Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-10-18
2017-11-27 godz. 09:00
Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: pn. "Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej w CSK MSWiA w Warszawie": Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/29/09/01/2017

2017-10-16
2017-11-24 godz. 11:00
dostawa sprzętu komputerowego - V partii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 907/PN/32/17

2017-10-14
2017-11-24 godz. 10:00
Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w Szpitalnych Programach Terapeutycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 84/2017

2017-10-17
2017-11-23 godz. 10:00
Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych z sukcesywnymi dostawami materiałów eksploatacyjnych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 88/2017

2017-10-17
2017-11-23 godz.
Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/40/2017

2017-10-13
2017-11-22 godz. 10:00
dostawy sukcesywne środków kontrastowych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 79/2017

2017-10-10
2017-11-21 godz. 10:00
sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksplowatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych, do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/5309/D/17

2017-10-12
2017-11-21 godz. 10:00
Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.3.X.2017

2017-10-12
2017-11-21 godz. 10:00
zakup produktów leczniczych na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 80/2017

2017-10-13
2017-11-21 godz. 09:00
Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z adaptacją pomieszczeń Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/15/09/01/2017

2017-10-12
2017-11-20 godz. 10:30
dostawa notebooków dla Jednostek AGH KC-zp.272-592/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-592/17

2017-10-13
2017-11-20 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i Politechniki Świętokrzyskiej przez okres 12 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/270/2017

2017-10-11
2017-11-20 godz. 10:00
Dostawa 10 szt.zestawów komputerowych all in one dla Kwestury AGH - KC-zp.272-583/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-583/17

2017-10-10
2017-11-16 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW" Politechnika Częstochowska ZP/DK-23/17

2017-10-10
2017-11-16 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa diet dojelitowych , różnych wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/07/09/01/2017

2017-10-09
2017-11-14 godz. 10:00
Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych Szpital Specjalistyczny PPN/L/9/17

2017-10-09
2017-11-14 godz. 10:00
dostawę wraz z montażem zabudowy kuchennej i sprzętu AGD do pomieszczeń Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/5375/D/17

2017-10-04
2017-11-10 godz. 10:00
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 74/2017

2017-10-04
2017-11-09 godz. 10:30
Sukcesywana dostawa komputerów przenośnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-554/17

2017-09-29
2017-11-09 godz. 10:00
Dostawa leków i wyrobów medycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.6.IX.2017

2017-09-28
2017-11-09 godz. 10:00
dostawa energii elektrycznej do kompleksu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ oraz Domu Medyka w Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 71/2017

2017-10-04
2017-11-09 godz. 09:00
dostawa 2 szt komputerów przenośnych - KC-zp.272-564/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-564/17

2017-10-03
2017-11-08 godz. 10:30
Dostawa optycznej aparatury badawczo-kontrolnej 30kl/s elementów szybu górniczego Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-553/17

2017-10-03
2017-11-08 godz. 10:00
Dostawa optycznej aparatury badawczo-kontrolnej 300kl/s elementów szybu górniczego KC-zp.272-552/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-552/17

2017-09-29
2017-11-08 godz. 09:45
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu do likalizacji pożarów dla Nadlesnictwa Dębno Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.8.2017

1 2 3 4 5 6