Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa i montaż wyposażenia meblowego krzeseł - KC-zp. 272-576/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-576/20

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/160/2020/AZP

Dostawa i montaż zbiornika tlenu medycznego 11000 l wraz z parownicą 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 117/2020

Dostawa stanowiska do badań eksploatacyjnych konstrukcyjnych materiałów polimerowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/357/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 33/33PN/2020

Dostawa oleju lotniczego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/353/2020

Dostawy sukcesywne zestawów do izolacji SARS-CoV-2 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 138/2020

Dostawa elektrodrążarki drutowej z drutem molibdenowym POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/300/2020

Kamera termowizyjna z WI-FI oraz Cyfrowy miernik cęgowy AC POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/344/2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.6.2020

Dostawa oprogramowania i interfejsu do symulacji lotu. Dostawa wirówki laboratoryjnej. Dostawa wyspy laboratoryjnej + szafka do sprzętu laboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/347/2020

dostawa wysokotemperaturowego pieca laboratoryjnego - KC-zp.272-639/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-639/20

Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w programach terapeutycznych na 2021 r. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 120/2020

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4651/D/1/20

Dostawa produktów leczniczych (w tym stosowanych w chemioterapii oraz programach lekowych) oraz wyrobów medycznych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-43/20

Dostawa części lotniczych dla statków powietrznych OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/340/2020

Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/338/2020

Urządzenie do badania właściwości materiałowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/346/2020

dostawa spektrometru podczerwieni FTIR - KC-zp.272-548/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-548/20

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-18/20

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą trzech łączy ISDN 30B+D z numeracją publiczną wraz z dzierżawą, dostarczeniem, montażem, serwisowaniem i administrowaniem centrali, łączy i numerów końcowych z placówek podległych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/22/10/01/2020

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.429.910zł Gmina Myślenice BZP/271/51/2020

Dostawa paliwa do samochodów służbowych i urządzeń mechanicznych dla Starostwa Powiatowego w Limanowej i jednostek organizacyjnych w latach 2021 - 2022 Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.32.2020

dostawa mikroskopu metalograficznego - KC-zp.272-534/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-534/20

Dostawa subwoofera aktywnego - KC-zp. 272-602/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-602/20

1 2 3 4 5 6 7