Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.06.22
2022-08-31 godz. 09:00
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kuryłówka w roku 2023 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.90.2.2022

2022.06.22
2022-08-17 godz. 09:00
Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2023 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.91.2.2022

2022.06.21
2022-08-03 godz. 09:00
Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie Gminy Kuryłówka w roku szkolnym 2022/2023 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.89.2.2022

0001.01.01
2022-08-02 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 9: "Budowa 26 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na działce nr 1468/5 w m. Łęki, Gmina Borzęcin" SIM Małopolska Sp.z o.o. 10/ZP/2022

0001.01.01
2022-08-01 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 10: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 4906/5, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4915/4, 4916/11, 4907/4 w m. Rabka - Zdrój" SIM Małopolska Sp.z o.o. 9/ZP/2022

2022.07.01
2022-07-29 godz. 11:00
Wykonanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-419/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-419/22

0001.01.01
2022-07-27 godz. 11:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 5: "Budowa budynku wielorodzinnego na działce nr 918/1 w m. Trzciana" SIM Małopolska Sp.z o.o. 8/ZP/2022

0001.01.01
2022-07-27 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 1: "Budowa 20 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - 40 lokali mieszkalnych na działkach nr 80/17; 80/18; 80/19; 80/20; 80/21 w m. Okocim, Gmina Brzesko" SIM Małopolska Sp.z o.o. 7/ZP/2022

0001.01.01
2022-07-25 godz. 09:00
Usługa zrzutu immunoprzynet - doustnej szczepionki przeciwsko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących w 2022 roku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w ilości 198 635 dawek w akcji jesiennej Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.11.2022

2022.07.01
2022-07-22 godz. 10:30
Realizacja sondażu geoankietowego w oparciu o wywiady CAPI na dwóch reprezentacyjnych próbach dorosłych mieszkańców miast Polski: Poznania i Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz wybranych gmin otaczających te miasta Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/489/U/22

0001.01.01
2022-07-22 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 15: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 968/11 w m. Siedliska, Gmina Tuchów" SIM Małopolska Sp.z o.o. 6/ZP/2022

0001.01.01
2022-07-21 godz. 11:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 11: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4 w m. Stary Sącz" SIM Małopolska Sp.z o.o. 5/ZP/2022

0001.01.01
2022-07-21 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 7: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 547/15 w m. Dąbrowa Tarnowska" SIM Małopolska Sp.z o.o. 4/ZP/2022

2022.06.15
2022-07-21 godz. 09:00
Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia w ramach projektu "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/38/2022

2022.06.14
2022-07-20 godz. 09:00
Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/37/2022

0001.01.01
2022-07-19 godz. 11:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 4: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 491/51 w m. Ryglice" SIM Małopolska Sp.z o.o. 3/ZP/2022

0001.01.01
2022-07-19 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 3: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1789 w m. Gorlice przy ul. T. Kościuszki 13 " SIM Małopolska Sp.z o.o. 2/ZP/2022

2022.06.17
2022-07-18 godz. 09:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 2: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 861 w m. Ciężkowice" SIM Małopolska Sp.z o.o. 1/ZP/2022

2022.06.14
2022-07-18 godz. 08:00
Usługi wzorcowania i legalizacji sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 71/2022

0001.01.01
2022-07-15 godz. 11:00
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II" Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.14.2022

0001.01.01
2022-07-15 godz. 10:00
Świadczenie usługi transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.63.2022

2022.06.13
2022-07-15 godz. 09:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. 1. ,,Budowa Kuchni Centralnej dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19" 2. ,,Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno - technicznym - system zaprojektuj i wybuduj" (2 zadania częściowe) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/34/2022

2022.07.01
2022-07-12 godz. 10:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowl. zw. z przebud. powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architekt. oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego - Część II Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.22.2022.MT

2022.06.29
2022-07-12 godz. 10:00
kurs języka programowania Python dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-372/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-372/22

2022.06.29
2022-07-11 godz. 10:00
Usługa noclegowa oraz usługa cateringowa na potrzeby XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy". Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2022/AZP

1 2 3