Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego III Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-106/17

Dostawa kart pomiarowych z kanałami cyfrowo-analogowymi (2 sztuk) dla Wydziału Elektrycznego Politechnika Częstochowska ZP/ZN-37/17

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/288/2017

Obsługa polowań pędzonych na terenie OHZ Nadleśnictwa Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.23.2017

Prenumerata czasopism polskich na rok 2018, datowana na okres 01.01.2018-31.12.2018 dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-10/17

Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2018, datowana na okres 01.01.2018-31.12.2018 dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-09/17

Likwidacja nieszczelności dachu w budynkuL-31 dla WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/348/2017

Dostawa materiałów metalograficznych. Dostawa płytek ewaluacyjnych i zestawu czujników. Dostawa pendrivy. Dostawa wzmacniacza mocy. Dostawa zespołów urządzeń pomiarowych do pomiaru parametrów elektrycznych układu autopilota systemu ATOL. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/347/2017

Usługa cateringowa w dniu 07.12.2017-Uroczyste Posiedzenie Senatu. Usługa cateringowa - Konferencja Bezpieczeństwo Lotnicze w dniu 07 i 08.12.2017 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/352/2017

Wykonanie zabezpieczenia odcinka ogrodzenia w celu ograniczenia dostępu zwierzyny do nawierzchni drogi startowej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/341/2017

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (16) - Dostawa sprzętu dozymetrycznego: Matryca do stereotaksji Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-103/17

Dostawa sprzętu, montaż i uruchomienie zestawu modernizującego system komunikacji satelitarnej do zasięgu światowego na statku szkoleniowo - badawczym Dar Młodzieży Akademia Morska w Gdyni CRZP/125/2017/AEZ

Dostawa i uruchomienie okrętowej oczyszczalni wód balastowych dla statku Dar Młodzieży - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/127/2017/AEZ

Dostawa 1 licencji na oprogramowanie klasy UMT do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2017

Remont laboratorium H-212 dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/327/2017

Organizacja obozu kondycyjnego dla maksymalnie 75 studentów Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, kierunku Lotnictwo i kosmonautyka specjalność: pilotaż.w terminie 26.02- 04.03.2018 roku POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/326/2017

Dostawa sprzętu, montaż i uruchomienie zestawu modernizującego obecny system TV SAT umożliwiający odbiór w zasięgu światowym na statku szkoleniowo - badawczym Dar Młodzieży Akademia Morska w Gdyni CRZP/126/2017/AEZ

Remont klasowy statku Dar Młodzieży Akademia Morska w Gdyni CRZP/119/2017/AEZ

Wykonanie instalacji odciągowej i kompensacyjnej dla dygestoriów w pomieszczeniach laboratorium 52 i 53, budynek W-12 (10-35) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, zadanie inwestycyjne pn.: "Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją oraz wygrodzenia pożarowe, winda pożarowa dla niepełnosprawnych w ramach zadania "Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych WIiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24"" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/106/2017

Remont drzwi do pokoi w domach studenckich: Akapit, Nestor, Pingwin i Promień Politechniki Rzeszowskiej - wymiana szyldów i klamek. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/321/2017

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla Szpitala Rehabilitacyjnego Poznań ul. Uzdrowiskowa 2 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/90/2017

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Ośrodku AGH w Łukęcinie (województwo zachodniopomorskie) KC-zp.272-692/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-692/17

Prace budowlane na parterze w segmencie A budynku głównego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-34/17

Montaż oczyszczalni ścieków szarych i czarnych oraz montaż systemu oczyszczania wód balastowych dla statku Dar Młodzieży Akademia Morska w Gdyni CRZP/122/2017/AEZ

Dostawa 9 sztuk dysków HDD 3,5'' 10 TB Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/110/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...