Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa świadczenia usług prawnych (pomocy prawnej) na rzecz Wydziału IEiT na okres 12 miesięcy - KC-zp.272-754/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-754/20

usługa szkolenia w zakresie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy wg ISO 45001:2018 wraz z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatów przez jednostkę certyfikującą - KC-zp.272-727/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-727/20

Posadowienie infrastruktury turystycznej - zagospodarowanie miejsca edukacji w leśnictwie Nierzym Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.3.2020

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-17/20

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy zdalnej, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.30.2020

Dostawa produktów leczniczych (w tym: programy lekowe, płyny, żywienie dojelitowe) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-61/20

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-17/20

Zakup wózków grzewczych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-273/20

Dostawa spektrometru dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6356/D/20

Dostawy ręczników papierowych do rąk, koszy na odpady, worków na odpady z folii PE wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych w roli ujętych w pięciu zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/91/D/N/AC/2020

dostawa i montaż urządzeń umozliwiających bezpieczny zjazd awaryjny wind osobowych w budynkach zlokalizowanych na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-745/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-745/20

Wyposażenie budynku Muzeum Niepodległości w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/68/2020

Dostawy artykułów medycznych ujęte w 14 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/90/D/N/E/2020

Przeprowadzenie indywidualnych konwersacji w języku angielskim z Native Speakerem dla kadry dyd. WCh PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/402/2020

Posadowienie infrastruktury turystycznej - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Nadleśnictwie Kłodawa Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.1.2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zamkniętego szkolenia z programu Autodesk Inventor . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/394/2020

Dostawa: autorefraktometru z tonometrem bezdotykowym (komplet) 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 167/2020

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/189/2020/AZP

Konserwacja systemów klucza centralnego typu: Wilka Schliesstechnik i Abus Pfaffenhain w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie oraz świadczenie usługi pogotowia ślusarskiego. KC-zp.272-693/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-693/20

Dostawa 1 szt. komputera stacjonarnego dla WGGiŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-631/20

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/391/2020

dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 163/2020

Dostawa 1 szt. laptopa - KC-zp. 272-667/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-667/20

dostawa krzeseł konferencyjnych KC-zp.272-709/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-709/20

dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych do witrektomii na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 160/2020

1 2 3 4 5