Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa małej aparatury laboratoryjnej z możliwością składania ofert częściowych Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-10/2023

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.11.2023.AR

Zakup środków czystości i art. higienicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/05/2023

Zakup i sukcesywna dostawa preparatów leczniczych - 7/ZP/2021/79z/PN Datacomp_użytkownik testowy 7/ZP/2021/79z/PN

System SFC z pompą do podawania reagentów, detektorem dichroizmu kołowego, kolektorem próbek oraz jednostką sterującą i oprogramowaniem do sterowania i obróbki danych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/727/D/23

Dostawa artykułów żywnościowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.06.2023

Dostawa urządzenia do transmisji danych cyfrowych: wzmacniacza dystrybucyjnego sygnału wzorca czasu i częstotliwości na potrzeby Instytutu Telekomunikacji WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-77/23

dostawa wraz z montażem i podłączeniem dygestorium i mebli dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18 - 00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-118/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-118/23

Dostawa artykułów reklamowych z logo Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.10.2023.MT

Dostawa dwóch stołów laboratoryjnych do zabudowy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/36/2023

Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego przełączniki sieciowe w ramach projektu MSIM Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-1-2023

Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej Gmina Myślenice BZP/271/19/2023

Dostawa mięsa i wędlin do Przedszkoli w Obornikach Śląskich oraz w Pęgowie w roku 2023 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.21.2023

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego do Aparatów STORZ Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-23/23

dostawa materiałów eksploatacyjnych do mikroskopów Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DZB.260.1.2023

Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych -etap I, oznaczenie sprawy: AZP-261-09/2023. Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-09/2023

Hub optomechaniczny kompatybilny z zestawem do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym. Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-08/2023

Dostawa Środków kontrastowych, płynów infuzyjnych i produktów leczniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 4/4PN/2023

Dostawa i instalacja zaawansowanego cytometru przepływowego z funkcją sortowania komórek. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5541/D/22

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.04.2023

Dostawa implantów do zabiegów na kręgosłupie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.05.2023

Sukcesywny zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-22/23

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i usług w ramach Grantu w projekcie "Cyfrowa gmina" Gmina Łapanów IBP.III.271.2.2023

Dostawa leków oraz szczepionek do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/2/2023

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-137/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...