Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2019-01-26 godz. 12:15
vvxcv Datacomp_użytkownik testowy 51/2018

2018.12.11
2019-01-24 godz. 09:30
Zadanie nr 3 "Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą" Cz. 1 "Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników". Cz. 2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, przysiółek Kawcze". Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże" realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.11.2018

2018.12.06
2019-01-08 godz. 10:00
prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii w Collegium Novum UAM, budynek B Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/122/B/18

2018.12.11
2019-01-07 godz. 10:00
Modernizacja (rozbudowa) układu chłodzenia dla sal wykładowych A, B i C oraz pomieszczeń parterowej części dziekanatu wraz z salą posiedzeń rady Wydziału Matematyki i Informatyki w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/112/B/18

0001.01.01
2019-01-04 godz. 09:00
Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku SZW/SZP/89/2018

2018.12.11
2019-01-04 godz. 09:00
Przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-654/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-654/18

2018.11.16
2019-01-03 godz. 09:30
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.15.2018

2018.11.16
2019-01-03 godz. 08:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.16.2018

2018.12.10
2018-12-27 godz. 10:00
Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/398/2018

2018.12.06
2018-12-21 godz. 10:00
Remont powłoki malarskiej sali 210 na poziomie II piętra oraz sali 107 wraz z zapleczem w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-14/18

2018.12.06
2018-12-21 godz. 10:00
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2019 i 2020 roku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/143/2018/AEZ

2018.12.06
2018-12-21 godz. 09:15
Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.14.2018

2018.10.02
2018-12-21 godz. 09:00
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.26.2018

2018.12.05
2018-12-20 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczenia C-129 w budynku C-3 w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/144/2018/AEZ

2018.10.22
2018-12-20 godz. 09:00
Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP IV. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/92/2018

2018.11.07
2018-12-19 godz. 11:30
Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Heliodori Święcicki UAM w Poznaniu dla potrzeb laboratorium Wydziału Anglistyki - Etap I Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/102/B/18

2018.11.27
2018-12-19 godz. 10:00
Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/393/2018

2018.11.30
2018-12-18 godz. 10:00
Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.22.2018.KG

2018.12.10
2018-12-14 godz. 10:00
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów segregowanych (plastik, makulatura i szkło) z Ośrodka Kształcenia Lotniczego oraz z domu studenckiego "Aviata" zlokalizowanych w Jasionce w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/424/2018

2018.10.31
2018-12-14 godz. 09:30
Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego galerii "GIL", bud. W-7 (10-36), Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nadbudowa budynku Galerii GIL", bud. (10-36), ul. Warszawska 24, Kraków". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/135/2018

2018.12.07
2018-12-13 godz. 09:30
Wykonanie konserwacji punktu czerpania wody w Leśnictwie Zielona Góra Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.15.2018

2018.11.28
2018-12-13 godz. 09:00
Remont pomieszczeń nr 8,9,10 na Wydziale Budownictwa Politechnika Częstochowska ZP/RB-13/18

2018.11.27
2018-12-12 godz. 09:00
Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-623/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-623/18

2018.11.23
2018-12-11 godz. 10:00
dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/105/B/18

2018.11.19
2018-12-11 godz. 09:00
Rozbudowa i modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb CSKMSWIA w Warszawie- II etap Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/19/11/01/2018

1 2