Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.06.19
2018-07-31 godz. 10:00
"Dostawa dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. nowych zestawów samochodowych - 3 szt. do przewozu drewna dłużycowego wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym" Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.4.2018

2018.06.20
2018-07-31 godz. 09:30
na dostawę laptopa i 2 szt. monitora LCD dla WIEiT AGH - KC-zp.272-211/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-211/18

2018.06.20
2018-07-26 godz. 09:30
dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznegoo Kotłownia AGH - KC-zp.272-284/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-284/18

2018.06.15
2018-07-25 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na rozbudowę środowiska serwerowego oraz infrastruktury sieciowej, nr 907/PN/19/18 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/19/18

2018.06.19
2018-07-25 godz. 10:30
wykonanie, dostawa i montaż sprzętu Audio Video dla inwestycji pn.: "Budowa budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji AGH" KC-zp.272-295/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-295/18

2018.06.18
2018-07-25 godz. 10:00
Dostawa 1 szt. laptopa - KC-zp.272-296/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-296/18

2018.06.14
2018-07-23 godz. 09:00
Dostawa odczynników z dzierżawą analizatora oraz szczepów wzorcowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/52/2018

2018.06.08
2018-07-20 godz. 11:00
zakup i sukcesywna dostawa elementów do strzykawki automatycznej CT Expres 4D, zestawów do przeskórnej tracheostomii metodą Selingera, czujniki przepływu do respiratorów Hamilton, pokrowców na stacjanarne urządzenia pomiarowe Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/05/02/2018

2018.06.07
2018-07-19 godz. 11:00
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kuryłówka, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2019-2020 1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia o zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 1 318 332 kWh (zamówienie podstawowe) 1 713 832 kWh (z prawem opcji 30%): " w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 659 166 kWh (zamówienie podstawowe), 856 916 kWh (z prawem opcji). " w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 659 166 kWh (zamówienie podstawowe) 856 916 kWh (z prawem opcji). 1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik nr 2 do SIWZ. 1.3. Dostawa energii elektryczn Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.53.2.2018

2018.06.08
2018-07-19 godz. 11:00
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2018

2018.06.20
2018-07-19 godz. 10:00
Dostawa i uruchomienie aparatu do kriochirurgii w Poradni ginekologiczno-położniczej w Nisku oraz kardiotokografów z telemetrią dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.30.Zp.2018

2018.06.11
2018-07-18 godz. 10:30
Dostawa 1 szt stacjonarnego zestawu komputerowego dla WFi IS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-282/18

2018.06.06
2018-07-16 godz. 11:30
dostawa i uruchomienie technologiczno-pomiarowe stanowiska do wytwarzania i badań in situ nanostruktur sensorowych w Zintegrowanym Laboratorium Nanostruktur Sensorowych- KC-zp.272-248/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-248/18

2018.06.04
2018-07-13 godz. 09:30
Sukcesywna dostawa obłożeń dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-34/18

2018.06.04
2018-07-12 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/53/2018

2018.05.30
2018-07-10 godz. 09:30
Dostawa 2 szt. tabletów dla WFiIS AGH - KC-zp.272-213/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-213/18

2018.06.04
2018-07-10 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/51/2018

2018.06.01
2018-07-09 godz. 10:30
Dostawa komputerów przenośnych dla WIEiT oraz WIMiIP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-230/18

2018.06.01
2018-07-09 godz. 10:00
dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy dla potrzeb Akademii Górniczo – Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytety Rolniczego oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA - KC-zp.272-217/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-217/18

2018.04.21
2018-07-06 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno - położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.IV.2018

2018.05.16
2018-07-06 godz. 10:00
wykonanie,dostawa i montaż mebli, drobnego wyposażenia i sprzętu AGD dla inwestycji pn."Budowa budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji AGH" -KC-zp.272-202/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-202/18

2018.05.15
2018-07-06 godz. 10:00
Dostawa aparatury medycznej i sprzętu w ramach realizowanego projektu nr POIS.09.02.00-00-0070/17 pt ,,Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy systemu opieki zdrowotnej" w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 41/2018

2018.05.30
2018-07-06 godz. 09:30
dostawa 1 szt. serwaera dla WIMiIP- KC-zp.272-212/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-212/18

2018.06.21
2018-07-06 godz. 09:00
"Dostawa i montaż sprzętu do wykrywania i lokalizowania pożarów oraz zasilania elektrycznego OZE" Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.6.2018

2018.05.21
2018-07-05 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 360 000 litrów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2093/D/18

1 2 3 4 5