Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.05.14
2020-06-18 godz. 11:30
Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/050/2020

2019.08.06
2020-06-18 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.05.25
2020-06-17 godz. 10:00
Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/35/B/20

2020.05.27
2020-06-15 godz. 10:00
Remont pomieszczeń nr H-19, H-65, H-83 i H-83a dla Wydziału Chemicznego w budynku H Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/129/2020

2020.05.25
2020-06-15 godz. 10:00
Roboty remontowe w obiektach UAM: remont instalacji oświetleniowej w hallu głównym oraz szatni budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu montaż ścianek aluminowych p.poż. wraz z robotami budowlanymi w budynku Domu Akademickiego UAM przy ul. Nieszawskiej 3 w Poznaniu remont piwnicy w budynku głównym - przeziemie budynku Obserwatorium Astronomicznego UAM przy ul. Słonecznej 36 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/45/B/20

2020.05.28
2020-06-15 godz. 10:00
Remont posadzek w budynku W6(10-28) Pawilon Biblioteki Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/053/2020

2020.05.28
2020-06-15 godz. 10:00
Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach - etap I. Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 15/ZP/2020/P

2020.05.25
2020-06-10 godz. 10:00
Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/133/2020

2020.05.26
2020-06-10 godz. 09:30
Roboty remontowe na obiektach Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszwskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/039/2020

2020.05.19
2020-06-09 godz. 10:00
Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do pomieszczenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-03/20

2020.05.21
2020-06-09 godz. 10:00
Dostawa oraz montaż oświetlenia zewnętrznego dla terenu wokół DS.-ów przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej - ETAP 2" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/048/2020

2020.05.23
2020-06-09 godz. 09:30
Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.1.2020

2020.05.25
2020-06-09 godz. 09:00
wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-225/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-225/20

2020.05.12
2020-06-08 godz. 10:00
Remont garaży przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu w celu przystosowania ich na magazyn książek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/30/B/20

2020.05.22
2020-06-08 godz. 09:30
wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian od strony południowej pawilonów B-1, B-2 oraz łączników P-B1-B2, P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-208/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-208/20

2020.05.05
2020-06-05 godz. 12:00
Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. "Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie" Biblioteka Narodowa XIV.263.3.2020

2020.05.21
2020-06-05 godz. 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy 3-ch wiat śmietnikowych dla kompleksów budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/128/2020

2020.05.21
2020-06-05 godz. 09:30
Remont strefy wejścia holu głównego i korytarzy pawilonu D-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-209/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-209/20

2020.05.20
2020-06-04 godz. 10:30
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi "Stara Polana" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/049/2020

2020.05.14
2020-06-04 godz. 10:00
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 - ul. Wielicka o dł. około 1300 m w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice, odc. ref. 320, km 0+747,46 - 2+075,40 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.6.2020

2020.05.20
2020-06-04 godz. 10:00
"Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marka w Mszanie Dolnej wraz z utwardzeniem części działki budowlanej" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.16.2020

2020.05.18
2020-06-02 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń na III piętrze budynku Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy, zajmowanych przez pracowników obsługujących cudzoziemców -obywateli państw trzecich Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.2.2020

2020.05.18
2020-06-02 godz. 09:00
Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-210/20

2020.05.20
2020-05-28 godz. 11:00
Budowa drogi gminnej publicznej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, gmina Myślenice, powiat Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/25/2020

2020.05.11
2020-05-27 godz. 10:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) - Tachalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w miejscowości Tarchalin Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.2.2020

1 2