Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.08.06
2020-11-30 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.10.27
2020-11-17 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19B w Częstochowie Politechnika Częstochowska ZP/RB-10/20

2020.10.28
2020-11-16 godz. 10:00
Wzmocnienie układu belek w budynku DS.-6 (21-4) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego "Kwadrat" do wymagań ochrony ppoż. budynek DS.-6 (21-4), ul. Skarżyńskiego" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/106/2020

0001.01.01
2020-11-12 godz. 10:30
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Farnej 2/9 w Śremie - II przetarg Gmina Śrem BP.271.35.2020.BS

2020.10.26
2020-11-10 godz. 13:00
Budowa trybun oraz ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.12.2020

2020.10.26
2020-11-10 godz. 11:00
Modernizacja pomieszczeń Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-349 pn." BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/AK/2020

2020.10.22
2020-11-10 godz. 10:00
Naprawa dachu i przeszklenia przy portierni budynku A w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/122/B/20

2020.10.27
2020-11-09 godz. 11:00
Remont drogi gminnej na odcinku I - ul. Mostowa - w km od 0+000 do km 0+374,45, na odcinku II - ul. Daszyńskiego - w km od 0+374,45 do 0+812,70 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/56/2020

2020.10.16
2020-11-09 godz. 10:00
Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/15/07/01/2020

2020.10.23
2020-11-09 godz. 09:00
Przebudowa pomieszczenia technicznego 06 na pomieszczenie przyszłej rozdzielni elektrycznej nN wraz z budowa części WLZ oraz rozdzielnic kondygnacyjnych w budynku B-5 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-566/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-566/20

2020.10.22
2020-11-06 godz. 11:00
Remont pomieszczeń Fotoplastikonu Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.9.2020

2020.10.13
2020-11-06 godz. 09:30
przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-431/20

2020.10.22
2020-11-06 godz. 08:30
Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów "D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE" oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie stanowiących własność AGH - KC-zp.272-577/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-577/20

2020.10.06
2020-11-05 godz. 10:00
Roboty remontowe w obiektach UAM część 1 montaż klimatyzacji w pomieszczeniu 032 dla serwerowni Centrum Informatycznego w budynku Wydziału Fizyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 część 2 wymiana posadzki i malowanie pomieszczeń dydaktycznych i laboratorium dla Pracowni Fizycznej Wydziału Fizyki UAM przu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/98/B/20

2020.10.19
2020-11-04 godz. 08:30
wydzielenie odpływów sieciowych z rozdzielni głównej niskiego napięcia (RG-nN) stacji nr 44089 w pawilonie U-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-562/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-562/20

2020.10.19
2020-11-03 godz. 09:00
Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.15.2020

2020.10.14
2020-10-30 godz. 10:00
wymiana opraw oświetlenia iluminacyjnego w budynku Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/113/B20

2020.10.13
2020-10-30 godz. 10:00
wymiana instalacji teletechnicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM [SSP, CCTV, SSWiN, zasialnie rezerwowe] - Etap I Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/111/B/20

0001.01.01
2020-10-29 godz. 10:00
WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI P16 (ZADANIE 12) W CHOTOMOWIE Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.23.2020

0001.01.01
2020-10-29 godz. 10:00
Budowa budynku obsługującego basen odkryty przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.75.2020

2020.10.14
2020-10-29 godz. 10:00
Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku „B” przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pom.nr 01 w bud. L-27 Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie; Dostosowanie wejścia do budynku "P" Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/315/2020

0001.01.01
2020-10-28 godz. 10:00
Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Pod Lasem w Miejscowości Lubnów odcinek od ul. Leśnej do ul. Konwaliowej w km 2+277 – do km 2+677 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.74.2020

2020.10.13
2020-10-28 godz. 10:00
Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PN/MP/9/20

2020.10.07
2020-10-27 godz. 10:00
Prace remontowe w pomieszczeniu sportowo-rekreacyjnym na piętrze budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PCz Politechnika Częstochowska ZP/RB-09/20

2020.10.12
2020-10-27 godz. 09:00
Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - KC-zp.272-549/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-549/20

1 2