Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.09.18
2020-10-28 godz. 09:30
Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny-meble medyczne. "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/3/2020

2020.09.14
2020-10-26 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu RTG dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 26/26PN/2020

2020.09.18
2020-10-22 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-28/20

2020.09.16
2020-10-22 godz. 10:30
Dostawa 5 szt. tabletów 12,4" wraz z etui dla Centrum Rekrutacji AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-454/20

2020.09.18
2020-10-21 godz. 13:00
Dostawa sprzętu do zabiegów laparoskopowych do CSK MSWiA. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/09/04/2020

2020.09.15
2020-10-21 godz. 10:00
dostawy sukcesywne strzykawek, igieł, przyrządów na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 106/2020

2020.09.08
2020-10-20 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu Ultrasonograficznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 25/25PN/2020

2020.09.16
2020-10-20 godz. 10:30
Dostawa serwera i sprzętu sieciowego dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-29/20

2020.09.16
2020-10-19 godz. 10:00
Dostawa, wdrożenie i migracja macierzy dyskowej wraz ze świadczeniem wsparcia dla Zamawiającego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/120/2020/AZP

2020.09.16
2020-10-19 godz. 09:30
Dostawa materiałów promocyjnych dotyczących programu Erasmus + - Kc-zp.272-394/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-394/20

2020.09.15
2020-10-16 godz. 10:00
dostawa 20 szt. krzeseł obrotowych dla WZ - KC-zp.272-476/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-476/20

2020.09.14
2020-10-16 godz. 10:00
dostawy stymulatorów i kardiowerterów na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 97/2020

2020.09.15
2020-10-15 godz. 10:30
Dostawa stanowiska do badań statycznych i dynamicznych sorpcji metodą grawimetryczną wraz ze spektrometrem (zestaw) dla WGiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-428/20

2020.09.11
2020-10-15 godz. 09:30
dostawa mebli biurowych do pokoju 401 b i 401 d w paw.A-3 - KC-zp.272-354/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-354/20

2020.09.14
2020-10-15 godz. 09:00
INFRASTRUKTURA OBSŁUGI ŚRODOWISKA IT PODMIOTU LECZNICZEGO W RAMACH PROJEKTU NR RPMP.02.01.05-12-0228/18 PN. MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ (MSIM) - DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.1.VII.2020

2020.09.11
2020-10-15 godz. 08:30
dostawa laptopoów dla Jednostek AGH - KC-zp.272-379/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-379/20

2020.09.11
2020-10-14 godz. 10:30
Dostawa zestawu do pomiaru dyfuzyjnosci cieplnej metodą LFA i ciepła właściwego oraz przemian fazowych metodą DSC dla WEIP AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-453/20

2020.09.11
2020-10-14 godz. 09:30
dostawę zestawu laserowego do mobilnych pomiarów stężenia oraz strumieni atmosferycznego CO2, CH4 i H2O wraz z przystawką pracujących w konfiguracji z otwartą ścieżką - KC-zp.272-447/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-447/20

2020.09.11
2020-10-14 godz. 09:00
dostawa konfokalnego mikrospektrometru ramanowskiego z wyposażeniem do badań in situ i ex situ ogniw elektrochemicznych dla WEiP AGH - KC-zp. 272-452/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-452/20

2020.09.11
2020-10-14 godz. 08:30
dostawa dwóch komputerów typu all-in-one dla Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-392/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-392/20

2020.09.11
2020-10-13 godz. 11:00
Zakup i dostawa odczynników II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/40/2020

2020.09.09
2020-10-13 godz. 10:30
Dostawa komputerów wysokowydajnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-26/20

2020.09.09
2020-10-13 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-27/20

2020.09.11
2020-10-13 godz. 10:30
dostawa 2 sztuk stanowiska do testów subiektywnych usług multimedialnych wysokiej jakości dla WIEiT - KC-zp.272-456/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-456/20

2020.09.09
2020-10-13 godz. 10:00
dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 99/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9