Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Prenumerata czasopism polskich w roku 2020, datowana na okres 01.01.2020-31.12.2020 dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-09/19

Wykonywanie usług logistycznego zabezpieczenia organizacji polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.7.2019

Dostawa małego ramienia robota do symulacji procesów zachodzących na linii produkcyjnej dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/394/2019

Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/234/2019/AEZ

Dostawa elektronicznych pipet automatycznych. Dostawa czujnika. Sterowany komputerowo system . Komponenty zamienne. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/389/2019

Dostawa materiałów do maszyny PolyJet Connex 350 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/395/2019

Rozszerzenie licencji do posiadanego oprogramowania symulatora LHCS Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/233/2019/AEZ

Dostawa porometru gazowego wraz oprogramowaniem analitycznym oraz oprogramowaniem integrującym urządzenie z istniejącym w Laboratorium Superkondensatorów i Magazynów Energii przy Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej dedykowanym oprogramowaniem sterującym i pomiarowym Politechnika Częstochowska ZP/D-63/A/19

Dostawa potencjostatu/galwanostatu kompatybilnego z bosterem BSTR 10A firmy Autolab wraz z oprogramowaniem analitycznym oraz oprogramowaniem integrującym urządzenie z istniejącym w Laboratorium Superkondensatorów i Magazynów Energii przy Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej dedykowanym oprogramowaniem sterującym i pomiarowym. Politechnika Częstochowska ZP/D-64/A/19

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Drwinia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych GMINA DRWINIA ZP.271.25.2019

Dostawy: Ziemniaków, warzyw i jabłek ujęte w 3 zadaniach częściowych: Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/64/D/Nu/A/2019

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.24.2019

Utrzymanie-naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Chojna oraz dostawa kruszywa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.11.2019

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-793/19

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przechowywania zwłok wraz z dzierżawą budynku prosektorium Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/17/Z/2019

System monitoringu i wizualizacji danych dla motoszybowca AOS-H2 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/385/2019

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki gm. Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.11.2019.MK

Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH dyfraktometry rentgenowskie: X'Pert Pro DY 2248, Empyrean DY 0690, Empyrean DY 1304, X'Pert MPD DY 0966, Empyrean DY 1061, Empyrean DY 1209, X'Pert Pro DY 1728, Empyrean DY 1212, Empyrean DY 1277 i spektrometr rentgenowski Axios DY 5481 - Kc-zp.272-764/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-764/19

Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gmina Myślenice BZP/271/61/2019

Dostawa 1 licencji na oprogramowanie klasy UMT do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej oraz 3 letniego wsparcia technicznego dla 6 licencji Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/146/2019

Robot przemysłowy sześcioosiowy o udźwigu min. 80 kg z kontrolerem oraz programatorem ręcznym dla Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/379/2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-56/19

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni i sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/227/2019/AEZ

Dostawa stanowiska do pomiaru naprężeń POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/387/2019

Organizacja treningu terenowego pilota dla studentów Politechniki Rzeszowskiej wraz z obsługą instruktorską. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/386/2019

1 2 3 4 5 6