Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp.272-472/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-472/19

Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/19/2019

Roboty remontowe w budynkach DS Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/115/2019

zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych do programów terapeutycznych, chemioterapii, leków różnych, płynów infuzujnych , produktów do produkcji żywienia pozajelitowego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/04/07/02/2019

Sukcesywne dostawy do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu produktów spozywczych - różnych Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-6/19

dostawa sondy Kelvina Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie PN-05-2019

Dostawa osobistego detektora skażeń chemicznych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.21.2019

Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych w punkcie edukacyjnym pn. Z kropelką wody przez las, realizowane w ramach projektu pn. Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.2.3.2019

dostawa elektronicznego sprzętu laboratoryjnego do s. 21 w bud. D-1 - KC-zp.272-519/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-519/19

Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/224/2019

Dostawa gadżetów promocyjnych (różne rodzaje) z logo Biura Karier i/lub reklamą Inżynierskich Targów Pracy. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/105/2019

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w pawilonach na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-518/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-518/19

Roboty budowlane-remont balkonu na oddziale pulmonologii Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/38/Rb/Nu/A/2019

Wykonanie robót remontowych na obiektach Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/108/2019

Dostawa sukcesywna środków czystości przez okres 1 roku dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/234/2019

Wykonanie oraz dostarczenia magazynu detali oraz zespołu kiści. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/218/2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego (drukarek, monitorów). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2927/D/19

Dostawa goniometru - zestawu aparaturowego dla WIMiC Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-478/19

Dostawa taktycznego robota do interwencji specjalnych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.20.2019

Dostawa nano spektrofotometru UV/VIS, wraz z zestawem kuwet do pomiarów materiału genetycznego (200 sztuk) Politechnika Częstochowska ZP/ZN-09/19

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 9 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/147/2019/AEZ

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1653/U/19

Budowa budynków biurowych (pojedyncze oraz podwójne kancelarie leśne w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych) dla Nadleśnictw Barlinek, Bierzwnik, Głusko, Mieszkowice, Skwierzyna oraz Strzelce Krajeńskie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek S.271.2.5.2019

Dostawa części lotniczych dla statków powietrznych OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/222/2019

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1362/U/1/19

1 2 3 4 5