Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa budynku Leśniczówki Smoliny wraz z zagospodarowaniem terenu Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.10.2017

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Marianowo ułożenie nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie ZU.270.2.27.2017

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.9.2017

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu wyposażenia laboratorium genetycznego (molekularnego/ cytogenetycznego) dla personalizowanej opieki medycznej nad chorymi na nowotwory w 2017 r. (5) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-83/17

Termomodernizacja Leśniczówki Sarbinowo Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.12.2017

Realizacja i wdrożenie oprogramowania "Rejestr zamówień publicznych" na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘTRZYNIE OW.2431.15.2017

Przebudowa pomieszczeń na III piętrze w budynku S dla Pracowni Mikrobiologii w CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/30/08/01/2017

DOSTAWA LEKU UMECLIDINIUM + VILANTEROL Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.1.X.2017

Dostawa oscyloskopu cyfrowego dla Wydziału Elektrycznego Politechnika Częstochowska ZP/ZN-28/17

Dostawa generatora arbitralnego dla Wydziału Elektrycznego Politechnika Częstochowska ZP/ZN-27/17

usługi aktualizacji oraz usługi serwisowe posiadanego oprogramowania obsługi szpitala HIS firmy KAMSOFTS.A. przez okres 36 miesięcy wraz z zakupem modułu i licencji na dla Zakładu Genetyki 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 65/2017

Dostawa uszczelek do urządzenia LPPS THIN FILM. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia LPPS Thin Film. Dostawa zestawu sit do badania proszków/mas. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/272/2017

Przebudowa dziesięciu zjazdów z dróg powiatowych na drogi leśne w leśnictwie Piasecznik oraz Piasek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.16.2017

Przebudowa i remont oświetlenia awaryjnego w budynku A-3 na terenie AGH w Krakowie. KC-zp.272-575/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-575/17

Remont pomieszczeń Przychodni Przyklinicznej w Centrum Onkologii -Instytucie Oddział w Krakowie, przy ul. Garncarskiej 15/17, polegający na modernizacji istniejących pomieszczeń oraz wymianie wewnętrznych instalacji: elektrycznej i niskoprądowej, wodno sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-76/17

Dostawa wektorowego źródła sygnałów mikrofalowych z programowalnym modułem modulacji- 1 szt.- KC-zp.272-527/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-527/17

Remont pomieszczeń II-III-IV piętra w budynku ARCUS POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/254/2017

Dostawa i montaż szlabanów do pracy intensywnej (używane) - szt.2 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/267/2017

sukcesywna dostawa kopert i kartonów do jednostek organizacyjnych UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/4744/D/17

Organizacja konferencji naukowej XXIII Fluid Mechanics Conference 2018 Politechnika Częstochowska ZP/US-01/17

Dostawa systemu przesyłania i wyświetlania obrazu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/251/2017

dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘTRZYNIE OW.2431.14.2017

Dostawa środków opatrunkowych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-38/17

Dostawa materiałów konferencyjnych (The Fourth International Conference Scientific - reaearch cooperation between Poland and Vietnam, POL-VIET 2017) - KC-zp.272-574/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-574/17

"Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w 2017r." Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.5.2017

1 2 3 4 5 6