Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie: 1. Przystosowanie łazienek ogólnodostepnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 2. Remont Kuchni Centralnej 3. Remont pomieszczeń w Budynku Tlenowni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/12/2021

Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-78/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-78/21

Dostawa systemu do pomiarów właściwości magnetycznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości Politechnika Częstochowska ZP/D-10/A/21

Analiza rdzeniowych osadów dennych w zakresie sumy DDT i ekstrahowalnych związków halogenoorganicznych (EOX) Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/38/2021/AZP

Przeprowadzenie szkolenia – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw z elementami e-logistyki, zarządzaniem magazynowym, optymalizacją zapasów, zarządzaniem transportem - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/43/2021/AZP

Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie podczas obozów letnich w roku akademickim 2020/2021 Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/04/2021

Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 8/2021

Dostawa perymetru, zestawu haków automatycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 51/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE- dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1564/D/21

Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1/PN/2021

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dostawa surowców i odczynników chemicznych. Dostawa źródeł światła UV. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/71/2021

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 1 hydrauliczna przepycharka pionowo - dłutowa Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/37/2021/AZP

wykonanie usług w zakresie: a) diagnostyki konstrukcji lotniczych; b) badań nieniszczących i analizy sygnałów; c) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji 1; d) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji 2 dla WIMiR - KC-zp.272-100/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-100/21

Dostawa mieszadeł magnetycznych. Dostawa multimetra cyfrowego. Dostawa proszków metali. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/59/2021

Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami pracodawców odpowiedzialnymi za zarządzanie i implementacje systemami bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych podczas eksploracji dna morskiego- 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/29/2021/AZP

Dostawa spektrometru emisyjnego z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES) Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/36/2021/AZP

Wykonanie usług w zakresie: a) metod uczenia maszynowego - do algorytmów ND; b) metod nauczania maszynowego - do algorytmów RUL; c) metod uczenia maszynowego - do algorytmów DL - KC-zp.272-77/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-77/21

Zakup materiałów dydaktycznych (testy diagnostyczne) niezbędnych w realizacji specjalistycznych zajęć w zakresie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej w ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach projektu: POWR.05.04.00-00-0177/19. (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6581/D/20/1

Usługa polegająca na przewozie osób GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2021

Dostawa Oscyloskopu cyfrowego - szt.4 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/66/2021

Dostawa podzespołów układów AHRS (10 szt.) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/69/2021

Dostawa enzymów stosowanych w przemyśle spożywczym. Dostawa stopów i prętów. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/62/2021

Wykłady fakultatywnych z zakresu standardów zarządzania polityką bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych w eksploracji i eksploatacji dna morskiego oraz podczas instalacji i użytkowania farm wiatrowych -3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/28/2021/AZP

remont fasady szklanej zachodniej klatki schodowej w budynku S-2 AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie - KCzp.272-109/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KCzp.272-109/21

usługa transportowa - dwa wyjazdy dla studentów WEiP AGH - KC-zp.272-107/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-107/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...