Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.08.19
2019-09-19 godz. 09:30
Usługa druku offsetowego i dostawy książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-443/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-443/19

2019.08.19
2019-09-19 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przywrócenie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejącego cieku wodnego i istniejących oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.3.1.2019

2019.08.02
2019-09-18 godz. 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas odbudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.3.2.2019.MRN

2019.08.16
2019-09-17 godz. 08:30
opracowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych dla BR AGH - KC-zp.272-517/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-517/19

2019.08.05
2019-09-13 godz. 14:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.16.2019

2019.08.12
2019-09-12 godz. 11:30
utrzymanie terenów zielonych oraz zimowe utrzymanie terenów kampusu AGH - KC-zp.272-357/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-357/19

2019.08.02
2019-09-12 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.16.2019

2019.08.02
2019-09-12 godz. 09:00
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 9 900 00,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gmina Gnojnik RIiD.271.15.2019

2019.08.02
2019-09-11 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.19.2019

2019.08.20
2019-09-10 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/814/U/2/19

2019.08.14
2019-09-06 godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu na uslugi społeczne: Świadczenie usługi hotelowej dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu "Akademia Mistrzów Techniki" nr WND-POWR.03.01.00-00-T093/18-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/120/2019

2019.08.02
2019-09-04 godz. 07:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie nr 1 leśnictwo Lubin (d. leśnictwo Raduń) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.3.2019

2019.08.07
2019-09-03 godz. 09:30
Wyłonienie rzecznika patentowego dla WIMiR, KC-zp.272-490/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-490/19

2019.08.14
2019-08-30 godz. 10:00
Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/250/2019

0001.01.01
2019-08-28 godz. 09:00
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 2019-2022 - Nadleśnictwo Zdroje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.6.2019.S3

2019.08.19
2019-08-27 godz. 10:30
usługi restauracyjne świadczone dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-509/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-509/19

2019.08.19
2019-08-27 godz. 10:00
Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1653/U/1/19

2019.08.16
2019-08-26 godz. 10:00
Przeglądy serwisowe aparatury medycznej Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/21/P/2019

2019.08.14
2019-08-23 godz. 12:45
kompleksowe usługi serwisowe oraz rozbudowa systemu MEDOK Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/07/03/2019

2019.07.23
2019-08-23 godz. 11:00
Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/19/2019

2019.08.14
2019-08-23 godz. 10:00
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku „C” PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/251/2019

2019.07.26
2019-08-22 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1756/U/19

2019.08.14
2019-08-22 godz. 10:00
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Przemysłowe systemy wizyjne dla studentów kier. Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/247/2019

2019.08.12
2019-08-21 godz. 10:00
Szkolenie PRINCE2® Foundation (z grą szkoleniową) dla 3 osób POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/245/2019

2019.07.15
2019-08-20 godz. 11:00
Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/14/2019

1 2 3