Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/121/2020

Dostawa implantów biowchłanialnych, cementu kostnego, substytutu kostnego wchłanialnego oraz niewchłanialnego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-110/20

Dostawa narzędzia obróbkowe do prób na maszynie CNC. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/125/2020

Szkolenia on-line dla studentów PRz w ramach projektu POWR.RE .18.003 - Automatycy dla Przemysłu 4.0 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/124/2020

Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-17/A/20

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki 3D. Dostawa zestawu pomiarowego wielokanałowego, modułowego z szybkimi kartami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/122/2020

Dostawa 1 szt. aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa ) - KC-zp. 272 - 202/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272 - 202/20

dostawa pieca rurowego, jednostrefowego, pionowego z regulacją wysokości i/lub kąta nachylenia, o temperaturze pracy stałej min. 1200°C dla WIMiIP - KC-zp.272-203/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-203/20

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/WU/2020

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2020

Współrealizacja programu kształcenia na kierunku Informatyka, zakres Cyberbezpieczeństwo dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-06/20

usługa wykonania specjalizowanych folii - KC-zp.272-184/2020 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-184/20

Dostawa licencji oprogramowania komputerowego do kompleksowej realizacji badań ankietowych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/017/2020

Usługa transportu sanitarnego Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/10/P/2020

badania nowych przewodów napowietrznego systemu elektroenergetycznego w warunkach kontrolowanej eksploatacji - KC-zp.272-99/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-99/20

Przebudowa północnej części budynku w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz przebudowa części pomieszczeń, dachu oraz terenu dla potrzeb wydziałów w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-177/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-177/20

dostawa analizatora potencjału zeta - KC-zp.272-173/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-173/20

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych aparatów rtg typu: pantomograf i mammograf w budynku Polikliniki 10WSKzP SP ZOZ w Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 39/2020

naprawa elewacji budynków WCZT polegająca na skuciu i uzupełnieniu odspojonych płytek elewacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/23/B/20

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z dostawą Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/05/2020

Dostawa worków foliowych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-98/20

Przetarg nieograniczony na utylizację i wywóz odpadów medycznych oraz komunalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 11/11PN/2020

Wykonanie przebudowy fundamentu pod maszynę wytrzymałościową ZD-100 - laboratorium WBIŚ i A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/116/2020

Świadczenie usług konserwacji, obsługi, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych systemu wentylacji i klimatyzacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 55/2020

Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...