Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2024-07-15 godz. 10:00
Modernizacja instalacji wentylacji wraz z wymianą centrali wentylacyjnej oraz zakup i montaż dygestorium chemoodpornego w budynku C-6 w PIM MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/28/05/04/2024

0001.01.01
2024-07-12 godz. 09:00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/6/2024

0001.01.01
2024-07-10 godz. 09:00
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.36.2024

2024.06.19
2024-07-09 godz. 10:00
Przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Brzeźnica Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.47.2024

2024.06.21
2024-07-09 godz. 09:00
Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żurowa w Gminie Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.16.2024

2024.06.20
2024-07-08 godz. 14:00
Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny Gmina Pokrzywnica RI.271.1.11.2024

2024.06.18
2024-07-08 godz. 13:00
Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej Gmina Pokrzywnica RI.271.1.10.2024

0001.01.01
2024-07-08 godz. 10:00
Budowa ulicy Żurawiej w Śremie - etap I Gmina Śrem BP.271.26.2024.BS

2024.06.18
2024-07-08 godz. 10:00
Budowa drogi leśnej/ drogi pożarowej nr 9 o długości 3,337 km w zakresie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Lubichowo Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.45.2024

2024.06.20
2024-07-05 godz. 10:00
Modernizacja budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - korytarz poziom 200 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/90/2024/AZP

2024.06.17
2024-07-05 godz. 09:00
Modernizacja dróg rolniczych dojazdowych do pól GMINA DRWINIA ZP.271.6.2024

0001.01.01
2024-07-04 godz. 10:00
"Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku na potrzeby utworzenia strzelnicy pneumatycznej w Powiecie Limanowskim" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.15.2024

2024.06.18
2024-07-04 godz. 09:00
Przebudowa pom. 012 w łączniku P-B3-B4 na potrzeby Laboratorium Badań Własności Mechanicznych AGH w Krakowie - DE-dzp.272-302/24. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-302/24

0001.01.01
2024-07-04 godz. 09:00
Budowa (przebudowa) dojazdu pożarowego w Leśnictwie Bukowiec w roku 2024 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.11.2024

0001.01.01
2024-07-03 godz. 10:00
Remont pomieszczenia A-101 w budynku "A" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/103/2024

0001.01.01
2024-07-03 godz. 10:00
Rozbudowa Infrastruktury badawczej WBIŚiA - budowa kontenerów badawczych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/105/2024

2024.06.17
2024-07-03 godz. 10:00
Wymiana urządzeń i centrali systemu sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/08/2024

2024.06.17
2024-07-02 godz. 11:00
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem poczty pneumatycznej oraz modernizacji podjazdu dla karetek w ramach projektu pn. "Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujcych z SOR" dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/AK/2024

0001.01.01
2024-07-02 godz. 10:00
Przebudowa II p. Budynku B PIM MSWiA w celu dostosowania na potrzeby Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Rozrodczości w Państwowym Instytucie Medyczym MSWiA w Warszawie ul.Wołoska 137. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/13/05/03/2024

0001.01.01
2024-07-02 godz. 09:00
Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m. Zamoście Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku PZD.III.342/8/24

0001.01.01
2024-07-02 godz. 09:00
Wymiana czterech dźwigów w pawilonie głównym PIM MSWiA wraz z robotami towarzyszącymi Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/21/05/01/2024

2024.06.14
2024-07-02 godz. 08:00
Wymiana posadzki w korytarzu przy komorach chłodniczych w piwnicy kuchni 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 79/2024

0001.01.01
2024-07-01 godz. 10:00
Wymiana pokrycia dachowego, malowanie elewacji oraz wykonanie robót towarzyszących w Szkole Podstawowej w Brzegach Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.8.2024

2024.06.11
2024-07-01 godz. 10:00
Wymiana centrali p.poż wraz z infrastrukturą towarzyszącą (czujki p.poż., ROP, itd) w DS. Kalisz ul. Nowy Świat 28-30 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1811

2024.06.12
2024-06-28 godz. 11:30
Remont toalet w budynku W-13 (10-29) WIL PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/050/2024

1 2 3