Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.08.06
2019-09-18 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2019.08.14
2019-09-09 godz. 13:00
Termomodernizacja Szkoły w Nowym Niestępowie wraz z wymianą źródła ciepła Gmina Pokrzywnica RI.271.1.9.2019

2019.08.20
2019-09-04 godz. 10:00
Modernizacja (przebudowa) laboratoriów D02a, D02b, D206 i D216 w budynku CZ-D(17-13) Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowiew ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń nr D02a i D02b na Laboratorium kompozytów aktywnych biologicznie, bud. CZ-D(17-13) al.Jana Pawła II Kraków- w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/113/2019

2019.08.02
2019-09-04 godz. 09:30
Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin - roboty budowlane Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin NI.270.6.2019

2019.08.02
2019-09-04 godz. 08:30
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfcie - zadanie nr 1 leśnictwo Lubin (d. leśnictwo Raduń) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.4.2019

2019.08.19
2019-09-03 godz. 11:00
Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2019

2019.08.16
2019-09-03 godz. 10:00
montaż szlabanów na karty magnetyczne w związku z nową organizacją dostępu na parking przy budynku Collegium Minus i Collegium Maius UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/80/B/19

2019.08.19
2019-09-03 godz. 09:30
Wykonanie centralki ppoż. w portierni głównej monitorującej sygnały alarmowe pożaru z całego kampusu PK, bud. W-4 (10-22) ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/116/2019

2019.08.14
2019-09-02 godz. 10:00
ETAP I - Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Biologicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. ETAP II - Trzyletnia konserwacja nowo zainstalowanego dźwigu towarowo-osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Biologicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/83/B/19

2019.07.10
2019-08-30 godz. 12:00
Wykonanie rozbudowy hali technologicznej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych IMIM PAN w Krakowie na działce 654/3 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta 25 w Krakowie Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie PN-02-2019

2019.08.14
2019-08-30 godz. 11:00
Przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2,3,4,5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/25/2019

2019.08.14
2019-08-30 godz. 10:00
Remont cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego Powiat Głubczycki OR.272.3.2019

2019.08.14
2019-08-30 godz. 10:00
Kompleksowa przebudowa i remont Domu Studenckiego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p-pożarowych i technicznych" - etap III Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/18/2019

2019.08.14
2019-08-29 godz. 10:00
Roboty budowlane w obiektach Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/246/2019

2019.08.14
2019-08-29 godz. 10:00
Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej: Pokrycie papą dachu, demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych - bud. "H" ; Remont wyjścia na dach w bud. "R"; Remont kominów w bud. AOS Bezmiechowa; Remont pokrycia dachowego na przewiązce D.S. Aviata (OKL PRz Jasionka) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/252/2019

2019.08.14
2019-08-29 godz. 10:00
Rozbudowa 5 zjazdów z dróg publicznych na drogi leśne Skarb Państwa Państwowe Gospodartwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna SA.270.2.3.2019

2019.08.14
2019-08-29 godz. 09:30
Remont wybranych pomieszczeń w hali H-D8 dla potrzeb Katedry AŚKiGG Wydziału GGiOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-558/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-558/19

2019.08.14
2019-08-29 godz. 08:30
Budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-553/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-553/19

2019.08.13
2019-08-28 godz. 10:30
Remont klatki schodowej (segment C - strona południowa) w budynku (18-3) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/114/2019

2019.08.12
2019-08-28 godz. 10:00
Modernizacja ścieżki edukacyjnej w "Dolinie Trzech Młynów" Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.200.2019

2019.08.13
2019-08-28 godz. 09:00
Modernizacja rozdzielni głównej w budynku hali H-A2 - sektor 4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-549/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-549/19

2019.08.12
2019-08-27 godz. 10:00
roboty remontowe w obiektach UAM: część 1 - remont elewacji budynków Instytutu Kultury Europejskiej UAM przy ul. Kostrzewskiego 5-7 w Gnieźnie część 2 - naprawa i wymiana uszkodzonych płytek na korytarzach oraz tarasach, malowanie sal i ułożenie płytek przy umywalkach w laboratoriach w Collegium Biologicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/48/B/19/2

2019.08.08
2019-08-27 godz. 09:30
Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Niepodległości 35 w Międzyzdrojach - II postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.5.2019

2019.08.09
2019-08-27 godz. 09:00
Remont MOKiS wraz z rewitalizacją piwnic na potrzeby istniejących pracowni artystycznych. Gmina Myślenice BZP/271/45/2019

2019.08.08
2019-08-26 godz. 10:00
Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów Klubu Dziecięcego w części budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.20.2019

1 2