Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. Gmina Opatówek Zp.In.271.23.2023

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/47/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE: Rozbudowa spektrometru dichroizmu kołowego JASCO J-150 o instalację akcesorium JASCO ORDM-520 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/122/23

Dostawa generatorów funkcyjnych -11 szt. oraz zasilaczy laboratoryjnych -11 szt. dla WGGiOŚ - KC-zp.272-590/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-590/23

dostawa laptopa dla WEAIIIB - KC-zp.272-698/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-698/23

Zakup, dostawa i uruchomienie skanera do mapowania zmian Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/11/02/2023

Zakup, dostawa, instalacja oraz uruchomienie lasera dermatologicznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/11/01/2022

Dostawy sukcesywne ubrań BHP na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 132/2023

Przenośny twardościomierz uderzeniowy Leeb Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/184/2023/AZP

Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-67-2023

Dostawa materiałów kompozytowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/213/2023

Dostawa podwodnego wielokanałowego autonomicznego rejestratora akustycznego wyposażonego w 4 (cztery) dookólne hydrofony na kablach dla Instytutu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/179/2023/AZP

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,". Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 28/28PN/2023

Zakup wraz z dostawą projektorów multimedialnych dla potrzeb AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/25/2023

Dostawa stacjonarnego aparatu RTG wraz z modernizacją pracowni RTG Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.24.2023

Sukcesywna dostawa kaftaników, piżam, kocyków, kołder i poduszek medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-A-310/23

Zakup, dostawa, instalacja oraz uruchomienie densytometru rentgenowskiego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/11/03/2023

zakup i dostawa stymulatora do treningu ultrasonograficznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/11/04/2023

Dostawa leków różnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-75/23

Zakup i dostawa różnego sprzętu i aparatury medycznej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/11/05/2023

Doposażenie pracowni komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach im. ks. Jana Kruczka Gmina Myślenice BZP/271/96/2023

Zakup preparatów mycia i nabłyszczania w zmywarkach wraz z pompami dozującymi na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/147/2023

zakup i dostawa systemu do stereotaksji Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/11/07/2023

Dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 38/38PN/2023

Dostawa mebli laboratoryjnych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/205/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...