Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa 24 zestawów gogli do wirtualnej rzeczywistości dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-80/21

Dostawa zestawu deweloperskiego do pracy z czujnikami oraz jednostki inercyjnej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/74/2021

Zakup i dostawa pasków diagnostycznych do glukometrów wraz z dzierżawą kompatybilnych glukometrów Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/17/2021

Dostawa 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-13-2021

Dostawa mikroskopów laboratoryjnych (5 sztuk)- KC-zp.272-148/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-148/21

dostawa akcesoriów telekonferencyjnych - KC-zp.272-136/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-136/21

Dostawy sukcesywne immunoglobulin na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 48/2021

Dostawa odczynników. Dostawa oscyloskopu. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/73/2021

Dostawa aparatu RTG Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/R/06/21

na dostawę zestawu do rejestracji napięć i przemieszczeń dla laboratorium Centrum Energertyki - KC-zp.272-179/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-179/21

dostawa mebli laboratoryjnych oraz dygestorium szczelinowego - KC-zp.272-127/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-127/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-163/21

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych cz. IV POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/77/2021

Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach - Zakup sprzętu dla PSZOK w Szerzynach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.8.2021

Dostawa 2 szt. wysokorozdzielczych pomp strzykawkowych wraz z kontrolerem i sterownikiem - KC-zp. 272-157/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-157/21

Dostawy sukcesywne materiałów biurowych i papieru ksero 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 56/2021

dostawy środków ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia oddziałów Covid na okres 2 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 69/2021/COVID-19

Dostawa leków: Tocilizumab i Alektynib Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-23/21

Dostawa kamery termowizyjnej z oprogramowaniem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/67/2021

dostawa stanowiska do pomiarów elektrycznych przeznaczone do rejestracji odpowiedzi pojemnościowej materiałów ferroelektrycznych o szerokim zakresie częstotliwości i napięć po pobudzeniu różnymi programowalnymi sekwencjami impulsów - KC-zp.272-169/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-169/21

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-11-2021

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych cz.III POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/70/2021

Dostawa aparatury badawczej metalograficznej wraz z wyposażeniem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/68/2021

Dostawa wyposażenia kuchennego i drobnego AGD do pomieszczeń w DS. Pingwin. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/64/2021

dostawę materiałów promocyjnych z logo projektu dla WGGiOŚ-KC-zp.272-91/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-91/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...