Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-12-04
2018-01-22 godz. 12:00
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków "A" Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie" Biblioteka Narodowa XIV/264/22/17

2017-08-18
2018-01-15 godz. 09:00
Modernizacja i remont pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/57/2017

2017-12-04
2018-01-10 godz. 12:00
Zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu do celów ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie wraz z dostawą i montażem sprzętu do lokalizacji pożarów Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ; Nadleśnictwo Ośno Lubuskie SA.270.2.4.2017

2017-12-08
2018-01-05 godz. 10:00
Wymiana klap dymowych w budynku Collegium Europejskiego UAM w Gnieźnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/131/B/17

2017-11-22
2018-01-03 godz. 10:00
Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF ( Krakowski Obszar Funkcjonalny) GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.33.2017

2017-12-12
2018-01-02 godz. 09:30
Przebudowa i remont budynku strażnicy OSP w Kulnie Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.43.2017

2017-12-13
2017-12-28 godz. 10:00
Ścianka wspinaczkowa sportowo-rekreacyjna w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/358/2017

2017-12-08
2017-12-28 godz. 10:00
Remont i wymiana fasady okiennej w pomieszczeniu siłowni D.S. IKAR Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/357/2017

2017-12-11
2017-12-27 godz. 09:00
Budowa drogi leśnej nr 73 w leśnictwie Sienica - Nadleśnictwo Złocieniec Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.34.2017

2017-11-15
2017-12-22 godz. 10:00
Przebudowa szachtu elektrycznego T127 w bud. nr 3, piętro 6 - kardiologia,,R". 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 89/2017

2017-12-06
2017-12-21 godz. 10:00
Przebudowa i remont pomieszczeń w piwnicy i na parterze budynku "C" Akademii Morskiej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/129/2017/AEZ

2017-12-05
2017-12-20 godz. 11:00
Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ortopedyczno - Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego". Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2017

2017-12-05
2017-12-20 godz. 10:00
Remont pomieszczeń w DS. AVIATA w celu adaptacji na siłownię dla studentów Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/354/2017

2017-12-04
2017-12-19 godz. 09:00
Naprawa dróg leśnych Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.12.2017

2017-12-01
2017-12-18 godz. 10:00
Remont pomieszczeń, instalacji hydrantowej przy ul. Dąbrowskiego 69, 71, 73 Politechnika Częstochowska ZP/RB-43/17

2017-12-01
2017-12-18 godz. 10:00
Remont laboratorium Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-45/17

2017-12-01
2017-12-18 godz. 10:00
Prace remontowe Rektorat Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-44/17

2017-11-29
2017-12-15 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku "B" Pracowni Badań Naczyniowych w CSKMSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/24/11/01/2017

2017-11-24
2017-12-14 godz. 10:00
Remont pomieszczeń w D.S. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/345/2017

2017-11-28
2017-12-14 godz. 10:00
Adaptacja sali nr 1 w budynku C dla Wydziału Nauk Społecznych UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/124/B/17

2017-11-21
2017-12-14 godz. 09:00
przebudowa pomieszczeń na III piętrze w budynku S dla Pracowni Mikrobiologii w CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/14/11/01/2017

2017-11-28
2017-12-14 godz. 08:45
ROZBUDOWA BUDYNKU WCZASOWEGO "MEWA" NA TERENIE OSW "BAŻYNA" W POGORZELICY Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.14.2017

2017-11-28
2017-12-13 godz. 10:00
Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-41/17

2017-11-28
2017-12-13 godz. 10:00
Prace remontowe - boisko przy ul. Dąbrowskiego 66/72 - ogrodzenie Politechnika Częstochowska ZP/RB-40/17

2017-11-17
2017-12-08 godz. 13:00
Kompleksowa termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Gmina Pokrzywnica RI.271.1.11.2017.MM

1 2