Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: System stosowany do pomiaru wybranych wielkości fizycznych materiału powstałego w trakcie mieszania gruntu z zaczynem cementowym i włóknami syntetycznymi - 1 szt. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/067/2017

Subskrypcja materiałów z zakresu technologii Microsoft Imagine Academy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/195/2017

Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap II Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.6.2017

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów małej retencji w Nadleśnictwa Międzychód w ramach programu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.4.2017

"Stabilizacja osuwiska na działce komunalnej nr 308/4 wraz z przeniesieniem sieci wodociągowej ?110 PVC oraz sieci kanalizacyjnej ? 200 PVC w obrębie działek nr 292 i 294 w Ochmanowie" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.23.2017

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Gmina Pokrzywnia RI.271.1.7.2017

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-58/17

Usunięcie przecieku na dachu ~500 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska. Politechnika Częstochowska ZP/RB-11/17

Zakup oprogramowania biurowego na potrzeby Akademii Morskiej w Gdyni - 3 Akademia Morska w Gdyni CRZP/70/2017/AEZ

Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/190/2017

Dostawa kosiarki POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/194/2017

Dostawa materiałów do druku 3D: 3SP, Dostawa Materiały do druku 3d PLA POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/153/2017

Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy pomieszczeń Stołówki Studenckiej dla potrzeb Wydziału Chemicznego i Studenckich Kół Naukowych wraz z projektem budowy nowego wejścia ewakuacyjnego z budynku POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/184/2017

Korzystanie z pływalni krytej na terenie Rzeszowa przwz studentów Politechniki Rzeszowskiej uczestniczących w zajęciach dydaktycznych z wychowania fizycznego w roku akademicki 2017/2018. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/180/2017

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/065/2017

Termomodernizacja dachów i stropów obiektów JRG Nr 2 Lublin Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie MKT.2370.3.2017

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: Dostawa sensorów wraz z wyposażeniem koniecznych do realizacji prac związanych z projektem Swarm of Biomimetic Underwater Vehicles for Underwater ISR, umowa nr M6/525/2015/P Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/069/2017

Dostawa aparatu fotograficznego. Dostawa sprzętu fotograficznego. Dostawa mikrofonu pomiarowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/186/2017

Dostawa generatora impulsowego. Dostawa znaczników przewodów.Dostawa regulatorów temperatury.Dostawa homogenizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/197/2017

DOSTAWA KRUSZYW NA POTRZEBY REMONTÓW I UTRZYMANIA DRÓG LEŚNYCH Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim ZU.270.2.07.2017

Dostarczenie urządzenia zabezpieczającego UTM wraz z konfiguracją Gmina Pokrzywnia RI.271.2.14.2017

Konserwacja dróg leśnych i szlaków operacyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino - III kwartał 2017 r. PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.8.2017

Naprawa pokrycia dachu DS Maluch oraz naprawa zadaszenia wejścia do budynku DS Maluch Politechnika Częstochowska ZP/RB-09/17

Dostawa miernika pola elektromagnetycznego 3D z rejestratorem danych dla Wydziału Elektrycznego Politechnika Częstochowska ZP/ZN-08/17

Dostawa laptopa do mobilnego testowania i przygotowania modeli CFD - 1 szt. dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska ZP/ZN-11/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...