Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa i montaż systemów monitoringu na terenie obiektów Nadleśnictwa Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.13.2018

świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1610/U/18

Badania betonu. Modernizacja komory badawczej ze szklaną przybudówką POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/364/2018

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-548/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-548/18

Dostawa produktów lekowych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-87/18

Dostawa stanowiska do wizualizacji przepływów laminarnych i turbulentnych, Dostawa zestawu pipet automatycznych, Dostawa zestawu do kontroli temperatury spoin, Dostawa szlifierko-polerki wraz z wyposażeniem, Dostawa zestawu do wykonywania bezcieniowego zdjęć makro i dokumentowania, badanych obiektów, Dostawa zestawu do natryskiwania płomieniowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/355/2018

Zakup i dostawa lasera excimerowego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/27/P/18

Dostawa materiałów do druku 3d POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/366/2018

Modernizacja pomieszczenia nr 3 na salkę kinową w budynku DS-4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczenia nr 3 na salkę kinową w budynku DS-4 (21-7) ul.Skarżyńskiego Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/140/2018

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Piasek. V postępowanie. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.22.2018

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.21.2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2018 - 10 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/123/2018/AEZ

Dostawa systemu składającego się z szybkiej kamery oraz z współpracujących z nią akcesoriów Politechnika Częstochowska ZP/ZN-16/18

Dostawa pieca laboratoryjnego Politechnika Częstochowska ZP/ZN-17/18

Sukcesywna dostawa środków opatrunkowych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-57/18

Dostawa pościeli jednorazowej włókninowej dla SZOZ n MiD w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-242/18

Dostawa, aktualizacja wraz z wdrożeniem modułów systemu do rejestracji, prezentowania, analizy i sprawozdawczości danych o dorobku naukowym pracowników Uczelni Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/18/2018

Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/142/2018

Wymiana wykładzin w pomieszczeniach D10A, D203C oraz D108 w budynku D Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/359/2018

Dostawa wytłaczarki do tworzyw polimerowych dla Zakładu Kompozytów Polimerowych PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/354/2018

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem do prac leśnych - III przetarg Skarb Państwa Państwowe Gospodartwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna SA.270.2.9.2018

Dostawa produktu leczniczego - lek programowy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-75/18

Rozbudowa stanowiska wytwarzania materiałów nanostrukturalnych w laboratorium superkondensatorów i magazynów energii w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZN-15/18

Remont pomieszczeń 412-417 w budynku 10-19 (W-2), Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/133/2018

Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/41/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...