Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2023.11.22
2024-01-10 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego - 4 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4393/D/23

2023.11.28
2024-01-09 godz. 10:00
dostawa 2 serwerów na potrzeby CISCO Unified Communication Manager Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4519/D/23

2023.11.30
2024-01-08 godz. 08:00
Dostawy różnych produktów leczniczych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 129/2023

0001.01.01
2024-01-04 godz. 11:00
Dostawa odczynników do sekwencjonowania Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-62/2023

2023.12.01
2024-01-04 godz. 10:30
Dostawa stanowiska dydaktycznego do druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego na potrzeby WMN Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-692/23

2023.12.01
2024-01-03 godz. 10:30
dostawa układu do ultraszybkiej spektroskopii stanów wzbudzonych w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni dla ACMiN AGH - KC-zp.272-704/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-704/23

0001.01.01
2024-01-03 godz. 10:00
Dostawa doposażenia akceleratora medycznego - rozszerzenie o nowe funkcjonalności Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-54/23

2023.11.29
2024-01-03 godz. 10:00
dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4206/D/23

2023.12.01
2024-01-03 godz. 09:00
Dostawa mebli i zabudowa stołu laboratoryjnego do Laboratorium Paliw Stałych dla WIMiIP - KC-zp.272-666/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-666/23

2023.11.27
2024-01-03 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w szpitalnych programach lekowych oraz chemioterapii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 128/2023

0001.01.01
2023-12-31 godz. 10:00
TESTPISMA Datacomp_użytkownik testowy 3/ZP/2023

2023.11.23
2023-12-29 godz. 10:30
Dostawa 52 szt. komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) na potrzeby WIMiIP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-645/23

2023.11.23
2023-12-28 godz. 10:30
Dostawa i budowa wirtualnego laboratorium komputerowego (Storage klaster) składającego się z 3 serwerów wraz z oprogramowaniem nadzorczym oraz kartami USB/TB na potrzeby WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-629/23

2023.11.23
2023-12-28 godz. 10:00
dostawa spektrofotometru UV/VIS wraz z termostatem suchym dla WEiP - KC-zp.272-693/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-693/23

2023.11.27
2023-12-28 godz. 10:00
Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej z prawem opcji, w skład której wchodzą obiekty należące do: UAM, UMP, AWF, UPP, UEP, UAP. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4625/D/23

2023.11.23
2023-12-28 godz. 09:00
Kodowany mikroskop odwrócony do obserwacji w świetle odbitym w jasnym i ciemnym polu, polaryzacji, kontraście Nomarskiego, z kamerą cyfrową i oprogramowaniem dla WIMIP AGH - KC-zp.272-683/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-683/23

2023.11.24
2023-12-27 godz. 10:30
dostawa laptopów dla jednostek AGH - KC-zp.272-668/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-668/23

2023.11.24
2023-12-27 godz. 10:00
Rozbudowa macierzy dyskowej, dostawa firewalla ze wsparciem technicznym oraz punktów dostępowych dla Instytutu Morskiego UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/180/2023/AZP

0001.01.01
2023-12-21 godz. 11:00
Dostawa odczynników laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-56/2023

2023.11.20
2023-12-21 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3628/D/23

0001.01.01
2023-12-21 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-73/23

2023.11.21
2023-12-21 godz. 10:00
dostawa spektrofotometru dla WEiP - KC-zp.272-667/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-667/23

2023.11.17
2023-12-19 godz. 10:00
dostawa , instalacja i uruchomienie lifilizatora laboratoryjnego dla WEiP - KC-zp.272-676/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-676/23

2023.11.20
2023-12-18 godz. 11:00
dostawa 84 zestawów komputerowych stacjonarnych dla WILiGZ - KC-zp.272-627/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-627/23

2023.11.16
2023-12-18 godz. 10:30
dostawa zestawu komputerowego dla WIMiR - KC-zp.272-670/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-670/23

1 2 3 4 5 6