Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Drobny sprzęt laboratoryjny Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-51/18

Remont pomieszczeń 203, 204 Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki - budynek 11-1 (00-1) Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/065/2018

Przebudowa dróg pożarowych wraz ułożeniem rur osłonowych dla systemu energetycznego Uczelni przy bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-274/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-274/18

Remont Auli w budynku B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/55/2018/AEZ

Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Leśniczówce w Poddyminie, działka nr 454/8, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.2710.1.16 2018

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-263/18

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/160/2018

Jednorazowa dostawa paliwa lotniczego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/162/2018

Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 623. obr. Zieleniewo, gm. Bierzwnik PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik SA.270.05.2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w latach 2018-2020. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.7.2018

USŁUGĘA UBEZPIECZENIA STUDENTÓW PRZ W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU W PRZEDSIĘBIORSTWIE. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/159/2018

dostawa zasilacza hydraulicznego do maszyny wytrzymałościowej MTS 810 - KC-zp.272-264/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-264/18

Dostawa oprogramowania (licencji) niezbędnych do wdrożenia CSZU i eSPO w Akademii Morskiej w Gdyni - w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności Akademia Morska w Gdyni CRZP/50/2018/AEZ

Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.3.2018

dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz z komercyjną licencją bezterminową jednostanowiskową dla WGGiOŚ KSE - KC-zp.272-266/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-266/18

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-07/18

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - powtórne WM 3 Akademia Morska w Gdyni CRZP/54/2018/AEZ

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/15/2018

Budowa sali pneumatycznej wraz ze sztuczną nawierzchnią GMINA DRWINIA ZP.271.10.2018

Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/142/2018

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Pracownia doktorancka Akademia Morska w Gdyni CRZP/88/2017/AEZ

Dostawa mebli laboratoryjnych- wyposażenie laboratoriów badawczych L2,L3, L4, L5 w Instytucie Fizyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/069/2018

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego -leśniczówki położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.2.2018

Przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a wraz z remontem klatek schodowych i dostosowaniem ich do przepisów ppoż. w pawilonie D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-234/18

Druk wraz z dostawą publikacji Powstanie Warszawskie 1944 A. Borkiewicz Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.13.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...