Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.02.28
2020-05-05 godz. 10:00
Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku "Strefy studenta" na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-02/20

2020.03.30
2020-05-04 godz. 10:00
Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 15/2020/III

2020.04.07
2020-04-30 godz. 10:00
Wymiana niesprawnych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Osiedla Studenckiego Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/15/B/20

2020.03.24
2020-04-30 godz. 10:00
Budowa dźwigu od strony bloku Ł i bloku A na terenie CSKMSWIA (projekt i realizacja) nadzór autorski. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/13/03/02/2020

2020.04.06
2020-04-23 godz. 11:30
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 km 13+813,60-14+594,30 II ETAP Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.8.2020

2020.03.19
2020-04-21 godz. 09:30
Remont budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na Klub Seniora Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.66.2.2020

2020.04.03
2020-04-20 godz. 09:00
Remont laboratorium wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej - Laboratorium Energetyki Jądrowej nr 015 w budynku C-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-158/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-158/20

2020.03.27
2020-04-17 godz. 10:30
Roboty remontowe, wymiana drzwi i okien w budynkach Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/024/2020

2019.08.06
2020-04-17 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.03.26
2020-04-17 godz. 10:00
Przebudowa Domu studenckiego PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej wraz z wykonaniem obudowy 2 zewnętrznych klatek schodowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/90/2020

2020.03.26
2020-04-16 godz. 10:00
Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/91/2020

2020.03.30
2020-04-15 godz. 11:30
Remonty dróg na terenie Gminy Woźniki Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.9.2020

2020.04.01
2020-04-15 godz. 10:00
Wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini Gmina Myślenice BZP/271/18/2020

2020.04.02
2020-04-15 godz. 10:00
Wykonanie przebudowy fundamentu pod maszynę wytrzymałościową ZD-100 - laboratorium WBIŚ i A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/89/2020

2020.02.25
2020-04-14 godz. 12:00
Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. "Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie" Biblioteka Narodowa XIV.263.1.2020

2020.04.01
2020-04-14 godz. 11:00
Wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku SP nr 3 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/17/2020

2020.03.09
2020-04-02 godz. 11:00
Modernizacja okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacja pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/19/Rb/N/AC/2020

2020.03.10
2020-04-02 godz. 09:30
Przebudowa klatki schodowej nr 2 w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-140/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-140/20

2020.03.12
2020-03-31 godz. 10:00
ROBOTY BUDOWLANE: REMONTY - 5 ZADAŃ Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.III.2020

2020.03.16
2020-03-31 godz. 10:00
Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz w 2020 roku Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.1.2020

2020.03.10
2020-03-24 godz. 09:00
Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek - III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.19.2020

2019.12.18
2020-01-20 godz. 08:30
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie nr 1 w leśnictwie Lubin (d. leśnictwo Raduń), obejmujące budowę zespołu trzech zbiorników retencyjnych wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - drugie postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.6.2019

1