Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.14.2020.MH

Remont pomieszczenia B200 w budynku B Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/250/2020

Budowa budynku OSP Głogoczów - wykonanie elewacji Gmina Myślenice BZP/271/45/2020

Remont sanitariatów na I i II piętrze (pomieszczenia nr 126, 128, 213, 215) w budynku P przy ulicy Poznańskiej 2 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/249/2020

remont sali wykładowej nr 320 paw. B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-427/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-427/20

Modernizacja drogi dojazdowej do pól pomiędzy Lubszą a Kamieńskimi Młynami Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.14.2020

Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła. Powiat Głubczycki OR.272..5.2020

Przebudowa i budowa ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej działka nr 1139/2 w Myślenicach, obręb 0003 Gmina Myślenice BZP/271/43/2020

Budowa rampy dla niepełnosprawnych przy budynku pływalni krytej (Zespół Krytych Pływalni) Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/18/2020

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2020

Remont dachu niskiego budynku V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/243/2020

remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-397/20

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Brzeskiej 8, w zakresie oddzielenia klatki schodowej K1 i wybranych pomieszczeń drzwiami o odporności ogniowej- etap I Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.12.2020

Budowa dźwigu od strony bloku "Ł" i bloku "A" na terenie CSK MSW i A (projekt i realizacja), nadzór autorski oraz "Adaptacja obiektów CSK MSW i A pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż." Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/13/07/01/2020

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczenia -1.10 oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w pawilonie B-8 pod montaż UPS - KC-zp.272-386/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-386/20

Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.13.2020

Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/072/2020

Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/234/2020

Remont instalacji systemu sygnalizacji pożaru w piwnicy, na parterze, Ip. i IIp. w obiekcie Domu Studenta nr-7 Herkules ul. Sowińskiego 40/48 w Częstochowie Politechnika Częstochowska ZP/RB-05/20

Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.73.2020.MS

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.11.2020

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco Powiat Głubczycki OR.272.4.2020

Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie Gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.10.2020.ZK

Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/226/2020

Przebudowa i budowa ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej działka nr 1139/2 w Myślenicach, obręb 0003 Gmina Myślenice BZP/271/42/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...