Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.03.03
2020-05-05 godz. 10:30
Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie dla pracowników jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-06/20

2020.03.11
2020-05-05 godz. 10:30
Szkolenie certyfikowane: "Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce" Politechnika Częstochowska ZP/US-05/20

2020.03.23
2020-04-27 godz. 11:00
Wykonanie oraz dostawa materiałów poligraficznych, realizowane w 2 częściach: Obsługa poligraficzna wraz z sukcesywną dostawą - część I, Druk wraz dostawą publikacji Mały Śpiewnik Powstańczy - część II Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.4.2020

2020.03.24
2020-04-27 godz. 09:00
Najem urządzeń drukujących współpracujących z systemem do zdalnej diagnostyki serwisowej oraz kontroli kosztów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/18/03/04/2020

2020.03.09
2020-04-21 godz. 09:30
Realizacja specjalistycznego kursu doszkalającego z zastosowania oprogramowania MATLAB dla 6 pracowników dydaktycznych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/005/2020

2020.03.31
2020-04-20 godz. 10:00
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku Koszarowca przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/255/U/20

2020.03.10
2020-04-20 godz. 09:00
Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 17/2020

2020.03.16
2020-04-17 godz. 09:00
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRALNICZEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ KOMPLETÓW POŚCIELI SZPITALNEJ, KOŁDER, PODUSZEK ORAZ WDROŻENIE RADIOWEGO SYSTEMU DO IDENTYFIKACJI ASORTYMENTU Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.5.II.2020

2020.04.01
2020-04-16 godz. 10:30
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Przeprowadzenie zajęć (ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, seminariów i konwersatoriów) dla studentów kierunku Psychologia w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot został podzielony na 6 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/321/U/20

2020.04.01
2020-04-16 godz. 09:30
Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001" dla WGiG - Kc-zp.272-178/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-178/20

2020.04.02
2020-04-15 godz. 10:00
Usługa remontu silnika po resursie 2000h, silnik Lycoming IO-360C1C6, S/N: RL-13064-51E wraz z podzespołami. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/99/2020

2020.03.30
2020-04-15 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w latach 2020 - 2021 (IV) postępowanie - Leśnictwo Baniewice PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.2.2020

2020.02.21
2020-04-15 godz. 09:30
Usługa przygotowania i startów sekcji AZS AGH w Akademickich Mistrzostwach Polski w sezonie 2019/2020 - Kc-zp.272-45/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-45/20

2020.03.13
2020-04-15 godz. 08:30
Usługi serwisowe aparatu rtg Allura i przeglądy sprzętu laryngologicznego, kardiologicznego i kardiomonitorów 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 27/2020

2020.03.23
2020-04-14 godz. 10:00
Zakup badań pn: sekwencjonowanie nowej generacji i analizy danych poprzez kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie eksperymentu badawczego pn. Sekwencjonowanie nowej generacji i analizy danych - od DNA do wyników POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/67/2020

2020.04.01
2020-04-10 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/23/2020

0001.01.01
2020-04-09 godz. 12:00
Utrzymanie ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (Drugie Postępowanie) Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.9.2020

2020.02.25
2020-04-09 godz. 10:30
utrzymanie czystości w obiektach AGH - KC-zp.272-65/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-65/20

2020.03.06
2020-04-09 godz. 10:00
Zapewnienie oficera mechanika - II zmiana Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/39/2020/AZP

0001.01.01
2020-04-08 godz. 12:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 28 570 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.8.2020

2020.03.09
2020-04-08 godz. 11:00
Wyszukiwanie, rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na trasach zagranicznych dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej podróżujących służbowo Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/009/2020

2020.03.30
2020-04-08 godz. 10:00
Serwisowo-okresowe przeglądy techniczne stoiska badawczego Seal Rig POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/92/2020

2020.04.01
2020-04-08 godz. 10:00
Wykonania badań właściwości mechanicznych uzyskanych tworzyw POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/95/2020

2020.03.31
2020-04-08 godz. 10:00
wypożyczenie i instalacja sieci stacji referencyjnych GNSS - KC-zp.272-123/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-123/20

2020.03.27
2020-04-06 godz. 09:00
Świadczenie stałego serwisu eksploatacyjnego nad posiadanym oprogramowaniem (KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-ASW) dla filii nr 2, Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/20/2020

1 2