Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-08-11
2017-09-20 godz. 09:30
skład komputerowy, łamanie i druk periodyku AGH "Vivat Akademia" -cztery wydania - KC-zp.272-451/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-451/17

2017-08-11
2017-09-20 godz. 09:00
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę budynku C-7 AGH w Krakowie dla potrzeb dydaktycznych wydziałów AGH - KC-zp.272--498/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272--498/17

2017-08-04
2017-09-12 godz. 09:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.4.2017

2017-08-16
2017-09-12 godz. 09:30
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obejmującej termomodernizację z wymianą ścian osłonowych i dociepleniem stropodachu oraz modernizację instalacyjną wielobranżową budynków CZ-K (17-45) i CZ-J (17-51) w ramach zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego, Laboratoria J i K, Al. Jana Pawła II 37, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/080/2017

2017-07-31
2017-09-06 godz. 11:30
ochrona osób i mienia na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-404/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-404/17

2017-08-02
2017-09-05 godz. 09:30
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany, wykonawczy) na modernizację instalacji sygnalizacji pożaru oraz automatyki przeciwpożarowej w celu poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji ludzi na budynkach kampusu PK Czyżyny przy Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/071/2017

2017-07-10
2017-09-01 godz. 11:30
utrzymanie czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w pawilonach AGH - KC-zp.272-412/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-412/17

2017-07-31
2017-08-31 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1762/U/17

2017-07-27
2017-08-31 godz. 09:30
opracowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych - KC-zp.272-427/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-427/17

2017-08-17
2017-08-30 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Remont i przebudowę pomieszczeń w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych" Akademia Morska w Gdyni CRZP/80/2017/AEZ

2017-07-25
2017-08-30 godz. 10:00
usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1582/U/17

2017-08-14
2017-08-30 godz.
Usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przewidzianych w ramach budżetu sekcji promocji, redakcji miesięcznika "Życie Uniwersyteckie", Działu Nauczania oraz budżetu ogólnouniwersyteckiego ze wskazaniem jednostki kupującej wraz z dostawą sukcesywną do UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1662/U/2017

2017-08-11
2017-08-29 godz. 10:30
Druk okładek dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-21/17

2017-08-16
2017-08-29 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej: Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku C-3 przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Akademia Morska w Gdyni CRZP/79/2017/AEZ

2017-08-17
2017-08-28 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej na terenie AMG przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/83/2017/AEZ

2017-07-19
2017-08-25 godz. 10:00
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników ZOZ w Oświęcimiu oraz członków ich rodzin Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.7.VII.2017

2017-07-19
2017-08-24 godz. 11:30
obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-315/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-315/17

2017-07-18
2017-08-24 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.22.2017

2017-07-19
2017-08-24 godz. 10:00
"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.3.2017

2017-08-10
2017-08-24 godz. 10:00
Badanie sprawozdania finansowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. za 2017 i 2018 rok Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/08/Z/2017

2017-07-19
2017-08-24 godz. 09:40
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania nr 10-05-1.1-01 pn.: "Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115,116 i 117." II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.13.2017

2017-07-19
2017-08-24 godz. 09:30
dozór terenu AGH w systemie obchodowo-objazdowym - KC-zp.272-303/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-303/17

2017-08-04
2017-08-23 godz. 11:00
Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1477/U/1/2017

2017-08-10
2017-08-23 godz. 09:00
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP II i III SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/54/2017

2017-07-17
2017-08-22 godz. 10:30
Usługa przygotowania, wdrożenia i serwisowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft Dynamics AX 2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1709/U/17

1 2