Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2021-03-02 godz. 10:00
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.93.2020

2021.01.18
2021-02-19 godz. 09:30
Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 18 01 01*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08, 16 05 06*, 16 05 09, 15 02 03, 08 03 18 i 16 06 04 dla grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o. "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/1/2021

2020.12.16
2021-02-10 godz. 11:00
Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu" Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 35/35PN/2020

2020.12.23
2021-02-03 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i sieci komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 36/36PN/2020

0001.01.01
2021-02-01 godz. 09:00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck w roku 2021 - IV edycja Nadleśnictwo Łąck SA.270.1.2021

2020.12.28
2021-01-29 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/22/12/02/2020

2020.12.28
2021-01-28 godz. 12:00
Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/21/12/01/2020

2020.12.24
2021-01-28 godz. 09:30
ochrona osób i mienia na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-703/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-703/20

2020.12.16
2021-01-27 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostepnieniem kontenerów Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/27/2020

2020.12.28
2021-01-26 godz. 09:15
Obsługa serwisowa rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto, Biographu mCT-X 4R SyngoVia oraz obsługa serwisowa systemu opisowego SyngoVia wraz z modernizacją Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-48/20

2020.12.21
2021-01-25 godz. 09:00
Zakup usługi w zakresie sprzątania budynku, utrzymania terenów zielonych, sprzątania i odśnieżania chodników i parkingów, dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, Poliklinika w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/23/11/01/2020

2020.12.18
2021-01-20 godz. 12:00
Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach obecnie prowadzonych projektów Polona dla Bibliotek 2.0 i Polona dla Naukowców Biblioteka Narodowa XIV.263.8.2020

2020.12.31
2021-01-19 godz. 12:00
Przeglądy techniczne aparatury medycznej Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/28/P/2020

2020.12.29
2021-01-19 godz. 10:30
Sukcesywna usługa w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-20/20

2020.12.29
2021-01-19 godz. 09:30
Usługa szkolenia w zakresie komunikacji/zarządzania zespołem dla nauczycieli oraz pracowników zarządzających/administracyjnych AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-735/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-735/20

2020.12.30
2021-01-13 godz. 10:00
Usługa wykonania strony projektu AGaStor dla WWNiG - KC-zp.272-746/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-746/20

2020.12.23
2021-01-12 godz. 09:30
OGŁOSZENIE SPOŁĘCZNE - Usługa szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wystawieniem certyfikatów I i II stopnia (Międzynarodowych Certyfikatów CAD firmy Autodesk) - KC-zp.272-726/20. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-726/20

2020.12.30
2021-01-07 godz. 08:30
wykonanie audytu projektu realizowanego przez Katedrę Informatyki WIEiT AGH na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 2/P/2017 Młodzi Naukowcy 2017 finansowanego ze środkó Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr DOB-2P/01/04/2018 - KC-zp.272-732/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-732/20

2020.12.23
2021-01-05 godz. 09:00
Wykonywanie przeglądów i napraw sprzętu medycznego, znajdującego się w Filii nr 2 - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/91/2020

2020.12.16
2020-12-24 godz. 09:00
Projekt i budowa informacyjnej strony www dla WMN - KC-zp.272-610/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-610/20

2020.10.23
2020-11-13 godz. 09:00
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW APARATURY MEDYCZNEJ NA ROK 2021 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.7.IX.2020

2020.09.22
2020-09-30 godz. 12:00
usługa przeprowadzenia szkolenia oraz konsultacji indywidualnych dla dorosłych i młodzieży dla osób z zespołem Aspergera w wymiarze 250 godzin dydaktycznych rocznie konsultacji oraz 300 godzin dydaktyczne rocznie szkoleń (20 spotkań po 3h dydaktyczne, 5 grup) w ramach realizacji projektu Politechniki Krakowskiej pn. "Jestem ZA wiedzą" POWR.03.01.00-00-T117/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III, Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/093/2020

2020.09.22
2020-09-30 godz. 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa przeprowadzenia szkolenia dla rodziców osób z Zespołem Aspergera w ramach realizacji projektu Politechniki Krakowskiej pn. "Jestem ZA wiedzą" POWR.03.01.00-00-T117/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III, Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/092/2020

1