Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.06.26
2019-08-06 godz. 10:00
Budowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Bogdaniec Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.164.2019

2019.06.21
2019-07-30 godz. 10:00
Przebudowa dostosowanie pomieszczeń w budynku I na terenie CSK MSWiA w Warszawie wraz z dobudową dźwigu (projekti realizacja ) oraz nadzór inwestorski Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/13/06/01/2019

2019.06.07
2019-07-19 godz. 09:00
SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA "EKO-DRWINIA,, Sp. z o.o. ZP.ED.271.1.2019

2019.06.13
2019-07-17 godz. 10:00
Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp272-400/19

2019.06.26
2019-07-16 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 12/ZP/2019

2019.06.27
2019-07-15 godz. 11:00
Wymiana nawierzchni urazogennej wraz z dostawą i montażem osprzętu sportowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Krakowskiej w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.14.2019

2019.06.26
2019-07-12 godz. 14:00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.13.2019

2019.06.26
2019-07-12 godz. 14:00
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.14.2019

2019.06.24
2019-07-12 godz. 13:00
Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.5.2019

2019.06.26
2019-07-12 godz. 11:40
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina. III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna SA.270.1.7.2019

2019.06.04
2019-07-12 godz. 11:00
Rozbiórka istniejącego zadaszenia i budowa nowego zadaszenia nad schodami wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa fundamentów pod rampę dla niepełnosprawnych 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.12.2019

2019.06.26
2019-07-12 godz. 10:00
Roboty remontowe w budynkach DS-1, DS-2 i DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/091/2019

2019.06.26
2019-07-12 godz. 10:00
Wykonanie robót budowalnych związanych z przebudową i modernizacją zewnętrznej sieci grzewczej realizowanych w ramach zadania Przebudowa i modernizacja zewnętrznej sieci grzewczej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu etap II Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.57.2019.MK

2019.06.27
2019-07-12 godz. 08:30
Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-428/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-428/19

2019.06.26
2019-07-11 godz.
"Roboty budowlane polegające na wykonaniu trzech zadań: Zadanie nr 1. Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą; Zadanie nr 2. Budowa wiaty edukacyjnej wraz z infrastrukturą; Zadanie nr 3. Budowa miejsc postoju." Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ; Nadleśnictwo Ośno Lubuskie SA.270.2.2.2019

2019.06.24
2019-07-09 godz. 10:00
Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym - dojazd gospodarczy - obręb Rożnowo, gmina Banie - II postępowanie PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.6.2019

2019.06.24
2019-07-09 godz. 09:00
remont instalacji oświetleniowej w DS nr 1 Olimp przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-418/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-418/19

2019.06.24
2019-07-09 godz. 08:30
malowanie wszystkich pomieszczeń i korytarzy wraz z remontem instalacji oświetleniowej w DS nr 8 "Stokrotka" przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - KC-zp.272-406/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-406/19

2019.06.07
2019-07-08 godz. 11:00
Organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 14/14PN/2019

2019.06.21
2019-07-08 godz. 11:00
Dostosowanie obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - etap I, w systemie zaprojektuj i wykonaj. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/WU/2019

2019.06.25
2019-07-05 godz. 11:00
Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych w m. Osieczany, Borzęta, Jasienica oraz wykonanie alejki rowerowej w m. Droginia w ramach budżetu obywatelskiego Gmina Myślenice BZP/271/33/2019

2019.06.26
2019-07-04 godz. 14:00
Przebudowa linii energetycznej napowietrznej oraz kablowej niskiego napięcia w m. Zawada gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/36/2019

2019.06.19
2019-07-04 godz. 10:00
Wykonywanie bieżących robót remontowych na obiektach Politechniki Krakowskiej zlokalizowanych w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/086/2019

2019.06.19
2019-07-04 godz. 09:30
Remont instalacji oświetleniowej w Domu Studenckim nr 3 "Akropol" (DS-3) przy ul. Tokarskiego 1 w Krakowie - KC-zp.272-425/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-425/19

2019.06.17
2019-07-04 godz. 09:00
Prace remontowe pomieszczeń III piętra w budynku Hotelu Asystenckiego wraz z przebudową instalacji elektrycznej Politechnika Częstochowska ZP/RB-09/19

1 2 3