Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie okładek dyplomów ukończenia studiów oraz okładek suplementów dla Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/102/2018

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II.2 Przebudowa Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.8.2018

Zakup usługi TESC (opieka techniczna) do pakietu stałej licencji programu Ansys Academic Campus na okres 12 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/248/2018

Przebudowa istniejących czterech zjazdów gruntowych na zjazdy o nawierzchni twardej w leśnictwach Tatynia i Zalesie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.26.2018

Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.1.6.2018

Przygotowanie i dostawa posiłków INSTYTUT SPAWALNICTWA 2/2018

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2018

Ekspozycja i promocja wynalazków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2018 Politechnika Częstochowska ZP/ZO-09/18

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji wodociągowej w wybranych pomieszczeniach budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.13.2018

Dostawa książek na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu" (Instytut Kultury Europejskiej) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3208/D/18

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem kopii dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/240/2018

Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Imno, oddz. 236 i 237 na odcinku 1,0 km Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita AG.270.2.4.2018

"Budowa drogi leśnej Łysogórki Moryń przy Szkółce Leśnej - III etao" - V postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.9.2018

Opracowanie zamiennego projektu na przystosowanie pawilonu D-8 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż.- KC-zp.272-407/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-407/18

Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem, Dostawa stabilizatora impedancji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/246/2018

dostawa 1 sztuki zestawu komputerowego stacjonarnego i 1 sztuki serwera dla WIEiT KC-zp.272-313/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-313/18

Remont skweru przed pawilonem B-7 AGH w Krakowie- KC-zp.272-379/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-379/18

Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5) Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/098/2018

Dostawa opatrunków stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - uzupełnienie SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/56/2018

Remont sali laboratoryjnej nr 302 oraz kompleksu sal dydaktycznych nr 225, 206, 229B w pawilonie A-0 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-392/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-392/18

Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - 6 Akademia Morska w Gdyni CRZP/76/2018/AEZ

Dostawa, montaż i ustawienie mebli do budynku Arcus Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/241/2018

Wykonania dokumentacji projektowej remontu instalacji c.o w budynku SDM-2 przy ul. Sędzickiego 19 w Gdyni Akademia Morska w Gdyni CRZP/73/2018/AEZ

Usługa dozoru mienia, ochrony obiektów, całodobowy monitoring elektroniczny oraz kompleksowa usługa utrzymania czystości na terenach przyległych do obiektu ZSLP oraz konwojowanie wartości pieniężnych. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.6.2018

Dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza do pozostałości zrębowych Skarb Państwa Państwowe Gospodartwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna SA.270.2.5.2018

1 2 3 4