Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.02.06
2019-03-11 godz. 12:40
Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.2.2019

2019.02.19
2019-03-08 godz. 14:00
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.2.2019

2019.01.18
2019-03-08 godz. 10:00
Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "CZARNI" STANIĄTKI GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.4.2019

2019.01.30
2019-03-07 godz. 09:00
Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.1.2019

2019.02.14
2019-03-01 godz. 11:30
Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.1.2019

2019.02.13
2019-03-01 godz. 10:00
Rozbudowa budynku "J" Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 1, na który składa się rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa pomieszczeń po Klubie "PLUS" na potrzeby Centrum Fizjoterapii i Sportu oraz termomodernizacja elewacji budynku po przychodni "Medyk" wraz z łącznikiem nr 1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/45/2019

2019.02.12
2019-02-27 godz. 09:30
Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-79/19

2019.02.18
2019-02-27 godz. 08:45
Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w kompleksie Święta w roku 2019 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.1.2019

2019.02.11
2019-02-26 godz. 10:00
Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/40/2019

2019.01.21
2019-02-26 godz. 10:00
Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z Modernizacją pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Modernizacją Poradni Otolaryngologicznej i Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZ[/10/2019

2019.02.07
2019-02-25 godz. 10:00
Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.8.2019

2019.02.07
2019-02-22 godz. 09:30
Strefa rekreacyjna na terenie Kampusu Warszawska między bud. (10-61) Działownia W-23 a bud. (10-11) Magazynem W-19, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/011/2019

2019.02.05
2019-02-21 godz. 10:00
Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.7.2019

2019.02.04
2019-02-20 godz. 11:30
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków ". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/020/2019

2019.01.14
2019-02-14 godz. 10:00
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej im. Św. Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku i poza budynkiem GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.3.2019

2019.01.15
2019-02-01 godz. 09:30
Wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy. ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp. 272-25/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-25/19

2018.11.16
2019-01-30 godz. 09:30
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.15.2018

2018.11.16
2019-01-30 godz. 08:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.16.2018

2018.12.11
2019-01-24 godz. 09:30
Zadanie nr 3 "Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą" Cz. 1 "Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników". Cz. 2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, przysiółek Kawcze". Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże" realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.11.2018

1