Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa stopów modelowych. Dostawa sączków butelki. Dostawa nanoproszków. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/143/2017

Rozbudowa budynku szkoły w Drwini polegająca na budowie budynku infrastruktury społecznej - żłobka w celu utworzenia ,,Centrum Opieki Nad Małymi Dziećmi,, GMINA DRWINIA ZP.271.6.2017

Malowanie i przystosowanie pomieszczeń VI piętra budynku A Collegium Novum dla potrzeb Instytutu Lingwistyki Stosowanej przenoszonego z budynku Collegium im. H. Cegielskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/37/B/17

Usługa drukowania pocztówek oraz dostawa gadżetów reklamowych - 4 Akademia Morska w Gdyni CRZP/53/2017/AEZ

Termomodernizacja stolarki okiennej połaciowej w hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-323/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-323/17

MONTAŻ KLIMATYZACJI W LABORATORIUM ZAKŁADU MEDYCYNY SPORTOWEJ I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA POK. 206 W PAWILONIE III Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/12/2017

Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w Domu Studenckim DS-9 Omega przy ul. Budryka 9 na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-283/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-283/17

Lek Panitumumab Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-47/17

wynajem autokaru do przewozu uczestników kolonii wraz z kadrą kolonijną- KC-zp.272- 364/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-364/17

Zakup i dostawa zespołu lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego Aquilion firmy Toshiba Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/06/06/01/2017

Wykonanie fundamentów wraz z instalacjami oraz montaż typowego domku drewnianego na terenie kortów tenisowych CSiR PK, dz. nr 21/81 obr.6 Nowa Huta, przy ul. Florera (dojazd do ul. Skarżyńskiego) w Krakowie, w formule: zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/054/2017

Dostawa detektora BSE do urządzenia HITACHI S-3400. Dostawa prasy do badania wytrzymałości zapraw. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/139/2017

Dostawa zestawu do pomiaru wybranych parametrów materiałów dielektrycznych, czytnika/programatora RFID wraz z wyposażeniem, zestawu hafciarki. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/138/2017

konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-314/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-314/17

Druk okładek dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-09/17

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ogrodzie im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w ramach zadania pn.: "Rewaloryzacja ogrodu im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/051/2017

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Grobli - etap I GMINA DRWINIA ZP.271.5.2017

Remont instalacji c.o., instalacji z.w, c.w.u . i cyrkulacji w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3 Akademia Morska w Gdyni CRZP/48/2017/AEZ

dostawa elementów składowych ramy stanowiska testowego do robotów inspekcyjnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-275/17

Wymiana opraw oświetleniowych w pokojach mieszkalnych w budynku Domu studenckiego DS-16 Itaka przy ul. Tokarskiego 8 na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-284/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-284/17

dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla UCI - KC-zp.272-320/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-320/17

Zakup oraz sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych oraz jednostek UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/2520/D/2017

Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku F od strony budynku D PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/129/2017

Dostawa urządzenie niskotemperaturowe. Dostawa zestawu akcesoriów i materiałów do regeneracji i eksploatacji układu chłodzenia i poprawy parametrów wody w układzie chłodzenia urządzenia APS i LPPS Thin Film. Dostawa płyty montażowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/140/2017

ROZBUDOWA BUDYNKU WCZASOWEGO "MEWA" NA TERENIE OSW "BAŻYNA" W POGORZELICY Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.1.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...