Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa produktu leczniczego Cabozantinib Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-53/18

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 48 miesięcy dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/117/2018

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/172/2018

Przeprowadzenie 11 egzaminów certyfikujących oraz wystawienie certyfikatów dla studentów w zakresie oprogramowania COMARCH ERP XL- sprzedaż POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/166/2018

Dostawa narzędzi skrawających i oprzyrządowania technologiczno-badawczego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/173/2018

Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.04.2018

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia wraz z projektem. GMINA DRWINIA ZP.271.12.2018

Przebudowa oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/30/Rb/N/AC/2018

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 10/ZP/2018

Zakup biletów lotniczych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/071/2018

usługa dostępu do sieci internetu w budynku CSKMSWIA w Warszawie ul. Wołoska 137 w technologii światłowodowej o przepustowości symetrycznej 300 Mbps oraz 10 jednostek terenowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/10/05/01/2018

Dostawa pieluch, pieluchomajtek i podpasek jednorazowych dla SZOZnMiD Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-112/18

Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wewnętrznej wraz z wymianą ościeżnic drzwiowych w łazienkach w budynku domu studenckiego DS-1 Olimp w Krakowie, przy ul. Rostafińskiego 9, KC-zp.272-279/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-279/18

"Budowa drogi leśnej Łysogórki Moryń przy Szkółce leśnej - III etap" - III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.5.2018

Modernizacja klatek schodowych w paw. B-5 AGH w Krakowie- KC-zp.272-261/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-261/18

Dostawa kubków, filiżanek i kubków termicznych z logo UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2045/D/18/I

Dostawa oleju. Dostawa srebra izotopowego. Dostawa szkła labolatoryjnego. Dostwa urządzenia do procesu badawczego wraz z oprogramwaniem. Dostawa grubościomierza. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/154/2018

Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechnika Częstochowska ZP/ZO-05/18

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/940/U/18

Organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2018 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/152/2018

Usługa transportowa - wynajem autokaru wraz z kierowcą, do przejazdu dzieci i młodzieży w wieku od siódmego do szesnastego roku życia wraz z opiekunami, na kolonię w Ośrodku AGH w Łukęcinie - Kc-zp.272-269/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-269/18

Budowa drogi dojazdowej do gruntów leśnych w Leśnictwie Kartlewo o łącznej długości 3 983,13 m Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita AG.270.2.3.2018

Tłumaczenia pisemne i weryfikacja językowa tekstów na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/063/2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 06/ZP/2018

dostawy sukcesywne ładunków do staplera oraz sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 46/2018

1 2 3 4 5