Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-02-13
2018-03-22 godz. 10:00
serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i przeglądy okresowe sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 3/2018

2018-02-06
2018-03-20 godz. 12:00
Usługi serwisowe aparatury do radioterapii firmy Varian Medical Systems wraz z wyposażeniem. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-14/18

2018-02-19
2018-03-13 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2335/U/2/17

2018-02-01
2018-03-12 godz. 10:00
Usługa ubezpieczenia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/27/U/18

2018-02-16
2018-03-07 godz. 10:00
czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej, central wentylacyjunych i elementów składowych systemów wentylacji mechanicznej wraz z badaniem jakości powietrza w budynku Collegium Biologicum przy ul. Umultowskiej 89 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/237/U/18

2018-02-13
2018-03-06 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć językowych grupowych i indywidualnych dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM w zakresie prowadzenia dydaktyki w językach obcych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP2973U117

2018-01-23
2018-03-05 godz. 12:00
Wdrożenie e-usług publicznych z modernizacją oprogramowania wraz z dostawą sprzętu komputerowego i modernizacją sieci WiFi w ramach projektu pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica" Gmina Pokrzywnica RI.271.1.1.2018.MM

2018-02-22
2018-03-02 godz. 11:00
Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.8.I.2018

2018-02-21
2018-03-02 godz. 09:30
Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018-2019 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa przy Nadleśnictwie Rzepin. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.1.2018

2018-02-23
2018-03-01 godz. 11:00
Produkcja techniczna gali muzycznej gali finałowej Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" i koncertu Darii Zawiałow Muzeum Powstania Warszawskiego 2/2018

2018-01-19
2018-02-27 godz. 12:00
Serwis pogwarancyjny skanera SPECT/CT AnyScan obejmujący: konserwację, naprawy, przeglądy techniczne, testy specjalistyczne, dostawy części zamiennych na okres 36 miesięcy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-8/18

2018-02-16
2018-02-27 godz. 11:00
Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni - 3 Akademia Morska w Gdyni CRZP/17/2018/AEZ

2018-02-09
2018-02-26 godz. 12:00
Ubezpieczenie majatku i odpowiedzialnosci cywilnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/015/2018

2018-02-15
2018-02-26 godz. 10:00
Zakup paliwa silnikowego tj. benzyny bezołowiowej w ilości szacunkowej 10 000 litrów dla potrzeb Politechniki Rzeszowskej w Rzeszowie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/41/2018

2018-02-15
2018-02-26 godz. 10:00
Usługa wykonania przeglądu aparatury medycznej - RESPIRATORY NPB Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.II.2018

2018-02-16
2018-02-26 godz. 09:30
Usługa drukowania i dostawy materiałów graficznych i druków ulotnych dla Działu Spraw Studenckich - Kc-zp.272-41/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-41/18

2018-02-13
2018-02-23 godz. 10:00
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa wybranych pomieszczeń kondygnacji podziemnej w budynku V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/47/2018

2018-02-08
2018-02-22 godz. 10:00
skład komputerowy i komputerowe opracowanie rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią powyżej 65% objętości książki wraz z przygotowaniem pliku do druku Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-62/18

2018-02-15
2018-02-22 godz.
Wykonywanie usług portierskich, stróżowania oraz dozorowania obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, przy ul. Uzdrowiskowej 2, przy ul. Grobla 26 oraz Hotelu Pracowniczego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ul. Dojazd 32 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/11/2018

2018-01-13
2018-02-21 godz. 12:00
Pogwarancyjny serwis tomografów komputerowych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-4/18

2018-02-09
2018-02-20 godz. 12:00
Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2018

2018-02-01
2018-02-20 godz. 11:00
Usługa dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/42/U/2018

2018-02-07
2018-02-19 godz. 10:00
Organizacja wycieczek zagranicznych dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2018 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/25/2018

2018-01-09
2018-02-15 godz.
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w latach 2018 - 2020" - II procedura Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.1.2018

2018-01-05
2018-02-14 godz. 09:40
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2018 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.3.1.2018

1 2