Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa laptopa dla Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/112/2017

Roczna aktualizacja baz danych urządzen OKL. Dostawa akcesoriów do stanowiska badawczego. Dostawa multimetru. Dostawa materiałów i akcesoriów do wytwarzania kompozytów. Dostawa materiałów do labolatorium. Dostawa materiałów konstrukcyjnych do stanowiska badawczego. Dostawa ultradźwiękowego urządzenia do gratowania, szlifowania i polerowania. Dostawa stanowiska do badań wizualnych połączeń spawanych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/360/2017

Druk i dostawa 650 szt. kalendarzy ściennych, trójdzielnych z 13 planszami dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/361/2017

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-709/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-709/17

Dostawa mikroskopów metalograficznych. Dostawa rurek ceramicznych. Dostawa wtryskiwacza piezoelektrycznego. Dostawa wyposażenia narzędziowego do obsługi nośnika MP-02 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/350/2017

Dostawa zintegrowanych urządzeń sieciowych typu UTM dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-35/17

Dostawa bezstykowego systemu pomiarowego typu DIC (Digital Image Correlation) dla Instytutu Technologii Mechanicznych Politechnika Częstochowska ZP/ZO-11/17

dostawę wyposażenia audio-wizualnego dla sali audytoryjnej w pawilonie U-2 w ramach inwestycji pn.: Modernizacja systemów AV i teleinformatycznego w paw. U-2- KC-zp.272-629/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-629/17

Dostawa przełączników sieciowych wraz z akcesoriami 2 - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/131/2017/AEZ

Sukcesywne dostawy do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu pieczywa, wypiekanego metodą tradycyjną. Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-12/17

Dostawa części lotniczych dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/353/2017

Sukcesywne dostawy do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu produktów spożywczych suchych - różnych Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-11/17

Sukcesywne dostawy mleka i produktów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-10/17

Sukcesywne dostawy mięso i jego przetworów do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu w 3 zadaniach: 1. Mięso wieprzowe, 2. Mięso drobiowe i podroby 3. Wędliny wieprzowe, drobiowe i przetwory. Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-9/17

Wykonanie płyt betonowych dla Zakład Dróg i Mostów PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/330/2017

Sukcesywne dostawy warzyw, owoców, kapusty kiszonej do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-8/17

Remont pomieszczeń w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechnika Częstochowska ZP/RB-38/17

Dostawa sprzętu medycznego wyszczególnionego w 11 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/72/D/N/L/2017

Wykonanie remontu pionów instalacji wod-kan. i pionu łazienkowego C.O. w budynku Studenckiego Domu Marynarza nr 4- mieszkania typu M-2 w klatce A i B przy ul. Beniowskiego 20/22 - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/124/2017/AEZ

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w latach 2018 - 2020" Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin Z.270.2.3.2017

Dostawa komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/344/2017

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębno w latach 2018-2020" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.9.2017

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki lesnej w Nadleśnictwie Różańsko w latach 2018-2020 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.12.2017

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w latach 2018 - 2019. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.3.2.2017

dostawa 2 szt telewizorów - KC-zp.272-701/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-701/17

1 2 3 4 5 6 7