd w stanie rozmontowanym i remont kapitalny silnika napędowego SG nr 2 oraz przegląd przekładni głównej i elementów linii wału na statku Dar Młodzieży - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/130/2017/AEZ

Wykonanie płyt betonowych dla Zakład Dróg i Mostów PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/330/2017

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego III Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-106/17

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w latach 2018 - 2020" Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin Z.270.2.3.2017

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębno w latach 2018-2020" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.9.2017

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki lesnej w Nadleśnictwie Różańsko w latach 2018-2020 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.12.2017

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w latach 2018 - 2019. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.3.2.2017

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Goleniów w latach 2018 - 2020 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.3.2017

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w latach 2018-2020 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.18.2017

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w roku 2018 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzecz 270.5.2017

Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2018 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/332/2017

Obsługa polowań pędzonych na terenie OHZ Nadleśnictwa Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.23.2017

Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń Instytutu INSTYTUT SPAWALNICTWA 8/2017

Zakup i Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania zasobami dla Bibliotek Biblioteka Narodowa XIV/264/14/17

Usługi hotelarskie w zakresie XXVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki organizowanego przez Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/118/2017/AEZ

Usługa cateringowa w dniu 07.12.2017-Uroczyste Posiedzenie Senatu. Usługa cateringowa - Konferencja Bezpieczeństwo Lotnicze w dniu 07 i 08.12.2017 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/352/2017

Wykonanie branżowego projektu wykonawczego dla inwestycji: Remont Klinik: Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie w ramach projektu: Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont Klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-81/17

Organizacja obozu kondycyjnego dla maksymalnie 75 studentów Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, kierunku Lotnictwo i kosmonautyka specjalność: pilotaż.w terminie 26.02- 04.03.2018 roku POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/326/2017

Remont klasowy statku Dar Młodzieży Akademia Morska w Gdyni CRZP/119/2017/AEZ

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-692/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-692/17

Montaż oczyszczalni ścieków szarych i czarnych oraz montaż systemu oczyszczania wód balastowych dla statku Dar Młodzieży Akademia Morska w Gdyni CRZP/122/2017/AEZ

Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.31.2017

Naprawa kompresora POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/343/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...