Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa automatycznego testera do pomiaru wytrzymałości na odrywanie. Dostawa przewodu wyrównującego . Dostawa przetworników temperatury. Dostawa grzałek do pieca zamiennych do pieca Nabertherm LHT 04/18 posiadanego przez Zamawiającego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/144/2017

dostawa materiałów promocyjnych dla WH AGH - KC-zp.272-350/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-350/17

UTWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.18.2017

Sukcesywna dostawa lamp do projektorów wraz z serwisem i pogotowiem serwisowym Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.10.2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/24/2017

Sukcesywną dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/2682/D/17

Sukcesywna dostawa koksu grubego i węgla kamiennego do obiektów dydaktycznych Ubiwersytetu iom. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/2683/D/17

Dostawa krzeseł i foteli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/141/2017

Wykonanie i dostawa znaczków typu Pins Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.12.2017

Dostawa książek dla jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/3117/D/17

Dostawa stopów modelowych. Dostawa sączków butelki. Dostawa nanoproszków. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/143/2017

Lek Niwolumab Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-48/17

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2017

Zaprojektowanie, wykonanie oraz sukcesywna dostawa druków ścisłego zarachowania dla Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przez okres 4 lat. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/100/2017

Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego, sieciowego oraz multimedialnego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2017 - 6 Akademia Morska w Gdyni CRZP/51/2017/AEZ

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/110/D/17

dostawę specjalistycznego oprogramowania do interpretacji pomiarów geofizyki otworowej z jednostanowiskową komercyjną licencją na czas nieokreślony dla WGGiOŚ - KC-zp.272-326/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-326/17

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 48/2017/BZP

dostawa specjalistycznego oprogramowania z jednostanowiskową komercyjną licencją na czas nieokreślony dla WGGiOŚ - KC-zp.272-327/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-327/17

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 50/2017

dostawa różnych artykułów spożywczych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/33/2017

dostawa kamer sportowych i gimbali - KC-zp.272-346/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-346/17

dostawa artykułów gospodarstwa domowego, biurowych, higienicznych oraz opakowań do żywności SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/32/2017

Lek Panitumumab Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-47/17

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/23/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...