Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.03.05
2021-04-12 godz. 11:00
Dostawa Angiografu w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 5/5/PN/2021

2021.03.05
2021-04-08 godz. 09:00
Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble. "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/2/2021

2021.03.05
2021-04-07 godz. 10:00
Zakup i sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/05/02/01/2021

2021.03.01
2021-04-06 godz. 12:00
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2021

2021.03.03
2021-04-06 godz. 09:30
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 10/2021

2021.03.01
2021-04-02 godz. 13:00
Dostawa jednorazowych wyrobów z włókniny do CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSK DZP-2375/01/02/01/2021

2021.03.05
2021-04-02 godz. 11:00
Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2021

2021.03.05
2021-04-02 godz. 09:30
Wykonanie, dostawa i montaż zestawów mebli biurowych dla WGGiOŚ oraz kompletu mebli biurowych dla WIMiIP - KC-zp. 272-14/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-14/21

2021.02.26
2021-03-30 godz. 11:00
Dostawa oprogramowania repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Blok Operacyjny, Zakażenia Szpitalne w ramach projektu Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-4/21

2021.03.03
2021-03-30 godz. 11:00
Dostawa odczynników chemicznych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-3/21

2021.02.26
2021-03-30 godz. 10:00
„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Płońsk na bazie masztu przekaźnikowego posadowionego na działce nr 3176 obr. ewidencyjny Szerominek, gm. Płońsk” Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.4.2021

2021.03.02
2021-03-29 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. serwera obliczeniowego z akceleratorami graficznymi - KC-zp. 272-5/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-5/21

2021.03.02
2021-03-29 godz. 09:30
Dostawa mieszarki ślimakowej (homogenizatora) do ceramicznych mas plastycznych z odpowietrzaniem próżniowym - KC-zp. 272-30/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-30/21

2021.02.26
2021-03-26 godz. 10:30
dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek AGH - KC-zp.272-13/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-13/21

2021.02.19
2021-03-25 godz. 11:00
Dostawa Środków kontrastowych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 2/2PN/2021

2021.02.19
2021-03-25 godz. 10:00
dostawa sprzetu komputerowego do jednostek organizacyjnych UAM - 6 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6149/D/20

2021.02.26
2021-03-25 godz. 09:30
Dostawa foteli obrotowych dla WZ - KC-zp. 272-15/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-15/21

2021.03.05
2021-03-23 godz. 10:30
Dostawa projektora wraz z uchwytem i ekranem dla Działu Nauczania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-03/A/21

2020.12.31
2021-03-22 godz. 09:00
Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/98/2020

2021.02.23
2021-03-22 godz. 09:00
Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów zgazowania i pirolizy oraz badania aktywności katalizatorów w procesach termicznej konwersji paliw dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki - KC-zp.272-7/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-7/21

0001.01.01
2021-03-19 godz. 09:00
Dostawa leków oraz szczepionek do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/3/2021

2021.03.03
2021-03-18 godz. 10:30
Dostawa projektora dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-02/A/21

2020.12.02
2021-03-18 godz. 10:00
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/18/2020

2021.02.03
2021-03-17 godz. 11:00
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii Nowotworów oraz Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-1/21

0001.01.01
2021-03-17 godz. 10:00
Dostawa artykułów żywnościowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.04.2021

1 2 3 4