Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej i Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/45/D/P/AC/2022

Dostawa chronokomparatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/157/2022

Świadczenie usług informatycznych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/06/P/2022

Dostawa: Żywice do druku 3D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/153/2022

Zakup oscyloskopu (1 szt.). Zakup zestawu czterech przyrządów.Zakup trzech zestawów pięciu przyrządów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/155/2022

Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2022

Dostawa zestawu eksperymentalnego laboratorium mikroelektroniki POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/147/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE- dostawa opraw LED i dodatkowych obudów opraw LED do Warsztatów Konserwacyjno--Naprawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3223/D/22

Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej 10 kN z głowicą pomiarową, uchwytami oraz oprogramowaniem Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/061/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup 2 szt. skanerów samoobsługowych dla użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3190/D/22

Dostawa elektrodrążarki wgłębnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.40.2022.AR

Dostawy mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/41/D/P/LW/2022

Kursy dla studentów Technologii Offshore GWO, BOSIET i MIST - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/91/2022/AZP

Usługa ochrony osób i mienia w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/02/P/2022

Usługa świadczenia odbioru, transportu i utylizacji odpadów z jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych. Postępowanie zostało podzielone na dwie części: Część 1: odbiór, transport i utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Część 2: odbiór, transport i utylizacja innych odpadów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/919/U/22

Dostawy sukcesywne surowców farmaceutycznych i utensyliów aptecznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 56/2022

"Sukcesywna dostawa obłożeń ginekologicznych i urologicznych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-38/22

Wykonywanie usług związanych z przeprowadzkami, przenosinami, likwidacją składników majątkowych, przygotowywaniem imprez okolicznościowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/060/2022

kurs interwencji kryzysowej dla dwóch pracowników BON AGH - KC-zp.272-303/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-303/22

Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii na podstawie PFU - etap I. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 14/14PN/2022

Wykonanie projektu wraz z wykonaniem platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Budynku Collegium Geologicum przy ul. B. Krygowskiego 12 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/50/B/22

Remont, wymiana dźwigów osobowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w budynku domu studenckiego DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-304/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-304/22

Serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego Ingenuity obejmujący InteliiSpace Portal na okres 36 m-cy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 73/2022

Dostawa prototypowego badawczego stanowiska do zgrzewania o różnej częstotliwości dla Wydziału Inżynierii Materiałowej PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/066/2022

przeprowadzenie szkolenia z oprogramowania EXcel dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEiP - KC-zp.272-157/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-157/22

1 2 3 4 5