Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 31/2019

dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH- KC-zp.272-26/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-26/19

Zakup licencji oprogramowania graficznego w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/77/2019/AEZ

Dostawa drobnego sprzętu, materiałów i odczynników medycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 36/2019

Dostawa 1 szt. switcha dla UCI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-147/19

Dostawa odczynników chemicznych, Dostawa materiałów ceramicznych, Dostawa elementów stalowych do badań, Dostawa adaptera zaciskowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/111/2019

Sukcesywna dostawa przyrządów do artroskopii,laparoskopii i ostrzy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-19/19

dostawy ręczników papierowych do rąk, papieru toaletowego oraz innych środków czystości. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 26/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby pogłębionej diagnostyki obrazowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem piersi w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego WND-RPPD.08.04.01-20-0081/18 "Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii " Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 08/PN/WU/2019

dostawa urządzeń sieciowych dla WIEiT - KC-zp.272-85/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-85/19

Dostwa fabrycznie nowych 2 kpl. termowizorów oraz 3 kpl. kamer termowizyjnych wraz z przeszkoleniem z ich obsługi w ramch zadania: zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat po pożarowych poprzez wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt termowizyjny i noktowizor. Gmina Myślenice BZP/271/9/2019

Dostawa firanek i zasłon do domów studenckich Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/103/2019

Doposażenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.1.2019

Dostawa skaningowej stacji elektrochemicznej KC-zp.272-129/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-129/19

sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku - zamówienie podzielone na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0543/D/19

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-82/19

Dostawa napędu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/115/2019

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu medycznego do ciągłej terapii nerkozastępczej, czyścików giętkich, tac narzędziowych i koszy sterylizacyjnych oraz papierów rejestracyjnych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.20.Zp.2019

Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 2 lat 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 45/2019

Dostawa modułów oprogramowania finansowo - księgowego, gospodarki materiałowej, magazynowego, obsługi pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/021/2019

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu INNCHEM - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym, POWR.03.02.00-00-I023/17 (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/478/D/19/I

Dostawa pokładowych radiostacji szybowcowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/112/2019

Dostawa materiałów - filamentu modelowego i podporowego - do systemu Stratasys F170. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/97/2019

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/07/P/2019

Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu "PRZETESTUJ RYNEK PRACY!" POWR.03.01.00-00-S156/17 (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1268/D/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...