Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przetarg Nieograniczony na zakup i dostawę gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 8/8PN/2020

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego, kaniul oraz koreczków dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-10/20

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/13/2020

Realizacja tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego "Pokój na lato" Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.3.2020

Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/85/2020

Dostawa płytek do reometru oscylacyjnego, urządzenia do sekwencjonowania danych wraz z zestawami sekwencjonującymi, materiałów do metalografii. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/81/2020

Dostawa tensometrycznych czujników siły. Dostawa sprzętu labolatoryjnego. Dostawa mikroskopu. Dostawa materiałów na potrzeby przeprowadzenia zajęć z automatyzacji i robotyzacji procesów. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/88/2020

Sukcesywny zakup wyposażenia (urządzenie) do sekwencjonowania danych wraz z zestawami sekwencjonującymi POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/82/2020

Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 33/2020

zakup i sukcesywna dostawa artykułów higienicznych oraz ręczników papierowych w rolach wraz z dzierżawą dozowników Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/12/02/03/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododziałem Geriatrii oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego na potrzeby walki z osteoporozą -Etap II Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2020

Zakup ambulansu sanitarnego o standardzie P wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/22/D/N/L/2020

Dostawy wyrobów medycznych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/23/D/Nu/LW/2020

Dostawa serwera komputerowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/652/D/20

Dostawa części lotniczych dla statków powietrznych OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/72/2020

Wyposażenie pracowni wirtualnego spawania. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/78/2020

Dostawy antybiotyków, środków psychotropowych, leków przeciwzakaźnych, żywienia pozajelitowego oraz innych produktów leczniczych ujętych w 16 zadaniach asortymentowych. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/24/D/N/A/2020

Zakup i dostawa Preparatów Dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 9/9PN/2020

dostawa kamery termowizyjnej dla WEiP - KC-zp.272-143/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-143/20

Zakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu "Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii" powtórka Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/04/03/01/2020

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora interaktywnego oraz podstawy jezdnej do sali konferencyjno-szkoleniowej UCI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-71/20

Dostawy środków jednorazowego użytku art. branży elektrycznej, materiałów sanitarnych, budowlanych, środków jednorazowego użytku, materiałów do remontu sprzętu meblowego, foliowych, narzędzi i elektronarzędzi, stolarskich - pomocniczych, techniczno - budowlanych - pomocniczych, elektrycznych. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.4.2020

Zakup i dostawa cytorobota z oprogramowaniem zarządzającym produkcją leków wraz z licencją oprogramowania cytoasystent oraz pracami integracyjnymi w zakresie integracji zakupionych rozwiązań IT z systemem HIS szpitala i programem aptecznym. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/17/01/01/2020

Obsługa programu licencyjnego Microsoft Select Plus Academic w ramach umowy nadrzędnej o numerze S1015362 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/032/2020

Dostawa endoprotez i materiałów ortopedycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.10.Zp.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...