Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.04.02
2021-05-13 godz. 09:00
Zakup i dostawa sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) użytkowanego w obszarze oddziałów szpitalnych (Filia nr 1,2,3,4) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/13/2021

2021.04.09
2021-05-13 godz. 09:00
Sukcesywne dostawy zestawów odczynnikowych do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora oraz dostawy krążków diagnostycznych i testów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/19/2021

0001.01.01
2021-05-10 godz. 11:00
Sukcesywne dostawy produktów leczniczych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-11-2021

2021.04.09
2021-05-10 godz. 10:00
na dostawę 1 szt. komputera przenośnego ze stacja dokującą dla WH- KC-zp. 272-94/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-94/21

2021.04.07
2021-05-10 godz. 09:00
Zakup tomografu komputerowego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/20/2021

2021.04.02
2021-05-10 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa podłoży, testów oraz zestawów odczynnikowych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/1/2021

2021.04.09
2021-05-07 godz. 11:30
dostawa wagi analitycznej dla WEiP - KC-zp.272-99/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-99/21

2021.04.09
2021-05-07 godz. 10:30
dostawa komputera w obudowie stojącej zintegrowanego z monitorem - KC-zp.272-64/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-64/21

2021.04.02
2021-05-06 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska ZP/DK-06/21

0001.01.01
2021-05-06 godz. 10:00
Czynniki diagnostyczne I Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.3.2021

2021.04.02
2021-05-06 godz. 09:00
Zakup części do aparatury medycznej użytkowanej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/4/2021

2021.04.02
2021-05-05 godz. 10:30
Dostawa 2 szt laptopów dla Centrum e-Learningu AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-55/21

2021.04.06
2021-05-04 godz. 09:30
Dostawa 4 szt. laptopów, 2 szt. czytników e-ink oraz 1 szt. stacji dokującej - KC-zp. 272-97/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-97/21

0001.01.01
2021-04-29 godz. 10:00
Dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych Gmina Śrem BP.271.10.2021.BS

2021.03.26
2021-04-28 godz. 10:30
Dostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WWNiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-19/21

2021.03.26
2021-04-28 godz. 08:00
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 35/2021

2021.03.24
2021-04-27 godz. 11:00
Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 7/7PN/2021

2021.03.29
2021-04-27 godz. 11:00
Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii, dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz integracja z systemem informatycznym Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/11/2021

2021.04.01
2021-04-27 godz. 10:30
dostawa drukarki 3D dla WIMiR - KC-zp.272-69/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-69/21

2021.03.26
2021-04-27 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne części zamiennych do sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 23/2021

2020.12.02
2021-04-26 godz. 10:00
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/18/2020

2021.03.31
2021-04-26 godz. 09:30
Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego - KC-zp. 272-81/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-81/21

2021.03.23
2021-04-23 godz. 12:00
Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2021

2021.03.23
2021-04-23 godz. 10:00
Dostawa zestawu badawczego, dostawa analizatora elementarnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/34/2021

2021.03.30
2021-04-23 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6355/D/20

1 2 3 4 5