Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.02.25
2020-03-27 godz. 12:00
Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. "Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie" Biblioteka Narodowa XIV.263.1.2020

2020.02.11
2020-03-17 godz. 10:00
Budowa budynków biurowych (pojedyncze oraz podwójne kancelarie leśne w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych) dla Nadleśnictw Barlinek, Bierzwnik, Głusko, Karwin, Skwierzyna oraz Strzelce Krajeńskie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.11.2020

2020.02.21
2020-03-16 godz. 11:00
Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/7/2020

0001.01.01
2020-03-16 godz. 09:00
Wykonanie robót budowlanych dla zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.10.2019.S3

2020.02.25
2020-03-12 godz. 11:30
Budowa platformy widokowej na Coglowej Górze w Woźnikach oraz zagospodarowanie miejsca wokół platformy w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.6.2020

2020.02.25
2020-03-12 godz. 09:00
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B Gmina Gnojnik RIiD.271.1.2020

2020.02.13
2020-03-12 godz. 09:00
Remont i konserwacja na terenie Nadleśnictwa Barlinek obiektów inżynierii wodnej - zadanie podzielone na części Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.14.2020

2020.02.25
2020-03-11 godz. 09:45
Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 2 / 2020

2020.02.24
2020-03-10 godz. 10:00
Remont instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni - ETAP V - hol wejściowy, portiernia, pomieszczenie 401 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/33/2020/AZP

2020.02.21
2020-03-09 godz. 11:00
Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Myślenice BZP/271/12/2020

2020.02.19
2020-03-06 godz. 10:00
Remont holu wejściowego, klatki schodowej, portierni w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła I 3 w Gdyni - ETAP I - remont posadzki Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/35/2020/AZP

2020.01.10
2020-03-06 godz. 10:00
Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/200/2019/AEZ

2020.02.19
2020-03-06 godz. 09:45
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 1 / 2020

2020.02.06
2020-03-06 godz. 09:30
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "MIĘKINIA” Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - KC-zp.272-1/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-1/20

2020.01.30
2020-03-06 godz. 09:00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.2.2020

2020.02.17
2020-03-04 godz. 10:40
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Widuchowa wraz z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 31 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.3.2020

2020.02.18
2020-03-04 godz. 09:30
Remont elementów drewnianych podłóg i konserwacja drzwi w celach w budynku 10-45 Dawnego Aresztu /W-8 /31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/016/2020

2020.02.18
2020-03-04 godz. 08:30
Modernizacja rozdzielni zasilania i sterowania urządzeń uzdatniania wody oraz rozbudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego w Basenie AGH w Krakowie - Etap I - KC-zp.272-90/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-90/20

2020.02.14
2020-03-03 godz. 11:30
Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza nr 2336S Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.5.2020

2019.08.06
2020-03-03 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.02.12
2020-03-03 godz. 10:00
Dostawa czterech klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia auli 011 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska ZP/RB-01/20

2020.02.13
2020-03-02 godz. 10:00
Budowa drogi leśnej DP 5 o dł. 8,8 km, etap I, km. 0+000,00 - 3+000,00 PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik S.270.01.2020

2020.02.14
2020-03-02 godz. 09:30
"Budowa leśniczówki Leśnictwa Dargobądz" - etap I Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.3.2020

2020.02.07
2020-03-02 godz. 09:00
Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek - II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.10.2020

2020.02.07
2020-02-28 godz. 09:00
Naprawa oraz konserwacja drogi leśnej w leśnictwie Moczkowo w oddz. 190,191 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.9.2020

1 2