Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/114/2018

Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.16.2018

Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/280/2018

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku usługowego (podwójnej kancelarii Leśnictw Jemiołów i Walewice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Grabów, na działce o nr ewid. gr. 4400/5 obręb nr 0064 Grabów." Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.4.2018

Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.11.2018

Rozbudowa i przebudowa leśniczówki Leśnictwa Trzechel o ganek, kotłownię wraz z instalacjami Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard S.270.1.5.2018

Modernizacja budynku magazynowego w Stargardzie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.7.2018

Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.7.2018

Wykonanie placu przyzrębowego i przebudowa wjazdu dla inwestycji: " Przebudowa drogi wewnętrznej przeciwpożarowej w leśnictwach Morawsko i Niedźwiedź, Nadleśnictwo Kliniska wraz z wykonaniem zjazdu na drogę bitumiczną". Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.10.2018

Rekultywacja terenów zielonych, remont boisk sportowych, ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz elementów małej architektury na terenie Osiedla Studenckiego PK przy ul.Skarżyńskiego w Krakowie Etap I oraz instalacje zewnętrzne i przyłącza wewnątrz budynków z zabezpieczeniem kabli NN i SN w ramach zadania inwestycyjnego pn..: "Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół Domów Studenckich PK, ul. Skarżyńskiego, Kraków".- ETAP I Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/108/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 44/PN/MN/2018

Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/273/2018

Rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w Kolonii Polskiej - Cieplice PGR w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.55.2.2018

Wykonanie remontu budynku socjalno-technicznego na terenie Szkółki Leśnej w Nowym Młynie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.7.2018

Naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Drawno Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.7.2018

Remont pomieszczeń i wymiana 10 szt. drzwi wewnętrznych - Instytut Teleinformatyki F-5, Wydział Fizyki Matematyki i Informatyki w budynku W-15 (10-34) Houston, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/110/2018

Przebudowa dźwigu osobowego w budynku diagnostycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. umożliwiającą transport osób niepełnosprawnych, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice - III Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/24/P/18

Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiatą na drewno wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kania, gmina Chociwel-III postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.7.2018

Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Biskupice. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.9.2018

,,Rewaloryzacja alejek spacerowych, budowa schodów skarpowych wraz z wykonaniem oświetlenia oraz renowacja fontanny i rewitalizacja stawu w ramach ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie" - etap I - Rewaloryzacja alejek spacerowych, budowa schodów skarpowych wraz z wykonaniem oświetlenia". Gmina Śrem BP.271.46.2018.BS

Wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż rozdzielni głównej w budynku Polikliniki w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/07/01/2018

Usługi związane z usunięciem drzew niebezpiecznych Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.2.30.2018

"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej celem dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.29.2018

Remont elewacji - budynku C - ETAP III Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2018/AEZ

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego - leśniczówki położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel-III postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.6.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...