Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2019-12-11 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2020 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.7.2019

2019.10.17
2019-11-19 godz. 10:00
usługa identyfikacji, analizy i optymalizacji procesów funkcjonujących w AGH oraz dostawa systemu informatycznego, umożliwiającego utrzymanie i aktualizację repozytorium opracowanych modeli procesów, wraz z jego wdrożeniem oraz szkoleniami dla użytkowników i wsparciem technicznym - KC-zp.272-521/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-521/19

0001.01.01
2019-11-18 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna od 01.01.2020 do 31.12.2020 Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.33.2019

2019.10.09
2019-11-12 godz. 10:30
świadczenie prac porządkowych, pielęgnacyjnych oraz zimowego utrzymania terenów kampusu AGH - KC-zp.272-638/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-638/19

2019.10.09
2019-11-12 godz. 10:00
Przewóz osób hemodializowanych i przewóz sanitarny 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 94/2019

2019.10.08
2019-11-08 godz. 09:30
usługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems zainstalowanego w CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/04/09/01/2019

2019.09.27
2019-11-05 godz. 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas odbudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.3.3.2019.MRN

2019.10.15
2019-10-30 godz. 10:00
opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i przebudowy Kolegium Heliodora Święcickiego UAM [przebudowa i remont sali 235, XII, XI, 37, 66] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1943/U/19

2019.10.17
2019-10-30 godz. 09:30
Usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla kadry dydaktycznej WIEiT - Kc-zp.272-556/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-556/19

2019.10.14
2019-10-29 godz. 11:30
Usługa wykonania serii eksperymentów, na potrzeby zbierania danych do projektu SYPIN, dla WIMiR - Kc-zp.272-500/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-500/19

2019.09.26
2019-10-29 godz. 11:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/50/2019

2019.09.25
2019-10-29 godz. 11:00
Odbiór i wywóz, odzysk i unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków w Niepołomicach WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.3.2019

2019.10.11
2019-10-29 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/18 pt. "UNIWERSYTET JUTRA II - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2026/U/19

2019.09.27
2019-10-29 godz. 08:30
skład komputerowy, łamanie i druk periodyku Akademii Górniczo-Hutniczej "Vivat Akademia" nr 21, 22, 23 i 24 - KC-zp.272-605/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-605/19

2019.09.25
2019-10-28 godz. 13:00
usługa stałej obsługi urządzeń i instalacji klimatyzacji wentylacji, chłodniczych i automatyki wraz z naprawą zainstalowanych w obiektach CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/30/08/01/2019

2019.10.17
2019-10-28 godz. 11:30
Zorganizowanie i przeprowadzenie dla studentów Politechniki Krakowskiej kursów przygotowujących do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2 oraz przeprowadzenie egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/139/2019

2019.10.11
2019-10-28 godz. 09:30
Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.61.2.2019

2019.10.16
2019-10-25 godz. 14:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/186/2019/AEZ

2019.10.17
2019-10-25 godz. 09:00
Opieka serwisowa oprogramowaia Infomedica i AMMS w SZOZnMiD w Poznaniu. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-49/19

2019.10.17
2019-10-25 godz. 08:30
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku dla WFiIS AGH w Krakowie - KC-zp.272-687/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-687/19

2019.10.15
2019-10-24 godz. 11:30
1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy 2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.11.2019

2019.10.16
2019-10-24 godz. 09:30
Kompleksowa usługa cateringowa dla uczestników projektu "Warsztaty architektoniczno-budowlane Dom moich marzeń" Politechnika Częstochowska ZP/US-14/19

2019.10.15
2019-10-24 godz. 09:30
Kompleksowa usługa cateringowa dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-13/19

2019.10.15
2019-10-23 godz. 11:30
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.13.2019

2019.10.15
2019-10-23 godz. 11:00
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w ramach projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/53/U/Nu/A/2019

1 2 3