Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.12.11
2019-01-15 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2865/U/18

2018.12.11
2019-01-07 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1981/U/18

2018.11.27
2019-01-03 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Mathematicum UAM przy ul. przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2647/U/18

0001.01.01
2018-12-28 godz. 11:00
Usługa ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/50/2018

2018.12.07
2018-12-27 godz. 10:00
Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Szpital Specjalistyczny KO/TK/11/18

0001.01.01
2018-12-27 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. /4/11/2018

2018.12.07
2018-12-21 godz. 11:00
"Usługi wywozu drewna z lasu do składnic drewna Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie w roku 2019 - Chojna, Ognica, Rokita, Runowo, Gryfice." Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DL.270.2.05.2018

2018.12.05
2018-12-20 godz. 12:00
Ubezpieczenie mienia Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-101/18

2018.12.12
2018-12-20 godz. 10:00
Usługa polegająca na przewozie osób GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.33.2018

2018.12.06
2018-12-20 godz. 10:00
Usługa utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach ZOZ Oświęcim oraz wykonywania czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta niewymagających przygotowania medycznego, usługi transportu wewnętrznego odpadów Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.1.XII.2018

2018.12.12
2018-12-20 godz. 10:00
świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1610/U/18/1

2018.12.06
2018-12-19 godz. 12:00
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Politechniki Częstochowskiej na terenie całego kraju i poza jego granicami Politechnika Częstochowska ZP/ZO-12/18

2018.12.11
2018-12-19 godz. 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej: "Rozbiórka komina zewnętrznego przy budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni" - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/147/2018/AEZ

2018.12.11
2018-12-19 godz. 11:00
Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.25.2018

2018.12.10
2018-12-19 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej : Aktualizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2018/AEZ

2018.10.19
2018-12-19 godz. 09:00
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP IV" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/91/2018

2018.12.10
2018-12-18 godz. 09:30
dostawa biletów lotniczych dla WIMiR AGH - KC-zp.272-649/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-649/18

2018.12.10
2018-12-18 godz. 08:30
Przeprowadzenie szkolenia dla 15 uczestników w ramach programu POWER 3.5, szkolenie w zakresie umiejętności informatycznych: Szkolenie R moduł II (szkolenie z egzaminem) dla WGGiIŚ w ramach POWR.03.0500-00-Z307/17/810, KC-zp.272-631/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-631/18

2018.12.07
2018-12-17 godz. 12:00
Bieżąca obsługa prawna Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania. Biblioteka Narodowa XIV/264/15/18

2018.11.09
2018-12-17 godz. 10:00
usługę prania, odplamiania, sortowania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania bielizny i odzieży wynajmowanej i własnej zamawiającego (płaskiej, fasonowej, roboczej, noworodkowej, operacyjnej, poduszek, kołder, koców, piżam, koszul pacjenta, materacy, mopów i asortymentu pozostałego), czyszczenie chemiczne odzieży, której skład surowcowy nie pozwala na pranie wodne. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/10/01/2018

2018.12.07
2018-12-17 godz. 09:00
Monitorowanie instalacji przeciwpożarowej w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-616/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-616/18

2018.12.04
2018-12-14 godz. 11:30
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne : Zakup kart uprawniających do korzystania z usług rekreacyjno - sportowych dla pracowników Politechniki Krakowskiej i ich rodzin. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/143/2018

2018.12.05
2018-12-14 godz. 10:30
Usługa pośrednictwa przy zakupie biletów lotniczych dla uczestników projektu "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/152/2018

2018.12.04
2018-12-14 godz. 10:00
Prenumerata prasy dla Politechniki Rzeszowskiej na 2019 rok. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/408/2018

2018.12.05
2018-12-13 godz. 11:30
Usługa transportowa - wynajem autokaru wraz z kierowcą, do przewozu stypendystów Centrum AGH UNESCO w roku 2018/2019 - Kc-zp.272-614/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-614/18

1 2