Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.05.25
2024-06-28 godz. 10:00
Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 4/PN/2024

0001.01.01
2024-06-25 godz. 11:00
Dostawa odczynników diagnostycznych do badań serologicznych mikrometodą kolumnową wraz z dzierżawą aparatury Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-23-2024

2024.05.13
2024-06-25 godz. 10:00
Rozbudowa i modernizacja klastra obliczeniowego w Katedrze Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.18.2024.MM

2024.05.22
2024-06-24 godz. 10:30
dostawa materiałów reklamowych dla AGH - DE-dzp.272-214/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-214/24

2024.05.23
2024-06-24 godz. 10:00
Dostawa lasera o długości fali 532 nm wraz z odpowiednim układem optycznym i dodatkowymi elementami kopuły (doposażenie spektrometru ramanowskiego) dla WIMiC - DE-dzp.272-230/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-230/24

2024.05.22
2024-06-24 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych B.1, B.28, B.29, B.35, B.47, B.57, B.67, B.70, B.71, B.124, B.133, B.150 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-14/24

2024.05.22
2024-06-24 godz. 09:00
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/034/2024

2024.05.23
2024-06-24 godz. 09:00
Dostawa jednostki centralnej komputera - stacja robocza dla WGGiOŚ - DE.dzp.272-231/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE.dzp.272-231/24

0001.01.01
2024-06-24 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa preparatów do radiofarmaceutyków Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/12/04/01/2024

0001.01.01
2024-06-21 godz. 11:00
Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w dwa aparaty ultrasonograficzne ( USG) w ramach projektu pn. " Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujących z SOR" w ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/WU/2024

0001.01.01
2024-06-21 godz. 10:00
Zakup i sukcesywna dostawa preparatów leczniczych - 7/ZP/2021/79z/PN Datacomp_użytkownik testowy 7/ZP/2021/79z/PN

2024.05.23
2024-06-21 godz. 10:00
Dostawa 1 szt.komputera przenośnego dla WH - DE-dzp.272-233/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-233/24

2024.05.22
2024-06-21 godz. 10:00
dostawa 1 szt. kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka) wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Centrum Rekrutacji AGH - DE-dzp.272-213/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-213/24

2024.05.22
2024-06-21 godz. 09:00
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych - opatrunków specjalistycznych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-15/24

2024.05.16
2024-06-21 godz. 09:00
Zakup Ureterorenofiberoskopów giętkich dla oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej Szpitala Św. Rodziny w ilości 3 szt. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-47/24

2024.05.13
2024-06-19 godz. 10:00
Dostawa wraz z montażem mroźni przy ul. Na Skarpie 66a w Krakowie wraz z dostosowaniem pomieszczenia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ZP-04-2024

2024.05.21
2024-06-19 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Otolaryngologii na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 59/2024

0001.01.01
2024-06-17 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych, Immunoglobuliny, produktów leczniczych i albuminy dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 11/11PN/2024

2024.05.21
2024-06-17 godz. 10:30
Dostawa stacji roboczej służącej do obliczeń inżynierskich na potrzeby CSS AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-234/24

2024.05.17
2024-06-17 godz. 10:00
dostawa zestawu radiometrów, dozymetrów i detektorów promieniowania alfa, beta, gamma oraz neutronowego dla WEiP - DE-dzp.272-197/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-197/24

0001.01.01
2024-06-14 godz. 11:00
Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku - II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-22-2024

0001.01.01
2024-06-14 godz. 10:00
Modernizacja i unowocześnienie aparatu INFINIX VF-i (INFX -8000V/G3) wraz z przeniesieniem do nowej siedziby Kliniki Kardiologii PIMMSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/24/04/02/2024

2024.05.23
2024-06-14 godz. 10:00
Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej), dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1431/24

2024.05.15
2024-06-14 godz. 09:00
Dostawa mebli do pomieszczeń Instytutu Elektroniki w budynku C-2 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-225/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-225/24

2024.05.10
2024-06-14 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i produktów leczniczych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-45/24

1 2 3 4 5