Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.03.18
2019-04-25 godz. 09:00
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/26/2019

2019.03.18
2019-04-19 godz. 12:00
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-20/19

2019.03.18
2019-04-19 godz. 11:00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2019

2019.03.15
2019-04-18 godz. 12:00
zakup i sukcesywna dostawa obłożeń operacyjnych, oraz jednorazowych wyrobów z włókniny Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/02/03/2019

2019.03.18
2019-04-18 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa zastawek aortalnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/26/02/02/2019

2019.03.18
2019-04-17 godz. 11:00
Dostawa 1 szt. switcha dla UCI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-147/19

2019.03.14
2019-04-16 godz. 10:00
dostawy ręczników papierowych do rąk, papieru toaletowego oraz innych środków czystości. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 26/2019

2019.03.08
2019-04-15 godz. 11:00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby pogłębionej diagnostyki obrazowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem piersi w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego WND-RPPD.08.04.01-20-0081/18 "Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii " Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 08/PN/WU/2019

2019.03.12
2019-04-15 godz. 10:00
Doposażenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.1.2019

2019.03.13
2019-04-15 godz. 10:00
Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/6/2019

2019.03.11
2019-04-12 godz. 11:00
sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku - zamówienie podzielone na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0543/D/19

2019.03.11
2019-04-12 godz. 09:30
Dostawa 45 szt. komputerów all in one i 2 szt. nagrywarek zewnetrznych dla Centrum Rektutacji AGH - KC-zp.272-101/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-101/19

2019.03.08
2019-04-11 godz. 11:30
Dostawa modułów oprogramowania finansowo - księgowego, gospodarki materiałowej, magazynowego, obsługi pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/021/2019

2019.03.08
2019-04-10 godz. 10:30
Dostawa 20 szt. drukarek oraz 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla Centrum Rekrutacji AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-118/19

2019.03.06
2019-04-09 godz. 09:30
dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH- KC-zp.272-26/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-26/19

2019.03.06
2019-04-08 godz. 10:30
Dostawa mebli dla Ośrodka AGH w Łukęcinie przy ul. Leśnej 3 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-100/19

2019.03.06
2019-04-08 godz. 09:30
dostawa 2 szt. laptopów dla WZ- KC-zp. 272-94/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-94/19

2019.03.05
2019-04-05 godz. 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6636/D/18

2019.03.05
2019-04-05 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/280/D/19

2019.03.01
2019-04-05 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych w postaci środków kontrastowych do TK oraz paramagnetycznych środków kontrastowych do MR Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/18/02/02/2019

2019.03.04
2019-04-04 godz. 11:00
zakup i sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZM-2375/14/02/01/2019

2019.03.05
2019-04-04 godz. 10:30
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-82/19

2019.03.01
2019-04-03 godz. 10:00
Dostawa krzeseł dla jednostek AGH - KC-p.272-99/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-99/19

2019.02.28
2019-04-03 godz. 09:00
Dzierżawa analizatora biochemicznego z back-up'em wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-11/19

2019.02.26
2019-04-01 godz. 09:30
dostawa 8 szt. interfejsów audio i 8 par słuchawek oraz zakup 2 szt. mikrofonów dla WIMiR - KC-zp.272-52/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-52/19

1 2 3 4 5 6