Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.07.31
2018-09-12 godz. 10:00
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża). GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2018

2018.07.31
2018-09-11 godz. 10:00
SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA GMINA DRWINIA ZP.ED.271.3.2018

2018.08.02
2018-09-11 godz. 10:00
Wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż rozdzielni głównej w budynku Polikliniki w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/07/01/2018

2018.08.14
2018-09-04 godz. 09:45
Budowa dojazdowej drogi leśnej na istniejącej drodze leśnej gruntowej w leśnictwie Dolsk, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 562, 543/1, 523/1, 522/2, 521/2, 542/1, 541/2, 521/1, 520, 519, 518, 538/1, 541/1, 540, 539 obręb Dolsk, 605, 606 obręb Mystki - etap I (od 0,00 do 1700mb) Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.4.2018

2018.08.17
2018-09-03 godz. 10:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440) Powiat Głubczycki OR.272.11.2018

2018.08.10
2018-09-03 godz. 09:45
Roboty remontowo-budowlane obiektów budowlanych na terenie Nadleśnictwa Różańsko - II postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.3.2018

2018.08.14
2018-08-30 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji wodociągowej w wybranych pomieszczeniach budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.15.2018

2018.08.14
2018-08-30 godz. 10:00
Wymiana drzwi wejściowych do toalet w budynku ARCUS Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/255/2018

2018.08.14
2018-08-29 godz. 10:00
Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/262/2018

2018.08.13
2018-08-29 godz. 09:30
Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2018 roku - postępowanie II Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.2.2018

2018.08.10
2018-08-28 godz. 11:00
Naprawa dachu na budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-04/18

2018.08.09
2018-08-28 godz. 11:00
"Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/41/Rb/N/AC/2018

2018.08.07
2018-08-28 godz. 10:00
Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim GMINA DRWINIA ZP.271.17.2018

2018.08.14
2018-08-28 godz. 09:00
Utrzymanie i konserwacja placów składowych na terenie Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.271.2.5.2018.SAk

2018.08.13
2018-08-27 godz. 11:30
Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.16.2018

2018.08.10
2018-08-27 godz. 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/256/2018

2018.08.10
2018-08-27 godz. 10:00
Termomodernizacja Leśniczówki Sarbinowo Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.10.2018

2018.08.09
2018-08-27 godz. 09:45
Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Międzyzdroje w 2018 roku. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.2.2018

2018.08.10
2018-08-27 godz. 09:30
Wykonanie remontu dachu budynków Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16 w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-183/18

2018.08.10
2018-08-27 godz. 09:00
Naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Drawno Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.5.2018

2018.08.09
2018-08-24 godz. 12:30
Remont pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/104/2018

2018.08.10
2018-08-24 godz. 10:00
Przebudowa dźwigu osobowego w budynku diagnostycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. umożliwiającą transport osób niepełnosprawnych, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/22/P/18

2018.08.09
2018-08-24 godz. 10:00
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II.1- Zmiany w źródle ciepła Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.9.2018

2018.08.14
2018-08-24 godz. 10:00
Termomodernizacja budynku leśniczówki Tarnów Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.179.2018

2018.08.09
2018-08-24 godz.
Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.08.2018

1 2 3