Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa elektronicznych syren alarmowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.36.2022

Dostawa wyposażenia do specjalistycznego stanowiska przeznaczonego do budowy modeli transportowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/302/2022

Wynajem fantoma układu moczowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/299/2022

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, odczynników, środków opatrunkowych i dezynfekujących dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 21/ZP/2022/K

Dostawa przemysłowej słupowej wiertarki przekładniowej. Dostawa zestawu do wideokonferencji POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/303/2022

Dostawa systemu audiowizualnego do sali w budynku V, dostawa systemu audiowizualnego S-6, dostawa wyposażenia audiowizualnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/297/2022

Dostawa nowego ciągnika komunalnego z napędem 4x4 wraz z osprzętem tj.: pługiem śnieżnym, posypywarką i łańcuchami śnieżnymi dla GZK w Bukowinie Tatrzańskiej Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.25.2022

Zakup energii elektrycznej w 2023r. na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - II Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/ZE/14/22

Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addtywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziałau Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-541/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-541/22

Dostawa oprogramowań oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-53/22

Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w zabiegach urologicznych wraz z dzierzawą robota chirurgicznego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/92/2022

dostawy sukcesywne produktów leczniczych Cladribinum w programach leczniczych oraz chemioterapii na okres 3 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 167/2022

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 31/ZP/2022

Dostawa laptopa dla WIMiC KC-zp 272-638/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp 272-638/22

Sukcesywna dostawa pieczywa Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-72/22

Dostawy wyrobów medycznych i produktów leczniczych ujęte w 13 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/72/D/P/L/2022

Dostawa drukarki 3 D z wyposażeniem dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.95.2022.AR

"Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu do prezentacji do pracowni do ZS nr 1 w Limanowej, ZSP w Mszanie Dolnej oraz do SOSW w Dobrej". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.22.2022

Dostawa drobnego sprzętu kuchennego Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-271/22

dostawa i montaż elementów eksploatacyjnych do badań mikroskopowych Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DZB.260.13.2022

Dostawa leku Rituximab Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-49/22

Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych na rok 2023 Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.23.2022

Dostawa licencji na potrzeby budowy Hurtowni Danych w projekcie "e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP 2375/13/09/01/2022

dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników szkół letnich w ramach NAWA SPINAKER - KC-zp.272-643/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-643/22

Dostawa dynamicznego analizatora mechanicznego (DMA) dla WIMiC - KC-zp. 272-631/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-631/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...