Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/280/2018

Wykonywanie usług logistycznego zabezpieczenia organizacji polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.9.2018

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku usługowego (podwójnej kancelarii Leśnictw Jemiołów i Walewice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Grabów, na działce o nr ewid. gr. 4400/5 obręb nr 0064 Grabów." Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.4.2018

Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.11.2018

Rozbudowa i przebudowa leśniczówki Leśnictwa Trzechel o ganek, kotłownię wraz z instalacjami Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard S.270.1.5.2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/39/2018

Dostawa gadżetów reklamowych - 6 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/101/2018/AEZ

Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii T w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.8.2018

Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.7.2018

Wykonanie placu przyzrębowego i przebudowa wjazdu dla inwestycji: " Przebudowa drogi wewnętrznej przeciwpożarowej w leśnictwach Morawsko i Niedźwiedź, Nadleśnictwo Kliniska wraz z wykonaniem zjazdu na drogę bitumiczną". Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.10.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: nowatorskie metody kształcenia w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1986/U/18

Dostawa materiałów tekstylnych na 100-lecie AGH - KC-zp.272-439/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-439/18

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach budowlanych pn. Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.13.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkolenie w zakresie UAVO BVLOS dla studentów Wydziału Historycznego UAM biorących udział w projekcie Humaniści-profesjonaliści Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2042/U/18

Realizacja, dostawa i montaż elementów wyposażenia i scenografii wystawy muzealnej Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.20.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. "Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM"- przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1931/U/18

Dostawa spektrofotometru z termostatem dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2018 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/99/2018/AEZ

dostawa koców, kołder, materacy i pokrowców na materace, poduszek i bielizny pościelowej do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-453/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-453/18

Dostawa kamer - KC-zp.272-433/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-433/18

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-15/18

Przebudowa dźwigu osobowego w budynku diagnostycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. umożliwiającą transport osób niepełnosprawnych, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice - III Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/24/P/18

Administrowanie i zarządzanie siecią komputerową Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej (DS.1, DS.2, DS.3, DS.4, DS.B-1) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/109/2018

Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Biskupice. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.9.2018

Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-16/18

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-448/18

1 2 3 4 5