Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2023.03.21
2023-04-21 godz. 10:30
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/280/U/23

2023.03.20
2023-04-17 godz. 10:00
Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/24/2023/AZP

2023.03.20
2023-04-17 godz. 10:00
Wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury i licencji. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/06/2023

0001.01.01
2023-04-11 godz. 10:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.2.2023

0001.01.01
2023-04-11 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Lubichowo (Szkółka Leśna Drewniaczki) w roku 2023 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.23.2023

2023.03.10
2023-04-11 godz. 09:00
usługa przygotowania i organizacji udziału sekcji AZS AGH w rozgrywkach akademickich w sezonie 2022/2023 - Kc-zp.272-128/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-128/23

0001.01.01
2023-04-04 godz. 11:00
Świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów poddawanych radioterapii, protonoterapii i chemioterapii oraz dla wyznaczonych pracowników NIO-PIB Oddziału w Krakowie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-13/23

2023.03.01
2023-04-03 godz. 11:00
„Organizacja wyjazdu studyjnego małopolskich przedsiębiorców na Targi gospodarcze w Malezji i Korei Południowej.” Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ARMZ.271.1.2023

2023.02.24
2023-03-31 godz. 12:00
Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2023

0001.01.01
2023-03-31 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2023 (pakiety połączone leśnictwo Raba Wyżna i Bór) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych Z.271.8.2023.NT

0001.01.01
2023-03-31 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2023 (pakiety połączone leśnictwo Police i Stańcowa) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych Z.271.7.2023.NT

2023.03.15
2023-03-30 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Niepołomice w 2023r. – (VI postępowanie, powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych S.270.1.4.2023.NN

2023.03.17
2023-03-30 godz. 10:00
Prace ogrodnicze oraz utrzymanie w czystości terenu Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego, kompleksowe nasadzenie drzew oraz założenie trawników. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/019/2023

0001.01.01
2023-03-30 godz. 10:00
Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-01-2023

2023.03.21
2023-03-30 godz. 09:00
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medycyny Rodzinnej, w tym tworzenie listy aktywnej. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/12/23

2023.03.17
2023-03-29 godz. 15:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębica w roku 2023 (VI postępowanie- powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.7.2023.ND

2023.03.21
2023-03-29 godz. 12:00
Uruchomienie stanowiska - "Modernizacja urządzenia do wytwarzania kompozytów" Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DZB.260.3.2023

0001.01.01
2023-03-29 godz. 11:00
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy nowego budynku szpitalnego oraz Master Planu w zakresie planowanych nowych inwestycji i modernizacji istniejących obiektów w perspektywie czasowej do roku 2033 na terenie PIM MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/27/01/01/2023

0001.01.01
2023-03-29 godz. 11:00
Świadczenie usług administracji, utrzymania i rozwoju systemów IT w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN z dopuszczeniem składania ofert częściowych Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-21/2023

2023.02.24
2023-03-29 godz. 10:00
Wykonanie przeglądów serwisowych central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów na obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zlokalizowanych w Poznaniu, Pile, Gnieźnie, Kaliszu, Obrzycku, Gułtowach i Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2202/U/22

2023.03.10
2023-03-29 godz. 10:00
Wdrożenie, dostawa i implementacja Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi wraz z asystą techniczną świadczoną przez okres 36 miesięcy Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/07/2023

2023.03.21
2023-03-29 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.9.2023

0001.01.01
2023-03-28 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płońsk w roku 2023. Nadleśnictwo Płońsk S.270.11.2023

2023.03.17
2023-03-28 godz. 09:00
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/10/23

2023.03.15
2023-03-28 godz. 09:00
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przez 3 diagnostów laboratoryjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK/2375/9/23

1 2 3