Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-12-12
2018-01-18 godz. 09:30
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę masztu stalowego o konstrukcji kratowej w Nadleśnictwie Miedzyzdoje - II postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.6.2017

2017-12-06
2018-01-11 godz. 10:00
usługa przygotowania do druku, wydruk i oprawa oraz dostawa katalogów na Targi Pracy AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-606/17

2017-11-28
2018-01-04 godz. 10:00
usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-658/17

2017-11-23
2018-01-03 godz. 11:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.34.2017

2017-11-24
2018-01-03 godz. 10:00
usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1582/U/17/1

2017-12-13
2017-12-28 godz. 10:00
Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Szpital Specjalistyczny KO/TK/11/17

2017-11-17
2017-12-28 godz. 09:30
Kompleksowa usługa serwisowa (36 miesięczna) obejmująca serwis, części zamienne oraz robociznę dla zainstalowanego na AGH specjalnego urządzenia badawczego pn. Analityczny transmisyjny mikroskop elektronowy (S)TEM Titan Cubed G2 60-300 firmy FEI finansowaną w ramach środków otrzymanych zgodnie z decyzją MNiSW nr 211402/E-356/SPUB/2017/1 z dnia 31 lipca 2017 roku. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-596/17

2017-12-08
2017-12-27 godz. 12:00
"Zaprojektowanie i wykonanie instalacji/urządzeń/obiektu dla kompletnego połączenia istniejącego odcinka przyłącza wody geotermalnej z głowicą na otworze IG-1 w Porębie Wielkiej, wraz z uruchomieniem wykonanego połączenia, celem rozpoczęcia prawidłowej eksploatacji wody geotermalnej" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.39.2017

2017-11-17
2017-12-21 godz. 12:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.10.2017

2017-12-13
2017-12-21 godz. 11:30
Konserwacja i bieżąca naprawa sieci teletechnicznej dla AGH KC-zp.272-668/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-668/17

2017-12-13
2017-12-21 godz. 10:00
Charakterystyka tektonicznych i geodynamicznych aspektów budowy geologicznej Makroregionu - KC-zp.272-522/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-522/17

2017-11-08
2017-12-21 godz. 10:00
serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i przeglądy okresowe sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 73/2017

2017-11-15
2017-12-21 godz. 09:30
dostęp sieciowy do E-Book Academic Collection oraz dostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych - KC-zp.272-633/17. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-633/17

2017-12-12
2017-12-20 godz. 11:30
wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie Uczelni - KC-zp.272-676/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-676/17

2017-12-07
2017-12-20 godz. 10:00
Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.3.XI.2017

2017-12-11
2017-12-20 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-726/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-726/17

2017-12-12
2017-12-20 godz. 09:00
Obsługa i bieżące naprawy instalacji technologicznych wymiennikowni ciepła w obiektach AGH- KC-zp.272-719/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-719/17

2017-12-11
2017-12-19 godz. 12:00
Usługa dostępu do Internetu świadczona na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV/264/23/17

2017-12-07
2017-12-19 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOłECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/2335/U/17

2017-12-01
2017-12-19 godz. 09:30
Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2018 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.46.1.2017

2017-12-08
2017-12-18 godz. 10:00
Przeprowadzenie egzaminu certyfikującego na poziomie średniozaawansowanym dla studentów Politechniki Rzeszowskiej w ramach zajęć „Projektowanie hybrydowe 3D-CAD”. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/359/2017

2017-12-08
2017-12-18 godz. 10:00
Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 15/ZP/2017

2017-12-07
2017-12-15 godz. 11:30
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-716/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-716/17

2017-11-30
2017-12-15 godz. 11:00
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.38.2017

2017-11-29
2017-12-15 godz. 10:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.36.2017

1 2