Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.08.06
2020-09-10 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.06.25
2020-07-28 godz. 10:00
Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KCzp.272-255/20

2020.07.08
2020-07-27 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na budowę centralnego systemu zasilania w tlen na potrzeby oddzialów szpitalnych oraz bloków operacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2020

2020.07.10
2020-07-27 godz. 10:30
remont korytarzy pawilonu D-14 - etap III - KC-zp.272-284/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-284/20

2020.07.10
2020-07-27 godz. 10:00
Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/195/2020

2020.07.09
2020-07-27 godz. 10:00
roboty remontowe w obiektach UAM [2 części] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/66/B/20

2020.07.06
2020-07-27 godz. 09:30
Remont drogi gminnej publicznej nr 104605R w miejscowości Kuryłówka w km 0+000-1+137 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.69.2.2020

2020.07.10
2020-07-27 godz. 09:00
Przebudowa i podział mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż., w ramach zadania pn.: "Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Gramatyka 7 wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele mieszkaniowe - KC-zp.272-307/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp272-307/20

2020.07.09
2020-07-24 godz. 11:00
Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho Gmina Myślenice BZP/271/37/2020

2020.07.06
2020-07-23 godz. 10:00
remont zasilania energetycznego budynku wraz z kablami WLZ na terenie Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/61/B/20

2020.07.06
2020-07-22 godz. 12:00
Przebudowa wjazdu głównego do AWF w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną w celu dostosowania drogi do wymogów drogi p-poż Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/12/2020

2020.07.06
2020-07-22 godz. 10:00
Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach Powiat Głubczycki OZ.I.272.1.2020

2020.07.03
2020-07-21 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlanych związanych z Modernizacją pomieszczeń Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/44/Rb/N/AC/2020

2020.07.06
2020-07-21 godz. 10:00
Remont budynku Trafostacji przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/84/2020/AZP

2020.07.02
2020-07-21 godz. 10:00
Prace remontowe w budynku Collegium Minus Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/57/B/20

0001.01.01
2020-07-21 godz. 10:00
Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap II Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 21/ZP/2020

2020.07.03
2020-07-20 godz. 13:00
Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.8.2020

2020.07.03
2020-07-20 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.5.2020

2020.07.03
2020-07-20 godz. 10:00
Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/81/2020/AZP

2020.07.03
2020-07-20 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.64.2020.MS

2020.06.17
2020-07-20 godz. 09:00
Remont Kliniki Radioterapii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz remont Zakładu Patomorfologii Nowotworów wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-27/20

2020.07.02
2020-07-17 godz. 10:00
"Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.19.2020

2020.06.08
2020-07-17 godz. 10:00
Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/54/B/20

2020.06.19
2020-07-17 godz. 10:00
Wykonanie instalacji hydrantowej dla budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/50/B/20

2020.07.08
2020-07-16 godz. 11:00
Remont drogi rolnej "Dabrowa" w miejscowości Droginia na długości 345mb. Gmina Myślenice BZP/271/35/2020

1 2