Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.01.18
2022-02-11 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie otworowych wymienników ciepła na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego AGH w Młoszowej - KC-zp.272-14/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-14/22

2022.01.04
2022-02-07 godz. 10:00
usługa ubezpieczenia mienia oraz i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1864/U/21

0001.01.01
2022-02-07 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2022 PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.1.2022

2022.01.25
2022-02-07 godz. 09:00
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z obszaru inżynierii produkcji SPC, DOE i RA dla 5 nauczycieli akademickich AGH - KC-zp.272-41/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-41/22

0001.01.01
2022-02-07 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2022 - przetarg III Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.1.2022.S3

0001.01.01
2022-02-04 godz. 12:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Józefa Bema w Ostrowi Mazowieckiej (zgodnie z załączonym schematem około 880 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.2.2022

2022.01.03
2022-02-04 godz. 09:00
Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów oraz odbiór skratek Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/37/2021

2022.01.19
2022-02-03 godz. 10:00
Usługa zaprojektowania prototypowania aplikacji mobilnej do zarządzania dostępnością oraz wykonanie jej specyfikacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1613/U/21

2022.01.21
2022-02-03 godz. 09:00
Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu CFD w środowisku ANSYS (max.6 osób) dla WGGiIŚ - KC-zp.272-40/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-40/22

0001.01.01
2022-02-02 godz. 11:00
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-10-2022

2022.01.25
2022-02-02 godz. 10:00
Modernizacja systemu pozycjonowania statków DP1 zamontowanego na jednostce r/v IMOR - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/9/2022/AZP

2022.01.24
2022-02-01 godz. 11:00
Wykonywanie napraw i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-23/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-23/22

2022.01.21
2022-02-01 godz. 10:30
Sukcesywna usługa w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-01/22

2022.01.21
2022-01-31 godz. 10:00
Przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej projektu i poszczególnych szkół oraz strony internetowej projektu oraz przygotowanie materiałów audiowizualnych i tekstowych do promocji kultury polskiej i kształcenia w AGH - KC-zp.272-17/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-17/22

0001.01.01
2022-01-28 godz. 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa OA I IT oraz Centralnej Sterylizatorni" - III Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-1-2022

2022.01.14
2022-01-28 godz. 11:00
Okresowe przeglądy techniczne, konserwacje oraz serwis awaryjny instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-1/22

0001.01.01
2022-01-28 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Skomunikowanie A-4 z S-5 – budowa obwodnicy Obornik Śląskich” GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.103.2021

2022.01.17
2022-01-28 godz. 10:00
Krajowa Konferencja Elektroniki - usługa hotelowa Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/5/2022/AZP

0001.01.01
2022-01-28 godz. 10:00
Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu SPZOZ w Bielsku Podlaskim - powtórka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.2.2022

2022.01.20
2022-01-28 godz. 09:30
Usługa transportu ciężarowego przewozowego na rzecz jednostek organizacyjnych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-8/22

0001.01.01
2022-01-28 godz. 09:00
Usługi opiekuńcze Gmina Myślenice BZP/271/11/2022

0001.01.01
2022-01-27 godz. 12:00
Kampania informacyjno-promocyjna przy realizacji projektu pn.: Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.10.2021

0001.01.01
2022-01-27 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/8/2022

2022.01.18
2022-01-27 godz. 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej Politechnika Częstochowska ZP/U-02/22

2022.01.13
2022-01-27 godz. 09:00
Świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/81/2021

1 2