Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Szkolenie z podstaw programu ANSYS dla Studenckiegi Koła Naukowego Lotników PRz oraz Szkolenie specjalizowane ze środowiska inżynierskiego ANSYS dla studentów EUROAVIA Rzeszów w ramach projektu POWER. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/397/2018

Usługa organizacji wydarzenia: Wigilia Międzynarodowa 2018 w ramach projektu JOIN-US-ALL Great Stories Begin Here KC-zp.272-620/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-620/18

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego w sezonie 2018/2019 oraz 2019/2020 na terenie Gmin Baborów i Kietrz Powiat Głubczycki OR.272.16.2018

"Wdrożenie e-usług publicznych z modernizacją oprogramowania wraz z dostawą sprzętu komputerowego i modernizacją sieci WiFi w ramach projektu pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica"" Gmina Pokrzywnica RI.271.1.12.2018.MK

Dostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do E-book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital Library od 01.01.2019 do 31.12.2019 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-550/18

Zakup biletów lotniczych w ramach projektu BIOART Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/150/2018

Usługa utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach ZOZ Oświęcim oraz wykonywania czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta niewymagających przygotowania medycznego, usługi transportu wewnętrznego odpadów Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.4.X.2018

Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pograwancyjne aparatury medycznej) Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-55/18

Wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy pomieszczeń piwnicznych na Magazyn i Archiwum w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/133/2018/AEZ

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.26.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń i wykładów dla kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1980/U/18

Usługa cateringowa- podczas konferencji CZT AERONET DL w dniu 4.12.2018 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/388/2018

Obsługa serwisowa kserokopiarki Xerox WorkCenter 7120 w Centrum Mediów AGH - Kc-zp.272-520/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-520/18

"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa" w ramach realizacji projektu pn.: "E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.44.2018

Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH dyfraktometry rentgenowskie: X'Pert Pro DY 2248, Empyrean DY 0690, Empyrean DY 1304, X'Pert MPD DY 0966, Empyrean DY 1061, Empyrean DY 1209, X'Pert Pro DY 1728, Empyrean DY 1212, Empyrean DY 1277 i spektrometr rentgenowski Axios DY 5481 - Kc-zp.272-561/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-561/18

usługę transportu, noclegu i wyżywienia w trakcie trzydniowej wizyty studyjnej na kierunku Budownictwo WGiG - Kc-zp.272-589/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-589/18

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Wodna w Niepołomicach" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.28.2018

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.20.2018.KG

Szkolenie z przepisów UDT nt. projektowania apartury ciśnieniowej wg wymagań dyrektywy 97/23/WE 2018/19z POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/380/2018

dostawa biletów lotniczych dla WIMiR AGH - KC-zp.272-582/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-582/18

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starogard w roku 2019 oraz zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisła Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.12.2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonywanych na podstawie indywidualnych zleceń lekarskich wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E.Warmińskiego w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-66-2018

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla trzech zadań: Zadanie nr 1. Budowa drewnianej wieży widokowej do celów edukacyjnych i turystyki wodnej z podejściem i ogrodzeniem; Zadanie nr 2.Budowa drewnianej wiaty edukacyjnej wraz z infrastrukturą; Zadanie nr 3. Budowa miejsc postoju. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ; Nadleśnictwo Ośno Lubuskie SA.270.2.6.2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowogard w roku 2019 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard N.270.1.7.2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w roku 2019 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.20.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...