Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.02.19
2019-03-26 godz. 11:30
Serwis oprogramowania i usługi rozwojowe dla systemu HMS Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/012/2019

2019.02.14
2019-03-19 godz. 09:00
Specjalistyczne usługi sprzątania Basenu AGH przy ul. Buszka 4 w Krakowie. KC-zp.272-67/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-67/19

2019.02.19
2019-03-11 godz. 10:00
Okresowy przegląd i kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/212/U/19

2019.02.19
2019-03-06 godz. 10:00
Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 2019 - 2022 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/33/2019/AEZ

2019.02.18
2019-03-05 godz. 10:00
Usługa w zakresie włączenia do systemu telewizji kablowej lokali mieszkalnych Osiedla Studenckiego w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/46/U/19

2019.02.19
2019-03-04 godz. 08:30
Usługa szkolenia pracowników AGH z autoprezentacji w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-2/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-2/19

2019.02.19
2019-03-01 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia budynków przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni- ETAP II oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/44/2019/AEZ

2019.02.19
2019-02-28 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programu SDL Trados Studio dla kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Neofilologii w ramach projektu "UNIWERSYTETJUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2996/U/18

2019.01.23
2019-02-27 godz. 10:40
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w roku 2019. III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.1.2019

2019.01.08
2019-02-27 godz. 10:30
obsługa portierni w pawilonach AGH oraz zastępstwa za urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe pracowników Straży AGH - KC-zp.272-20/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-20/19

2019.01.24
2019-02-27 godz. 10:00
świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/117/U/19

2019.01.18
2019-02-27 godz. 10:00
usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/07/01/01/2019

2019.02.19
2019-02-26 godz. 12:00
Wykonanie naprawy systemu chłodzenia wewnętrznego aparatu PET/CT oraz dostawa wraz z wymianą modułu do bramkowania oddechowego w aparacie rezonansu magnetycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-10/19

2019.02.15
2019-02-26 godz. 11:30
Wydruk indeksów dla uczestników projektu "Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/U-03/19

2019.02.18
2019-02-26 godz. 10:30
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu (dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych) pn.: "Inspiracje naukowe" realizowanego na Politechnice Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/025/2019

2019.01.31
2019-02-26 godz. 10:30
Certyfikowane szkolenia - "Oprogramowanie Autodesk Fusion 360" - KC-zp.272-40/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-40/19

2019.02.15
2019-02-26 godz. 10:00
Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 23-29 czerwca 2019 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/210/U/18

2019.02.06
2019-02-26 godz. 09:30
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla AGH - KC-zp.272-39/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-39/19

2019.02.08
2019-02-22 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń i wykładów dla kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1984/U/18

2019.02.14
2019-02-22 godz. 10:00
Rozgraniczenie nieruchomości stanowiących drogi gminne Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.04.2019.KG

2019.02.14
2019-02-22 godz. 10:00
Kursy Autodesk dla studentów WBIŚiA PRz w ramach projektu "Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” w ramach umowy POWR.03.05.00-00-Z209/17. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/35/2019

2019.02.13
2019-02-21 godz. 11:30
Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Komunikacja wizualna i Projektowanie reklamy multimedialnej - KC-zp.272-45/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-45/19

2019.02.13
2019-02-21 godz. 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową drogi gminnej nr 191023C i przebudową dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191063C Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.03.2019.KG

2019.02.12
2019-02-21 godz. 10:00
Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/37/2019

2019.02.01
2019-02-21 godz. 09:30
Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Wydziału IET w zakresie umiejętności rozwiązywania konfliktów i komunikacji, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-28/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-28/19

1 2