Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem: I część od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa oraz II część ul. Zelejowa, ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza" Gmina Chęciny ZP-IX.271.8.2020.PN

"Remont boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrej" współfinansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS" - edycja 2020". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.17.2020

WYKONANIE W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI "PD-2" W DĄBROWIE CHOTOMOWSKIEJ Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.11.2020

Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.6.2020

Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho Gmina Myślenice BZP/271/34/2020

Przebudowa i podział mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż., w ramach zadania pn.: Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Gramatyka 7 wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele mieszkaniowe - KC-zp.272-262/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-262/20

Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do pomieszczenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-04/20

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap I (postępowanie II) Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 18/ZP/2020

Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych budowlanych w pomieszczeniach budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/08/2020

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy 3-ch wiat śmietnikowych dla kompleksów budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/154/2020

Remont i modernizacja pomieszczenia nr 81 A w budynku K PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/155/2020

Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/156/2020

Remont budynku Trafostacji przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/72/2020/AZP

Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Kniaziewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/31/2020

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznani Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-32/20

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej prawej i lewej strony północnej ściany budynku Szkoły Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja" Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.56.2020.AŚ

Remont elewacji budynku DS-5 (21-6) Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie - segment S1, S2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/058/2020

Przebudowa sieci wodociągowych i ciepłowniczych będących w kolizji z budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie - KC-zp.272-258/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-258/20

Modernizacja dróg gminnych GMINA DRWINIA ZP.271.2.2020

rewitalizacja altany parkowej zlokalizowanej na terenie Ogrodu Botanicznego UAM przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/20/B/20

Remont drogi gminnej działkach nr 422/7, 422/25, 422/26 w miejscowości Trzmeśnia (na długości 200mb) Gmina Myślenice BZP/271/29/2020

Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/133/2020

remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-242/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-242/20

Budowa placu szczelnego wraz z infrastrukturą techniczną i montażem dwóch budynków gospodarczych. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.2.2020

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica w gminie Pokrzywnica. Gmina Pokrzywnica RI.271.1.4.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...