Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa materiałów eksploatacyjnych do mikroskopów Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DZB.260.1.2023

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i usług w ramach Grantu w projekcie "Cyfrowa gmina" Gmina Łapanów IBP.III.271.2.2023

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-137/23

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/17/2023

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.6.2023

Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego - KC-zp. 272-64/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-64/23

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. - II kwartał Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.5.2023

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.9.2023.AŚ

Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby Festiwalu Misteria Paschalia 2023 Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-08/2023

Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach outdoorowych na potrzeby promocji festiwali FMF i Misteria Paschalia Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-11-2023

Świadczenie usług realizacji reklamy prasowej i internetowej w związku z wydarzeniem "Misteria Paschalia", na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-06/2023

Świadczenie usługi druku librett na potrzeby promocji Festiwalu Misteria Paschalia 2023 organizowanego przez KBF Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-10-2023

Dostawa zestawu do innowacyjnych metod nauczania w naukach o Ziemi i środowisku - spektrometru UV-VIS-NIR dla WGGiOŚ - KC-zp.727-89/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.727-89/23

dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch central DSO w domach studenckich DS1 Olimp i DS3 Akropol na terenie MS AGH - KC-zp.272-101/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-101/23

Dostawa stanowiska do badania wytrzymałości czujników - ramię robota dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.3.2023.AR

Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby imprez lub planów zdjęciowych Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-09-2023

dostawa 5 sztuk urządzeń do transmisji danych LoRa i 5 sztuk kamer do komputera jednopłytkowego dla WIEiT - KC-zp.272-75/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-75/23

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/7/2023

Dostawa i montaż sprzętu do siłowni w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp. 272-61/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-61/23

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla części gminy Bojanowo o pow. ok. 1700 ha. w formacie baz danych systemu Geo-Info Mapa Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.1.2023

Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 14/2023

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i autokarowego oraz usługi biur podróży związane z wyjazdami doktorantów, studentów i gości UAM za granicę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/91/U/23

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/1/2023

Wykonanie robót budowlanych oddymianie budynku - ETAP II w budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/12/2023/AZP

dostawa kamery 360 stopni nagrywającej obraz 3D w rozdzielczości minimum 8k - KC-zp.272-45/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-45/23

1 2 3