Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
"Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Choszczno w latach 2019-2020" PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno ZG.270.2.2.2018

Dostawa nowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym wraz z akumulatorami dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-34/18

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.2.2019

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju zlokalizowanych przy ul. Świdzińskiego 4 oraz ul.Pułaskiego 10 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 1/1/ZP/2019

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.1.2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2019

Bieżąca konserwacja, drobne naprawy oraz usługa pogotowia dźwigowego dla dźwigów zlokalizowanych przy : ul. Kanoniczej 1, Warszawskiej 24, Podchorążych 1, ul. Lea 114, Al.. Jana Pawła II 37 i ul. Skarżyńskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/163/2018

Dostawa sukcesywna wyposażenia toalet oraz akcesoriów do sprzątania przez okres 12 miesięcy dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/439/2018

Dostawa produktów leczniczych (w tym z programu lekowego) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-106/18

Dostawa opatrunków Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-108/18

Sukcesywne dostawy do Domu pomocy Społecznej w Szczyrzycu materuałów medycznych jednorazowego użytku Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-15/18

Produkty spożywcze - suche Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-14/18

prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii w Collegium Novum UAM, budynek B Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/122/B/18

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-670/18

Dostawa oprogramowania 3D-CAD niezbędnego do realizacji zajęć Szkolenie 3D-CAD z zastosowaniem manipulatorów 3D wraz z oprogramowaniem do pracy manipalutorów 3D w ramach projektu: Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/427/2018

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy. Szpital Specjalistyczny PN/DA/12/18

dostawę pieca próżniowego dla WIMiC - KC-zp.272-667/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-667/18

usługa tarnsportowa w karju dla studentów i parcowników WIMiR AGH w roku 2019 - KC-zp.272-641/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-641/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - dozorowanie fizyczne obiektów - ochrona powierzonego mienia i przebywających osób Zespołu Pałacowo Parkowego w Gułtowach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2993/U/18

Przebudowa budynku Izby Regionalnej usytuowanego na dz. nr 2512/1 w miejscowości Niepołomice, Gmina Niepołomice w ramach rewitalizacji obiektu GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.30.2018

Dostawa i montaż podnośników do pracowni pojazdów samochodowych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, w ramach projektu Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.51.2018

dostawa skanera 3D wraz z oprogramowaniem dla WGiG- KC-zp.272-644/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-644/18

Przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Szkolenie Solidworks dla 8 osób w ramach projektu: "Uczestnictwo zespołu Legendary Rover Team Politechniki Rzeszowskiej w prestiżowych, międzynarodowych zawodach analogów łazików marsjańskich - University Rover Challenge 2018, European Rover Challenge 2018 oraz Sumo Challenge" (W67) - oferta złożona w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 3.0." POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/434/2018

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Szpital Specjalistyczny KO/TK/11/18

dostawa 1 szt. audiometru przesiewowego - KC-zp. 272-651/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-651/18

1 2 3