Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup i dostawa obłożeń do zabiegów ortopedycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/34/2020

Wyposażenie laboratorium w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej (dostawa przystawek wyspowych do stołów laboratoryjnych). POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/174/2020

dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN w Krakowie Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DOP.260.4.2020

Zakup komputerów przenośnych wraz z dostawą dla AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/11/2020

Dostawa narzędzi oraz spoiwa do przygotowania ceramicznych mas formierskich dla Katedry Nauki o Materiałach PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/172/2020

Dostawy części zamiennych do pomp infuzyjnych prod. Braun 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 74/2020

Doposażenie żyroskopu: dostawa oprogramowania do badania i weryfikacji pilotów/kandydatów na pilota; dostawa ogrodzenia do żyroskopu; dostawa urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/161/2020

Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego - stacja robocza - KC-zp.272-214/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-214/20

Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach – zakup maszyny do kopania i ładowania Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.9.2020

Dostawa oprogramowania Reverse Engineering lub równoważne do poszerzenia obszaru badań dotyczącego obróbki danych pozyskiwanych ze współrzędnościowych systemów pomiarowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/165/2020

Dostawa serwera NAS na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich - etap II", nr projektu 1/10-2019/OG-FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.6.2020

Zakup średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Myślenice Śródmieście Gmina Myślenice BZP/271/32/2020

Dostawa stanowiska badawczego. Dostawa materiałów eksploatacyjnych, drutów termoparowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/160/2020

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 20/ZP/2020/P

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/14/P/2020

Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2020

Dostawa myjni - dezynfektorów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-36-2020

Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/159/2020

Dostawa drobnego sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 71/2020

dostawę odbiornika zestawu GPS obejmującego odbiornik GNSS GPS RTK, kontroler w systemie Android i oprogramowanie GNSS - KC-zp.272-248/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-248/20

Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-263/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-263/20

Wykonanie i dostawa znaczków typu Pins Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.7.2020

Dostawa i instalacja duplikatora płyt wraz z 5 letnim serwisem Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-34-2020

Dostawa 1 szt. serwera i 17 szt. switchy sieciowych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-205/20

Dostawa maszyny czyszczącej do powierzchni w obiektach sportowych CFiS Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/153/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...