Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa miejsca wypoczynku nad Jeziorem. Marwicko w Nadleśnictwie Bogdaniec Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.2018.2019

Wykonanie drenażu i alejek na cmentarzu komunalnym w m. Jawornik, gmina Myślenice Gmina Myślenice INW.271.1.59.2019

Rozbiórka budynku gospodarczego - stodoły w Poddyminie, nr inw. 180/00229, dz. ew. 454/8, obręb Zalesie, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.12.2019

Remont drogi leśnej o nawierzchni tłuczniowej wraz z utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem kamiennym w leśnictwie Tanowo. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.2.5.2019

Modernizacja miejsca wypoczynku w leśnictwie Wysoka- Nadleśnictwo Bogdaniec Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.213.2019

Budowa parku miejskiego w Chęcinach Gmina Chęciny ZP-IX.271.12.2019.PN

Rozbudowa 5 zjazdów z dróg publicznych na drogi leśne Skarb Państwa Państwowe Gospodartwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna SA.270.2.4.2019

Modernizacja ścieżki edukacyjnej w "Dolinie Trzech Młynów" - DRUGIE POSTĘPOWANIE Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.214.2019

Budowa budynku OSP Głogoczów - wykonanie tynków wewnętrznych Gmina Myślenice BZP/271/47/2019

Dostosowanie wejścia głównego w budynku przy ul. Świdzińskiego 4 do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej - platforma zewnętrzna wraz z zadaszeniem 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.16.2019

Termomodernizacja Szkoły w Nowym Niestępowie wraz z wymianą źródła ciepła Gmina Pokrzywnica RI.271.1.9.2019

Roboty budowlane-remont balkonu na Oddziale Pulmonologii Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/41/Rb/Nu/A/2019

Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/260/2019

Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz III postępowanie Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.5.2019

Wymiana instalacji hydrantowej w hangarze lotniczym, remont schodów zewnętrznych pomiędzy budynkami „K” i „H” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/265/2019

ROBOTY BUDOWLANE - OCIEPLENIE BUDYNKU NR 3 I BUDYNKU NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. ROBOTY DODATKOWE DEMONTAŻ ZBIORNIKA OLEJOWEGO WRAZ Z POMPOWNIĄ Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.6.VIII.2019

Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/258/2019

Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 dla potrzeb Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w pawilonie A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-572/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-572/19

Modernizacja (przebudowa) laboratoriów D02a, D02b, D206 i D216 w budynku CZ-D(17-13) Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowiew ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń nr D02a i D02b na Laboratorium kompozytów aktywnych biologicznie, bud. CZ-D(17-13) al.Jana Pawła II Kraków- w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/113/2019

Kompleksowa przebudowa i remont Domu Studenckiego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p-pożarowych i technicznych" - etap III Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/18/2019

Budowa ogrodzenia przy budynku leśniczówki Leśnictwa Pienice oraz Mazańczyce wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.10.2019

montaż szlabanów na karty magnetyczne w związku z nową organizacją dostępu na parking przy budynku Collegium Minus i Collegium Maius UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/80/B/19

Wykonanie centralki ppoż. w portierni głównej monitorującej sygnały alarmowe pożaru z całego kampusu PK, bud. W-4 (10-22) ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/116/2019

ETAP I - Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Biologicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. ETAP II - Trzyletnia konserwacja nowo zainstalowanego dźwigu towarowo-osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Biologicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/83/B/19

Wykonanie rozbudowy hali technologicznej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych IMIM PAN w Krakowie na działce 654/3 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta 25 w Krakowie Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie PN-02-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...