Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa elektrod diagnostycznych i cewników ablacyjnych dla Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/50/2019

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/15/D/N/AC/2020

Wyposażenie multimedialne sali Języków Obcych SJ06 Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-04/A/20

usługa dostarczenia biletów lotniczych w ramach projektu Najlepsi z Najlepszych do San Francisco dla WMS - KC-zp.272-85/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-85/20

Świadczenie usług zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-01/20

Kolumienki do SPE. Dostawa wzorców jednopierwiastkowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/49/2020

Dostawy leków onkologicznych w ramach programów lekowych dla szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 03/ZP/2020

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-02/A/20

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/32/2020/AZP

Pakiet 1: Dostawa oprogramowania antywirusowego – przedłużenie posiadanej przez Szpital licencji na oprogramowanie ESET dla Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie w ilości 1500 szt. Pakiet 2: Przedłużenie subskrypcji pakietu Office 365 Business w ilości 150 szt. oraz dostarczenie nowych licencji wraz z subskrypcją licencji pakietu Office 365 Business w ilości 50 szt. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/31/01/02/2020

Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap I Impuls SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/2/2020

dostawa elementów do budowy układu do pomiarów magnetycznych z wykorzystaniem magnetooptycznego efektu Kerra w ultra-wysokiej próżni dla Centrum NanoBioMedycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/250/D/20

Dostawy mięsa, wędlin i drobiu 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 14/2020

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do aparatu mamotomu na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 16/2020

Zakup, dostawa i montaż robota chirurgicznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/10/01/01/2020

Rozbiórka budynku Hali Sportowej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/22/2020/AZP

Materiały do druku 3D. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/35/2020

Przebudowa budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych z instalacjami: elektryczną oświetleniową, systemem sygnalizacji pożarowej i wentylacji pożarowej - Etap II Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.1.2.2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/21/2020

Organizacja kolonii letniej do Giewartowa dla 40 osobowej grupy dzieci pracowników PRz w wieku od 7 do 13 lat. . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/29/2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/25/2020/AZP

usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16 - KC-zp.272-80/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-80/20

Wydruk i dostawa materiałów zużywalnych do zajęć w ramach kursów realizowanych w projekcie „Droga do doskonałości – kompleksowy program wsparcia uczelni” Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/010/2020

Modernizacja sekretariatu i dyżurki lekarskiej w Oddziale Pulmonologicznym Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/14/Rb/Nu/LW/2020

usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikajacych z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych ! 4.0 - KC-zp.272-51/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-51/20

1 2 3 4 5