Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup i dostawa tonerów do urządzeń drukujących Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/46/2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/116/2020/AZP

Druk informatorów oraz albumów Absolwenci PCz w ramach projektu NAWA - International Alumni Politechnika Częstochowska ZP/U-11/20

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-35/A/20

Przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" - Przygotowanie do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy. Politechnika Częstochowska ZP/US-14/20

Dostawa ultrasonografu okulistycznego i unitu stomatologicznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 101/2020

dostawa zestawu ramion do statywu oraz oświetlenia LED ze statywem - KC-zp.272-429/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-429/20

Dostawy papieru ręcznikowego w roli z dzierżawą dozowników Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/54/D/Nu/A/2020

zakup aparatu fotograficznego - KC-zp.272-391/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-391/20

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH - Kc-zp.272-367/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-367/20

Zakup programu do obliczeń statystycznych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K.2-381/21/2020

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, realizowana w 3 częściach: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych - część I, Wykonanie i dostawa stalowych breloków - część II, Wykonanie i dostawa książeczek Jak narysować?- część III Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP. 3121.8.2020

Dostawa i montaż projektora cyfrowego DCI wraz z systemem nagłośnienia GMINA NIEPOŁOMICE ZPMN.271.1.2020

Remont pomieszczenia B200 w budynku B Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/250/2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/118/2020/AZP

dostawa mieszadeł magnetycznych -KC-zp.272-414/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-414/20

Budowa budynku OSP Głogoczów - wykonanie elewacji Gmina Myślenice BZP/271/45/2020

Dostawa zbrojenia palisady Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/079/2020

doposażenie mikroskopu stereoskopowego OLYMPUS SZX7 (obiektyw, oświetlacz- KC-zp.272-356/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-356/20

Zakup komputerów przenośnych, stacjonarnych, drukarki wraz z dostawą dla AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K.2.-381/20/2020

Dostawa prototypowej mieszanki betonowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/080/2020

Dostawy odczynników, głowicy i materiałów VAC 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 98/2020

Dostawa i wdrożenie systemu druku podążającego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.8.2020

Dostawa urządzeń sieciowych wraz z instalacją oraz konfiguracją w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/53/D/N/AC/2020

dostawa 1 sztuki przenośnego klimatyzatora dla WIMiR - KC-zp.272-441/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-441/20

1 2 3 4 5 6