Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.08.17
2018-09-25 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego, igieł do portów naczyniowych oraz mankiety ciśnieniowe z manometrem do przetaczania płynów i krwi Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/31/07/02/2018

2018.08.17
2018-09-24 godz. 12:00
Dostawa wyposażenia stanowiska w pracowni fotograficznej w ramach projektu "Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego Biblioteka Narodowa XIV/264/10/18

2018.08.17
2018-09-24 godz. 11:00
Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i oprogramowania licencjonowanego do wykonywania badań w kierunku indywidualnej oceny ryzyka wad płodu w Poradni Genetycznej WSM w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-51-2018

2018.08.17
2018-09-24 godz. 10:30
Dostawa wraz z montażem 2 szt. monitorów projekcyjnych dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-387/18

2018.08.17
2018-09-24 godz. 10:00
prenumerata czasopism zagranicznych na 2019 r. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-384/18

2018.08.08
2018-09-21 godz. 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego - V Partii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/26/18

2018.08.10
2018-09-20 godz. 11:00
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mirobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2018

2018.08.12
2018-09-20 godz. 10:00
Dostawa paliw płynnych na podstawie kart paliwowych lub innych dokumentów dla pojazdów samochodowych Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.5.2018

2018.08.10
2018-09-18 godz. 10:30
Dostawa i montaż sprzętu Audio Video dla sali 117 i 118 w D-8 AGH KC-zp.272-415/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-415/18

2018.08.10
2018-09-18 godz. 10:00
dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz foteli i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3960/D/18

2018.08.08
2018-09-18 godz. 10:0
Dostawa zestawów komputerowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/68/2018

2018.08.10
2018-09-18 godz. 08:30
wykonanie, dostawa i montaz mebli w pawilonie D-1, pok. 403 dla WIMIR- KC-zp.272-364/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-364/18

2018.08.10
2018-09-17 godz. 11:00
Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2018

2018.08.10
2018-09-17 godz. 10:00
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla oddziału AiIT i na sale pooperacyjne oddziału chirurgicznego i ortopedycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.40.Zp.2018

2018.08.07
2018-09-17 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa strzykawek jednorazowych , strzykawek do aparatów do Prixma Flex oraz filtrów oddechowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/30/07/01/2018

2018.08.10
2018-09-17 godz. 09:30
wykonanie, dostawa i montaż mebli i wyposażenia do sali 117 i sali 118 w budynku D-8 AGH - KC-zp.272-408/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-408/18

2018.08.03
2018-09-14 godz. 12:00
dostawa transmisyjnego mikroskopu elektronowego dedykowanego pomiarom orientacji lokalnych oraz eksperymentom in-situ (TEM/OIM/in-situ) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie PN-07-2018

2018.08.01
2018-09-14 godz. 09:00
Dostawa kruszyw ze skały litej do budpwy drogi wewnętrznej przeciwpożarowej w Leśnictwie Jankowo, Nadleśnictwo Kliniska Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.07.2018

2018.08.06
2018-09-13 godz. 11:00
Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/34/2018

2018.08.02
2018-09-12 godz. 11:00
Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego". Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2018

2018.08.04
2018-09-12 godz. 10:00
Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/216/2018

2018.07.30
2018-09-11 godz. 11:00
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-10/18

2018.07.27
2018-09-11 godz. 09:30
dostawa notebooka dla WIMiIP AGH - KC-zp.272-377/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-377/18

2018.08.02
2018-09-10 godz. 11:00
Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/32/2018

2018.08.16
2018-09-10 godz. 10:30
Dostawa książek na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu" (Instytut Kultury Europejskiej) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3208/D/18/I

1 2 3 4 5