Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej na terenie AMG przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Akademia Morska w Gdyni CRZP/76/2017/AEZ

Remont dachu budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki wraz z wymianą instalacji odgromowej i montażem systemu przeciwoblodzeniowego. Politechnika Częstochowska ZP/RB-13/17

Remont w zakresie ochrony pożarowej budynku Domu Studenckiego DS-13 „Straszny Dwór” przy ul. Budryka 1 w Krakowie-KC-zp.272-452/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-452/17

Roboty budowlane - Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.10.VII.2017

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2017 - 8 Akademia Morska w Gdyni CRZP/75/2017/AEZ

wykonanie analizy rynku na potrzeby wybrania partnera do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt.: System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-492/17

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego - leśniczówki Zdanów Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.3.32.2017

Dostawa pakietu oprogramowania ANSYS Academic Campus Solution lub równowazny. Dostawa oprogramowania Mathematica i MathType lub równoważny na 2 stanowiska komputerowe. Dostosowanie oprogramowania na platformie NI. Dostawa kart pomiarowych i zasilacza NI. Dostawa zasilacza labolatoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/199/2017

Budowa drogi Jelenie od km 2+375 do km 3+575 i od km 8 +800 do km 11 + 310 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim ZU.270.2.14.2017

Remont drogi leśnej płytami YOMB w leśnictwie Borowiec Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.7.2017

BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO W LEŚNICTWIE SZKLARKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA BOLEWICE SKARB PAŃSTWA PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BOLEWICE NA.270.1.3.2017

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pogorzelec w gminie Pokrzywnica Gmina Pokrzywnia RI.271.2.13.2017

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i srodków czystości dla Osiedla Studenckiego w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/3598/D/17

Modernizacja drogi i placu manipulacyjnego na składnicach drewna ZSLP Stargard Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim DT.270.2.2.2017

DOSTAWA KRUSZYW NA POTRZEBY REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG LEŚNYCH Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim ZU.270.2.07.2017

Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej (poszew, poduszek, prześcieradeł), kołder, kocy, poduszek, ręczników, ścierek, dywaników łazienkowych, pokrowców na materac dla jednostek organizacyjnych UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/2925/D/2017

Utrzymanie dróg leśnych polegające na równaniu i profilowaniu ich odcinków na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w 2017 r. Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice N.270.3.5.2017

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do AAS dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-11/A/17

Dostawa mineralizatora mikrofalowego dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków Politechnika Częstochowska ZP/ZN-09/17

Dostawa terenowego samochodu osobowego z nadwoziem typu pick-up oraz napędem na cztery koła dla Państwowej Straży Łowieckiej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.10.2017

Dostawa urządzenia do badania i diagnostyki oświetlenia pojazdów. Dostawa emiterów średniej podczerwieni.Dostawa dejonizatora wody. Dostawa oscyloskopu cyfrowego. Dostawa zasilacza awaryjnego. Dostawa płyt warstwowych. Dostawa elementów stalowych. Dostawa drukarki 3D. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/193/2017

Dostawa telefonów i tabletów dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-319/17

Dostawa leków Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-57/17

Remont w budynkach nr 3, 5A, 6 i 21. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 54/2017

Roboty budowlane - Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.5.VII.2017

1 2 3 4