Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa książek na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (WFPiK) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5778/D/18

Produkcja techniczna 2 Koncertów w ramach 13. Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje Muzeum Powstania Warszawskiego 7/2018

Wykonanie usługi załadunku, transportu i rozładunku urządzeń oraz materiałów będących na wyposażeniu tartaku Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.22.2018

Dostawa materiałów do druku 3d- filamentu ABS i filamentu PLA POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/375/2018

Usługa dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na podstawie imiennych kart (wejściówek) dla pracowników Centrum Onkologii Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie oraz zgłoszonych przez nich osób towarzyszących i dzieci. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-88/18

Dostawa i wymiana drzwi w pomieszczeniach 108a i 108b bud. L PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/350/2018

Zadanie nr 3 "Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą" Cz. 1 "Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników". Cz. 2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, przysiółek Kawcze". Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże" realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.8.2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-90/18

Budowa strategicznego punktu poboru wody na cele p.poż. na zachodnim brzegu Jeziora Piaski, działka nr ewidencyjny 385, 288, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki . Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.39.2018

Wymiana wykładzin w pomieszczeniach D10A, D203C oraz D108 w budynku D Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/372/2018

Dostawa energii elektrycznej do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ ul. Świdzińskiego 4 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 17/10/ZP/2018

Dostawa suszarki laboratoryjnej. Dostawa materiałów RP. Dostawa akcesoriów do aparatury RP. Dostawa wzorców twardości. Dostawa modułu uzupełniającego. Dostawa zasilacza z implementacją krzywej paneli PV. Dostawa uchwytu do badań odporności na erozję. Dostawa cyfrowego analizatora. Dostawa zespołów linii technologicznej do badań procesu wytwarzania filamentów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/368/2018

Dostawa form stalowych, drukarki 3D, siłomierza tensometrycznego i czujnika pomiaru przemieszczeń, falownika do lasera TruDisk 1000 (E1153A0046), zestawu specjalistycznych układów sterowania z elementami wykonawczymi i pomiarowymi cz. 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/369/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2018 - 11 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/125/2018/AEZ

Dostawa i montaż systemów monitoringu na terenie obiektów Nadleśnictwa Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.13.2018

,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej i jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.36.2018

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji TAH na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-546/18

Dokumentacja projektowa na przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/360/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.3.2018

Dostawy opakowań jednorazowego użytku do posiłków i produktów spożywczych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/56/D/N/L/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie zarządzania informacją dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2238/U/18

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/45/2018

Dostawa stanowiska do wizualizacji przepływów laminarnych i turbulentnych, Dostawa zestawu pipet automatycznych, Dostawa zestawu do kontroli temperatury spoin, Dostawa szlifierko-polerki wraz z wyposażeniem, Dostawa zestawu do wykonywania bezcieniowego zdjęć makro i dokumentowania, badanych obiektów, Dostawa zestawu do natryskiwania płomieniowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/355/2018

Zakup i dostawa lasera excimerowego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/27/P/18

Dostawa palnika do natryskiwania płomieniowego. Dostawa kalibratora. Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego. Dostawa czterokwadratowego sterownika silnika prądu stałego. Dostawa stanowiska do badań. Dostawa zestawu do skanowania i kontroli spoin 2D/3D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/357/2018

1 2 3 4 5 6