Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.07.17
2018-09-03 godz. 10:30
dostawa 31 szt. zestawów komputerowych dla WIMiR KC-zp.272-347/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-347/18

2018.07.17
2018-08-30 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej dla gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.19.2018

2018.07.19
2018-08-27 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/213/2018

2018.07.20
2018-08-27 godz. 10:00
Dostawa i montaż mebli do gabinetu Dziekana WEiP - Budynek D4 AGH - KC-zp.272-376/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-376/18

2018.07.17
2018-08-24 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych , krwi Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/27/06/01/2018

2018.07.14
2018-08-24 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów angiograficznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/26/06/01/2018

2018.07.11
2018-08-23 godz. 09:00
Dostawa równiarki drogowej Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.4.2018

2018.07.16
2018-08-22 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów - III Partie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/22/18

2018.07.13
2018-08-22 godz. 10:30
dostawa serwera komputerowego dla dydaktycznych laboratoriów komputerowych Wydziału Odlewnictwa KC-zp.272-357/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-357/18

2018.07.13
2018-08-21 godz. 10:30
dostawa 18 sztuk zestawów komputerowych All in One dla WGiG KC-zp.272-353/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-353/18

2018.07.10
2018-08-21 godz. 10:00
Zakup paliw płynnych w latach 2018-2021 dla pojazdów Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.5.2018

2018.07.12
2018-08-20 godz. 10:30
dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-333/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-333/18

2018.07.13
2018-08-20 godz. 10:00
Dostawa mebli biurowych i foteli do pracowni Katedry Metaloznastwa i Metalurgii Proszków - KC-zp.272-337/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-337/18

2018.07.11
2018-08-17 godz. 10:00
Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy ramowej Academic Select nr S1015362 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2013 r. wraz z sukcesywną dostawą licencji na oprogramowanie firmy Microsoft Corporation oraz sukcesywną dostawą nośników tego oprogramowania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2550/D/18

0001.01.01
2018-08-13 godz. 11:00
Dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą testów paskowych do chemicznej analizy moczu , dostawą kontroli do testów pasków do analizy moczu Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-41-2018

2018.07.03
2018-08-09 godz. 09:30
dostawa biurek do laboratorium i foteli dla Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp.272-342/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-342/18

2018.07.03
2018-08-09 godz. 09:00
dostawa zestawu do wideokonferencji - KC-zp.272-336/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-336/18

2018.07.02
2018-08-08 godz. 10:30
dostawa 1 sztuki zestawu komputerowego stacjonarnego i 1 sztuki serwera dla WIEiT KC-zp.272-313/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-313/18

2018.06.29
2018-08-07 godz. 10:30
dostawa laptopów dla jednostek AGH KC-zp.272-312/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-312/18

2018.06.26
2018-08-07 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny PPN/L/6/18

2018.06.29
2018-08-07 godz. 09:00
Dostawa opatrunków stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - uzupełnienie SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/56/2018

2018.06.27
2018-08-06 godz. 12:00
Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/MN/2018

2018.06.27
2018-08-06 godz. 11:00
Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2018

2018.07.17
2018-08-06 godz. 10:00
zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych UPS dla CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/03/07/01/2018

2018.06.27
2018-08-06 godz. 09:00
dostawa 2 szt serwera - KC-zp.272-293/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-293/18

1 2 3 4 5