Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Produkcja wystawy czasowej ma terenie parku Powstańców Warszawy w Warszawie. Muzeum Powstania Warszawskiego 1/2018

Przystosowanie pomieszczenia na Magazyn Surowic i Bank Krwi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-3/18

Dostawa, dostawa wraz z montażem, naprawa oraz utylizacja opon w pojazdach Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. do samochodów ciężarowych, przyczep, maszyn i ciągników leśnych, samochodów osobowych i dostawczych. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.1.2018

Sukcesywna dostawa teczek akta studenta przez okres 36 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/38/2018

Zakup i sukcesywna dostawa stentów i stengraftów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/31/01/01/2018

Dostawa asortymentu na potrzeby Bloku Operacyjnego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/94/2017

Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku "V" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/20/2018

Dostawa odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora elementarnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/33/2018

Dostawa komputerów przenośnych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/006/2018

Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 0+708,1+094,2+037,2+050,2+766,4+620 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+634 na drogi leśne Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice S.270.3.1.2018

Usługa dostarczania, przygotowania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu w okresie 24 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/140/U/2018

Dostawy materiałów - 3 zadania 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 2/1/ZP/2018

dostawy sukcesywne sju ogólnego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 9/2018

Dostawa wraz z montażem mebli do sal dydaktycznych, pokoi wykładowców oraz biur pracowników administracyjnych Katedry Orientalistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7307/D/17

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Różańsko w latach 2018-2020 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.13.2017

Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej na terenie Uczelni oraz wykonanie wjazdu na parking przy bud.A i B POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/3/2018

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do internetu dla obiektu Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli przez okres 24 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/15/2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębno w latach 2018-2020 - II Postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.10.2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - Immunoglobulin i płynów do hemofiltracji i hemodializy, zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/4/2018

Usługa przygotowania do druku, wydruku, oprawy oraz dostawy książki pilotów OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/32/2018

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Modernizacja laboratorium Optoelektroniki i fotowoltaiki Akademia Morska w Gdyni CRZP/6/2018/AEZ

Dostawa projektorów multimedialnych dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/14/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/24/2018

DOSTAWA DROBNEGO I JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I STAPLERÓW Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.6.I.2018

Kompleksowe dostawy gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/05/D/N/L/2018

1 2 3 4