Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.24.2019.KG

Dobudowa zewnętrznej platformy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Domu Studenckim DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/5/2020

Dostawa kukurydzy paszowej dla potrzeb gospodarki łowieckiej Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.2.2020

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni P8 i P9 w Chotomowie Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.40.2019

Budowa umocnienia skarpy brzegowej rzeki Czarna Hańcza w leśnictwie Ostęp, Nadleśnictwo Głęboki Bród. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród SA.270.16.2019

Remont generalny lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Woźnikach przy ul. Solarnia 2 Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.15.2019

Remont dachu: (segment A) na budynku (18-1) oraz (segment B) na budynku (18-2) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/162/2019

Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/406/2019

Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-778/19

Budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny Gmina Chęciny ZP-IX.271.19.2019.PN

Prace remontowe części pomieszczeń na VI piętrze w budynku E i dostosowanie do potrzeb Kliniki Dermatologii w CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/15/11/01/2019

Remont, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - ETAP IV Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/248/2019/AEZ

Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku S Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/397/2019

Remont posadzki na korytarzu od portierni do kl. schodowej przy Rektoracie na parterze budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/244/2019/AEZ

Bieżące utrzymanie budynków i budowli Nadleśnictwa Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.7.2019

Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules Politechnika Częstochowska ZP/RB-25/19

SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA "EKO-DRWINIA,, Sp. z o.o. ZP.ED.271.2.2019

Modernizacja windy w pawilonie D-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-801/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-801/19

REMONT NAWIERZCHNI SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ SZLAKU MTB Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.307.2019

wymiana dźwigu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej(projekt i realizacja) w budynku Polikliniki MSWIA ul. Adama Mickiewicza 8 w Ciechanowie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/22/10/02/2019

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowica gm. Chęciny Gmina Chęciny ZP-IX.271.17.2019.PN

Remont pomieszczeń Działu Domów Studenckich, pomieszczenia magazynowego w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na I, II, VII, VIII, IX, X piętrze w Domu studenta nr-5 Maluch Politechnika Częstochowska ZP/RB-24/19

Remont i przebudowa pomieszczeń GMDSS w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach GMDSS. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/214/2019/AEZ

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.24.2019

Utrzymanie-naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Chojna oraz dostawa kruszywa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.11.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...