Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/89/2022

Utrzymanie i remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska II Nadleśnictwo Kaliska SA.270.21.2.2022

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 30/ZP/2022

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zamówienie zostało podzielone na 4 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/119/B/22

Budowa pochylni wewnętrznej zlokalizowanej na 1 piętrze budynku A wraz z adaptacją 2 pomieszczeń. Przebudowa pomieszczeń oddziału hepatologii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/28/09/01/2022

Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 5/3 w Śremie Gmina Śrem BP.271.59.2022.BS

rozbiórka budynków po Akademii Rolniczej oraz wykonanie nowego przyłącza energetycznego na terenie Ogrodu Botanicznego UAM przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/112/B/22

ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont alejek spacerowych – wymiana nawierzchni bitumicznych na kruszywo granitowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/141/B/22

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/108/B/22

Rozbiórka i budowa mostu na potoku Głogoczówka w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej nr 540268 K Krzyszkowice - Brzeg w ramach pn.: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 540268 K Krzyszkowice - Brzeg w miejscowości Krzyszkowice w km 0+020 Gmina Myślenice BZP/271/119/2022

Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Śrem - Pysząca ul. Ceglana Gmina Śrem BP.271.57.2022.BS

Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Śrem - Wyrzeka ul. Mórecka Gmina Śrem BP.271.56.2022.BS

Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.21.2022.KG

Budowa fontanny na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.20.2022.KG

Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/24/2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/23/2022

Termomodernizacja stropodachów i wymiana połaci okiennej w Pawilonie Odnowy Biologicznej, Kompleksu K- 5752 przy ul.Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdrój 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.26.2022

Poprawa warunków lokalowych LKS Włosienica -budowa szatni od strony południowej oraz zagospodarowanie terenu Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.21.2022

"Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.11.2022

Remont Punktu Edukacyjnego Sitowiec w Nadleśnictwie Niepołomice w 2022 r. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych S.270.3.9.2022.NN

Utrzymanie szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Dębica w 2022 r. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.35.2022.ND

Utrzymanie dróg leśnych - mechaniczne odkrzaczanie poboczy dróg leśnych oraz szlaków zrywkowych - II etap Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.3.8.2022.NN

Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek Gmina Opatówek Zp.In.271.22.2022

Wykonanie dywaników asfaltowych na drogach powiatowych Powiat Głubczycki OR.272.7.2022

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Bio Banku wraz z przebudową i doposażeniem oraz przebudowai remont pomieszczeń WC zlokalizowanych w budynku S kondygnacja -1 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP2375/01/09/01/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...