Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2018-08-01 godz. 10:00
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża). GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2018

2018.06.19
2018-07-12 godz. 10:00
Remont rozdzielni elektrycznych w Pawilonach Naukowo - Dydaktycznych I, II, IV oraz w Pawilonie A Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/13/2018

2018.06.12
2018-07-10 godz. 10:00
Remont klatki schodowej K1 w DS. Kalisz wraz z dostosowaniem do wymagań przepisów p. pożarowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/50/B/18

2018.06.15
2018-07-09 godz. 11:40
Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2. II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.9.2018

2018.06.11
2018-07-09 godz. 10:00
Remont pomieszczeń dla Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM na Morasku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/44/B/18

2018.06.19
2018-07-04 godz. 11:30
Modernizacja głównej klatki schodowej w paw. B-5 AGH w Krakowie, KC-zp.272-319/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-319/18

2018.06.19
2018-07-04 godz. 10:00
Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wewnętrznej wraz z wymianą ościeżnic drzwiowych w łazienkach w budynku domu studenckiego DS-1 "Olimp" w Krakowie, przy ul. Rostafińskiego 9, KC-zp.272-324/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-324/18

2018.06.13
2018-07-03 godz. 10:00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia "Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi" GMINA DRWINIA ZP.271.15.2018

2018.06.18
2018-07-03 godz. 10:00
Roboty remontowe pomieszczeń na potrzeby Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/167/2018

2018.06.06
2018-07-02 godz. 11:00
remont toalet na III piętrze w płn. - wsch. części budynku A-0 AGH w Krakowie KC-zp.272-283/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-283/18

2018.06.15
2018-07-02 godz. 10:00
Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/163/2018

2018.06.14
2018-07-02 godz. 10:00
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego -leśniczówki położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel-II postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.3.2018

2018.06.15
2018-07-02 godz. 10:00
Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Leśniczówce w Poddyminie, działka nr 454/8, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.19.2018

2018.06.15
2018-07-02 godz. 10:00
Przebudowa dźwigu osobowego w budynku diagnostycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. umożliwiającą transport osób niepełnosprawnych, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/18/P/18

2018.06.12
2018-07-02 godz. 09:00
Wykonanie termomodernizacji leśniczówki Żółwino Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.2.2018

2018.06.15
2018-07-02 godz. 08:45
Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Goleniów w 2018 r Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.9.2018

2018.06.15
2018-07-02 godz. 08:30
wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i wyposażenie drzwi korytarzowych w uszczelki dymoszczelne w budynku Domu Studenckiego DS-13 "Straszny Dwór" przy ul. Budryka 1 w Krakowie - KC-zp.272-292/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-292/18

2018.06.18
2018-06-29 godz. 13:00
Zagospodarowanie placów zabaw na terenie Gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.7.2018.MK

2018.06.14
2018-06-29 godz. 12:00
Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.6.2018.MM

2018.06.13
2018-06-29 godz. 10:40
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Widuchowa wraz z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 31. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.10.2018

2018.06.13
2018-06-29 godz. 10:00
Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/164/2018

2018.04.04
2018-06-29 godz. 09:30
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/4/2018

2018.06.14
2018-06-29 godz. 09:00
Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.5.2018

2018.06.14
2018-06-29 godz. 08:45
Budowa miejsca wypoczynku z wiatą wolnostojącą w konstrukcji drewnianej, miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem turystycznym umiejscowionej na działce nr 313 położonej w Widzieńsku, gm. Stepnica Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.7.2018

2018.06.11
2018-06-28 godz. 10:00
Remont pomieszczeń w DS. Babilon UAM w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/49/B/18

1 2 3