Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-10-18
2017-11-28 godz. 10:00
Usługa transportu sanitarnego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.5.X.2017

2017-10-18
2017-11-28 godz. 10:00
Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych - Zamówienie Wspólne Szpitali Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 06/ZP/2017

2017-10-12
2017-11-20 godz. 10:30
usluga drukowania i dostawy materiałów graficznych i druków ulotnych dla DSS AGH - KC-zp.272-449/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-449/17

2017-08-17
2017-11-17 godz. 12:00
Zakup i Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania zasobami dla Bibliotek Biblioteka Narodowa XIV/264/14/17

2017-09-30
2017-11-09 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania : budowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Bogdaniec Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec SA.270.160.2017

2017-09-27
2017-11-07 godz. 09:30
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictw: Chojna, Mieszkowice, Ośno oraz Sulęcin w 2018 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego NE.270.1.1.2017

2017-09-22
2017-11-03 godz. 09:30
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę masztu stalowego o konstrukcji kratowej w Nadleśnictwie Międzyzdroje. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.5.2017

2017-09-22
2017-10-30 godz. 12:00
Usługa serwisu pogwarancyjnego obejmującego urządzenie Magnetom Avanto z wyposażeniem oraz stacje robocze syngo MM i uzupełnienie helu w rezonansie Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-71/17

2017-10-10
2017-10-27 godz. 11:00
Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, elektrowciągów, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/2291/U/17

2017-10-19
2017-10-26 godz. 15:00
Badanie jakościowe "Książki i literatura w przedszkolach - początki socjalizacji do czytania" (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1) Biblioteka Narodowa II/264/2/17

2017-09-19
2017-10-26 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.29.2017

2017-09-06
2017-10-26 godz. 10:00
"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna w ramach projektu pn.: "E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.29.2017

2017-10-19
2017-10-25 godz. 10:00
Usługa implementacji w środowisku LabView opracowanych algorytmów analizy obrazu wykonanych w Matlabie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/284/2017

2017-10-17
2017-10-25 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Auli Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Akademia Morska w Gdyni CRZP/103/2017/AEZ

2017-10-17
2017-10-25 godz. 09:00
Realizacja i wdrożenie oprogramowania "Rejestr zamówień publicznych" na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘTRZYNIE OW.2431.16.2017

2017-10-17
2017-10-25 godz. 09:00
Kompleksowa usługa ochrony mienia w wybranych punktach działania Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie ZU.270.2.28.2017

2017-10-12
2017-10-24 godz. 12:00
usługa wydruku oraz dostarczenia monografii naukowej technicznej - KC-zp.272-551/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-551/17

2017-09-13
2017-10-24 godz. 11:00
Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/233/2017

2017-10-11
2017-10-24 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa miesięcznych kart abonamentowych uprawniających do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych przez pracowników Akademii Morskiej Akademia Morska w Gdyni CRZP/60/2017/AEZ

2017-10-12
2017-10-23 godz. 09:30
Usługa wycinki drzew i krzewów, usunięcie 8 szt. gniazd ptasich oraz ich siedlisk, karczowania i frezowania pni drzew, uporządkowanie terenu, nasadzanie drzew oraz ich pielęgnacja "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/1/2017

2017-10-12
2017-10-23 godz. 09:30
przeprowadzenie analiz marketingowych dla Samowzbudnego Akustycznego Systemu SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych - KC-zp.272-524/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-524/17

2017-10-11
2017-10-20 godz. 14:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.14.2017

2017-10-12
2017-10-20 godz. 09:30
Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. "T" w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.8.2017

2017-10-11
2017-10-19 godz. 11:30
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.21.2017

2017-09-29
2017-10-17 godz. 10:30
Druk kalendarza Politechniki Częstochowskiej na 2018 rok dla Biura Karier i Marketingu Politechnika Częstochowska ZP/U-23/17

1 2