Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
modernizację budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - II etap - uzupełnienie rolet zewnętrznych. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DOP.260.2.2020

Dostawa częsci komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-213/20

Kurs języka angielskiego dla osób pracujących w dziekanacie WEiI, (3os), zajęcia indywidualne w ramach projektu: „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/123/2020

usługa wykonania projektów graficznych wydruku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby III Forum Energetyki Rozproszonej dla WIEiT - KC-zp.272-133/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-133/20

Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/121/2020

Dostawa implantów biowchłanialnych, cementu kostnego, substytutu kostnego wchłanialnego oraz niewchłanialnego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-110/20

Dostawa blach i prętów. Dostawa tensometrycznych czujników siły POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/102/2020

Szkolenia on-line dla studentów PRz w ramach projektu POWR.RE .18.003 - Automatycy dla Przemysłu 4.0 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/124/2020

Dostawa automatycznego mieszadła mechanicznego - KC-zp.272-199/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-199/20

dostawa spektrometru energodyspersyjnego (EDS) do mikroskopu SEM Phenom XL- KC-zp. 272-185/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-185/20

dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 58/2020

usługa dezynsekcji i deratyzacji, wymiany mat wejściowych, monitorowania ppoż, dzierżawa praso kontenera oraz sukcesywna dostawa listew przeciwprzepięciowych , przeciwzakłóceniowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDMiZP-2375/16/04/01/2020

Sukcesywna dostawa gazów dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/106/2020

Dostawa 1 szt. aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa ) - KC-zp. 272 - 202/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272 - 202/20

Dostawy wody źródlanej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 56/2020

Dostawy endoprotez ujęte w trzech zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/31/D/N/AC/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/19/2020

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WFiIS - KC-zp.272-120/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-120/20

Dostawa materiałów grafitowych. Dostawa materiałów do metalografii. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/115/2020

Dostawa komputerów, laptopów oraz sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/117/2020

dzierżawa licencji oprogramowania dla zestawu migracji głębokościowych obejmujących algorytm RTM wraz z interfejsem użytkownika dla WGGiOŚ - KC-zp.272-153/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-153/20

Usługi ubezpieczenia Politechniki Rzeszowskiej w latach 2020-2021 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/114/2020

Dostawa odczynników do analizatorów dzierżawionych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/MN/2020

Dostawa produktów leczniczych w tym leków programowych oraz z importu docelowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-11/20

Usługi przeglądów i napraw aparatu Brillance CT16 Slice na 24 miesiące 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 36/2020

1 2 3 4