Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa sprzętu komputerowegoLAPTOP. Datacomp_użytkownik testowy 48/2017/BZP

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych IV Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/44/2019

Dostawa odczynników chemicznych dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/10/2020

Dostawa tensometrów. Dostawa termopar kpl uszczelnień. Dostawa narzędzi monolitycznych narzędzi węglikiwych z wlotowanymi ostrzami z azotku boru. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/18/2020

Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-255-15/2019

Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa, wędlin i drobiu Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.1.Zp.2020

dostawa 1 szt. niskoszumowego zasilacza z dedykowanymi, niskoszumowymi filtrami: filtrem wysokoprądowym o bardzo niskim poziomie szumu oraz filtrem niskoszumowym - KC-zp.272-25/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-25/20

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/32/2019

Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/4/2020

Dostawa gadżetów reklamowych - 1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/6/2020/AZP

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy cieplnych na rok 2020. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 1/2020/I

Dostawa eksykatorów szafkowych, dostawa biuret cyfrowych, dostawa młynka laboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/9/2020

Dostarczanie artykułów spożywczych 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.1.2020

Dostawa i wdrożenie serwerów, urządzeń sieciowych oraz ups - KC-zp.272-796/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-796/19

Dostawa i montaż mebli dla laboratorium komputerowego 3.23 w budynku D-17 AGH w Krakowie - KC-zp.272-770/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-770/19

dostawa ścieniarki mechanicznej typu Dimpler- KC-zp.272-8/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-8/20

Dostawa systemu do pomiaru dynamicznego temperatury z możliwością analizy i rejestracji do stanowiska badawczego, dostawa systemu pomiaru i rejestracji danych obciążeń złożonych, dostawa materiałów konstrukcyjnych do stanowiska badawczego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/15/2019

Dostawa sprzętu Datacomp_użytkownik testowy 1/ZP/2020

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 6/2020

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/83/2019

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/82/2019

dostawa 2 stołów laboratoryjnych dla WIMiC - KC-zp.272-24/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-24/20

Dostawa bonów/kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.1.2020

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/02/D/N/AC/2020

zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów, krwinek, podłoży wraz z dzierżawą aparatu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/13/11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...