Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.10.19
2018-11-28 godz. 10:00
adaptacja akustyczna pracowni protetyki słuchu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/75/B/18/2

2018.10.18
2018-11-27 godz. 09:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie Nr 2 w leśnictwie Raduń w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.11.2018

2018.10.19
2018-11-27 godz.
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 2 w leśnictwie Raduń, obejmujące budowę zbiornika retencyjnego wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.14.2018

2018.10.05
2018-11-16 godz. 09:30
Zadanie nr 3 "Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą" Cz. 1 "Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników". Cz. 2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, przysiółek Kawcze". Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże" realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.8.2018

2018.10.15
2018-11-15 godz. 10:00
Remont układu drogowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z remontem sieci wodociągowej i oświetlenia zewnętrznego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/73/2018

2018.10.16
2018-11-14 godz. 13:00
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pogorzelec w gminie Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.272.2.16.2018.MM

2018.10.15
2018-11-07 godz. 10:00
Rekultywacja terenów zielonych, remont boisk sportowych, ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz elementów małej architektury na terenie Osiedla Studenckiego PK przy ul.Skarżyńskiego w Krakowie Etap I oraz instalacje zewnętrzne i przyłącza wewnątrz budynków z zabezpieczeniem kabli NN i SN w ramach zadania inwestycyjnego pn..: "Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół Domów Studenckich PK, ul. Skarżyńskiego, Kraków".- ETAP I Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/136/2018

2018.10.18
2018-11-06 godz. 11:30
Remont pomieszczeń 412-417 w budynku 10-19 (W-2), Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/133/2018

2018.08.21
2018-11-06 godz. 10:00
Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/71/2018

2018.10.17
2018-11-05 godz. 10:00
Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/335/2018

2018.10.17
2018-11-05 godz. 10:00
Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/332/2018

2018.10.05
2018-11-05 godz. 09:00
Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.6.2018.SAg

2018.10.12
2018-10-30 godz. 12:30
Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie - ETAP 1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/131/2018

2018.10.15
2018-10-30 godz. 11:30
Budowa boiska multisportowego przy szkole podstawowej w Kamienicy Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.19.2018

2018.10.11
2018-10-30 godz. 10:00
Prace remontowe w pawilonie C Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - etap I. Politechnika Częstochowska ZP/RB-09/18

2018.10.02
2018-10-30 godz. 10:00
remont toalet w budynku Collegium Minus [Aula Uniwersytecka] przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/95/B/18

2018.10.12
2018-10-30 godz. 09:45
"Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Leśnictwach Troszyn oraz Dargobądz w 2018 roku" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.5.2018

2018.10.11
2018-10-29 godz. 09:30
USŁUGA OCHRONY MIENIA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO ,,BAŻYNA" W ROKU 2019 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice NO.270.1.6.2018

2018.10.12
2018-10-29 godz. 09:00
Przebudowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna - Leśnictwo Długie - Złotawa- ułożenie płyt wielootworowych typ IOMB na odcinku 979 m Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie S.270.1.4.2018

2018.10.11
2018-10-26 godz. 10:00
Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/326/2018

2018.10.08
2018-10-26 godz. 10:00
Wymiana oświetlenia w Domach Studenckich: DS. Promień, DS. Nestor, DS. Ikar, DS. Akapit, DS. Aviata POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/311/2018

2018.10.11
2018-10-26 godz. 10:00
Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/324/2018

2018.10.08
2018-10-26 godz. 10:00
Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 13/ZP/2018

2018.08.29
2018-10-26 godz. 09:00
Przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii w CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/22/08/01/2018

2018.10.01
2018-10-25 godz. 12:00
Remont Kliniki Onkologii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-77/18

1 2