Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa budynku garażowego z wiatą na potrzeby pojazdów oraz sprzętu Nadleśnictwa Barlinek - drugie postepowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.1.2019.S

Usługa cateringu Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/10/P/2019

Usługi przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 52/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń LPD (lokalne punkty dystrybucyjne) w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego przy ul. Jana Pawła II 3 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/99/2019/AEZ

dostawa laboratorium testów akceptacyjnych (dwa stanowiska z osprzętem) - KC-zp.272-233/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-233/19

Dostawy immunoglobulin 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 64/2019

Dostawa sukcesywna wody mineralnej niegazowanej i gazowanej według potrzeb dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej w okresie letnim 2019 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/144/2019

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Certyfikowane szkolenie szybkie prototypowanie jako element koncepcji Przemysł 4.0 dla studentów WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/149/2019

Dostawa serwerów dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/93/2019/AEZ

Dostawa akcesoriów do aparatury RP. Dostawa lamp do projektorów. Dostawa pompy paliwa. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/146/2019

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy ul. Rynek 17, polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.4.2019

Zakup bluz z logiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/94/2019/AEZ

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-13/19

dostawa praski śrubowej do tabletkowania dla laboratorium w części dydaktyczno-badawczej Centrum energetyki - KC-zp.272-305/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-305/19

Zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego w konfiguracji 5 miejsc (łącznie z kierowcą). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2015/D/19

DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.11.2019

Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów Microsoft MTA - Windows Server - Windows Server zaawansowany 2019 dla 8 osób POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/148/2019

Przegląd sprężarki. Wykonanie usługi wtrysku modeli woskowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/143/2019

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu inżynierii rekonstrukcyjnej. Inżynieria rekonstrukcyjna w praktyce przemysłowej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/145/2019

Dostawa próbek i paneli kompozytowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/64/2019

dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Neurochirurgii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 63/2019

Usługa konserwacji, przeglądu i napraw technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wskazanych budynków na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-289/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-289/19

Dostawa łóżek i pościeli Gmina Myślenice BZP/271/16/2019

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu M_o_R® zarządzania ryzykiem i ITIL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/121/2019

sukcesywna dostawa papieru offsetowego przeznaczonego do druku cyfrowego dla Zakładu Graficznego UAM. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1698/D/19

1 2 3 4 5