Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, odczynników immunodiagnostycznych oraz odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów i hematokrytu wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.34.Zp.2019

Dostawa aparatury dla jednostek PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/238/2019

Dostawa aparatury do laboratoriów Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/241/2019

Dostawa soczewek dla oddziału okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/52/2019

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu do znieczulenia dla dorosłych i dzieci Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 19/19PN/2019

Materiały konstrukcyjne oraz materiały RP POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/225/2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego (drukarek, monitorów). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2927/D/19

Dostawa goniometru - zestawu aparaturowego dla WIMiC Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-478/19

Dostawa taktycznego robota do interwencji specjalnych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.20.2019

Dostawa nano spektrofotometru UV/VIS, wraz z zestawem kuwet do pomiarów materiału genetycznego (200 sztuk) Politechnika Częstochowska ZP/ZN-09/19

Dostawa komory hipoksycznej wraz z aparaturą do wytwarzania i podtrzymywania warunków hipoksycznych, dostawa komory hiperoksycznej wraz z aparaturą do wytwarzania i podtrzymywania warunków hiperoksycznych, dostawa sauny fińskiej w ramach wyposażenia laboratorium, wykonanie robót budowlanych i dostawa materiałów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zespołu komór i sauny oraz pomieszczeń pomocniczych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/14/2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 9 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/147/2019/AEZ

Dostawa części lotniczych dla statków powietrznych OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/222/2019

Programowalne źródło prądu przemiennego dużej moc RID/2019/GA/5 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/133/2019/AEZ

zakup i dostawa aparatu RTG do badań przyłóżkowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/12/07/01/2019

Dostawa: Mikrotwardościomierz Vickersa oraz Mikroskop metalograficzny w układzie odwróconym. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/228/2019

Dostawa komputerów stacjonarnych, drukarek oraz akcesoriów dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/219/2019

Dostawa komputera przemysłowego RID/2019/GA/2 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/148/2019/AEZ

Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/18/P/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2019

Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 17 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/37/D/N/AC/2019

zakup i sukcesywna dostawa koszulek naczyniowych, cewników balonowych, stentów aortalnych, stentgraftów aortalnych i obwodowych. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/04/07/01/2019

Dostawa bielizny pościelowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/227/2019

Dostawa zasilacza wysokiego napięcia 30 kV, Dostawa odczynników do analizatora węgla i azotu Thermo Quest 1112, Dostawa stacji RO POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/236/2019

Modernizacja stanowiska pomiarowego z oprogramowaniem RID/2019/GA/3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/131/2019/AEZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...