Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, komórkowych oraz transmisji danych celem zabezpieczenia potrzeb Szpitala SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/105/2023

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie cz.2) Gmina Szerzyny FER.271.15.2023

Usługa cateringowa podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/153/2023/AZP

Szkolenie dotyczące konstruowania i weryfikacji umów w transferze technologii Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/145/2023/AZP

Dostawa oprogramowania ArcGIS EDU Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/143/2023/AZP

Dostawa gadżetów reklamowych do sklepiku UMG - 12 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/149/2023/AZP

Przenośne jednostki obliczeniowe Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/150/2023/AZP

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - wymiana kotłów na paliwa stałe. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.21.2023

Dostawa i zainstalowanie 1 szt. serwera typu rack na potrzeby Basenu AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-514/23

Usługa drukowania publikacji uczelnianych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/147/2023/AZP

zakup i dostawa odtwarzacza dźwięku przestrzennego dla COP AGH - KC-zp.272-480/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-480/23

Projekt, wykonanie i oprogramowanie modułów mikroprocesorowych realizujących sprzętowo i programowo przetwarzanie i formowanie sygnałów nadawczych dla potrzeb transmisji w kanale hydroakustycznym Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2023/AZP

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Niedary GMINA DRWINIA ZP.271.20.2023

Dostawa Zintegrowanego modułu do analizy składu pierwiastkowego w technologii LIBS lub równoważnej z oprogramowaniem dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ramach Projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-540/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-540/23

Sukcesywne dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/141/2023/AZP

Dostawa gadżetów reklamowych dla CTT UMG - 11 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/142/2023/AZP

usługa transportowa dla WEiP AGH - KC-zp.272-486/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-486/23

Wykonanie 6 stanowisk laboratoryjnych do laboratorium podstaw elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.70.2023.KC

dostawa 22 trzyletnich licencji oprogramowania specjalistycznego Adobe Creative Cloud for figher eductation shared device (urządzenia współdzielone) lub równoważnego - KC-zp.272-508/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-508/23

Dostawy produktów leczniczych ujęte w 10 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/52/D/P/L/2023

Zakup oprogramowania do symulacji w zakresie logistyki i zarządzania produkcją ze wsparciem technicznym, szkoleniem dla dydaktyków i skonfigurowanym laptopem zawierającym licencję - KC-zp.272-489/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-489/23

Dostawa urządzenia do wyznaczania pełnego stanu naprężenia z wykorzystaniem efektu Barkhausena wraz z systemem do automatycznej kalibracji. dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.75.2023.AR

Świadczenie usług związanych z przygotowaniem zwłok zmarłego pacjenta do wydania osobom uprawnionym do jego pochowania oraz pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok wraz z NAJMEM pomieszczeń prosektorium Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/51/U/P/AC/2023

Zapewnienie usługi Kapitana Motorowodnego oraz Morskiego Sternika Motorowodnego na jednostce Imoros 2 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/139/2023/AZP

Dostawa dwóch zintegrowanych stacji monitoringu akustycznego z modemem 4G wraz z pakietami opcji firmware, oprogramowaniem, wzorcowaniem mierników, kalibratorem, wzorcowaniem kalibratora i dwoma laptopami zintegrowanymi ze stacjami wraz z oprogramowaniem Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-482/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...