Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/49/2018

"Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze edid.188/10 ob.19, m. Międzyzdroje" - ETAP II - II postepowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.1.2018

Remont pomieszczeń H-244 i H-245 w budynku H dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/39/2018

Przystosowanie pomieszczenia na Magazyn Surowic i Bank Krwi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-3/18

Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Psarach wraz z odwodnieniem Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.4.2018

Adaptacja pomieszczeń oraz dostawa wyposażenia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/03/Rb/N/AC/2018

Dostawa, dostawa wraz z montażem, naprawa oraz utylizacja opon w pojazdach Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. do samochodów ciężarowych, przyczep, maszyn i ciągników leśnych, samochodów osobowych i dostawczych. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.1.2018

Naprawę dróg przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Drawno Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.1.2018

Przebudowa drogi do cmentarza Parafialnego Lipowica - Przymiarki Gmina Chęciny ZP-IX.271.5.2018.PN

Wykonanie zabezpieczeń p.poż dla budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - stolarka drzwiowa i okienna, klapy oddymiające. Akademia Morska w Gdyni CRZP/11/2018/AEZ

Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku "V" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/20/2018

Remont mostu drogowego w m. Ożanna na potoku Złota Rzeka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.47.2018

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2018 PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.1.2018

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza Powiat Głubczycki OR.272.2.2018

Wydzielenie pomieszczeń w budynku stołówki dla biura Centrum Obsługi PMSiD Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/23/2018

Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 0+708,1+094,2+037,2+050,2+766,4+620 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+634 na drogi leśne Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice S.270.3.1.2018

Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.3.2018

Wykonanie zabezpieczeń p.poż dla budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni. Akademia Morska w Gdyni CRZP/7/2018/AEZ

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.2.2018

Budowa budynku remizy strażackiej OSP Radkowice na dz. 199/3 Gmina Chęciny ZP-IX.271.3.2018.PN

Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej na terenie Uczelni oraz wykonanie wjazdu na parking przy bud.A i B POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/3/2018

Wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynku Domu Asystenta POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/10/2018

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlce Gmina Chęciny ZP-IX.271.2.2018.PN

"Budowa budynku do przechowywania sadzonek na szkółce leśnej - lodownia " Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.271.1.1.2018

Budowa drogi w Grzymysławiu - etap II Gmina Śrem BP.271.7.2018.BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...