Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa 8 dysków SSD 256 GB, Dostawa kolumny kapilarnej, Dostawa materiłaów i szkła laboratoryjnego do elektropolerowania, Dostawa termopar, Dostawa odczynników chemicznych do trawienia i mycia, Dostawa adaptera zaciskowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/77/2019

Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 180 w miejscowości Dzierżenin wraz z budową zbiornika na odprowadzanie wody opadowej Gmina Pokrzywnica RI.271.1.2.2019

Kontynuacja badań realizowanych w ramach projektu: "Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej". POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/75/2019

Usługa transportowa - wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób wraz z kierowcą dla Działu Nauczania AGH - Kc-zp.272-86/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-86/19

Usługa transportowa- wynajęcie busa wraz z kierowcą, wyjazd na Targi HANNOVER MESSE 2019-Niemcy w terminie 31.03.2019-03.04.2019 - KC-zp.272-133/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-133/19

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-122/19

Dostawa narzędzi ręcznych, Dostawa probówek, worków, płytek do hodowli w zawiesinie, pipet Pasteura, Dostawa silników bezszczotkowych, Dostawa elementów na potrzeby monitoringu wizyjnego Domów Studenckich- monitory, Dostawa akcesoriów modelarskich, Dostawa części do chromatografu , Dostawa wzorców MS i odczynników, Dostawa materiałów modelowych – lepiszcza, Dostawa filamentów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/66/2019

Przebudowa i remont pomieszczeń piwnicznych w budynku C - ETAP II w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/36/2019/AEZ

Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.2.2019

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu pn.: Akademia Mistrzów Techniki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/029/2019

Dostawa monitorów kardiologicznych 15 szt oraz stacji centralnego monitorowania 3 szt w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.5.II.2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2019

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/03/P/2019

Organizacja transportu w wyjazdach wspierających proces kształcenia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - KC-zp.272-130/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-130/19

Sukcesywna dostawa mundurów oraz kurtek ocieplanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/49/2019/AEZ

Rozbudowa budynku J Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 1, na który składa się rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa pomieszczeń po Klubie PLUS na potrzeby Centrum Fizjoterapii i Sportu oraz termomodernizacja elewacji budynku po przychodni Medyk wraz z łącznikiem nr 1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/45/2019

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/92/D/19

Dostawa układu kotroli parametrów wodoru do układu integracji reformera metanolu - KC-zp.272-110/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-110/19

Usługa transportowa - wynajem autokaru na wydarzenia organizowane przez WRSS WGGiOŚ - Kc-zp.272-88/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-88/19

Dostawa 10 szt. chłodziarek dla Ośrodka AGH w Łukęcinie przy ul. Lesnej 3 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-107/19

dostawa stosu ogniw paliwowych HT-PEMFC o mocy elektrycznej 5 kW - KC-zp.272-123/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-123/19

Dostawa części lotniczych dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/56/2019

Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Komunikacja wizualna i Projektowanie reklamy multimedialnej - KC-zp.272-116/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-116/19

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 w ramach POWER KC-zp.272-125/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp272-125/19

dostawa materiałów reklamowych dla WIEiT- KC-zp. 272-102/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-102/19

1 2 3 4