Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2019-08-12 godz. 9:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.6.2019.

2019.06.27
2019-07-31 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1436/D/19

2019.06.19
2019-07-25 godz. 10:00
"Dostawa baz danych BDOT i GESUT" w ramach realizacji projektu pn.: "e-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.17.2019

2019.06.19
2019-07-25 godz. 09:00
"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa", w ramach realizacji projektu pn.: "e-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.16.2019

2019.06.14
2019-07-18 godz. 09:30
druk cyfrowy i dostawa książek dla Wydawcictw AGH - KC-zp.272-350/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-350/19

0001.01.01
2019-07-16 godz. 12:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 19.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.41.2019

2019.06.06
2019-07-10 godz. 09:00
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2019". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.8.2019

2019.06.26
2019-07-10 godz. 08:30
Usługa szkolenia pracowników AGH z autoprezentacji w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-334/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-334/19

2019.06.25
2019-07-08 godz. 11:00
Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/12/2019

2019.06.19
2019-07-05 godz. 13:00
Usługa ubezpieczenia technologii cyfrowych i ochrony danych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-15/19

2019.06.18
2019-07-05 godz. 10:00
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1362/U/19

2019.06.25
2019-07-05 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 80/2019

2019.06.26
2019-07-03 godz. 10:00
Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pn. Symulacje termiczne elektroniki w obudowie we FloTherm dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/189/2019

2019.06.25
2019-07-03 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej :Aktualizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynkach C1, C2 i C3 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/130/2019/AEZ

2019.05.31
2019-07-03 godz. 09:30
przygotowanie i druk albumu "Agates near Cracow, Poland" - KC-zp.272-341/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-341/19

2019.06.19
2019-07-02 godz. 11:30
Wykonanie projektów dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz wydruk wraz z dostawą dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-17/19

2019.06.12
2019-07-02 godz. 11:00
Zakup 3-letniej usługi wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego firmy CISCO, nr sprawy ZP/785/U/19 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/785/U/19

2019.06.26
2019-07-02 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WBIŚiA podnoszących komptetencje kadry dydaktycznej PRZ. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/194/2019

2019.06.24
2019-07-01 godz. 10:00
Montaż wodomierzy w DS "Ikar" PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/188/2019

2019.06.19
2019-07-01 godz. 10:00
Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/10/Z/2019

2019.06.21
2019-07-01 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystosowania budynków B-6 i H-B6 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów pożarowych oraz dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej tych budynków: Część I - przystosowanie bud. B-6 do przepisów ppoż. Część II - przystosowanie bud. H-B6 do przepisów ppoż. Część III - poprawa sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 - umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0123/17-00. - KC-zp.272-427/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-427/19

2019.06.18
2019-06-28 godz. 11:00
Wykonanie albumu pt.: "Fotografie warszawskie 1935-1955. Tadeusz Bukowski" oraz etui z 20 pocztówkami - fotografiami Tadeusza Bukowskiego wraz z dostawą Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.12.2019

2019.06.12
2019-06-28 godz. 09:30
usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Lerningu AGH z zakresu CMS WordPress w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC-zp. 272-361/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-361/19

2019.06.18
2019-06-28 godz. 09:00
Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-28/19

2019.06.19
2019-06-27 godz. 11:00
Usługa asysty technicznej systemu finansowo - księgowego ERP Egeria Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/13/2019

1 2 3