Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Ołpiny – Dębina, Czermna – Przydole do Birosia, Żurowa – Podlesie k. Ziomka, Swoszowa – Wola, Ołpiny – Nagórze k. Słoty, Ołpiny – Dębina k. Niziołka Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.9.2019

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina. III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna SA.270.1.7.2019

Remont mostu w m. Trzemeśnia oraz kładki dla pieszych w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/35/2019

Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/199/2019

Roboty remontowe w budynkach DS-1, DS-2 i DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/091/2019

Wykonanie robót budowalnych związanych z przebudową i modernizacją zewnętrznej sieci grzewczej realizowanych w ramach zadania Przebudowa i modernizacja zewnętrznej sieci grzewczej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu etap II Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.57.2019.MK

Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-428/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-428/19

Wykonanie remontów w budynkach znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Drawno Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.3.25.2019

Przebudowa drogi na działce nr 1282 w Jaworniku o długości 369 mb. Gmina Myślenice BZP/271/34/2019

Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy" Gmina Myślenice BZP/271/39/2019

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym - dojazd gospodarczy - obręb Rożnowo, gmina Banie - II postępowanie PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.6.2019

Remont tarasu, schodów oraz ogrodzenia leśniczówki Moczydło - II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.13.2019.S

Remont dróg gminnych Szerzyny-Podlesie, Ołpiny-Teresin, Czermna-Piekło, Żurowa-Dobrocin, Swoszowa-Przymiarek Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.8.2019

Wykonywanie drobnych prac elektrycznych w obiektach i na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej KC-zp.272-394/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-394/19

Organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 14/14PN/2019

Dostosowanie obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - etap I, w systemie zaprojektuj i wykonaj. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/WU/2019

Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.2.1.2019

Remont kabin prysznicowych i brodzików w Domu Studenckim nr 17 Arkadia (DS-17) przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-417/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-417/19

Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych w m. Osieczany, Borzęta, Jasienica oraz wykonanie alejki rowerowej w m. Droginia w ramach budżetu obywatelskiego Gmina Myślenice BZP/271/33/2019

Remont szatni i pomieszczeń w przyziemiu Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/37/2019

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej oraz kablowej niskiego napięcia w m. Zawada gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/36/2019

Wykonywanie bieżących robót remontowych na obiektach Politechniki Krakowskiej zlokalizowanych w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/086/2019

Remont instalacji oświetleniowej w Domu Studenckim nr 3 Akropol (DS-3) przy ul. Tokarskiego 1 w Krakowie - KC-zp.272-425/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-425/19

Prace remontowe pomieszczeń III piętra w budynku Hotelu Asystenckiego wraz z przebudową instalacji elektrycznej Politechnika Częstochowska ZP/RB-09/19

Prace remontowe na małej sali gimnastycznej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dąbrowskiego 73 Politechnika Częstochowska ZP/RB-10/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...