Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-38/19

Dostawa bonów/kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.5.2019

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia profesjonalnego sprzętu i elementów wyposażenia scenograficznego wraz ze specjalistyczną obsługą techniczną na potrzeby realizacji technicznej tj. multimedialnej, oświetleniowej, dźwiękowej i wybranych elementów scenograficznych (obejmującej dostarczenie montaż i demontaż sprzętu oraz wybranych elementów scenografii, a także obsługę prób oraz imprezy) koncertu z dancingiem pt.: ,,Dancing Łubu Dubu Muzeum Powstania Warszawskiego 7/2019

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE: świadczenie kompleksowej usługi przygotowania i realizacji materiałów graficznych, wideo oraz animacji wideo/multimedialnych dla potrzeb dwóch edukacyjnych otwartych masowych kursów e-learningowych w ramach projektu "WzMOOCnij swoje kompetencje!" (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2353/U/19

Usługa serwisowa połączona z naprawą elementów komory roboczej urządzenia Smart Coater EB-PVD firmy ALD Vacuum Technologies GmbH POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/340/2019

zakup generatora - 1 szt. -KC-zp.272-701/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-701/19

Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku przy Al. Armii Krajowej 36B Politechnika Częstochowska ZP/RB-20/19

Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-52/A/19

Przekształcenie i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych WGGiOŚ AGH do realizacji nowych zadań w ramach projektu Restrukturyzacja Centrum Miękinia - KC-zp.272-697/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-697/19

Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Politechnika Częstochowska ZP/DK-37/19

Dostawa spektrometru podczerwieni FTIR Politechnika Częstochowska ZP/ZN-15/19

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nabiału 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.18.2019

dostawa wagi analitycznej 1 szt. dla WGGiOŚ KMPiG - KC-zp.272-714/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-714/19

Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jawornik na działce nr 1320/2 w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS Gmina Myślenice BZP/271/54/2019

Dostawa źródła mierzącego dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-721/19

Dostawa analizatora sygnału POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/337/2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników dla potrzeb oddziałów szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/35/2019

Zakup usług informatycznych, dostawa sprzętu oraz oprogramowania Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/18/10/01/2019

Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/55/D/N/AC/2019

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/181/2019/AEZ

Dostawa urządzeń elektronicznych - liniowy wzmacniacz mocy RID/2019/GA/1 - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/191/2019/AEZ

Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/15/Z/2019

Dostawa obiektywu interferometrycznego szt.1 dla WIMiR AGH - KC-zp.272-674/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-674/19

Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej budynku D-11 na terenie AGH w Krakowie umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0100/17-00 - KC-zp.272-696/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-696

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta FT oraz zapewnienie procesu certyfikacji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/329/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...