Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa książek na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (WFPiK) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5778/D/18

Dostawa aparatury do pomiarów tensometrycznych dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-543/18

Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych typu All In One dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-485/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-485/18

Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa krzeseł, foteli obrotowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/356/2018

Dostawa materiałów do druku 3d- filamentu ABS i filamentu PLA POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/375/2018

Dostawa produktów leczniczych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/28/P/18

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: Zadanie nr 1: Dostawa autosamplera i detektora DAD Zadanie nr 2: Dostawa zestawu dozowników strzykawkowych i próżniowego koncentratora wirówkowego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/144/2018

Dostawa tygli aluminiowych. Dostawa sond. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych. Dostawa rotora do homogenizatora. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych do reometru. Dostawa odczynników chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/345/2018

Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-61-2018

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 206/2018/TEST

Dostawa suszarki laboratoryjnej. Dostawa materiałów RP. Dostawa akcesoriów do aparatury RP. Dostawa wzorców twardości. Dostawa modułu uzupełniającego. Dostawa zasilacza z implementacją krzywej paneli PV. Dostawa uchwytu do badań odporności na erozję. Dostawa cyfrowego analizatora. Dostawa zespołów linii technologicznej do badań procesu wytwarzania filamentów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/368/2018

Dostawa form stalowych, drukarki 3D, siłomierza tensometrycznego i czujnika pomiaru przemieszczeń, falownika do lasera TruDisk 1000 (E1153A0046), zestawu specjalistycznych układów sterowania z elementami wykonawczymi i pomiarowymi cz. 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/369/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2018 - 11 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/125/2018/AEZ

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 205/2018/TEST

sukcesywna dostawa koszulek t-shirt i polo z logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5602/D/18

Dostawa i montaż systemów monitoringu na terenie obiektów Nadleśnictwa Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.13.2018

,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej i jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.36.2018

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji TAH na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-546/18

Dostawa tablic obrotowo- jezdnych. Dostawa tablic ceramicznych. Dostawa gablot ogłoszeniowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/327/2018

Sukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5603/D/18

Andrzej - TEST 7 (PO) Datacomp_użytkownik testowy 62/2018

Dostawa sprzętu komputerowego. (6z - test Datacomp_użytkownik testowy 201/2018/6z

Dostawa sprzętu komputerowego (1zad. - TEST) Datacomp_użytkownik testowy 200/2018/1z

Dostawy opakowań jednorazowego użytku do posiłków i produktów spożywczych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/56/D/N/L/2018

Dostawa opatrunków Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-73/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...