Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, prześcieradła papierowego, papieru czyszczącego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-49-2020

Zakup i dostawa tonerów do urządzeń drukujących Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/46/2020

Dostawa momentomierzy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/276/2020

Rozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland SA w ramach programu RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/13/2020

Dostawa kosiarki wraz z wałkiem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/274/2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/116/2020/AZP

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-35/A/20

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E (GZ-50) w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-255/15/2020

Dostawa oprogramowania Adobe do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-08-2020

Dostawa ultrasonografu okulistycznego i unitu stomatologicznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 101/2020

dostawa zestawu ramion do statywu oraz oświetlenia LED ze statywem - KC-zp.272-429/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-429/20

Dostawy papieru ręcznikowego w roli z dzierżawą dozowników Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/54/D/Nu/A/2020

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach w ramach zadania : "Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła" Powiat Głubczycki OR.272..7.2020

Dostawa aparatury badawczej: komory hipoksycznej wraz z systemem do wytwarzania i podtrzymywania warunków hipoksycznych, komory hiperoksycznej wraz z systemem do wytwarzania i podtrzymywania warunków hiperoksycznych, sauny fińskiej w ramach wyposażenia laboratorium, wykonanie projektu technologicznego i zamiennego oraz wykonanie robót budowlanych i dostawa materiałów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zespołu komór i sauny oraz pomieszczeń pomocniczych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/17/2020

"Zakup i dostawę tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-47/20

zakup aparatu fotograficznego - KC-zp.272-391/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-391/20

dostawa ściernicy do cięcia twardych metali żelaznych - KC-zp.272-390/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-390/20

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, realizowana w 3 częściach: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych - część I, Wykonanie i dostawa stalowych breloków - część II, Wykonanie i dostawa książeczek Jak narysować?- część III Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP. 3121.8.2020

Zakup programu do obliczeń statystycznych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K.2-381/21/2020

Dostawa podręczników w ramach 3 Misji Uniwersytetu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2960/D/20

Dostawa i montaż projektora cyfrowego DCI wraz z systemem nagłośnienia GMINA NIEPOŁOMICE ZPMN.271.1.2020

Dostawa zestawu do naciągu drutów sprężających 7 mm, Dostawa zestawu do naciągu spoltów sprężających 0,5" I 0,6", Dostawa generator szumu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/263/2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/118/2020/AZP

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2837/D/20

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdroowtnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-45/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...