Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wykonanie decyzji Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych” oraz „Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych” Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.72.2020.AŚ

Dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów Politechnika Częstochowska ZP/ZN-05/20

Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/065/2020

Świadczenie usług prawnych na rzecz Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-04/20

Dostawa wzmacniaczy ładunku - 2 szt. Politechnika Częstochowska ZP/ZN-07/20

Dostawa dwóch funkcji programowych pasma UHF dedykowanych dla systemu do pomiaru parametrów urządzeń techniki RFID Voyantic Tagformance Pro (TF-PRO-0189), dostawa 4-kanałowego oscyloskopu cyfrowego z wbudowanym generatorem dwukanałowym. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/194/2020

Usługa w zakresie sprzątania budynku, utrzymania terenów zielonych, sprzątania i odśnieżania chodników i parkingów, odbioru, wywozu, utylizacji odpadów medycznych i komunalnych dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Poliklinika w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/26/06/02/2020

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Gmina Pokrzywnica RI.271.2.8.2020.MK

Zakup i dostawa czepków chirurgicznych, osłon na buty, opasek, fartuchów ochronnych, osłon na aparaturę, pokrowców, ubrań męskich chirurgicznych, pościeli - jednorazowego użytku Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/36/2020

Dostawa materiału do wykonania form ceramicznych oraz zestawu osłonnego z ołowiu OT3. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/199/2020

Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z instalacją ciepła technologicznego, sterowania i zasilania urządzeń w hali sportowej w budynku „Ł” segment C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/201/2020

Sporządzenie raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hangaru dla szybowców wraz z dojazdem i urządzeniami budowlanymi dla potrzeb Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej na działce o nr ew. 247/15 . w miejscowości Bezmiechowa Górna, gmina Lesko, województwo podkarpackie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/204/2020

Dostawa artykułów reklamowych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-13/20

Dostawa stanowiska do badania właściwości dynamicznych układów sterowania elektrownią wiatrową - emulator elektrowni Politechnika Częstochowska ZP/ZN-04/20

Dostawa dźwigarów ze śmigieł / łopat turbin wiatrowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/196/2020

Dostawa, montaż i ustawienie mebli warsztatowych dla Katedry Przeróbki Plastycznej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/200/2020

Dostawa wskaźników kontroli mycia mechanicznego do sterylizacji dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-153/20

na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 20/20PN/2020

Dostawa sprzętu do Oficyny Wydawniczej PRz: foliarka, kaszerówka, perforator, złociarka. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/193/2020

dostawa 10 szt. słuchawek dynamicznych - KC-zp.272-301/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-301/20

konserwacja i bieżące naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach MS AGH - KC-zp.272-256/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-256/20

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gmina Pokrzywnica RI.271.1.9.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu pomieszczeń piwnicznych P 31 i P32 w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2020/AZP

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-12/20

Dostawa 8 szt. monitorów oraz 9 szt. komputerów stacjonarnych umożliwiających pracę w konfiguracji Thin client (terminal) dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-244/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...