Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa stanowiska dydaktycznego z bramą automatyczną. Dostawa obliczeniowej stacji roboczej. Dostawa oscyloskopów, obciążenia elektronicznego oraz zasilaczy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/345/2020

Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych z włókniny 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 132/2020

Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-65/A/20

Dostawa falowników. Dostawa pieca rurowego. Dostawa zestawu urządzeń beacon do systemu inteligentnego przewodnika do lokalizacji i nawigacji dla osób z niepełnosprawnościami, POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/331/2020

adaptacja pomieszczeń Open Space na 2 piętrze budynku C-5.1 dla potrzeb Centrum Energetyki - KC-zp.272-620/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-620/20

Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/343/2020

Dostawa serwerów rack do rozbudowy klastrowego systemu plików do Biblioteki Narodowej w Warszawie, na potrzeby rozbudowy i modernizacji systemów Repozytorium Cyfrowego BN i Polona.pl, w ramach programu - Program wieloletni. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w celu zapewnienia dostępności publikacji w formatach cyfrowych w czasie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp) Biblioteka Narodowa XXXV.264.04.2020

Dostawa kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/334/2020

Zakup sprzętu medycznego - aparatu EEG dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/80/2020

Druk wraz z dostawą albumu fotograficznego Eugeniusz Lokajski. BROK Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.10.2020

Usługa druku offsetowego i dostawy książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-532/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-532/20

Dostawa monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego A3 z zestawem startowym. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/316/2020

Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Płońsk - powtórzony Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.12.2020

Dostawa symulatora spawania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/329/2020

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń biurowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/141/2020/AZP

Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług z zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 32/32PN/2020

Dostawa dydaktycznego stanowiska do analizy EOBD pojazdów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-61/A/20

Dostawa basenu do badań hydroakustycznych wraz z montażem i posadowieniem w ramach projektu RID/2020/GA/4 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/153/2020/AZP

Naprawa dachu i przeszklenia przy portierni budynku A w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/122/B/20

Dostawa serwera dyskowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/326/2020

Dostawa wraz z instalacja i uruchomieniem biorobota dla Wydziału Biologii UAM, nr przetargu ZP/4452/D/20 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4452/D/20

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/24/P/2020

dostawa reaktora wysokociśnieniowego i wysokotemperaturowego wraz z montażem, instalacją w siedzibie Zamawiającego - KC-zp.272-568/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-568/20

Wykonanie ogrodzenia ograniczającego rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików w Nadleśnictwie Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.8.2020

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska Gmina Gnojnik RIiD.271.5.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...