Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa budynku Leśniczówki Smoliny wraz z zagospodarowaniem terenu Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.10.2017

ROBOTY KONSERWACYJNE ROWÓW MELIORACYJNYCH W LEŚNICTWACH GÓRZYCA, PRUSINOWO I LUBIN Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej 1412K Szerzyny - Czermna - Święcany w miejscowości Czermna polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową - etap I Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.17.2017

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ- drugie postepowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.11.2017

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Marianowo ułożenie nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie ZU.270.2.27.2017

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.9.2017

Termomodernizacja Leśniczówki Sarbinowo Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.12.2017

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Przyłącz wodociągowy na cele ppoż. i wewnętrzna instalacja tryskaczowa w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/243/2017

Przebudowa pomieszczenia 306 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3 Akademia Morska w Gdyni CRZP/100/2017/AEZ

Przebudowa pomieszczeń na III piętrze w budynku S dla Pracowni Mikrobiologii w CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/30/08/01/2017

Przebudowa dziesięciu zjazdów z dróg powiatowych na drogi leśne w leśnictwie Piasecznik oraz Piasek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.16.2017

Przebudowa i remont oświetlenia awaryjnego w budynku A-3 na terenie AGH w Krakowie. KC-zp.272-575/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-575/17

Remont pomieszczeń Przychodni Przyklinicznej w Centrum Onkologii -Instytucie Oddział w Krakowie, przy ul. Garncarskiej 15/17, polegający na modernizacji istniejących pomieszczeń oraz wymianie wewnętrznych instalacji: elektrycznej i niskoprądowej, wodno sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-76/17

Remont pomieszczeń II-III-IV piętra w budynku ARCUS POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/254/2017

Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwach Bielice, Drawiny, Sarbinowo - etap II Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.14.2017

Budowa drogi leśnej nr 11 stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 6 w Leśnictwie Trzechel Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard S.270.2.5.2017

Budowa ogrodzenia lesniczówka Chłopowo PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik SA.270.1.22.2017

Izolacja piwnic leśniczówki Chłopowo PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik SA.270.1.23.2017

Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych - montaż systemu przeciwpożarowego dla trzech serwerowni Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-35/17

"Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w 2017r." Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.5.2017

Odbudowa dróg gminnych Czermna - Działki - Srokowiec i Ołpiny-Teresin Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.16.2017

Remont drogi leśnej płytami YOMB w leśnictwie Borowiec Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.9.2017

Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i biurowych w budynku (10-20) W-1 Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ul.Warszawska 24 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/089/2017

Remont wyeksploatowanych fragmentów jezdni Parkingu Głównego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/17/2017

Budowa drogi leśnej wewnętrznej służącej do celów p.pożarowych po istniejącym trakcie drogi leśnej gruntowej w leśnictwach Sitnica, Jaźwiny, Jelenie, Korytnica Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.50.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...