Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.09.18
2020-10-28 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej, tomografu komputerowego firmy GE Healthcare oraz urządzeń peryferyjnych i angiografu firmy Siemens SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/62/2020

0001.01.01
2020-10-26 godz. 10:00
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r." Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.12.2020

2020.09.18
2020-10-21 godz. 10:00
Remont dla odnowienia klasy r/v IMOR wraz z remontem 2 z 3 silników głównych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/29/2020/AZP

0001.01.01
2020-10-19 godz. 09:45
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek. Gmina Opatówek Zp.In.271.13.2020

2020.09.11
2020-10-14 godz. 10:00
Kompleksowe sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/22/2020

2020.09.09
2020-10-14 godz. 09:00
Wykonywanie przeglądów i napraw sprzętu medycznego, znajdującego się w Filii nr 2 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/60/2020

2020.08.31
2020-10-05 godz. 10:00
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. Budowa ciepłowni geotermalnej w oparciu o rekonstrukcję dwóch otworów geotermalnych Skierniewice GT-1 i Skierniewice GT-2 wraz z wierceniem nowego otworu Skierniewice GT-3 oraz wpięcie nowej ciepłowni geotermalnej w sieć cieplną Energetyki Cieplnej. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 30/2020/VIII

2020.08.31
2020-10-02 godz. 09:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik. Gmina Gnojnik RIiD.271.4.2020

2020.09.16
2020-10-01 godz. 10:00
Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1331/U/20

2020.08.28
2020-09-30 godz. 11:30
Sprzątanie oraz pielęgnacja roślinności na terenie Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/073/2020

2020.09.18
2020-09-30 godz. 10:00
Usługa prania bielizny szpitalnej - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/19/P/2020

2020.08.17
2020-09-28 godz. 10:00
Codzienna obsługa w zakresie żywienia pacjentów szpitala Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/16/2020

2020.09.18
2020-09-28 godz. 09:30
Usługa druku cyfrowego i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-325/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-325/20

2020.09.14
2020-09-25 godz. 11:30
usługa szkolenia pracowników kadry zarządczej i administracyjnej AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, Zadanie 6. Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej - KC-zp.272-430/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-430/20

2020.09.14
2020-09-25 godz. 09:30
pakiet szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności informatycznych i dydaktycznych: oprogramowanie Qlik Sense dla pracowników WZ AGH w ramach projektu "ZPR AGH Power II - KC-zp.272-461/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-461/20

2020.09.17
2020-09-25 godz. 09:00
Konserwacja i usuwanie awarii w instalacjach telefonicznych w obiektach położonych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. KC-zp.272-463/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-463/20

2020.09.16
2020-09-24 godz. 10:00
Przegląd systemu CVD IHI Bernex BPXpro 325S POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/279/2020

2020.09.15
2020-09-23 godz. 10:00
Usługa na prace badawczo-rozwojowe w ramach realizacji zadań badawczych Projektu Jetcaster. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/280/2020

2020.09.14
2020-09-22 godz. 10:00
Konserwacja oraz serwis instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej oraz urządzeń chłodzących typu split i multisplit w budynkach Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/270/2020

2020.09.15
2020-09-22 godz. 09:00
"Usługa dozoru mienia, maszyn i sprzętu należącego do Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie na terenie prowadzonej budowy drogi leśnej pożarowej nr 4 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.6.2020

2020.08.24
2020-09-21 godz. 10:00
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online wraz z certyfikowanym egzaminem z zakresu analizy danych z wykorzystaniem programu Statistica dla 40 studentów Wydziału Chemii w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1077/U/20

2020.09.07
2020-09-21 godz. 09:30
"Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 15 02 03, 16 05 06*, 16 05 09, 18 01 01, 18 01 04, 18 01 06* w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8"- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-46/20

2020.09.10
2020-09-21 godz. 08:55
usługi nadzoru autorskiego wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację oprogramowania firmy KAMSOFT 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 108/2020

2020.09.10
2020-09-21 godz. 08:30
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie- KC-zp.272-460/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-460/20

2020.09.09
2020-09-18 godz. 10:00
Naprawa statku powietrznego po lądowaniu bez podwozia. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/253/2020

1 2