Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-11/17

Remont pomieszczeń i kanalizacji w piwnicy w narożniku od strony ul. Reymonta i al. Mickiewicza w Pawilonie A-0, AGH w Krakowie -KC-zp.272-365/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-365/17

Roboty modernizacyjne w budynkach i na terenie Instytutu Spawalnictwa INSTYTUT SPAWALNICTWA 2/2017

dostawa materiałów promocyjnych dla WH AGH - KC-zp.272-350/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-350/17

UTWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.18.2017

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na działce 259 w Niedarach /Remiza OSP/ Etap I GMINA DRWINIA ZP.271.7.2017

Sukcesywna dostawa lamp do projektorów wraz z serwisem i pogotowiem serwisowym Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie przyłącza wody mineralnej do budynku przy ulicy Pułaskiego 10 od studzienki przy budynku 29 i połączeniu od hydroforni z istniejącym rurociągiem do zbiornika w kompleksie przy ul. Świdzińskiego 4, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 17/5/ZP/2017

Modernizacja leśniczówki Lubociesz z siedzibą w Wojcieszycach Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.1.2017

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: Rewaloryzacja ogrodu im. Emila Gołogórskiego przed budynkiem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej przy ul.Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/056/2017

Usługa asysty technicznej Systemu ERP Egeria dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie przez okres 24 miesięcy. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/13/2017

Wykonanie i dostawa znaczków typu Pins Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.12.2017

montaż szlabanu wjazdowego do budynku Collegium Chemicum UAM przy bramie wjazdowej od ul. Śniadeckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/30/B/17

Lek Niwolumab Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-48/17

usługa transportowa - wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na praktykę terenową do Niemiec w terminie 09-14.07.2017 r. - KC-zp.272-343/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-343/17

Rozbudowa budynku szkoły w Drwini polegająca na budowie budynku infrastruktury społecznej - żłobka w celu utworzenia ,,Centrum Opieki Nad Małymi Dziećmi,, GMINA DRWINIA ZP.271.6.2017

Utwardzanie terenu dla kontenerów badawczych ZBO WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/130/2017

Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego, sieciowego oraz multimedialnego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2017 - 6 Akademia Morska w Gdyni CRZP/51/2017/AEZ

Malowanie i przystosowanie pomieszczeń VI piętra budynku A Collegium Novum dla potrzeb Instytutu Lingwistyki Stosowanej przenoszonego z budynku Collegium im. H. Cegielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/37/B/17

Budowa kabli światłowodowych dla systemu monitoringu na terenie kampusu Warszawska PK ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/052/2017

Usługa drukowania pocztówek oraz dostawa gadżetów reklamowych - 4 Akademia Morska w Gdyni CRZP/53/2017/AEZ

dostawa specjalistycznego oprogramowania z jednostanowiskową komercyjną licencją na czas nieokreślony dla WGGiOŚ - KC-zp.272-327/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-327/17

Konserwacja nawierzchni drogi leśnej tłuczniowej, przeciwpożarowej o nr 50 w Leśnictwie Nadziejewki Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.3.2017

Termomodernizacja dachów i stropów obiektów JRG Nr 2 Lublin Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie MKT.2370.1.2017

dostawa różnych artykułów spożywczych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/33/2017

1 2 3 4 5