Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo w roku 2018 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.15.2017.KG

Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.14.2017.KG

Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-gospodarczego na pomieszczenia przeznaczone na zaplecze dla sportowców przy stadionie w Szerzynach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.25.2017

Remont pomieszczeń w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechnika Częstochowska ZP/RB-38/17

Wykonanie remontu pionów instalacji wod-kan. i pionu łazienkowego C.O. w budynku Studenckiego Domu Marynarza nr 4- mieszkania typu M-2 w klatce A i B przy ul. Beniowskiego 20/22 - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/124/2017/AEZ

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/288/2017

Remont instalacji klimatyzacji auli A0 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-35/17

Likwidacja nieszczelności dachu w budynkuL-31 dla WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/348/2017

Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-12 Promyk przy ul. Budryka 3 w Krakowie KC-zp.272-672/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-672/17

Remont okien w Domach Studenckich Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/312/2017

Remont laboratorium H-212 dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/327/2017

Rozbudowa układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej CZ-L (17-30) na terenie kampusu w Czyżynach, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/107/2017

Wykonanie instalacji gazów technicznych dla laboratorium 402 w pawilonie A-4 oraz laboratorium 309 w pawilonie B-3 na terenie AGH w Krakowie.-KC-zp.272-657/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-657/17

Wykonanie instalacji odciągowej i kompensacyjnej dla dygestoriów w pomieszczeniach laboratorium 52 i 53, budynek W-12 (10-35) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, zadanie inwestycyjne pn.: "Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją oraz wygrodzenia pożarowe, winda pożarowa dla niepełnosprawnych w ramach zadania "Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych WIiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24"" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/106/2017

Remont drzwi do pokoi w domach studenckich: Akapit, Nestor, Pingwin i Promień Politechniki Rzeszowskiej - wymiana szyldów i klamek. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/321/2017

Prace budowlane na parterze w segmencie A budynku głównego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-34/17

Wymiana 4 szt. okien i drzwi zewnętrznych w Pawilonie nr IV w ramach inwestycji pn. Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją Kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.1.XI.2017

Budowa sieci wodociągowej w m. Wolica ul. Chęcińska gm. Chęciny Gmina Chęciny ZP-IX.271.12.2017.PN

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/103/2017

Prace remontowe w budynku głównym przy ul. Dąbrowskiego 69 Politechnika Częstochowska ZP/RB-33/17

Przebudowa dziesięciu zjazdów z dróg powiatowych na drogi leśne w leśnictwie Piasecznik oraz Piasek. II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.19.2017

Dostawa sprzętu komputerowego. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2381/18/2017

Modernizacja drogi i placu manipulacyjnego na Składnicy Drewna L.P. w Nowinach Wlk. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.7.2017

Remont budynku gospodarczego, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stacji transformatorowej rozdzielni głównej NN rozdzielni SN wraz z wymianą transformatorów dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/66/Rb/N/AC/2017

Obsługa polowań pędzonych na terenie OHZ Nadleśnictwa Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.21.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...