Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa (TEST) Datacomp_użytkownik testowy 4/ZP/2021/UE/nowe

Dostawa komputerów dla Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/114/2020

Prenumerata czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej na 2021r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/401/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-M POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/400/2020

Wykonanie instalacji hydroforowej w budynku AOS w Bezmiechowej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/403/2020

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju zlokalizowanych przy ul. Świdzińskiego 4 oraz ul.Pułaskiego 10 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.11.2020

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/67/2020

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/188/2020/AZP

Sukcesywna dostawa rozpuszczalników, kwasów, odczynników chemicznych, testów spektrofotometrycznych i pipet Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/200/2020/AZP

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/29/P/2020

Dostawa modułu platformy żyroskopowej dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-75/A/20

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 6 - Stanowisko do badania i wizualizacji przepływu cieczy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/193/2020/AZP

Świadczenie usług przejęcia, przechowywania i udostępniania oraz niszczenia dokumentacji medycznej, kadrowo-płacowej, księgowej i przetargowej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/05/Z/2020

Dostawy masek FFP3 z zaworem 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 161/2020/Covid-19

Sprawowanie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów przy ul. Armii Krajowej 19b w Częstochowie Politechnika Częstochowska ZP/ZO-15/20

dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp.272-579/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-579/20

Zakup dostępu do systemu zarządzania transmisji danych LIFNET dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (filia nr 1 i 2). SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/94/2020

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Filia nr 3 - Szpital Rehabilitacyjny dla Dorosłych w Kiekrzu, ul. Uzdrowiskowa 2 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/85/2020

Dostawa zużywalnych narzędzia obróbkowych do prób na maszynie CNC. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/396/2020

Dostawa kasety z materiałem podporowym opakowanie 3,6kg- 4sztuki, Dostawa kasety z materiałem przeźroczystym opakowanie 3,6kg- 3sztuki POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/395/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu pt. Uwarunkowania organizacyjne, techniczne, prawne i zawodowe pracy, zgodnie z wytycznymi SEP, na zakończenie którego należy przeprowadzić egzamin SEP. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/390/2020

Dostawa reaktora mikrofalowego oraz sprężarki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5247/D/20

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju zlokalizowanych przy ul. Świdzińskiego 4 oraz ul.Pułaskiego 10 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.10.2020

Usługa odbioru odpadów typu komunalnego o kodzie 20 03 01 z udostępnieniem prasokontenera na odpady komunalne do transportu samochodowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/82/U/N/L/2020

Dostawy artykułów medycznych ujęte w 14 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/86/D/N/E/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...