Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/201/2017

Remont dachu budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki wraz z wymianą instalacji odgromowej i montażem systemu przeciwoblodzeniowego. Politechnika Częstochowska ZP/RB-13/17

Remont w zakresie ochrony pożarowej budynku Domu Studenckiego DS-13 „Straszny Dwór” przy ul. Budryka 1 w Krakowie-KC-zp.272-452/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-452/17

Roboty budowlane - Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.10.VII.2017

Rekreacyjno - turystyczna Dolina Raby GMINA DRWINIA ZP.271.10.2017

Wykonanie klimatyzacji w bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/187/2017

Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap II Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.6.2017

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej w 2017 roku - 2 Akademia Morska w Gdyni CRZP/66/2017/AEZ

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego - leśniczówki Zdanów Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.3.32.2017

Budowa Nadleśniczówki wraz z budynkiem gospodarczym oraz zagospodarowanie terenu Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.2.5.2017

"Stabilizacja osuwiska na działce komunalnej nr 308/4 wraz z przeniesieniem sieci wodociągowej ?110 PVC oraz sieci kanalizacyjnej ? 200 PVC w obrębie działek nr 292 i 294 w Ochmanowie" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.23.2017

Budowa drogi Jelenie od km 2+375 do km 3+575 i od km 8 +800 do km 11 + 310 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim ZU.270.2.14.2017

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Gmina Pokrzywnia RI.271.1.7.2017

Usunięcie przecieku na dachu ~500 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska. Politechnika Częstochowska ZP/RB-11/17

Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - budynek Szkoły Podstawowej w Starochęcinach - adres:26-060 Chęciny, Starochęciny 61 Gmina Chęciny ZP-IX.271.9.2017.PN

Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/190/2017

Remont drogi leśnej płytami YOMB w leśnictwie Borowiec Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.7.2017

BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO W LEŚNICTWIE SZKLARKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA BOLEWICE SKARB PAŃSTWA PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BOLEWICE NA.270.1.3.2017

Wykonanie przyłączenia leśniczówki Kinice do istniejacej sieci wododciągowej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.8.2017.S

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pogorzelec w gminie Pokrzywnica Gmina Pokrzywnia RI.271.2.13.2017

Wykonanie robót budowlanych polegajacych na przebudowie wybranych pomieszczeń w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.9.2017

Termomodernizacja dachów i stropów obiektów JRG Nr 2 Lublin Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie MKT.2370.3.2017

Modernizacja drogi i placu manipulacyjnego na składnicach drewna ZSLP Stargard Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim DT.270.2.2.2017

Utrzymanie dróg leśnych polegające na równaniu i profilowaniu ich odcinków na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w 2017 r. Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice N.270.3.5.2017

Konserwacja dróg leśnych i szlaków operacyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino - III kwartał 2017 r. PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.8.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...