Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa jednostki obliczeniowej z monitorem dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-16/19

dostawa kamer dla WIEiT - KC-zp.272-325/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-325/19

dostawa energi elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie PN-07-2019

Dostawa stanowisk do pomiarów izolacyjności akustycznej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/084/2019

dostawa 280 kg. proszku poliamidowego typu PA12 czysty dla WIMiR- KC-zp. 272-379/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-379/19

Dostawa komputera do implementacji algorytmów, przetwarzania i analizy danych / laptopa obliczeniowego o wysokiej wydajności dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-315/19

Dostawa wieży endoskopowej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 62/2019

Dostawa sukcesywna papieru i kartonów offsetowych na okres 12 miesięcy dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/186/2019

Dostawa elementów wyposażenia stanowiska "Robot przemysłowy IRB 1600 z układem sterowania IRC" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/183/2019

System do pomiarów wibrodiagnostycznych RID/2019/GA/4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/118/2019/AEZ

Dostawa klastra dwóch urządzeń do cyfrowej transmisji danych UTM oraz 5 szt. serwerów oraz dla UCI - KC-zp.272-310/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-310/19

Dostawa nowego samoochodu ciężarowego 6x4 z nowym żurawiem hydraulicznym typu "Z", nową zabudową oraz nową przyczepą do przewozu drewna stosowego i kłodowanego - szt.1 wraz z serwisem gwarancyjnym Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.1.2019

dostawy sukcesywne środków kontrastowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 59/2019

Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/44/2019

Dostawa odczynników Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-40/19

dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego salki konferencyjnej i pokoju biurowego oraz stałej zabudowy aneksu kuchennego z urządzeniami dla Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp. 272-280/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-280/19

Dostawa 1 szt. switcha dla UCI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-313/19

Dostawa odzieży ochronnej dla studentów biorących udział w stażach POWER z WBIŚiA. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/182/2019

Dostawa leków gotowych i wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/43/2019

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-15/19

Dostawy obuwia ochronnego, medycznego, operacyjnego w pięciu zadaniach Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/29/D/Nu/A/2019

Dostawa przenośnego zestawu mikrofonów do ręki wraz z odbiornikiem zabudowanym w dedykowanej walizce transportowej dla auli głównej AGH w pawilonie A-0 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-290/19

Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA na terenie Gminy Baruchowo w roku 2019". Zamówienie obejmuje wykonanie 2 Otwartych Stref Aktywności w wersji podstawowej, jeden w miejscowości Czarne na terenie działki na której zlokalizowana jest Świetlica wiejska, o wymiarach min. 7 x 23 m. Druga lokalizacja, to teren znajdujący się w miejscowości Skrzynki, o wymiarach min. 7 x 23 m. Planowany jest montaż 20 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej z zastosowaniem pylonów, 14 szt. urządzeń strefy relaksu, 8 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci, 4 szt. stolików do gry w szachy i warcaby oraz wykonanie nasadzeń krzewów w ilości 6 szt. i wysiew trawy po zakończeniu montażu Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.14.2019.KG

Dostawa zestawu do wyznaczania parametrów komponentów projektowanych urządzeń techniki radiowej identyfikacji obiektów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/180/2019

Wymiana 10 kompletów klimakonwektorów w Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1117/D/1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...