Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/4/2022/AZP

Dostawa Licencji oprogramowania antywirusowego firmy ESET Endpoint Antivirus/ESET PROTECT Essential dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-9/22

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/UO/2/22

Dostawa produktu leczniczego - Verteporfinum Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/P/2022

Dostawa zagranicznych czasopism drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki oraz jednostek Politechniki Krakowskiej w formie prenumeraty na 2022 rok Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/125/2021

Dostawa kabli do zapisu EKG, kabli do pomiaru saturacji, mankietów do pomiaru RR dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/82/2021

Pomiary i przetwarzanie danych lotniczych z Lidaru batymetrycznego i fotogrametrii Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/166/2021/AZP

Całodobowe świadczenie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) i karetką bariatryczną Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/61/2021

Modernizacja dwóch różnych agregatów ziębniczych wraz ze zintegrowanym systemem sterowania Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/100/2021

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z obszaru inżynierii produkcji SPC, DOE i RA dla 5 nauczycieli akademickich AGH - KC-zp.272-720/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-720/21

Wykonanie usługi w zakresie pobrania próbek z procesu technologicznego wzbogacania rudy, analiz sitowych, testów flotacyjnych rudy surowej oraz oznaczeń chemicznych i mineralogicznych z wykorzystaniem techniki mineralogii procesowej MLA lub QEMSCAN, gęstości zwiesiny i wilgotności rudy dla układów technologicznych O/ZWR Rejon Polkowice - KGHM Polska Miedź S.A. - Kc-zp.272-249/21. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-249/21

Unowocześnienie posiadanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical Systems do najnowszej wersji oprogramowania Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-49/21

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-30/21

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-31/21

Opracowanie szesnastu kompletnych wielobranżowych koncepcji architektoniczno - urbanistycznych (projektów koncepcyjnych) SIM Małopolska Sp.z o.o. 1/ZP/1/2021

Instalacja repetytora urządzeń nawigacyjnych w mesie statku, wraz z jej dostosowaniem do funkcji dydaktycznej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/167/2021/AZP

Dostawa mieszarki ślimakowej - KC-zp. 272-737/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-737/21

dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DOP.260.6.2021

Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu CFD w środowisku ANSYS (max.6 osób) dla WGGiIŚ - KC-zp.272-740/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-740/21

Dostawa serwera plików dla WGGiIŚ - KC-zp.272-690/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-690/21

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej ujęte w 3 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/67/Rb/P/AC/2021

Usługi wsparcia technicznego w zakresie zakupu pakietów serwisowo - gwarancyjnych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 175/2021

Dostawa komputera stacjonarnego ze stacją roboczą wysokiej wydajności dla WIMiIP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-659/21

Dostawa wyrobów medycznych do zaćm powikłanych oraz przeszczepu rogówek Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/16/P/2021

dostawa komputera przenośnego i tabletu dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH - KC-zp.272-579/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-579/21

1 2 3 4