Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont fragmentów elewacji budynków Uczelni: A-1, A-2, A-3, przewiązka A-0÷A-1 - KC-zp.272-290/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.279-290/18

Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/161/2018

MODERNIZACJA ELEWACJI NADLEŚNICTWA GRYFICE PLUS POMPA CIEPŁA" w ramach projektu rozwojowego PGL LP "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)" - trzecie postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.8.2018

Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/150/2018

Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.04.2018

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia wraz z projektem. GMINA DRWINIA ZP.271.12.2018

Przebudowa oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/30/Rb/N/AC/2018

przebudowa pododdziału położniczego fizjologii i patologii noworodka w Klinice Ginekologii CSKMSWIA w Warszawie przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii i Traumatologii CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/10/04/02/2018

Dostosowanie pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż.- II etap. - KC-zp.272-270/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-270/18

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.10.2018

roboty remontowe w obiektach UAM: malowanie pokoi, kuchni i korytarzy w DS. Zbyszko i DS. Jagienka wraz z częściową wymianą okien w pokojach studenckich w DS. Zbyszko remont pomieszczeń przyziemia [po byłych warsztatach] w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla potrzeb Biblioteki Głównej UAM wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją instalacji odgromowej na budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/38/B/18

Budowa węzła cieplnego wraz z automatyką, instalacją wod-kan, elektryczną, wentylacyjną oraz przyłączem do miejskiej sieci c.o. budynek DS B-1(20-1A) ul.Bydgoska 19 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/066/2018

Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wewnętrznej wraz z wymianą ościeżnic drzwiowych w łazienkach w budynku domu studenckiego DS-1 Olimp w Krakowie, przy ul. Rostafińskiego 9, KC-zp.272-279/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-279/18

"Budowa drogi leśnej Łysogórki Moryń przy Szkółce leśnej - III etap" - III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.5.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej Burmistrz Miasta Ostrowi Mazowieckiej RG-Z.271.54.2018

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - kontynuacja Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/064/2018

Remont pomieszczeń 203, 204 Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki - budynek 11-1 (00-1) Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/065/2018

Modernizacja klatek schodowych w paw. B-5 AGH w Krakowie- KC-zp.272-261/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-261/18

Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-8 (10-45), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przystosowanie budynku 10-45, d. Areszt, pod względem nakazów ppoż., PIP, Sanepidu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/067/2018

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.11.2018

Przebudowa dróg pożarowych wraz ułożeniem rur osłonowych dla systemu energetycznego Uczelni przy bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-274/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-274/18

Remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w ramach zadania pn. "Modernizacja instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku KN-1 (14-1), Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej ul. Kanonicza 1 w Krakowie" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/058/2018

Remont Auli w budynku B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/55/2018/AEZ

Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Leśniczówce w Poddyminie, działka nr 454/8, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.2710.1.16 2018

Budowa drogi dojazdowej do gruntów leśnych w Leśnictwie Kartlewo o łącznej długości 3 983,13 m Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita AG.270.2.3.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...