Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.09.19
2018-10-30 godz. 11:00
dostawa sprzętu komputerowego - III partie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/29/18

2018.09.20
2018-10-30 godz. 09:30
dostawa zestawu komputerowego dla WIEiT- KC-zp.272-473/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-473/18

2018.09.20
2018-10-29 godz. 10:30
dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-458/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-458/18

2018.09.19
2018-10-26 godz. 09:00
zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/08/01/2018

2018.09.19
2018-10-25 godz. 10:00
Dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów oraz zastawek serca z dostępu naczyniowego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 72/2018

2018.09.14
2018-10-23 godz. 12:00
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV/264/13/18

2018.09.14
2018-10-23 godz. 10:00
dostawę wraz z montażem wyposażenia budynku w związku z "Przebudową i rozbudową domu studenckiego "Hanka" przy Al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap II Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4340/D/18

2018.09.12
2018-10-23 godz. 09:00
Dostawa elementów systemu zamkniętego do pobierania krwi, zestawów odczynnikowych, zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą urządzeń do wykonywania tych badań SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/64/2018

2018.09.12
2018-10-18 godz. 11:00
Dostawa mebli biurowych i foteli do pracowni Katedry Metaloznastwa i Metalurgii Proszków - KC-zp.272-454/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-454/18

2018.09.12
2018-10-18 godz. 10:00
Dostawa systemów zarządzania siecią, specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu aktywnego dla potrzeb budynku WIEiT AGH (B-9) w Krakowie- KC-zp.272-467/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-467/18

2018.09.10
2018-10-17 godz. 10:30
dostawa i montaż mebli do sali dydaktycznej Wydziału Humanistycznego Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-441/18

2018.09.10
2018-10-15 godz. 11:00
rozbudowa infrastruktury sieciowej środowiska serwerowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/28/18

2018.09.07
2018-10-15 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny PPN/L/8/18

2018.09.04
2018-10-12 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do witrektomii i fakowitrektomii wraz z dzierżawą aparatu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/27/08/02/2018

2018.09.04
2018-10-11 godz. 10:00
Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.42.Zp.2018

2018.09.03
2018-10-10 godz. 11:30
Dostawa i montaż systemu wideokonferencyjnego dla inwestycji pn,: "Budowa budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji AGH" - KC-zp.272-451/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-451/18

2018.08.17
2018-10-08 godz. 12:00
Dostawa wyposażenia stanowiska w pracowni fotograficznej w ramach projektu "Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego Biblioteka Narodowa XIV/264/10/18

2018.09.10
2018-10-08 godz. 10:30
Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych w trzech pomieszczeniach w segmencie G Collegium Chemicum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4183/D/18

2018.08.28
2018-10-05 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa zastawek serca, pierścieni, oksygenatorów, klipsów, elektrod, kaniul, zestawów do odzysku i zatężania krwi, czujników pomiarowych, głowic do pompy, macierzy komórkowej, zestawów fibrynowo-endoskopowych, dzierżawa generatora Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/17/08/02/2018

2018.08.28
2018-10-04 godz. 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-12/18

2018.09.19
2018-10-04 godz. 09:00
Dostawa wraz z montażem mebli do kwatery myśliwskiej w Borowcu. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.3.33.2018

2018.09.18
2018-10-02 godz. 11:30
Dostawa lasera femtosekundowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-22/A/18

2018.08.24
2018-10-02 godz. 10:00
Dostawa 3 szt komputerów przenośnych (laptopów) dla WIEiT - KC-zp.272-426/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-426/18

2018.09.18
2018-10-01 godz. 11:00
Modernizacja systemu Telewizji Dozorowanej (CCTV) wraz z wymianą urządzeń w budynkach Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.21.2018

2018.08.22
2018-10-01 godz. 10:00
Dostawa leków i wyrobów medycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.VIII.2018

1 2 3 4 5