Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.11.20
2018-12-28 godz. 11:00
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/MN/2018

0001.01.01
2018-12-28 godz. 10:00
Zakup z dostawą, instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17 Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/13/2018

0001.01.01
2018-12-20 godz. 11:00
Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-64-2018

2018.11.16
2018-12-20 godz. 09:00
Dostawa 16 zestawów komputerowych do laboratorium marketingu - KC-zp.272-566/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-566/18

2018.11.20
2018-12-04 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie, nr sprawy 907/PN/44/18 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/44/18

0001.01.01
2018-11-30 godz. 12:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim RPZ.272.45.2018

2018.11.19
2018-11-30 godz. 10:30
Dostawa książek oraz e-booków na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" , przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (Wydział Anglistyki oraz WSE) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5777/D/18

0001.01.01
2018-11-29 godz. 11:00
Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-55-2018

2018.11.16
2018-11-29 godz. 10:00
sukcesywna dostawę artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: torby bawełniane z nadrukiem, parasole z logo UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5854/D/18

2018.11.16
2018-11-29 godz. 10:00
Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 98/2018

2018.11.19
2018-11-28 godz. 12:00
Prenumerata czasopism zagranicznych do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2019 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII/264/1/18

2018.11.19
2018-11-28 godz. 12:00
Prenumerata czasopism zagranicznych do zbiorów Biblioteki Narodowej w 2019 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII/264/2/18

2018.11.20
2018-11-28 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych (w tym z programu lekowego) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-95/18

2018.11.19
2018-11-28 godz. 12:00
Prenumerata czasopism polskich do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2019 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII/264/3/18

2018.11.20
2018-11-28 godz. 11:30
Naprawa wysokorozdzielczego tomografu komputerowego do badania lekkich materiałów niebiologicznych NANOTOM po zalaniu w związku z awarią instalacji wodnej - KC-zp.272-603/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-603/18

2018.11.15
2018-11-28 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:"Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie" Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/44/2018

2018.11.19
2018-11-28 godz. 10:30
Dostawa mieszanin gazowych z certyfikatami i bez certyfikatów dla potrzeb jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-601/18

2018.10.11
2018-11-28 godz. 10:00
Dostawy sukcesywne produktów leczniczych na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 88/2018

2018.11.20
2018-11-28 godz. 10:00
Dostawa symulatora zbiornikowca do przewozu produktów ropopochodnych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/130/2018/AEZ

2018.10.17
2018-11-28 godz. 09:00
Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.9.2018

2018.10.15
2018-11-27 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych (w tym leków programowych) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-85/18

2018.10.16
2018-11-27 godz. 12:00
Dostawa produktów do dezynfekcji Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-81/18

2018.11.13
2018-11-27 godz. 11:00
Dostawa zestawów komputerowych z dwoma monitorami - 35 szt. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-572/18

2018.10.19
2018-11-27 godz. 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-18/18

2018.11.19
2018-11-27 godz. 11:00
Dostawa analizatora spalin Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/131/2018/AEZ

1 2 3 4 5 6