Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Sukcesywna dostawa materiałów poligraficznych w postaci kartek z kalendarza i informacji dodatkowych Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.13.2017

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-11/17

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie systemu e-Urząd dla potrzeb Gminy Niepołomice. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.11.2017

wynajem autokarów wraz z kierowcami do transportu gości na "XIV International Conference on Molecular Spectroscopy" - KC-zp.272- 300/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-300/17

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem sfinansowania planowego deficytu budżetowego na rok 2017. Kredyt udzielony jednorazowo. Zamówienie nie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA). Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.41.2.2017

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2017 roku" Gmina Pokrzywnia RI.271.2.7.2017.MK

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: Rewaloryzacja ogrodu im. Emila Gołogórskiego przed budynkiem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej przy ul.Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/056/2017

Usługa asysty technicznej Systemu ERP Egeria dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie przez okres 24 miesięcy. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/13/2017

Organizacja i obsługa poczęstunku dla 3 200 osób podczas obchodów 73. rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.11.2017

usługa transportowa - wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na praktykę terenową do Niemiec w terminie 09-14.07.2017 r. - KC-zp.272-343/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-343/17

Dzierżawa systemu produkcyjnego druku cyfrowego kolorowego wraz z kompleksową obsługą serwisową Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/055/2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2017

Usługa drukowania pocztówek oraz dostawa gadżetów reklamowych - 4 Akademia Morska w Gdyni CRZP/53/2017/AEZ

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2017

wynajem autokaru do przewozu uczestników kolonii wraz z kadrą kolonijną- KC-zp.272- 364/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-364/17

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/35/2017

Druk okładek dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-09/17

konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-314/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-314/17

Usługa żywienia pacjentów CSK MSWiA w formie cateringu wraz z zapewnieniem posiłków regeneracyjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/16/05/01/2017

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/615/U/2017

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej na okres 12 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/128/2017

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Optymalizacja procesu wtrysku - dobór tworzyw do określonych wymagań, systemy gorącokanałowe”. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/127/2017

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu T Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-17/17

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.664.800 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 935.200 z Gmina Pokrzywnia RI.2711.1.4.2017

Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, mieszczących się przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.7.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...