Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.06.15
2018-07-31 godz. 12:00
"Wdrożenie e-usług publicznych z modernizacją oprogramowania wraz z dostawą sprzętu komputerowego i modernizacją sieci WiFi w ramach projektu pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica"" Gmina Pokrzywnica RI.271.1.5.2018

2018.06.12
2018-07-20 godz. 10:00
usługa przeglądów i naprawy aparatury medycznej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/29/05/01/2018

2018.06.07
2018-07-16 godz. 10:00
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania Budowa kompleksu polikliniki - zaprojektuj i wykonaj 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 36/2018

0001.01.01
2018-07-03 godz. 08:30
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim RPZ.272.21.2018

2018.06.14
2018-07-02 godz. 10:30
Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1149/U/18

2018.06.19
2018-06-29 godz. 10:30
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/940/U/18/I

2018.06.19
2018-06-26 godz. 11:00
Produkcja techniczna w postaci zapewnienia profesjonalnej sceny wraz z transportem i specjalistyczną obsługą oraz profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną obsługą na potrzeby realizacji technicznej, w tym dźwiękowej i oświetleniowej, akcji muzycznej Muzeum Powstania Warszawskiego 4/2018

2018.05.18
2018-06-26 godz. 11:00
Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1063/U/2018

2018.06.18
2018-06-26 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej reklamy podświetlanej na budynku przy ul. Morskiej 81-87 i Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni Akademia Morska w Gdyni CRZP/64/2018/AEZ

2018.06.11
2018-06-26 godz. 10:00
Wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów szpitala i poradni szpitalnych. Szpital Specjalistyczny KO/BL/5/18

2018.06.19
2018-06-25 godz. 10:00
Modernizacja dyfraktometru SAXS Nanostar. Badania doświadczalne łożysk ślizgowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/179/2018

2018.06.14
2018-06-25 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń LPD (lokalne punkty dystrybucyjne) w budynkach AMG przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Akademia Morska w Gdyni CRZP/63/2018/AEZ

2018.06.14
2018-06-22 godz. 11:00
usługi transportowe dla WGGiOŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-275/18

2018.06.11
2018-06-22 godz. 10:00
usługa przeglądów aparatury medycznej w CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/07/06/01/2018

2018.06.04
2018-06-22 godz. 09:30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kuryłówka w 2019 roku Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.52.2.2018

2018.06.13
2018-06-21 godz. 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,,Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki,, GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.14.2018

2018.06.18
2018-06-21 godz. 10:00
Przeprowadzenie 11 egzaminów certyfikujących oraz wystawienie certyfikatów dla studentów w zakresie oprogramowania COMARCH ERP XL- sprzedaż POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/180/2018

2018.06.07
2018-06-21 godz. 10:00
Usługa w zakresie prania bielizny pościelowej, czyszczenie koców, kołder i poduszek dla Kolegium Europejskiego w Gnieźnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/942/U/18

2018.06.15
2018-06-21 godz. 09:00
Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechnika Częstochowska ZP/ZO-07/18

2018.06.15
2018-06-20 godz. 10:00
Usługa cateringowa- podczas konferencji CZT AERONET DL w dniu 27.06.2018 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/169/2018

2018.06.08
2018-06-20 godz. 10:00
Usługa wywozu nieczystości stałych z kampusu Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/953/U/1/18

2018.06.12
2018-06-20 godz. 10:00
Wykonanie kompleksowej usługi obejmującej przygotowanie do transportu, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i utylizację nieużytkowanych materiałów budowlanych zawierających azbest, które są składowane na terenie powiatu rawickiego. Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.3.5.2018

2018.06.11
2018-06-20 godz.
Usługa ubezpieczenia studentów PRz w okresie odbywania stażu w przedsiębiorstwie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/171/2018

2018.06.06
2018-06-19 godz. 11:30
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-08/18

2018.06.06
2018-06-15 godz. 14:00
Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnicaw 2018 roku Gmina Pokrzywnica RI.271.2.5.2018.MK

1 2