Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-12-13
2018-01-19 godz. 12:00
Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-109/17

2017-12-13
2018-01-19 godz. 10:00
Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Laboratorium Maszyn i urządzeń okrętowych oraz modernizacja i przebudowa stanowiska silnika 3AL25/30 Akademia Morska w Gdyni CRZP/69/2017/AEZ

2017-12-13
2018-01-19 godz. 09:30
Dostawa siatek do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w 2018 r. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.12.2017

2017-12-13
2018-01-18 godz. 10:30
dostawa mebli dla WGGiOŚ KC-zp.272-715/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-715/17

2017-12-08
2018-01-16 godz. 11:00
zakup i sukcesywna dostawa stymulatorów, defibrylatorów oraz jednorazowego sprzętu wraz z dzierżawą Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-275/17/11/02/2017

2017-12-11
2018-01-16 godz. 10:00
Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój Laboratorium Automatyki Akademia Morska w Gdyni CRZP/65/2017/AEZ

2017-12-08
2018-01-16 godz. 09:00
dostawa 2 szt laptopów - KC-zp.272-703/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-703/17

2017-12-06
2018-01-11 godz. 11:00
Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/52/2017

2017-11-30
2018-01-09 godz. 09:30
Dostawa mebli dla WGGiOŚ AGH- KC-zp.272-540/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-540/1

2017-11-28
2018-01-08 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. Szpital Specjalistyczny PPN/L/10/17

2017-11-30
2018-01-05 godz. 10:00
Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Laboratorium z przedmiotu Technologia remontów Akademia Morska w Gdyni CRZP/68/2017/AEZ

2017-11-22
2018-01-04 godz. 11:00
dostawa sprzętu komputerowego - V partii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 907/PN/38/17

2017-12-12
2018-01-04 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem galanterii biurowej do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/6868/D/17

2017-12-05
2018-01-03 godz. 10:00
Wykonanie pracowni językowej z rejestracją kanałów wszystkich stanowisk w segmencie tzw. Abecadła w budynku Collegium Chemicum UAM na potrzeby Katedry Orientalistyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/6151/D/17/1

2017-11-22
2018-01-03 godz. 10:00
Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego dla WEAIiIB - KC-zp.272-653/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-653/17

2017-11-22
2018-01-02 godz. 11:30
dostawa 2 sztuk laptopów dla Studium Języków Obcych KC-zp.272-681/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-681/17

2017-11-22
2018-01-02 godz. 10:30
Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-674/17

2017-11-20
2018-01-02 godz. 10:30
dostawa komputera stacjonarnego zintegrowanego z monitorem dla WIMiR KC-zp.272-670/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-670/17

2017-11-17
2017-12-28 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa materiałów dla stacji dializ Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/06/11/01/2017

2017-12-13
2017-12-28 godz. 10:00
dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do Pracowni Badań Pilnych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/97/2017

2017-11-21
2017-12-28 godz. 09:30
Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-13/17

2017-11-20
2017-12-27 godz. 11:00
dostawa laptopów dla Jednostek AGH KC-zp.272-652/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-652/17

2017-12-13
2017-12-22 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa artykułów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/96/2017

2017-12-13
2017-12-21 godz. 10:30
Dostawa 2 szt. kamery sieciowej dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-723/17

2017-12-13
2017-12-21 godz. 10:00
Dostawa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej dla Działu Informatyzacji Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/118/2017

1 2 3 4 5 6