Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-14/2021

Rozbudowa przedszkola im. Janka Wędrowniczka w Śremie - zamówienie z wolnej ręki Gmina Śrem BP.271.3.2022.BS

Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z automatyką pod kątem rozbudowy instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej w budynku W-4(10-22) Biblioteki Głównej PK w ramach zadania inwestycyjnego; modernizacja wymiennikowni ciepła wraz przebudową serwerowni i toalet w budynku Biblioteki W-4(10-22), ul. Warszawska 24 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/128/2021

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu - etap I Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.27.2021

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej ujęte w 3 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/67/Rb/P/AC/2021

Przebudowa kotłowni na paliwo stałe, na kotłownię gazową wraz z wykonaniem remontu instalacji centralnego ogrzewania, budowy instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej w budynku warsztatowym zlokalizowanym przy ulicy Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.46.2021

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/27/2021

ZP/121/B/21 Roboty budowlane w obiektach UAM [3 części] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/121/B/21

Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę sanitariatów i wybranych pomieszczeń w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.22.2021

Dostawa sprzętu komputerowego. ( 5z ) Datacomp_użytkownik testowy 11/ZP/2021/5z

Zabudowa kabiny pomiarowej tunelu aerodynamicznego TA-2,5 oraz budowa antresoli w hali laboratorium L-31 WBMiL Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/326/2021

Modernizacja pomieszczenia w holu budynku głównego dla potrzeb Biura Osób Niepełnosprawnych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/21/2021

Termomodernizacja leśniczówki Ceranów Nadleśnictwo Sokołów SA.270.15.2021

remont instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach siłowni i holu w budynku basenu AGH w Krakowie KC-zp.272-689/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-689/21

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót w zakresie instalacji teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/157/2021/AZP

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/156/2021/AZP

Modernizacja holu Urzędu Miejskiego w Obornik Śląskich GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.99.2021

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/155/2021/AZP

Zaprojektowanie i wykonanie dwustronnego zasilania SZR, UPS dla pomieszczeń serwerowni Centrum Informatycznego w budynkach Collegium Minus, Collegium Maius oraz Collegium Physicum UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/141/B/21

Całoroczne utrzymanie dróg leśnych i wykonanie szlaków zrywkowych w 2022 r. PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.9.2021

Przeniesienie kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin w lab. 03 (łącznik B2-B3) dla potrzeb KSEIUOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-712/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-712/21

Budowa ujęcia wody w msc. Gosprzydowa - etap I - wykonanie 3-ch otworów wiertniczych w celu poszukiwania wód podziemnych Gmina Gnojnik RIiD.271.13.2021

Budowa sieci cieplnej preizolowanej Dz406,4/520 z przyłączem Dz114,3/200 przy ul. Sobieskiego 71 na terenie zakładów Veka Polska Sp. z o.o. w Skierniewicach Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 52/2021/XI

Budowa nowej Stacji Transformatorowej 15kV dla budynku Collegium Heliodori Święcicki UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/129/B/21

Budowa infrastruktury technicznej budynków AGH w Miękini (woj.Małopolskie) w postaci zbiornika przeciwpożarowego otwartego oraz zbiornika retencyjnego. - KC-zp.272-713/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-713/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...