Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przegląd serwisowy urządzeń do metalografi POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/298/2018

Naprawa cząstkowa leśnych dróg gruntowych w leśnictwach Nowe Warpno, Poddymin, Turznica, Tatynia,Dobra, Siedlice o łącznej długości 1000 mb Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.36.2018

wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na przewóz uczestników konferencji -KC-zp.272-496/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-496/18

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia sceny wraz z transportem i specjalistyczną obsługą oraz zapewnienie profesjonalnego sprzętu dźwiękowego i oświetleniowego wraz ze specjalistyczną obsługą, a także montażem i demontażem techniki scenicznej na potrzeby realizacji technicznej Koncertu Finalistów Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej Muzeum Powstania Warszawskiego 6/2018

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.10.2018.KG

Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy i modernizacji starego skrzydła Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.46.Zp.2018

Usługi sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/15/2018

Dostawa biletów lotniczych dla 6 osób, na trasie z Krakowa do Ammanu i z Ammanu do Krakowa - Kc-zp.272-487/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-487/18

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/40/2018

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego w sezonie 2018/2019 oraz 2019/2020 Powiat Głubczycki OR.272.13.2018

wykonywanie przeglądów serwisowych central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów i nawilżaczy w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2100/U/18

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników AGH oraz badania pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych w roku 2018, 2019 i 2020 - KC-zp.272-507/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-507/18

Usługa cateringowa podczas konferencji na zakończenie studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w 2018 roku. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/122/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć językowych grupowych i indywidualnych dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku francuskim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/946/U/18

Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09*, 15 02 03, 16 05 06*, 16 05 09, 20 01 08 w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-51/18

"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa" w ramach realizacji projektu pn.: "E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.28.2018

Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek organizacyjnych na rok 2019. Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.3.8.2018

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym Politechnika Częstochowska ZP/US-11/18

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku "ARCUS" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/290/2018

Wykonywanie usług logistycznego zabezpieczenia organizacji polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.10.2018

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia Prezentacja i wystąpienia publiczne dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/295/2018

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania Budowa kompleksu polikliniki - zaprojektuj i wykonaj 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 79/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM - części 1, 7, 9, 12 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1931/U/18/I

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pokoi mieszkalnych w domu studenckim „Akapit” Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/276/2018

Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych w ramach projektu Politechnika Młodego Odkrywcy, edycja 2018/19, 2019/20. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/291/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...