Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych w aparatach do brachyterapii wraz z usługą serwisową Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-29/18

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nabiału 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 8/4/ZP/2018

Przeprowadzenie zadania praktycznego z zakresu innowacji w obszarze BPO/SSC dla uczestników/czek projektu BE CREATIVE - rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu Politechnika Częstochowska ZP/US-05/18

Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/95/2018

Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-39/18

Produkcja techniczna plenerowych koncertów odbywających się w pawilonie Pokój na lato Muzeum Powstania Warszawskiego 3/2018

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń biurowych Akademia Morska w Gdyni CRZP/35/2018/AEZ

Usługa cateringowa podczas XXVII Konferencji Naukowo-Technicznej Geodezja, budownictwo, środowisko – aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/107/2018

Wykonanie remontu leśniczówki i budynku gospodarczego w Leśnictwie Prochowiec. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.4.2018

Swiadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/037/2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-37/18

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych Szpital Specjalistyczny PPN/L/1/18

Remont elementów drewnianych i stalowych spacerniaka oraz cel w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-8 (10-45), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków - w formule zaprojektuj i wykonaj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/042/2018

Sukcesywna dostawa rękawic medycznych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-26/18

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głusko w latach 2018 - 2020 - nasiennictwo i selekcja Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.2.1.2018

Transport łazika marsjańskiego do USA i z powrotem Politechnika Częstochowska ZP/ZO-03/18

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w latach 2018-2020. III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.4.2018

Wykonywanie usług monitoringu i ochrony obiektów Nadleśnictwa Rzepin w 2018 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.6.2018

Usługa cateringu Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/09/P/18

dostawa 475 szt cylindrycznych ogniw Li-ion 18650 - KC-zp.272-153/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-153/18

Kompleksowe dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie PR do obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej i Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/20/D/N/AC/2018

dostawa i montaż jednego zestawu klimatyzatorów typu multisplit i 3 zestawów klimatyzatorów typu split w domach studenckich na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-169/18

Wykonywanie usługi hotelarsko-gastronomicznej na kwaterze myśliwskiej Nadleśnictwa Chojna Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.5.2018

"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna" w ramach realizacji projektu pn.: "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.1.2018

dostawy mleka i przetworów mlecznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 31/2018

1 2 3 4