Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa reflektometru optycznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.19.2024.KC

Limit na gwarancje bankowe Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/66/2024/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE- sukcesywna dostawa wody mineralnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1710/24

ZAPYTANIE OFERTOWE: roboty budowlane polegające na rozbiórce Zespołu Budynków Domu Ogrodnika. ZPP Gułtowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1242_2

Dostawa żagli na statek Dar Młodzieży Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/69/2024/AZP

Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego ma potrzeby WIMiC Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-186/24

Kompleksowa usługa cateringowa w dniu 23 maja 2024 roku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/70/2024/AZP

Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/TP/MN/2024

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-194/24

remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1252

Przygotowanie scenariusza i zrealizowanie filmu promocyjnego dla Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/63/2024/AZP

Adaptacja pomieszczenia na zaplecze kuchenne w budynku Kwatery w leśniczówce Czarne k. Skórcza. Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.37.2024

Dostawa rejestratora danych dla WILiGZ - DE-dzp.272-185/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-185/24

dostawa 2 mikroskopów do laboratorium astrobiologii dla CTK - DE-dzp.272-141/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-141/24

Dostawa modułowego oscyloskopu 8-kanałowego - DE-dzp.272-199/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-199/24

Wykonywanie prac dla Centrum Transferu Technologii - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/65/2024/AZP

Dostawy artykułów medycznych oraz podłoży do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania posiewów ujęte w 3 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/22/D/P/E/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE - Projekt wymiany Rozdzielnicy Głównej RG wraz z wykonaniem i wymianą instalacji w budynku UAM - Collegium Geologicum, ul. B. Krygowskiego 10 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1371

Kontynuacja rocznej subskrypcji dla ogólnouczelnianej licencji na specjalistyczne oprogramowanie NI Academic Volume License LABVIEW lub równoważnej DE-dzp.272-160/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-160/24

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu eksploatacyjnego do badań laboratoryjnych - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/62/2024/AZP

Modernizacja kompleksu sportowego w Uszwi Gmina Gnojnik RIiD.271.4.2024

Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2024

Łóżka hotelowe - doposażenie SDM3 i SDM4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/60/2024/AZP

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/010/2024

dostawa maszyny wytrzymałościowej 300kN - DE-dzp.272-182/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-182/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...