Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.04.18
2019-05-24 godz. 09:00
Remont rozdzielni nn-0,4 kV w stacji transformatorowej MST 558 w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/34/2019

2019.04.17
2019-05-21 godz. 10:00
Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-210/19

2019.04.18
2019-05-16 godz. 10:00
Remont pomieszczeń III piętra Collegium Martineum dla potrzeb Kwestury UAM bez wyposażenia meblowego, rozbudowa instalacji strukturalnej dla potrzeb internetu i telefonii IT Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/16/B/19

2019.04.16
2019-05-13 godz. 09:00
Budowa budynku biurowego, budynku garażowo-gospodarczego, parkingu oraz infrastruktury technicznej, służących gospodarce leśnej Nadleśnictwa Sulęcin, w miejscowości Sulęcin na działkach o nr ewid. gr. 4036/3,4036/4 obręb 0046 Sulęcin. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.1.2019

2019.04.11
2019-05-10 godz. 10:30
Przebudowa Komory bezpogłosowej na salę dydaktyczno-audytoryjną dla potrzeb Wydziału Mechanicznego Al. Jana Pawła II, Kraków w budynku Cz-C (6B) Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II 37 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/054/2019

2019.04.04
2019-05-08 godz. 11:00
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II w ramach projektu:„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2" Gmina Myślenice BZP/271/7/2019

2019.03.22
2019-05-08 godz. 10:00
Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 3 / 2019

2019.04.08
2019-05-08 godz. 10:00
Remont zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu - Etap IB (Remont parkingu przed budynkiem D wraz z uzbrojeniem podziemnym, połączenia międzybudynkowe IT, rozbudowa monitoringu wizyjnego) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/17/B/19

2019.04.18
2019-05-07 godz. 11:00
Remont drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice Gmina Myślenice BZP/271/13/2019

2019.04.16
2019-05-07 godz. 11:00
Remont pomieszczeń dydaktycznych i wejścia do budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-03/19

2019.04.17
2019-05-07 godz. 09:00
Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.6.2019

2019.04.09
2019-05-06 godz. 10:00
Remont pomieszczenia 24 w bud. L-31 oraz 143E i 143F w bud. L-29 dla potrzeb WBMiL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/117/2019

2019.04.18
2019-05-06 godz. 10:00
Malowanie elewacji "starej" części hali sportowej wraz z remontem wywietrzaków dachowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/127/2019

2019.04.16
2019-05-06 godz. 09:00
Utwardzenie terenu pod zaplecze szatniowo - socjalne boiska piłkarskiego wraz z dostawą i montażem kontenerów - 1 zestaw Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/05/2019

2019.04.18
2019-05-06 godz. 09:00
NAPRAWA I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA STRZELCE KRAJEŃSKIE W 2019 R Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie S.270.1.1.2019

2019.04.16
2019-05-02 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.10.2019

2019.04.10
2019-04-30 godz. 10:00
Remont dachu (segment C) na budynku 18-3 na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska ul.Lea 114 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/057/2019

2019.04.03
2019-04-29 godz. 11:30
Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki - zagospodarowanie zdegradowanego terenu wzdłuż potoku Łana na potrzeby utworzenia przestrzeni publicznej Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.4.2019

2019.03.27
2019-04-29 godz. 11:00
Organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 6/6PN/2019

2019.04.12
2019-04-29 godz. 10:00
Prace remontowo - konserwatorskie kapliczki p.w. Matki Bożej Śnieżnej "Na Studzience" w Myślenicach pełniącej funkcje kultu i tradycji Gmina Myślenice BZP/271/11/2019

2019.04.18
2019-04-29 godz. 10:00
Sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/06/2019

2019.04.12
2019-04-29 godz. 10:00
Budowa bazy sprzętu p.poż przy Nadleśnictwie Kłodawa Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S020.1.4.2019

2019.04.12
2019-04-29 godz. 10:00
remont i utwardzanie dróg, chodników i parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-234/19

2019.04.12
2019-04-29 godz. 09:00
Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-244/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-244/19

2019.04.09
2019-04-26 godz. 14:00
Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych w msc. Niedary i Świniary GMINA DRWINIA ZP.271.7.2019

1 2 3