Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie usługi wydobycia torfu z dostawą do Szkółki Leśnej w Nowym Młynie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.3.2019

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina. III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna SA.270.1.7.2019

Remont mostu w m. Trzemeśnia oraz kładki dla pieszych w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/35/2019

Dostawa: Elementy stalowe do badań; Materiały do metalografii dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/202/2019

Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/199/2019

Ogłoszenie o zamówieniu na uslugi społeczne: Świadczenie usługi cateringowej oraz usługi hotelowej w ramach realizacji projektu Akademia Mistrzów Techniki nr POWR.03.01.00-00-T093/18-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/092/2019

Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-428/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-428/19

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu RT wraz z zespołem dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2019

Wykonanie remontów w budynkach znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Drawno Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.3.25.2019

Dostawa stanowiska do przygotowywania zgładów metalograficznych i badania mikrostruktury próbek dla WMN, KC-zp.272-440/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-440/19

Przebudowa drogi na działce nr 1282 w Jaworniku o długości 369 mb. Gmina Myślenice BZP/271/34/2019

Rozbudowa systemu akwizycji danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/191/2019

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-19/19

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystosowania budynków B-6 i H-B6 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów pożarowych oraz dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej tych budynków: Część I - przystosowanie bud. B-6 do przepisów ppoż. Część II - przystosowanie bud. H-B6 do przepisów ppoż. Część III - poprawa sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 - umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0123/17-00. - KC-zp.272-448/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-448/19

Dostawa przeciwciała pierwotnego, systemu detekcyjnego oraz pozostałych odczynników niezbędnych do oznaczenia statusu receptora HER2 w raku piersi wraz z dzierżawą analizatora dla 1000 oznaczeń. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-44/19

Dostawa przekształtnika jednofazowego w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-10/A/19

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym - dojazd gospodarczy - obręb Rożnowo, gmina Banie - II postępowanie PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.6.2019

Dostawa kolektora próżniowego widełkowego wraz z akcesoriami. Dostawa oscyloskopu cyfrowego. Dostawa 2-kanałowego rejestratora WLAN temperatury i wilgotności. Dostawa stanowiska do do automatycznej rejestracji charakterystyk częstotliwościowych (SFRA) admitancji/impedancji własnych i wzajemnych uzwojeń transformatorów. Dostawa mirnika i materiałów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/201/2019

Remont tarasu, schodów oraz ogrodzenia leśniczówki Moczydło - II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.13.2019.S

Dostawa penetrometru otworowego typu PHI-09 do badań własności wytrzymałościowych skał stropowych- KC-zp.272-421/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-421/19

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.16.2019

Wykonywanie drobnych prac elektrycznych w obiektach i na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej KC-zp.272-394/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-394/19

Organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 14/14PN/2019

Dostosowanie obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - etap I, w systemie zaprojektuj i wykonaj. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/WU/2019

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego GMINA NIEPOŁOMICE ZPOSPS.271.1.2019

1 2 3 4 5