Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja budynku magazynowego Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.1.2018

Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/95/2018

Likwidacja nieszczelności dachu w budynku L-31, L-30 dla WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/110/2018

Usługa cateringowa podczas XXVII Konferencji Naukowo-Technicznej "Geodezja, budownictwo, środowisko – aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/107/2018

Wykonanie remontu leśniczówki i budynku gospodarczego w Leśnictwie Prochowiec. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.4.2018

Wykonanie i montaż balustrad przed budynkiem V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/102/2018

Remont elementów drewnianych i stalowych spacerniaka oraz cel w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-8 (10-45), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków - w formule zaprojektuj i wykonaj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/042/2018

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia wraz z projektem. GMINA DRWINIA ZP.271.8.2018

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych oraz wewnętrznych - budynku A i budynku C Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Akademia Morska w Gdyni CRZP/33/2018/AEZ

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.7.2018

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum) GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.6.2018

Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/89/2018

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/75/2018

Remont instalacji c.o., instalacji z.w, c.w.u . i cyrkulacji oraz węzła cieplnego w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3 Akademia Morska w Gdyni CRZP/25/2018/AEZ

Roboty Budowlane w ramach inwestycji : "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej odbudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi nr 4" oraz Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.III.2018

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.7.2018

Likwidacja nieszczelności dachu w budynku L-31, L-30 dla WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/98/2018

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót elektrycznych w obiektach Akademii Morskiej w 2018/2019 roku Akademia Morska w Gdyni CRZP/32/2018/AEZ

Roboty melioracyjne i konserwacyjne w Nadleśnictwie Nowogard w roku 2018.. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard S.270.1.1.2018

Docieplenie budynku leśniczówki Nowiny oraz modernizacja instalacji C.O. z montażem instalacji solarnej Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec SA.270.59.2018

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębno w 2018 r. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.2.2018

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.1.2018

MODERNIZACJA ELEWACJI NADLEŚNICTWA GRYFICE PLUS POMPA CIEPŁA" w ramach projektu rozwojowego PGL LP "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)" Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.5.2018

Poprawa stanu gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.10.2018

Remont elewacji budynku B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP II Akademia Morska w Gdyni CRZP/30/2018/AEZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...