Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-06-27
2017-07-21 godz. 10:00
Naprawa dachu i więźby dachowej na budynku administracyjnym w Ogrodzie Botanicznym UAM [wymiana pokrycia z dachówki na blachę dachówkową] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/44/B/17

2017-06-23
2017-07-20 godz. 10:00
Remont pomieszczeń w pionie tzw. ABC-adła wraz z modernizacją sieci strukturalnej w budynku po Wydziale Chemii przy ul. Grunwaldzkiej 6 dla jednostek Wydziału Neofilologii przenoszonych z budynku Collegium im. H. Cegielskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/42/B/17

2017-06-10
2017-07-19 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego w ramach realizacji projektu pn."Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie" Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/27/2017

2017-06-28
2017-07-19 godz. 10:00
roboty remontowe w obiektach UAM: część 1: modernizacja sali 107 w budynku D dla Instytutu Socjologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu część 2: malowanie wraz z oczyszczeniem konstrukcji stalowej wieży, łącznika, podpory schodów i wejscia głównego w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/45/B/17

2017-06-07
2017-07-17 godz. 10:00
Budowa kompleksu polikliniki - zaprojektuj i wykonaj 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 51/2017

2017-06-28
2017-07-17 godz. 10:00
Remont elewacji budynku B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP I Akademia Morska w Gdyni CRZP/58/2017/AEZ

2017-06-28
2017-07-13 godz. 11:30
Remont Laboratorium Surowców Mineralnych nr 26 oraz Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych nr 11 WGGiOŚ w budynku A-0 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-394/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-394/17

2017-06-27
2017-07-13 godz. 10:00
Prace remontowe korytarzy Wydziału Budownictwa (II i III piętro) Politechnika Częstochowska ZP/RB-03/17

2017-06-28
2017-07-13 godz. 10:00
Przebudowa elementów strefy oddymiania w DS.Promień oraz przebudowa chodników przy zewnętrznych klatkach ewakuacyjnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/147/2017

2017-06-27
2017-07-12 godz. 11:30
Wykonywanie bieżących robót remontowych w obiektach Uczelni - kompleks pawilonów B - KC-zp.272-392/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-392/17

2017-06-26
2017-07-12 godz. 10:00
Utrzymanie dróg leśnych i trzech miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w 2017 r. Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice S.270.3.4.2017

2017-06-27
2017-07-12 godz. 10:00
Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń IX pietra w budynku Pawilonu Głównego w CSK MSWIA w warszawie etap I Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/23/06/01/2017

2017-06-26
2017-07-11 godz. 10:00
Roboty budowlane - Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.7.VI.2017

2017-06-22
2017-07-11 godz. 10:00
Roboty budowlane w Domu Studenta nr 5 MALUCH Politechnika Częstochowska ZP/RB-02/17

2017-06-22
2017-07-11 godz. 09:30
Wymiana drzwi aluminiowych na drzwi ppoż. od I p. do IV p. w budynku CZ-A (17-1), Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej al. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/053/2017

2017-06-23
2017-07-10 godz. 12:00
Wymiana instalacji oświetleniowej w toaletach budynku A3 wraz z dostawą opraw oświetleniowych oraz wykonanie systemu zarządzania energią elektryczną w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: "Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie" na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Biblioteka Narodowa XIV/264/13/17

2017-06-23
2017-07-10 godz. 10:00
Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbedną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 623, obr. Zieleniewo, gm. Bierzwnik PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik SA.270.1.2017

2017-06-23
2017-07-10 godz. 09:00
Budowa budynku gospodarczo - garażowego z poddaszem użytkowym, na potrzeby gospodarki leśnej Leśnictwa Klęskowo PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.7.2017

2017-06-22
2017-07-10 godz. 09:00
Modernizacja pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/39/2017

2017-06-23
2017-07-10 godz. 09:00
Naprawa dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2017 r." Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.27.2017

2017-06-22
2017-07-07 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie przyłącza wody mineralnej do budynku przy ulicy Pułaskiego 10 od studzienki przy budynku 29 i połączeniu od hydroforni z istniejącym rurociągiem do zbiornika w kompleksie przy ul. Świdzińskiego 4, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20/6/ZP/2017

2017-06-22
2017-07-07 godz. 10:00
"Modernizacja budynku leśniczówki Lubociesz z siedzibą w miejscowości Wojcieszyce" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.2.2017

2017-06-22
2017-07-07 godz. 09:00
Budowa Nadleśniczówki wraz z budynkiem gospodarczym oraz zagospodarowanie terenu Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.2.3.2017

2017-06-19
2017-07-06 godz. 11:30
Docieplenie i przebudowa budynku W-9 CUP (10-24) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych : wentylacji oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego : Termomodernizacja i konserwacja elewacji budynku dydaktyczno - administracyjnego, bud. 10-24, ul. Warszawska 24, Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/050/2017

2017-06-21
2017-07-06 godz. 10:30
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmieci, treliaż) w ogrodzie im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w ramach zadania pn.: "Rewaloryzacja ogrodu im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/059/2017

1 2 3 4