Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-02-07
2018-03-20 godz. 10:00
SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA GMINA DRWINIA ZP.ED.271.1.2018

2018-02-06
2018-03-15 godz. 12:00
Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych Biblioteka Narodowa XIV/264/2/18

2018-02-23
2018-03-15 godz. 10:00
Przebudowa w pomieszczeń dla Neurochirurgii i dla Ortopedii w budynku nr 3 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 15/2018

2018-02-20
2018-03-14 godz. 09:00
Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.4.2018

2018-02-22
2018-03-14 godz. 08:45
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NA DOJAZD POŻAROWY W LEŚNICTWIE NICZONÓW Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.2.2018

2018-02-22
2018-03-13 godz. 10:00
Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim GMINA DRWINIA ZP.271.4.2018

2018-02-13
2018-03-12 godz. 09:00
Budowa budynku zespołu opieki nad małym dzieckiem w Szerzynach wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.3.2018

2018-02-23
2018-03-12 godz. 09:00
Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice 2018 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.2.2018

2018-02-20
2018-03-09 godz. 13:00
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pogorzelec w gminie Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.2.2018.MM

2018-02-20
2018-03-08 godz. 09:45
ROZBUDOWA BUDYNKU WCZASOWEGO "MEWA" NA TERENIE OSW "BAŻYNA" W POGORZELICY Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.1.2018

2018-02-19
2018-03-07 godz. 10:00
Przebudowa z rozbudową drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 24 o długości ok. 7091 mb na terenie Nadleśnictwa Lubniewice - Etap I od km 0+000 do km 3+570 Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice S.270.3.2.2018

2018-02-20
2018-03-07 godz. 09:00
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 15/1 w Śremie. Gmina Śrem BP.271.12.2018.BS

2018-02-19
2018-03-06 godz. 10:00
Przebudowa z rozbudową drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr 24 o długości ok. 7091 mb na terenie Nadleśnictwa Lubniewice - Etap II od km 3+570 do km 6+965,38 Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice S.270.3.3.2018

2018-02-16
2018-03-06 godz. 09:45
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 3 / 2018

2018-02-15
2018-03-05 godz. 10:00
Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum)" i część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.4.2018

2018-02-15
2018-03-02 godz. 10:00
Wykonanie zabezpieczeń p.poż dla budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - stolarka drzwiowa i okienna, klapy oddymiające - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/15/2018/AEZ

2018-02-15
2018-03-02 godz. 10:00
Adaptacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej realizowanego w ramach projektu "Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.3.2018

2018-02-06
2018-03-01 godz. 10:00
Roboty Budowlane: "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.10.I.2018

2018-02-14
2018-03-01 godz. 10:00
Budowa drogi leśnej nr 44 dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna Skarb Państwa Państwowe Gospodartwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna SA.270.2.2.2018

2018-02-13
2018-03-01 godz. 09:45
Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2018 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 2 / 2018

2018-02-15
2018-03-01 godz. 09:45
Budowa drogi leśnej pożarowej DP 17 - o długości 5950 mb, zlokalizowanej na terenie leśnictw Boleszkowice, Namyślin, Kłosów, gmina Boleszkowice, na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 118/1, 15, 371/3, 459, 569, 512, 522, 523, 529, 530, 537, 538, 546, 547, obręb Namyślin Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.1.2018

2018-02-12
2018-02-28 godz. 11:30
Remont pomieszczeń nr 412-424 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/013/2018

2018-02-13
2018-02-28 godz. 09:00
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2018 - postępowanie II PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.2.2018

2018-02-09
2018-02-27 godz. 10:00
Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.3.2018

2018-02-09
2018-02-26 godz. 10:00
Przebudowę drogi powiatowej nr 1276 O Czerwonków - Kietrz - etap I, odcinek Księże Pole - Kietrz Powiat Głubczycki OR.272.3.2018

1 2