Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-06-23
2017-07-25 godz. 11:00
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/615/U/1/2017

2017-06-14
2017-07-25 godz. 08:30
Druk i dostawa jednego numeru Biuletynu Informacji Studentów AGH - KC-zp.272-295/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-295/17

2017-06-23
2017-07-24 godz. 11:00
Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1477/U/2017

2017-06-13
2017-07-20 godz. 12:00
Wykonanie Dokumentacji Projektowej Systemu oferującego publiczne usługi dotyczące przyjmowania, przetwarzania, archiwizacji i prezentacji obiektów cyfrowych Biblioteka Narodowa XIV/264/12/17

2017-06-13
2017-07-20 godz. 09:00
Świadczenie usługi serwisowej systemów Clininet, PACS/NetRAAD, apteki szpitalnej Eurosoft Apteka Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/09/06/01/2017

2017-06-27
2017-07-18 godz. 10:30
Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu i Obrzycku z wykorzystaniem urządzeń nadawczych typu LES, będących wlasnością Zamawiającego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1485/U/17

2017-05-30
2017-07-10 godz. 14:00
Wdrożenie koncentratora metadanych - Zakup koncentratora metadanych wraz z licencjami Biblioteka Narodowa XIV/264/10/17

2017-06-02
2017-07-10 godz. 09:40
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania nr 10-05-1.1-01 pn.: "Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116 i 117" Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.7.2017

2017-06-27
2017-07-07 godz. 12:00
Przeglądy aparatury medycznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-54/17

2017-06-16
2017-07-07 godz. 10:00
Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów/ routerów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1266/U/17

2017-06-27
2017-07-06 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji w zakresie operatora dronów dla studentów Wydziału Historycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1184/U/17

2017-06-27
2017-07-06 godz. 10:00
Koszenie łąk oraz uprzątanie i wywóz skoszonej biomasy w ramach prowadzonej gospodarki łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Drawno Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.3.18.2017

2017-06-26
2017-07-06 godz. 09:00
Wywóz nieczystości płynnych ze Szpitala Rehabilitacyjnego w Poznaniu przy ul. Uzdrowiskowej 2 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/38/2017

2017-06-27
2017-07-04 godz. 11:00
Produkcja techniczna w postaci zapewnienia profesjonalnej sceny wraz z transportem i specjalistyczną obsługą oraz profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną obsługą na potrzeby realizacji technicznej, w tym dźwiękowej i oświetleniowej, akcji muzycznej pt. "Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI", organizowanej na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie dnia 1 sierpnia 2017 roku w ramach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego 6/2017

2017-06-20
2017-07-04 godz. 10:30
Druk okładek dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-16/17

2017-05-24
2017-07-04 godz. 10:00
świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-245/17

2017-06-22
2017-07-04 godz. 09:30
Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-18/17

2017-05-29
2017-07-04 godz. 09:30
Druk offsetowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-169/17. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-169/17

2017-06-27
2017-07-03 godz. 11:00
Wykonanie nagłośnienia oraz obsługa techniczna i dźwiękowa Mszy Świętej Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wykonanie nagłośnienia i oświetlenia oraz dostarczenie i instalacja podestów pod kamery z barierkami i kostki dziennikarskiej wraz z obsługą techniczną i dźwiękową uroczystości zakończenia Marszu Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego, która odbędzie się na Cmentarzu Powstańców Warszawy Muzeum Powstania Warszawskiego 5/2017

2017-06-23
2017-07-03 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji wielobranżowej - modernizacji kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/40/2017

2017-05-30
2017-07-03 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach Projektu pod nazwą. " Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich " realizowanego w ramach POIiŚ 2014 - 2020. Zamówienie podzielone jest na części ( zadania ). Liczba zadań - 7. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowią Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SB.270.1.2017

2017-05-30
2017-06-30 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1160/U/17

2017-06-22
2017-06-30 godz. 09:00
Usługa asysty technicznej Systemu ERP Egeria dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie przez okres 24 miesięcy. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/14/2017

2017-06-09
2017-06-29 godz. 12:00
Konserwacja, eksploatacja i naprawy instalacji sanitarnych w obiektach i na terenie nieruchomości Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 i pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV/264/11/17

2017-05-19
2017-06-29 godz. 11:30
Sprzątanie oraz pielęgnacja roślinności na terenie Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/037/2017

1 2