Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa dejonizatora wody. Dostawa analizatora składu ciała z dedykowanym oprogramowaniem. Dostawa regulatora przepływu masowego. Dostawa suszarki laboratoryjnej- nadmuchowej. Dostawa chłodziarko-zamrażarki. Dostawa suszarki laboratoryjnej . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/271/2017

Obsługa silnika ROTAX 912ULS, po 5 latach eksploatacji oraz przegląd 5-letni sytemu ratunkowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/269/2017

Dostawa systemu przesyłania i wyświetlania obrazu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/251/2017

Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii T w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.7.2017

Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych - montaż systemu przeciwpożarowego dla trzech serwerowni Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-35/17

Kompleksowa usługa ochrony mienia w wybranych punktach działania Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie ZU.270.2.26.2017

Dostawa sprzętu do pracowni szkolnych w ramach projektu ,,Zdobywamy kompetencje kluczowe,, GMINA DRWINIA ZP.271.13.2017

Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.19.2017

Dostawa przełącznika centralnego szkieletu sieci komputerowej oraz punktów dostępowych sieci bezprzewodowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/088/2017

Dostawa detektora ruchu drogowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/249/2017

Dostawa stepów dla potrzeb zajęć dydaktycznych w Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/264/2017

"Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w 2017r." Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.5.2017

Remont drogi leśnej płytami YOMB w leśnictwie Borowiec Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.9.2017

Dostawa proszku do prowadzenia procesu PS-PVD w urządzeniu LPPS Thin Film.Dostawa multimetru. Dostawa filtrów i probówek. Dostawa wzmacniaczy. Dostawa chłodziarko-zamrażarki. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/263/2017

Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i biurowych w budynku (10-20) W-1 Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ul.Warszawska 24 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/089/2017

Sukcesywna dostawa materiałów do laparotomii i laparoskopii, leczenia nietrzymania moczu i korekcji narządów rodnych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-37-/17

Remont wyeksploatowanych fragmentów jezdni Parkingu Głównego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/17/2017

Budowa drogi leśnej wewnętrznej służącej do celów p.pożarowych po istniejącym trakcie drogi leśnej gruntowej w leśnictwach Sitnica, Jaźwiny, Jelenie, Korytnica Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.50.2017

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/WU/2017

Zakup leków do programu terapeutycznego w okulistyce 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 76/2017

Dostawa licencji edukacyjnej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/259/2017

Dostawa tabletu graficznego. Dostawa analizatora składu ciała z dedykowanym oprogramowaniem. Dostawa regulatora przepływu masowego. Dostawa przepływomierza masowego do podajnika proszku 60CD urządzenia LPPS Thin Film. Dostawa rejestratora jakości energii elektrycznej z cęgami elastycznymi. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/260/2017

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/257/2017

Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap II Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.13.2017

Dostawa przecinarki taśmowej dla Instytutu Technologii Mechanicznych Politechnika Częstochowska ZP/ZN-25/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...