Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-10-16
2017-11-23 godz. 09:30
zadanie nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" Cz.1 "Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej", Cz.8 "Przebudowa przepompowni ścieków WB - 3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska", Cz.11 "Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice Wimmera, Kolejowa" Cz.12 "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże - awaryjne zasilanie Strefy Przemysłowej", realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.6.2017

2017-10-09
2017-11-20 godz. 12:00
Dostawa odzieży roboczej oraz ochronnej Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie EH.270.2.4.2017

2017-10-04
2017-11-09 godz. 09:00
Zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu do celów ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie wraz z dostawą i montażem sprzętu do lokalizacji pożarów Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ; Nadleśnictwo Ośno Lubuskie SA.270.2.2.2017

2017-10-19
2017-11-06 godz. 10:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i biurowych w budynku (10-20) W-1 Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ul.Warszawska 24 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/098/2017

2017-10-11
2017-11-03 godz. 10:00
przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku B Pracowni Neuroradiologii Interwencyjnej i Radiologii Zabiegowej w CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/22/09/01/2017

2017-10-17
2017-11-03 godz. 09:00
Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy wraz z trybunami i boksami dla zawodników rezerwowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ołpiny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.19.2017

2017-10-17
2017-11-03 godz. 09:00
Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Etap I SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/74/2017

2017-10-19
2017-11-02 godz. 09:45
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.11.2017

2017-10-19
2017-11-02 godz. 09:00
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Marianowo ułożenie nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.29.2017

2017-10-17
2017-10-31 godz. 10:00
Termomodernizacja Leśniczówki Sarbinowo Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.15.2017

2017-10-13
2017-10-30 godz. 11:30
Budowa domku letniskowego drewnianego typu B na terenie Ośrodka Żeglarskiego Centrum Sportu i Rekreacji (36-0) Politechniki Krakowskiej w Żywcu, ul. Św. Wita 73, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu, CSiR Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/095/2017

2017-10-13
2017-10-30 godz. 10:00
Dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb WMiFS w budynku L-27 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/276/2017

2017-10-13
2017-10-27 godz. 11:00
"Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w 2017r. - Leśnictwo Długoszynek i Trzemeszno" Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.7.2017

2017-10-11
2017-10-27 godz. 10:00
Przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.5.5.2017

2017-10-13
2017-10-27 godz. 10:00
"Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w 2017r. - Leśnictwo Brzeźno i Sulęcin" Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.6.2017

2017-08-18
2017-10-27 godz. 09:00
Modernizacja i remont pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/57/2017

2017-10-06
2017-10-26 godz. 11:30
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/092/2017

2017-10-11
2017-10-26 godz. 09:00
Budowa drogi leśnej wewnętrznej służącej do celów p.pożarowych po istniejącym trakcie drogi leśnej gruntowej w leśnictwach Sitnica, Jaźwiny, Jelenie, Korytnica Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.64.2017

2017-10-10
2017-10-26 godz. 08:45
ROZBUDOWA BUDYNKU WCZASOWEGO "MEWA" NA TERENIE OSW "BAŻYNA" W POGORZELICY Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.13.2017

2017-09-27
2017-10-25 godz. 10:00
Remont dachów budynków dydaktycznych UAM na Morasku: I.Coll. Biologicum, Coll. Mathematicum, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Coll. Phisicum; II. Uszczelnienie ościeży okiennych w budynku Coll. Geographicum i naprawa dachu nad wejściem do budynku Coll. Geologicum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/93/B/17

2017-10-09
2017-10-24 godz. 10:00
Remont pomieszczenia dla Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej w DS PROMIEŃ POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/262/2017

2017-10-05
2017-10-24 godz. 10:00
Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechnika Częstochowska ZP/RB-29/17

2017-10-04
2017-10-23 godz. 09:30
Przebudowa i remont budynku strażnicy OSP w Kulnie Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.43.1.2017

2017-10-06
2017-10-23 godz. 09:00
Przebudowa drogi powiatowej 1412K Szerzyny-Czermna-Święcany w miejscowości Czermna polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową Etap II Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.18.2017

2017-10-05
2017-10-23 godz. 09:00
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w 2017 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec SA.270.222..2017

1 2