Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Nr sprawy: 22/22PN/2020 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 22/22PN/2020

Remont sanitariatów na I i II piętrze (pomieszczenia nr 126, 128, 213, 215) w budynku P przy ulicy Poznańskiej 2 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/249/2020

Dostawa zbrojenia palisady Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/079/2020

Dostawa prototypowej mieszanki betonowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/080/2020

Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/114/2020/AZP

Zakup usługi rocznego wsparcia technicznego (supportu), zapewnienie dostępu do aktualizacji oprogramowania wraz z udzieleniem właściwych licencji, dla urządzeń firewall Check Point 12600 (2 szt.) i Checkpoint 1180 (4 szt.) dostarczonych w ramach projektu e-PRz. Zakup rocznego wsparcia ProSupport Plus dla macierzy Dell EMC. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/254/2020

Dostawa podręczników na potrzeby projektu Profesjonalizm - personalizacja - praktyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2356/D/20/1

Dostawa 12 elementów ze stopu aluminium, dostawa wielostanowiskowego stół laboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/247/2020

Modernizacja systemu pomiarowego ARAMIS znajdującego się na stanie Katedry Samolotów i Silników Lotniczych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/251/2020

Wykonanie i dostawa próbek do badań oraz dostawa reduktora promieniowania. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/252/2020

Budowa rampy dla niepełnosprawnych przy budynku pływalni krytej (Zespół Krytych Pływalni) Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/18/2020

Remont dachu niskiego budynku V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/243/2020

Dostawy leku Acidum 5-aminolevulinicum hydrochloridum 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 103/2020

remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-397/20

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Brzeskiej 8, w zakresie oddzielenia klatki schodowej K1 i wybranych pomieszczeń drzwiami o odporności ogniowej- etap I Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.12.2020

Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-42/20

Budowa dźwigu od strony bloku "Ł" i bloku "A" na terenie CSK MSW i A (projekt i realizacja), nadzór autorski oraz "Adaptacja obiektów CSK MSW i A pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż." Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/13/07/01/2020

pakiet szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności informatycznych i dydaktycznych: oprogramowanie Qlik Sense dla pracowników WZ AGH w ramach projektu "ZPR AGH Power II - KC-zp.272-326/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-326/20

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczenia -1.10 oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w pawilonie B-8 pod montaż UPS - KC-zp.272-386/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-386/20

Serwis spektrometru GD-OES wraz z niezbędnymi częściami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/245/2020

Dostawa zestawu akcelerometrów cyfrowych z USB, dostawa dostawę pompy olejowej dwustopniowej z akcesoriami , dostawa elementów stalowych o łącznej masie 1020,6 kg oraz dodatkowego asortymentu , dostawa komory rękawicowej z akcesoriami, dostawa miernika do pomiaru rezystancji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/244/2020

obsługa prac gospodarczych w budynkach i na terenie AGH - KC-zp.272-260/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-260/20

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/5 - 2 powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/101/2020/AZP

Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/23/2020

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu ortopedycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-41/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...