Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.7.2018

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/099/2018

Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/273/2018

Dostawa zestawów do badania, odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego na potrzeby projektu Akademia Czystego Morza Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/97/2018/AEZ

Dostawa spektrofotometru z termostatem dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2018 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/99/2018/AEZ

Wykonanie remontu budynku socjalno-technicznego na terenie Szkółki Leśnej w Nowym Młynie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.7.2018

Dostawa kamer - KC-zp.272-433/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-433/18

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.12.2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2018 - 8 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/98/2018/AEZ

Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiatą na drewno wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kania, gmina Chociwel-III postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.7.2018

dostawa 10 kompletów klimakonwektorów dla Collegium Polonicum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3202/D/1/18

Dostawa programowalnego zasilacza laboratoryjnego. Dostawa robota/manipulatora kartezjańskiego. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przecinarki. Dostawa stołu laboratoryjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/267/2018

Zbiór nasion na terenie Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek Z.270.2.2018

Usługi związane z usunięciem drzew niebezpiecznych Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.2.30.2018

"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej celem dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.29.2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - 7 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/96/2018/AEZ

Dostawa książek na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu" (Instytut Kultury Europejskiej) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3208/D/18/I

Usługa cateringowa z okazji Inauguracji Roku Akademickiego w dniu 05.10.2018 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/279/2018

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego - leśniczówki położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel-III postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.6.2018

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z języka angielskiego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC.zp.272-393/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC.zp.272-393/18

Dostawa produktów leczniczych (w tym z programu lekowego) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-70/18

Renowacja wybranych pomieszczeń w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/264/2018

Dostawa teczek dla uczestników konferencji Wydziału Architektury oraz dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/107/2018

zakup i dostawa materacy przeciwodleżynowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/27/08/01/2018

Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09*, 15 02 03, 16 05 06*, 16 05 09, 20 01 08 w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-44/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...