Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja systemu pozycjonowania statków DP1 zamontowanego na jednostce r/v IMOR Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/3/2022/AZP

Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z automatyką pod kątem rozbudowy instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej w budynku W-4(10-22) Biblioteki Głównej PK w ramach zadania inwestycyjnego; modernizacja wymiennikowni ciepła wraz przebudową serwerowni i toalet w budynku Biblioteki W-4(10-22), ul. Warszawska 24 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/128/2021

Dostawa produktu leczniczego - Verteporfinum Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/P/2022

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz kurierskich w obrocie krajowym dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K.2.381/02/2022

Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych Gmina Pokrzywnica RI.271.2.1.2022

Dostawa samochodu terenowo-dostawczego typu pick-up dla Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5410/D/2/21

Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do projektu PCI na III kwartał POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/3/2022

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia „JIR – ruting dla średniozaawansowanych” POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/1/2022

Przygotowanie i przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu IJOS - podstawy systemu operacyjnego JUNOS . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/2/2022

Instalacja repetytora urządzeń nawigacyjnych w mesie statku, wraz z jej dostosowaniem do funkcji dydaktycznej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/167/2021/AZP

Wykonanie dokumentacji projektowej: Aktualizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/171/2021/AZP

Dostęp do wyszukiwarki EBSCO EDS z listą publikacji PF i narzędziem linkującym FTF w wersji bez załadowanego katalogu oraz do bazy ACM Digital Library lub równoważnych - KC-zp.272-746/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-746/21

Zakup licencji na system wspomagający zdalne nauczanie wraz z uruchomieniem, wdrożeniem w PRz i wsparciem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/321/2021

Dostawa kompaktowego układu do nanoszenia cienkich warstw metodą magnetronową DC- KC-zp.272-757/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-757/21

Zakup sprzętu medycznego - aparatu EEG dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/80/2020

Przeprowadzenie badań i opracowanie raportu w zakresie granulacji, wykonanie analiz otrzymanych toryfikatów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/343/2021

Dostawa wyrobów medycznych do zaćm powikłanych oraz przeszczepu rogówek Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/16/P/2021

Dostawa 2 szt. zasilaczy UPS 20kVa/20kW dla CRI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-718/21

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-23/21

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/169/2021/AZP

dostawa potencjostatu z modułem EIS (FRA) z oprogramowaniem i jednostką sterującą - KC-z.272-655/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-z.272-655/21

Wykonywanie napraw i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-610/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-610/21

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach w ramach programu ''Laboratoria przyszłości'' GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.49.2021

Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów dla klientów MGOPS w Niepołomicach. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.52.2021

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania CAD dla elektroniki w środowisku Solidworks POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/340/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...