Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont pomieszczeń i kanalizacji w piwnicy w narożniku od strony ul. Reymonta i al. Mickiewicza w Pawilonie A-0, AGH w Krakowie -KC-zp.272-365/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-365/17

Roboty modernizacyjne w budynkach i na terenie Instytutu Spawalnictwa INSTYTUT SPAWALNICTWA 2/2017

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na działce 259 w Niedarach /Remiza OSP/ Etap I GMINA DRWINIA ZP.271.7.2017

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/WU/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie przyłącza wody mineralnej do budynku przy ulicy Pułaskiego 10 od studzienki przy budynku 29 i połączeniu od hydroforni z istniejącym rurociągiem do zbiornika w kompleksie przy ul. Świdzińskiego 4, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 17/5/ZP/2017

Modernizacja leśniczówki Lubociesz z siedzibą w Wojcieszycach Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.1.2017

Remont pomieszczeń Hangaru, Domku Pilota, oraz remont uszkodzonych i wymiana zbutwiałych elementów drewnianych balustrad tarasowych w AOS w Bezmiechowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/117/2017

montaż szlabanu wjazdowego do budynku Collegium Chemicum UAM przy bramie wjazdowej od ul. Śniadeckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/30/B/17

Malowanie i przystosowanie pomieszczeń VI piętra budynku A Collegium Novum dla potrzeb Instytutu Lingwistyki Stosowanej przenoszonego z budynku Collegium im. H. Cegielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/37/B/17

Rozbudowa budynku szkoły w Drwini polegająca na budowie budynku infrastruktury społecznej - żłobka w celu utworzenia ,,Centrum Opieki Nad Małymi Dziećmi,, GMINA DRWINIA ZP.271.6.2017

Utwardzanie terenu dla kontenerów badawczych ZBO WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/130/2017

Budowa kabli światłowodowych dla systemu monitoringu na terenie kampusu Warszawska PK ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/052/2017

Termomodernizacja stolarki okiennej połaciowej w hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-323/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-323/17

Termomodernizacja dachów i stropów obiektów JRG Nr 2 Lublin Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie MKT.2370.1.2017

Konserwacja nawierzchni drogi leśnej tłuczniowej, przeciwpożarowej o nr 50 w Leśnictwie Nadziejewki Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.3.2017

Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Gryfino - postępowanie III (części). PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.5.2017

MONTAŻ KLIMATYZACJI W LABORATORIUM ZAKŁADU MEDYCYNY SPORTOWEJ I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA POK. 206 W PAWILONIE III Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/12/2017

Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w Domu Studenckim DS-9 Omega przy ul. Budryka 9 na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-283/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-283/17

Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Ołpinach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.8.2017

Wykonanie fundamentów wraz z instalacjami oraz montaż typowego domku drewnianego na terenie kortów tenisowych CSiR PK, dz. nr 21/81 obr.6 Nowa Huta, przy ul. Florera (dojazd do ul. Skarżyńskiego) w Krakowie, w formule: zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/054/2017

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ogrodzie im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w ramach zadania pn.: "Rewaloryzacja ogrodu im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/051/2017

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Grobli - etap I GMINA DRWINIA ZP.271.5.2017

Remont instalacji c.o., instalacji z.w, c.w.u . i cyrkulacji w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3 Akademia Morska w Gdyni CRZP/48/2017/AEZ

Wymiana opraw oświetleniowych w pokojach mieszkalnych w budynku Domu studenckiego DS-16 Itaka przy ul. Tokarskiego 8 na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-284/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-284/17

Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku F od strony budynku D PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/129/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...