Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.01.28
2020-03-02 godz. 10:00
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnosci cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3286/U/19

0001.01.01
2020-03-02 godz. 09:45
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek." Gmina Opatówek Zp.In.271.2.2020

2020.01.14
2020-02-25 godz. 10:00
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych " realizowanego przez EC Skierniewice Sp. z o.o. w Skierniewicach Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 65/2019/XII

2020.01.21
2020-02-21 godz. 09:30
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Akademii Górniczo-Hutniczej (za wyjątkiem połączeń do sieci komórkowej z numeracji 12 617 XXXX) - Kc-zp.272-18/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-18/20

2020.01.21
2020-02-21 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Krzywina w 2020r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.1.2020

2020.01.17
2020-02-19 godz. 08:30
Dostęp do EBSCO Discovery Service (EDS) wraz z listą publikacji Publication Finder i narzędziem linkującym EBSCO Full Text Finder oraz eBook Academic Collection lub równoważnych - KC-zp.272-32/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-32/20

2020.01.28
2020-02-14 godz. 10:00
Legalizacja układów pomiarowych ciepła w 2020 roku Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 5/2020/I

2020.01.29
2020-02-14 godz. 09:00
Usługa żywienia pacjentów CSK MSWiA w formie cateringu oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla CSK MSWiA na okres 3 lat Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMiZP-2375/22/01/02/2020

2020.01.09
2020-02-12 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3084/U/19

2020.01.27
2020-02-10 godz. 10:00
Usługa remontu śmigła wraz z regulatorem dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/22/2020

2020.01.02
2020-02-07 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/186/2019/AEZ

2020.01.27
2020-02-07 godz. 10:00
Wynajem autobusu z kierowcą-sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej obejmujące obsługę przewozów krajowych i zagranicznych w 2020 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/006/2020

2020.01.07
2020-02-07 godz. 08:30
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH w Krakowie - KC-zp.272-2/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-2/20

2020.01.29
2020-02-06 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/17/2020

2020.01.28
2020-02-06 godz. 10:00
Całodobowy dozór na terenie Szpitala Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/1/2020

2020.01.28
2020-02-05 godz. 12:00
Wynajem autobusu wraz z kierowcą do transportu studentów WGGiIŚ w czasie zajęć terenowych - KC-zp.272-46/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-46/20

2020.01.28
2020-02-05 godz. 11:30
Usługi cateringowe dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Droga do doskonałości - kompleksowy program wsparcia uczelni. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/007/2020

2020.01.28
2020-02-05 godz. 10:30
Usługa społeczna - certyfikowane szkolenie pt. Badania spektroskopowe w przemyśle odlewniczym - Kc-zp.272-30/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-30/20

2020.01.28
2020-02-05 godz. 09:30
Usługi transportowe w kraju, dla studentów i pracowników WIMiR w roku 2020 - Kc-zp.272-17/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-17/20

2020.01.28
2020-02-05 godz. 09:00
Usługa społeczna - Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia "Metodyki data mining" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-55/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-55/20

2020.01.27
2020-02-04 godz. 10:30
Świadczenie usług pralniczych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - Kc-zp.272-41/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-41/20

2020.01.17
2020-02-04 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-01/20

2020.01.27
2020-02-04 godz. 10:00
Kompleksowa organizacja festiwalu dla studentów - Delfinalia 2020 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/18/2020/AZP

2020.01.22
2020-02-04 godz. 10:00
Szkolenie podnoszące kompetencje językowe-specjalistyczny język angielski z konwersacjami indywidualnymi dotyczącymi prowadzonej dydaktyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/158/2019

0001.01.01
2020-02-04 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. LOG/14/12/2019

1 2 3