Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2017-06-28
2017-08-03 godz. 10:30
Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie zestawu do badania emisji zaburzeń EM oraz odporności na pola EM w komorze GTEM dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki. KC-zp.272-356/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-356/17

2017-06-22
2017-08-02 godz. 12:00
DOSTAWA KRUSZYW NA POTRZEBY REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG LEŚNYCH Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim ZU.270.2.07.2017

2017-06-26
2017-08-02 godz. 10:00
dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica i Politechniki Krakowskiej na okres 12 miesięcy - KC-zp.272-318/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-318/17

2017-06-21
2017-08-01 godz. 10:00
Dostawa leków i wyrobów medycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.5.VI.2017

2017-06-26
2017-08-01 godz. 10:00
Dostawa komputerów przenośnych dla laboratorium w części badawczo - komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-313/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-313/17

2017-06-22
2017-08-01 godz. 08:30
sprzedaż oraz dostawa i uruchomienie badawczej kamery termograficznej dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-306/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-306/17

2017-06-19
2017-07-31 godz. 12:00
Dostawa leków stosowanych w programach lekowych i leczeniu standardowym Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-49/17

2017-06-21
2017-07-31 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa materiałów do zabiegów okulistycznych wraz zdzierżawą aparatu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/08/06/03/2017

2017-06-21
2017-07-31 godz. 10:0
Dostawa telefonów i tabletów dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-319/17

2017-06-22
2017-07-31 godz. 09:00
dostawa osprzętu komputerowego do obsługi zrobotyzowanego systemu mapowania dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-334/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-334/17

2017-06-27
2017-07-28 godz. 11:00
Zakup oraz dostawa bluz z logotypem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/3492/D/2017

2017-06-28
2017-07-27 godz. 11:00
Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej (poszew, poduszek, prześcieradeł), kołder, kocy, poduszek, ręczników, ścierek, dywaników łazienkowych, pokrowców na materac dla jednostek organizacyjnych UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/2925/D/2017

2017-06-16
2017-07-27 godz. 09:30
dostawa i wykonanie mebli dla WIEiT Katedry Elektroniki - KC-zp.272-290/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-290/17

2017-06-14
2017-07-26 godz. 10:00
Zakup i sukcesywna dostawa generatorów technetowych i mikrosfer żywiczych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/14/04/02/2017

2017-06-14
2017-07-26 godz. 09:30
dostawa notebooków 14' (2 szt.) dla laboratorium w czesci badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-312/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-312/17

2017-06-16
2017-07-26 godz. 09:00
Zakup i dostawa endosonografu (EUS) Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/13/06/01/2017

2017-06-19
2017-07-25 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-09/17

2017-06-14
2017-07-25 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. laptopa wraz z pokrowcem i myszą dla WZ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-310/17

2017-06-12
2017-07-25 godz. 10:30
Dostawa 10 zestawów komputerów stacjonarnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-10/17

2017-06-16
2017-07-25 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/16/05/03/2017

2017-06-14
2017-07-25 godz. 09:30
dostawa stolików (34 szt.) i krzeseł (35 szt.) do sal :303,304 Łącznik A3/A4 do WMS AGH - KC-zp.272-304/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-304/17

2017-06-16
2017-07-24 godz. 11:30
dostawa 80 szt zestawów komputerowych, 4 szt zestawów komputerowych i 1 szt serwera - KC-zp.272-293/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-293/17

2017-06-16
2017-07-24 godz. 11:00
wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych Działu Nauczania, w tym także do dwóch aneksów kuchennych, w budynku C1, pok. 110, 113, 114 a, 114 b, 115 KC-zp.272-335/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-335/17

2017-06-16
2017-07-24 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny PPN/L/6/17

2017-06-14
2017-07-24 godz. 09:00
dostawa 1 szt serwera - KC-zp.272-329/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-329/17

1 2 3 4 5 6