Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa (TEST) Datacomp_użytkownik testowy 4/ZP/2021/UE/nowe

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 7/ZP/2021

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 10 Części, nr sprawy ZP/5782/D/20 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5782/D/20

Dostawa sprzętu komputerowego (komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor) dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-50/20

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 4/ZP/2021

Dostawa taśm poliestrowych do rekonstrukcji miękkich tkanek, systemów do rekonstrukcji panewki w niestabilności barku, zestawów z formami jednorazowymi do leczenia infekcji około protezowych kolana i biodra, endoprotez całkowitych pierwotnych stawu kolanowego z zastosowaniem elementów zawiasowych. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/01/12/01/2020

Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii i programów dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/MN/2020

Dostawa systemu do suszenia i frakcjonowania fluidalnego - urządzenie do suszenia napełniaczy, tworzyw i klasyfikacji proszków dla Centrum Zaawansowanych Technologii UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5201/D/1/20

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 2/ZP/2021

Dostawa protez naczyniowych PTFE protez powlekanych solami srebra, łat naczyniowych (komis)- zadania 1-6, świńskich łat osierdziowych, piłki Gigliego- zadania 7-8 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/09/12/02/2020

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 1/ZP/2021

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych VI Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/62/2020

Sukcesywne dostawy obłożeń i bielizny jednorazowej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-80-2020

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy zdalnej, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.30.2020

Zakup sprzętu medycznego i wyposażania dedykowanego walce z COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Medyczny 2 ". Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/66/2020

Dostawa produktów leczniczych (w tym: programy lekowe, płyny, żywienie dojelitowe) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-61/20

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/97/2020

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdroowtnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-64-/20

Sukcesywna dostawa preparatów do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-63/20

dostawę 40 szt. krzeseł laboratoryjnych ze stalową ramą dla WIMiR-KC-zp. 272-680/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-680/20

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego - 4 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3103/D/20

Dostawa materiałów szewnych, taśm i siatek kompozytowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.41.Zp.2020

dostawę 2 szt. obudów ekranowanych eliminujących wpływ zaburzeń zewnętrznych na pomiary wysokiej częstotliwości dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-666/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-666/20

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Nawigacyjnego w ramach projektu ENDURE Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/194/2020/AZP

dostawa spektrofluorymetru do pomiarów fluorescencji w funkcji temperatury Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6109/D/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...