Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.08.06
2020-02-20 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.01.29
2020-02-18 godz. 09:00
Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.1.2020

2020.01.10
2020-02-17 godz. 10:00
Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/200/2019/AEZ

2020.01.29
2020-02-13 godz. 10:00
Rozbiórka budynku Hali Sportowej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/22/2020/AZP

2020.01.21
2020-02-11 godz. 11:00
Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/3/2020

2020.01.16
2020-01-31 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+545 do km 0+880 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.02.2020.MH

2020.01.16
2020-01-31 godz. 10:00
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 roku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/9/2020/AZP

2020.01.16
2020-01-31 godz. 09:00
"Budowa dojazdu pożarowego nr 10 Rogaczewo Bielin - III etap" Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.2.1.2020

2020.01.15
2020-01-30 godz. 10:00
Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/16/2020

2020.01.14
2020-01-28 godz. 09:00
Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.2020

2020.01.07
2020-01-27 godz. 11:30
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Lubszeckiej w Babienicy w układzie grawitacyjno - tłocznym oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków na ul. Lubszeckiej i Wolności w Babienicy i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej od ogrodzenia posesji do studzienek rewizyjnych w ul. 1 Maja w Babienicy. Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.1.2020

2020.01.16
2020-01-24 godz. 09:30
"Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-1/20

2019.12.18
2020-01-20 godz. 08:30
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie nr 1 w leśnictwie Lubin (d. leśnictwo Raduń), obejmujące budowę zespołu trzech zbiorników retencyjnych wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - drugie postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.6.2019

2019.12.30
2020-01-17 godz. 08:45
Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości w km 0+000,00 do 2+2428,71 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.11.2019

2019.12.04
2020-01-15 godz. 09:30
Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Międzychód w ramach programu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.3.2019

2019.11.26
2020-01-08 godz. 10:00
Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 57/2019/XI

1