Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.07.10
2020-08-17 godz. 10:00
usługa sprzątania u budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/995/U/20

2020.07.10
2020-08-11 godz. 09:00
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2020". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.13.2020

2020.07.02
2020-08-05 godz. 09:00
"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 - 2021" - V postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.5.2020

2020.06.26
2020-08-03 godz. 10:00
Świadczenie usług medycznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/73/2020/AZP

2020.07.01
2020-08-03 godz. 10:00
opracowanie przestrzennego, szczegółowego projektu ekspozycji i projektu techniczno-budowlanego dla Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/124/U/20

2020.06.25
2020-07-30 godz. 08:00
Serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i coroczne przeglądy aparatów medycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 47/2020

2020.06.24
2020-07-29 godz. 09:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik. Gmina Gnojnik RIiD.271.2.2020

2020.06.17
2020-07-27 godz. 09:30
Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH - Kc-zp.272-249/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-249/20

2020.06.19
2020-07-23 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chęciny Gmina Chęciny ZP-IX.271.5.2020.PN

2020.06.30
2020-07-23 godz. 09:30
Usługa dostarczania przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych dla potrzeb AGH - Kc-zp.272-261/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-261/20

0001.01.01
2020-07-22 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie, dezynfekcja, transport wewnątrzszpitalny w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.9.2020

2020.07.07
2020-07-22 godz. 08:30
konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach MS AGH - KC-zp.272-256/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-256/20

2020.07.10
2020-07-21 godz. 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu pomieszczeń piwnicznych P 31 i P32 w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2020/AZP

2020.07.08
2020-07-21 godz. 10:30
Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-37/20

2020.05.26
2020-07-20 godz. 10:00
Usługa ubezpieczenia mienia CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/28/04/01/2020

2020.07.08
2020-07-17 godz. 13:00
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag Gmina Pokrzywnica RI.271.2.7.2020.MK

2020.07.07
2020-07-17 godz. 11:00
Wydanie publikacji pn. "Kujawsko-pomorskie - przyroda i architektura" Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.3.2020

2020.07.06
2020-07-17 godz. 10:0
przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/899/U/20

2020.07.09
2020-07-17 godz. 09:00
Pełnienie całodobowego serwisu, konserwacji oraz naprawy urządzeń transportu bliskiego. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/29/2020

2020.07.08
2020-07-16 godz. 11:00
Usługa odbioru i tansportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/02/Z/2020

2020.07.01
2020-07-16 godz. 10:00
okresowe pomiary instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z ogledzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/868/U/20

2020.07.08
2020-07-16 godz. 09:30
Usługa szkoleniowa dla pracowników Pionu Współpracy AGH z języka angielskiego w ramach POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-269/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-269/20

2020.06.25
2020-07-15 godz. 09:45
Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 72/2020

2020.07.03
2020-07-14 godz. 13:00
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.545.000,00 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 970.000,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 575.000,00 zł". Gmina Pokrzywnica RI.271.1.7.2020

2020.07.03
2020-07-14 godz. 13:00
Usługa ubezpieczenia technologii cyfrowych i ochrony danych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-08/20

1 2