Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1/PN/2021

Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-14/21

Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach - Zakup pojazdu - przyczepa do ciągnika do obsługi PSZOK w Szerzynach. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.4.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pod nazwą "Podgrzewanie murawy na stadionie MKS "PUSZCZA" Niepołomice przy ul. Kusocińskiego 2 w Niepołomicach metodą wcinania kabli GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.6.2021

Przeglądy i naprawy aparatu Gamma Kamery Tarczycowej Nucline TH-33 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 12/2021

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2021

Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/23/2021/AZP

Dostawy sukcesywne osłon na mikroskopy i sprzęt RTG 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 39/2021

Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe; płyny infuzyjne Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-11/21

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/014/2021

Sukcesywna dostawa okładek do dyplomów i swiadectw dla Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1234/D/21

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/3/2021

dostawa stanowiska do pomiarów elektrycznych przeznaczone do rejestracji odpowiedzi pojemnościowej materiałów ferroelektrycznych o szerokim zakresie częstotliwości i napięć po pobudzeniu różnymi programowalnymi sekwencjami impulsów - KC-zp.272-35/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-35/21

Obsługa serwisowa linii radioterapeutycznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-5/21

„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Płońsk na bazie masztu przekaźnikowego posadowionego na działce nr 3176 obr. ewidencyjny Szerominek, gm. Płońsk” Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.4.2021

Dostęp do bazy danych patentowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/23/2021

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii Nowotworów oraz Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-1/21

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/24/2021

Dostawa wyrobów do dializy nerkowej - linie krwi Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/3/21/M

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.3.2021

Dostawy sukcesywne filtrów oddechowych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 29/2021

usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu: "Szkoła trenerów " w ramach projektu POWR.03.05.00.00-Z307/17 - KC-zp.272-72/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-72/21

Dostawa sukcesywna środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla Politechniki Rzeszowskiej w okresie 12 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/30/2021

Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu długoterminowego w 2021 r. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.3.2021

Dostawa Środków kontrastowych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 2/2PN/2021

1 2 3 4