Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Śremie - I etap - III przetarg Gmina Śrem BP.271.38.2020.BS

Dostawa oleju lotniczego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/353/2020

Budowa drogi w m. Tokarnia (dz nr 429,608)- drogi dojazdowe do pól Gmina Chęciny ZP-IX.271.15.2020.PN

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.21.2020.KG

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1 Gmina Myślenice BZP/271/58/2020

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wielka Rzeźnicka 4/1 w Śremie Gmina Śrem BP.271.36.2020.BS

adaptacja pomieszczeń Open Space na 2 piętrze budynku C-5.1 dla potrzeb Centrum Energetyki - KC-zp.272-620/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-620/20

Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/343/2020

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2082O przy ul. Okrzei w Kietrzu Powiat Głubczycki OR.272.9.2020

Modernizacja pomieszczeń Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-349 pn." BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/AK/2020

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasteczka Studenckiego AGH KC-zp.272-401/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-401/20

Budowa budynku obsługującego basen odkryty przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.84.2020

Wzmocnienie układu belek w budynku DS.-6 (21-4) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego "Kwadrat" do wymagań ochrony ppoż. budynek DS.-6 (21-4), ul. Skarżyńskiego" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/106/2020

Remont drogi gminnej nr 200620K Żurowa - Dobrocin w miejscowości Żurowa w km 2+820 - 2+980 Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.19.2020

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Farnej 2/9 w Śremie - II przetarg Gmina Śrem BP.271.35.2020.BS

przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-431/20

Budowa trybun oraz ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.12.2020

Naprawa dachu i przeszklenia przy portierni budynku A w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/122/B/20

Remont drogi gminnej na odcinku I - ul. Mostowa - w km od 0+000 do km 0+374,45, na odcinku II - ul. Daszyńskiego - w km od 0+374,45 do 0+812,70 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/56/2020

Roboty remontowe w obiektach UAM część 1 montaż klimatyzacji w pomieszczeniu 032 dla serwerowni Centrum Informatycznego w budynku Wydziału Fizyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 część 2 wymiana posadzki i malowanie pomieszczeń dydaktycznych i laboratorium dla Pracowni Fizycznej Wydziału Fizyki UAM przu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/98/B/20

Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/15/07/01/2020

Remont pomieszczeń Fotoplastikonu Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.9.2020

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie stanowiących własność AGH - KC-zp.272-577/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-577/20

Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.15.2020

wydzielenie odpływów sieciowych z rozdzielni głównej niskiego napięcia (RG-nN) stacji nr 44089 w pawilonie U-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-562/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-562/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...