Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.07.01
2022-07-20 godz. 10:00
Roboty remontowe w obiektach UAM - 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/31/B/22

0001.01.01
2022-07-19 godz. 10:00
Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1362d w miejscowościach Kotowice i Paniowice w gminie Oborniki Śląskie – etap V GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.66.2022

2022.06.30
2022-07-19 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - II etap Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.45.2022.ŁZ

0001.01.01
2022-07-19 godz. 10:00
wykonanie prac budowlano konstrukcyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. "Zabudowa stropu pomiędzy kondygnacjami parter i I piętro w budynku 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju przy ul. Świdzińskiego 4" 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.13.2022

2022.06.29
2022-07-19 godz. 09:00
Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w gminie Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.9.2022

2022.07.01
2022-07-19 godz. 09:00
Remont instalacji elektrycznej w budynku KN-1(14-1) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ul.Kanonicza 1 Kraków- etap II / piwnice, teatr i galeria/ Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/070/2022

0001.01.01
2022-07-18 godz. 11:00
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-4/2022

2022.07.01
2022-07-18 godz. 09:00
Remont sali wykładowej nr 07 w przewiązce P-B3-B4 AGH w Krakowie KC-zp.272-418/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-418/22

0001.01.01
2022-07-15 godz. 10:00
Roboty budowlane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia w Szkole podstawowej nr 5 - wykładzina antypoślizgowa Gmina Śrem BP.271.38.2022.BS

2022.06.30
2022-07-15 godz. 10:00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Batorska na długości około 1200 mb na dz. nr 1085/3 w Woli Batorskiej GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.17.2022

0001.01.01
2022-07-15 godz. 10:00
Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Grocholów Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.12.2022

2022.06.30
2022-07-15 godz. 10:00
Przebudowa kiosku 10-67, ocieplenie wschodniej ściany budynku czytelni 10-28 (W-6); kampus WARSZAWSKA przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/078/2022

0001.01.01
2022-07-15 godz. 09:00
Roboty budowlane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia w Szkole podstawowej nr 5 - winda dla osób z niepełnosprawnością Gmina Śrem BP.271.37.2022.BS

2022.06.28
2022-07-15 godz. 09:00
Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-4 (21-7) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/075/2022

2022.06.29
2022-07-15 godz. 09:00
Budowa windy dla OzN w przewiązce P-A1-A2 AGH w Krakowie w ramach projektu "Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami" POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-380/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-380/22

0001.01.01
2022-07-15 godz. 08:00
Budowa kancelarii leśnictwa Rzepki - II edycja Nadleśnictwo Łąck SA.270.16.2022

0001.01.01
2022-07-14 godz. 12:00
Remont i adaptacja pomieszczeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.14.2022.38

2022.06.29
2022-07-14 godz. 10:30
Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/46/Rb/P/AC/2022

2022.06.28
2022-07-14 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Etap I Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.44.2022.Ł.Z

0001.01.01
2022-07-14 godz. 09:00
Budowa kortu tenisowego w SP6 w Śremie Gmina Śrem BP.271.39.2022.BS

2022.05.13
2022-07-14 godz. 09:00
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/25/2022

2022.06.28
2022-07-14 godz. 09:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-408/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-408/22

2022.06.28
2022-07-13 godz. 11:00
Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - branża elektryczna i telekomunikacyjna Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/101/2022/AZP

2022.06.24
2022-07-13 godz. 11:00
Wykonanie instalacji gazów medycznych - w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa 50 stanowisk tlenowych w oddziałach Pediatrii, Chirurgii, Ginekologii - w związku z Covid 19". Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 22/22PN/2022

2022.06.28
2022-07-13 godz. 10:00
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Wydziału Nawigacyjnego w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3 - ETAP II Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/100/2022/AZP

1 2 3