Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zamówienie z dziedziny nauki : Wykonanie prototypu urządzenia w skali laboratoryjnej i przemysłowej do separacji zanieczyszczeń urobku kierowanego do wzbogacania rud. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/123/2019

Roboty budowlane-remont balkonu na Oddziale Pulmonologii Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/41/Rb/Nu/A/2019

Dostawa komputerów stacjonarnych poleasingowych do pracowni Laboratorium Sterowania i Programowania Robotów Mobilnych w ramach realizacji projektu pn.Programowanie doskonałości - PK XXI.2.0 Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/121/2019

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/12/Z/2019

Wymiana instalacji hydrantowej w hangarze lotniczym, remont schodów zewnętrznych pomiędzy budynkami „K” i „H” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/265/2019

dostawa chłodziarki/szafki chłodniczej - KC-zp. 272-541/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-541/19

wyposażenie meblowe salki konferencyjnej i pokoju biurowego dla UCI - KC-zp.272-546/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-546/19

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2019 roku Gmina Pokrzywnica RI.271.2.8.2019.MK

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/100/2019

Dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-498/19

Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/258/2019

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą urządzenia Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/23/P/2019

Dostawa wraz z montażem mikroskopu w układzie prostym klasy badawczej z systemem katodoluminescencji KC-zp.272-532/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-532/19

Dostawa źródeł kalibracyjnych do aparatu PET/CT Biograph mCT-X 4R Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-54/19

Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/250/2019

Wykonanie odnowienia oznakaowania poziomego drogi startowej lotniska szkoleniowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce k/ Rzeszowa POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/261/2019

Modernizacja (przebudowa) laboratoriów D02a, D02b, D206 i D216 w budynku CZ-D(17-13) Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowiew ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń nr D02a i D02b na Laboratorium kompozytów aktywnych biologicznie, bud. CZ-D(17-13) al.Jana Pawła II Kraków- w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/113/2019

dostawa penetrometru otworowego PHI-09 do badania własności wytrzymałosciowych skał srtopowych - KC-zp.272-593/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-593/19

Modyfikacje istniejącego interfejsu systemu polona.pl w zakresie poprawienia dostępności i funkcjonalności systemu Biblioteka Narodowa XIV.263.11.2019

Dostawa elementów stalowych oraz złącz do badań POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/263/2019

montaż szlabanów na karty magnetyczne w związku z nową organizacją dostępu na parking przy budynku Collegium Minus i Collegium Maius UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/80/B/19

Wykonanie centralki ppoż. w portierni głównej monitorującej sygnały alarmowe pożaru z całego kampusu PK, bud. W-4 (10-22) ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/116/2019

dostawa sondy Kelvina Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie PN-10-2019

ETAP I - Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Biologicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. ETAP II - Trzyletnia konserwacja nowo zainstalowanego dźwigu towarowo-osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Biologicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/83/B/19

Usługa dostarczenia biletów lotniczych na trasie Kraków- Lamezia Terme (Włochy) -Kraków dla WIMiIP KC-zp.272-574/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-574/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...