Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Aktualizacja oprogramowania dla symulatora Wartsila Voyage NTPro 5000 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/93/2022/AZP

Wynajem specjalistycznego stanowiska do projektowania układów automatycznego sterowania i ich testowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/143/2022

Dostawa instalacji hydraulicznej wraz z modułem sterowania do nagrzewania form. Dostawa filamentów do drukarki 3d. Dostawa elementów do modernizacji laboratorium dydaktycznego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/141/2022

Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/73/2022/AZP

Zabudowa łącznika budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/82/2022/AZP

Modernizacja maszyny wytrzymałościowej ZwickRoell 1488 dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.37.2022.AR

Organizacja warsztatów naukowych Workshop 2022 w ramach projektu ANIMATE Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.19.2022.MT

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-336/22

Dostawa kserokopiarki kolorowej dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/140/2022

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/89/2022/AZP

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/89/2022/AZP

Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 01 wraz z montażem zamków centralnych lab. 07-015 w H-A1 na terenie AGH w Krakowie. - KC-zp.272-342/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-342/22

Dostawa zestawu generatorów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/138/2022

Dostawa części do urządzenia BERNEX BPX PRO POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/124/2022

Dostawa: Wektorowy generator sygnałowy; Wektorowy analizator obwodów z wbudowanym generatorem. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/137/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/777/U/22

dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-340/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-340/22

Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie uczenia maszynowego, realizowanego z wykorzystaniem języka Python dla WGGiIŚ - KC-zp.272-114/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-114/22

Dostawa zestawu eksperymentalnego laboratorium mikroelektroniki POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/132/2022

Dostawa klipsów do adaptacji w ciemności do fluorymetru OptiSciences OS30p+. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/136/2022

Dostawa czterech oscyloskopów cyfrowych wraz z wyposażeniem pomocniczym Dostawa struktur półprzewodnikowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/135/2022

Usługa drukowania publikacji uczelnianych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/86/2022/AZP

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb AGH - KC-zp.272-355/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-355/22

Zakup i dostawa licencji Windows Serwer oraz Microsoft Exchange dla potrzeb CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/19/05/01/2022

Dostawa stanowisk do badania instalacji geotermalnej, fotowoltaicznej i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.34.2022.AR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...