Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Naprawa angiografu Infinix CF-i firmy Toshiba nr fabr. E4B1062013 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-14-2019

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-122/19

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń Programowanie AOI, Programowanie SPI Kohyoung dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/62/2019

Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/24/2019

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/03/P/2019

Dostawa 10 szt. chłodziarek dla Ośrodka AGH w Łukęcinie przy ul. Lesnej 3 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-107/19

Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/58/2019

Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Komunikacja wizualna i Projektowanie reklamy multimedialnej - KC-zp.272-116/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-116/19

Przeprowadzenie szkoleń i wykładów dla kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1984/U/18

Wykonanie i dostawa form wtryskowych. Dostawa wraz z wymianą lampy RTG w dyfraktometrze rentgenowskim ARL XTRA-101. Dostawa elektronarzędzi. Dostawa odczynników chemicznych.Dostawa roterów do homogenizatora. Dostawa sprzętu laboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/57/2019

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.5.2019

dostawa 1 szt aparatu fotograficznego dla WWNiG KC-zp.272-43/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-43/19

dostawa 600 ołówków z logo AGH, 200 stalowych kubków z logo AGH, 800 przypinek z logo AGH - KC-zp. 272-69/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-69/19

Dostawa materiałów laboratoryjnych. Dostawa zestawów do mierzenia stężenia białka. Dostawa przeciwciał. Dostawa odczynników do barwienia. Dostawa stripów. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/51/2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów Rhino + Grasshopper w ramach projektu "Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" w ramach umowy POWR.03.05.00-00-Z209/17. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/39/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia budynków przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni- ETAP II oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/44/2019/AEZ

Zakup licencji oprogramowania graficznego w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/32/2019/AEZ

Dostawa sprzętu komputerowego realizowana w 3 częściach: Dostawa laptopów - część I, Dostawa akcesoriów komputerowych - część II, Dostawa komputerów stacjonarnych - część III Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.1.2019

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programu SDL Trados Studio dla kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Neofilologii w ramach projektu UNIWERSYTETJUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2996/U/18

Dostawa wzmacniacza homodynowego lock-in dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-91/19

Zakup oprogramowania biurowego na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/43/2019/AEZ

Obsługa Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego (PAD) oraz dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2019 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież ZGpoż.270.2.1.2019

Dostawa pieczywa, mrożonek, ryb oraz jaj 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 5/2/ZP/2019

Dostawa 8 dysków SSD 256 GB, Dostawa 2 szt. frezów do gwintów calowych, Dostawa żywicy optycznie czynnej do procesu polimeryzacji z wykorzystaniem projektora diodowego, Dostawa materiałów metalograficznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/52/2019

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...