Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do Mammotomicznej Biopsji wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Nr sprawy 29/29PN/2020 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 29/29PN/2020

Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia i koncentratów do hemodializy dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/48/2020

Sukcesywna dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DI.270.2.2.2020

Zakup i dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/56/2020

Dostawa licencji ASFU motoru bazy danych ORACLE licencją Standard Edition 2 perpetual ( najnowsza edycja) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-66-2020

Wykonanie choinki świątecznej z montażem oraz wynajem i montaż oświetlenia świątecznego Gmina Myślenice (REG)BZP/271/19/2020

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku - 31 Pakietów Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.37.Zp.2020

Dostawa 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-65-2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/160/2020/AZP

Dostawa sprzętu komputerowego - 3 Części, nr przetargu ZP/2848/D/20 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2848/D/20

Dostawa i montaż zbiornika tlenu medycznego 11000 l wraz z parownicą 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 117/2020

Dostawa mebli biurowych dla Jednostek AGH - KC-zp.272-541/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-541/20

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego do siedziby Nadleśnictwa Łąck w latach 2021-2022 Nadleśnictwo Łąck SA.270.10.2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych V Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/54/2020

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie: narzędzia operacyjne i laparoskopowe, głowica typu convex do ultrasonografu Toshiba Aplio MX - II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/63/2020

Dostawa stanowiska do badań eksploatacyjnych konstrukcyjnych materiałów polimerowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/357/2020

Zakup energii elektrycznej dla 6. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o. "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/5/2020

Dostawa bielizny (piżamy,pościell,kaftaniki) szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-237/20

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-62-2020

Dostawa worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2021 Gmina Myślenice BZP/271/60/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 33/33PN/2020

Dostawa stanowiska do badań społecznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/356/2020

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, odczynników i środków dezynfekujących dla szpitala w Pilchowicach - postępowanie II Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 35/ZP/2020/P

Wyposażenie sali na potrzeby zdalnych spotkań i warsztatów dla WGiG - KC-zp.272-618/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-618/20

Dostawy sukcesywne zestawów do izolacji SARS-CoV-2 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 138/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...