Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ ul. Świdzińskiego 4 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 12/6/ZP/2018

Przegląd serwisowy zasilacza POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/170/2018

Zakup wraz z dostawą drukarki do drukowania dyplomów Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/12/2018

Dostawa produktu leczniczego Cabozantinib Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-53/18

Zakup 3 busów dla Powiatu Głubczyckiego w ramach Zintegrowanego Transportu Subregionu Południowego - Etap I Powiat Głubczycki OR.272.8.2018

Dostawa narzędzi skrawających i oprzyrządowania technologiczno-badawczego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/173/2018

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 48 miesięcy dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/117/2018

Dostawa chromatografu żelowego z niezbędnym do pracy wyposażeniem - ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/073/2018

Zakup i dostawa rur do respiratora oraz jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/23/2018

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz foteli i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1760/D/18

Naprawa wysokorozdzielczego tomografu komputerowego do badania lekkich materiałów niebiologicznych Nanotom po zalaniu w związku z awarią instalacji wodnej. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-271/18

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 51/2018

Wykonanie i dostawa matriałów reklamowych, realizowana w 4 częściach: Wykonanie i dostawa długopisów i magnesów - część I, Wykonanie i dostawa breloków haftowanych - część II, Wykonanie i dostawa notesów i naklejek - część III, Wykonanie i dostawa bidonów z nadrukiem - część IV Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.14.2018

Dostawa pieluch, pieluchomajtek i podpasek jednorazowych dla SZOZnMiD Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-112/18

Drobny sprzęt laboratoryjny Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-51/18

Dostawa kubków, filiżanek i kubków termicznych z logo UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2045/D/18/I

Dostawa oleju. Dostawa srebra izotopowego. Dostawa szkła labolatoryjnego. Dostwa urządzenia do procesu badawczego wraz z oprogramwaniem. Dostawa grubościomierza. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/154/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn." Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej" w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/MN/2018

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2018

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-263/18

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 06/ZP/2018

Jednorazowa dostawa paliwa lotniczego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/162/2018

dostawy sukcesywne ładunków do staplera oraz sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 46/2018

Dostawa jednorazowych zestawów do operacji zaćmy oraz soczewek wewnątrzgałkowych do zaćm powikłanych i przeszczepu rogówek Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/15/P/18

dostawa zasilacza hydraulicznego do maszyny wytrzymałościowej MTS 810 - KC-zp.272-264/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-264/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...