Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-04-04
2018-05-30 godz. 09:30
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/4/2018

2018-04-20
2018-05-29 godz. 12:00
przebudowa pododdziału położniczego fizjologii i patologii noworodka w Klinice Ginekologii CSKMSWIA w Warszawie przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii i Traumatologii CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/10/04/02/2018

2018-04-24
2018-05-28 godz. 11:40
Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.3.2018

2018-04-16
2018-05-24 godz. 12:00
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków "A" Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie" Biblioteka Narodowa XIV/264/5/18

2018-04-18
2018-05-18 godz. 10:00
Remont pomieszczeń Dziekanatu w budynku Collegium Maius oraz remont gzymsu na budynku Collegium Maius od strony parkingu UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/18/B/18

2018-04-25
2018-05-18 godz. 10:00
Budowa drogi L4Pw Nadleśnictwie Kłodawa Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.3.2018

2018-04-09
2018-05-18 godz. 09:30
Zadanie nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" Cz. 3 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle", Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo - wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa" - etap II, Cz. 7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z przepompownią WB - 11 i WB - 12", Cz. 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1", realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.3.2018

2018-04-04
2018-05-15 godz. 10:00
SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA GMINA DRWINIA ZP.ED.271.2.2018

2018-04-20
2018-05-15 godz. 08:45
MODERNIZACJA ELEWACJI NADLEŚNICTWA GRYFICE PLUS POMPA CIEPŁA" w ramach projektu rozwojowego PGL LP "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)" Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.7.2018

2018-04-24
2018-05-10 godz. 10:00
"Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 623, obr. Zieleniewo, gm. Bierzwnik" PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik SA.270.03.2018

2018-04-24
2018-05-10 godz. 09:30
Dostawa dwóch klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia Rady Wydziału sala 107 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska ZP/RB-02/18

2018-04-10
2018-05-09 godz. 11:30
Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-163/18

2018-04-13
2018-05-09 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń biurowych oraz instalacji CCTV w budynkach Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Włocławku realizowanych w ramach projektu pt. Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich", współfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI, nr projektu 15/7-2017/OG-FAMI. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.4.2018

2018-04-24
2018-05-09 godz. 10:00
Remont cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego Powiat Głubczycki OR.272.6.2018

2018-04-17
2018-05-09 godz. 10:00
Budowa zbiornika wody dla celów przeciwpożarowych wraz z placem manewrowym w Leśnictwie Pszczew w oddz. 59 a, działka nr 2058 . Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO TRZCIEL SA.270.4.2018

2018-04-23
2018-05-08 godz. 11:00
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego2 w Krakowie - WM-zp.2/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WM-zp.2/18

2018-04-13
2018-05-08 godz. 10:00
Adaptacja pomieszczeń na II piętrze w budynku W-10 (10-25) dla Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/046/2018

2018-04-06
2018-05-08 godz. 10:00
Wykonywanie bieżących remontów dachów w obiektach na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-165/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-165/18

2018-04-18
2018-05-08 godz. 09:45
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębno w 2018 r. - II postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.3.2018

2018-04-20
2018-05-08 godz. 08:45
Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 28A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dzisna o długości w km 0+000,00 do 2+750,57 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.4.2018

2018-04-23
2018-05-08 godz. 08:30
Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w obiektach AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-188/18

2018-04-19
2018-05-07 godz. 13:00
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.3.2018

2018-04-13
2018-05-07 godz. 10:30
Remont stacji transformatorowej przy obiekcie Ośrodka Sportów Wodnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w miejscowości Załęże - Znaramowice, Gmina Łososina Dolna Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/07/2018

2018-04-18
2018-05-07 godz. 10:00
Budowa budynku o funkcji Klubu Malucha przy Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, c.o., gazową, elektryczną GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.9.2018

2018-04-18
2018-05-07 godz. 10:00
Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/109/2018

1 2 3