Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2020-12-30 godz. 09:45
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek. Gmina Opatówek Zp.In.271.19.2020

2020.11.27
2020-12-29 godz. 08:00
Usługi obsługi serwisowej przeglądów, napraw sprzętu, aparatów i sprzętu medycznego, produkcji SIEMENS na okres 36m-cy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 143/2020

2020.11.23
2020-12-28 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.22.2020

2020.11.24
2020-12-28 godz. 09:00
Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap i Impuls, subskrypcja na aktualizację posiadanego oprogramowania systemu informatycznego (KS-MEDIS, KS-SOMED, KSW-ASW) oraz świadczenie stałego serwisu eksploatacyjnego nad posiadanym oprogramowaniem (KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-ASW) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/83/2020

2020.11.18
2020-12-15 godz. 11:00
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z dzierżawą kuchni i prowadzeniem bufetu. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 05/USP/WU/2020

2020.11.30
2020-12-15 godz. 10:00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.25.2020.KG

2020.11.30
2020-12-15 godz. 10:00
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.24.2020.KG

2020.11.30
2020-12-14 godz. 10:00
usługa w zakresie prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek lnianych, koców anilanowych, kołder, poduszek oraz czyszczenie chemiczne koców wełnianych dla Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego UAM w Kołobrzegu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1842/U/20

2020.11.25
2020-12-10 godz. 09:15
Usługa prania bielizny szpitalnej oraz najem pościeli, prześcieradeł i fartuchów barierowych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-47/20

2020.11.06
2020-12-09 godz. 11:00
Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych w roku 2021 Gmina Myślenice BZP/271/59/2020

2020.11.24
2020-12-09 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia Gminy Niepołomice wraz z Jednostkami Organizacyjnymi GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.21.2020

2020.11.23
2020-12-09 godz. 11:00
Ubezpieczenie mienia Narodowego Instytutu Onkologii im. M Skłodowskiej-Curie - PaństwowyInstytut Badawczy Oddział w Krakowie Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Ubezpieczenie mienia NIO

2020.11.06
2020-12-09 godz. 10:00
Wykonanie przeglądów serwisowych central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów i nawilżaczy na obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowanych w Poznaniu, Pile, Gnieźnie, Kaliszu, Obrzycku, Gułtowach i Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1550/U/20

2020.11.06
2020-12-09 godz. 09:00
Usługa przeglądów sprzętu i aparatury medycznej. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/05/10/01/2020

2020.11.30
2020-12-08 godz. 12:00
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.134.2020.MS

2020.11.06
2020-12-08 godz. 11:30
Sprzątanie oraz pielęgnacja roślinności na terenie Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II i ul. Warszawskiej w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/103/2020

2020.11.30
2020-12-08 godz. 11:00
Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (drogi zamiejskie) w latach 2021÷2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.133.2020.MS

2020.11.30
2020-12-08 godz. 10:00
"Usługa przeprowadzenia szkoleń: ITIL4 Foundation i ITIL4 Strategist: Direct plan and improve dla 2 osób wraz z egzaminami" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/361/2020

2020.11.27
2020-12-08 godz. 10:00
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla studentów PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/366/2020

2020.11.30
2020-12-08 godz. 10:00
Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem znajdujących się w granicach pasa drogowego dróg powiatowych trawników, poboczy, skarp i rowów, zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2021÷2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.132.2020.MS

0001.01.01
2020-12-08 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DLiUT.260.44.2020

2020.11.30
2020-12-08 godz. 09:30
Usługa dostarczania przesyłek kurierskich krajowych dla potrzeb AGH - Kc-zp.272-672/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-672/20

2020.09.18
2020-12-08 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej, tomografu komputerowego firmy GE Healthcare oraz urządzeń peryferyjnych i angiografu firmy Siemens SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/62/2020

2020.11.25
2020-12-08 godz. 09:00
Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.1.X.2020

2020.11.20
2020-12-07 godz. 12:00
Okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1764/U/20

1 2 3