Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka wzdłuż ulic: Anny Chrostek, Brzozowa, Czarna, Kolejowa i Piwniczna Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.3.2023

Rozbudowa Apteki Szpitalnej na potrzeby utworzenia Pracowni Żywienia Pozajelitowego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-12-2023

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmce Gmina Opatówek Zp.In.271.7.2023

Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gmiy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/15/2023

"Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.4.2023

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w roku 2023 Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.4.2023

Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.5.2023

Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Sokołów w 2023r. Nadleśnictwo Sokołów SA.270.1.2023

"Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.10.2023

Dostosowanie wejścia tylnego do budynku WPA UAM w Kaliszu dla potrzeb osób z niepełnosprawnosciami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4/B/23

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gm. Wisznia Mała w formule zaprojektuj i wybuduj Gmina Wisznia Mała RI.271.4.2023

Część 1 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Bio Banku w budynku "S"; Część 2 - Budowa pochylni wewnętrznej zlokalizowanej na 1 piętrze budynku A wraz z adaptacją 2 pomieszczeń Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/17/01/01/2023

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.6.2023

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1/4 w Śremie Gmina Śrem BP.271.9.2023.BS

Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2023 roku Gmina Opatówek Zp.In.271.6.2023

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.4.2023

Remont pomieszczeń w budynkach Politechniki Rzeszowskiej: pom. 214, 215, 216 w budynku L-27; pom. 300A w budynku L-27; pom. 8 w budynku L-30 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/31/2023

Przebudowa III Piętra Budynku B PIM MSWiA w celu dostosowania do potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hepatologii. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMDZPiM-2375/12/01/01/2023

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych w budynku „M” oraz „P” POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/28/2023

Budowa obiektów małej architektury Gmina Myślenice BZP/271/14/2023

Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363, w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.4.2023

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki na terenie działania poszczególnych Baz Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.294/9/2023

Budowa boiska do koszykówki 3x3 zlokalizowanego na terenie Politechniki Rzeszowskiej przeprowadzona w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wraz z dokonaniem zgłoszenia do właściwego organu administracji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/22/2023

Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - II etap GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.13.2023

Wykonanie robót budowlanych oddymianie budynku - ETAP II w budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/12/2023/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...