Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii w Collegium Novum UAM, budynek B Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/122/B/18

Modernizacja (rozbudowa) układu chłodzenia dla sal wykładowych A, B i C oraz pomieszczeń parterowej części dziekanatu wraz z salą posiedzeń rady Wydziału Matematyki i Informatyki w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/112/B/18

Przebudowa budynku Izby Regionalnej usytuowanego na dz. nr 2512/1 w miejscowości Niepołomice, Gmina Niepołomice w ramach rewitalizacji obiektu GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.30.2018

Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/431/2018

Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/393/2018

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2019 i 2020 roku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/143/2018/AEZ

Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.14.2018

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.26.2018

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów segregowanych (plastik, makulatura i szkło) z Ośrodka Kształcenia Lotniczego oraz z domu studenckiego Aviata zlokalizowanych w Jasionce w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/433/2018

Przebudowa pomieszczenia C-129 w budynku C-3 w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/144/2018/AEZ

Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Heliodori Święcicki UAM w Poznaniu dla potrzeb laboratorium Wydziału Anglistyki - Etap I Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/102/B/18

Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.22.2018.KG

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów segregowanych (plastik, makulatura i szkło) z Ośrodka Kształcenia Lotniczego oraz z domu studenckiego "Aviata" zlokalizowanych w Jasionce w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/424/2018

Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego galerii "GIL", bud. W-7 (10-36), Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nadbudowa budynku Galerii GIL", bud. (10-36), ul. Warszawska 24, Kraków". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/135/2018

Wykonanie konserwacji punktu czerpania wody w Leśnictwie Zielona Góra Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.15.2018

Remont pomieszczeń nr 8,9,10 na Wydziale Budownictwa Politechnika Częstochowska ZP/RB-13/18

Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-623/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-623/18

Utrzymanie - naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Chojna Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.24.2018

dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/105/B/18

Rozbudowa i modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb CSKMSWIA w Warszawie- II etap Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/19/11/01/2018

Dostawa i montaż 3 daszków nad wyjściami ewakuacyjnymi z budynków ARCUS i DS. AKAPIT Politechniki Rzeszowskiej oraz Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/391/2018

Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.23.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/373/2018

Remont pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/151/2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.29.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...