Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa 1 szt aparatu fotograficznego dla WWNiG KC-zp.272-43/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-43/19

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2019

aktualizacja niezbędnej licencji oprogramowania służącego do realizacji zajęć "Solid Edge ST" do bieżącej wersji, tj. Solid Edge ST2019 EDU lub równoważnej wersja pływająca z roczną opieką techniczną. Pakiet obejmuje minimum 30 licencji - KC-zp.272-54/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-54/19

Dostawa kocy, kołder, poduszek oraz bielizny pościelowej dla Domów Studenckich PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/19/2019

Dostawa zestawów do ćwiczeń laboratoryjnych. Dostawa materiałów do metalografii. Wykonanie i dostawa elementów stalowych do badań. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/46/2019

Dostawa zestawów komputerowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/11/2019

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 10/2019

Dostawa olejów lotniczych, dostawa płynów hydraulicznych, dostawa konewek-nalewek do oleju. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/47/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/4/2019

Dostawa sprzętu i i materiałów jednorazowego użytku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.01.2019

dostawa 1 sztuki komputera stacjonarnego dla WIMiIP - KC-zp.272-13/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-13/19

zakup paliw płynnych do pojazdów słuzbowych (PB-95, ON), tankowanie samochodów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/31/01/01/2019

Dostawa akumulatorów do zasilania samolotu Regular. Dostawa wraz z wymianą lampy RTG w dyfraktometrze rentgenowskim ARL XTRA-101. Dostawa tokarki uniwersalnej precyzyjnej. Dostawa części aparatury CVD POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/42/2019

Dostawa środków ochrony osobistej dla uczestników stażu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/41/2019

Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.34.2018

Dostawa bolusów w paście oraz wykrojów termoplastycznych do unieruchomienia pacjentów podczas radioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-4/19

Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 12 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/07/D/N/A/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/109/2018

Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-9/19

Zakup i dostawa endoprotezy stawu biodrowego rewizyjnej, modularnej, bezcementowej Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/1/2019

Zakup i sukcesywna dostawa worków i etykiet Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/18/01/01/2019

Dostawy: sprężonego tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą, tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli oraz mieszanki 50% 02%N2O wraz z dzierżawą butli i oprzyrządowania, przeglądy i konserwacja instalacji wewnętrznych gazów medycznych. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/02/D/N/L/2019

dostawa drukarki bio3D wraz z instalacją i uruchomieniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/04/19

Dostawa pieczywa, mrożonek, ryb oraz jaj 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 3/1/ZP/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...