Szczegóły zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Ulica, numer: Kleszczelowska 1

Kod pocztowy: 17-100

Miejscowość: Bielsk Podlaski

Telefon: (85 ) 85 833 43 70

Fax: (85 ) 833 43 05

E-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl

WWW: www.spzoz-bielsk.pl


Ogłoszenia (51)

Dostawy (43)

Temat Sygnatura
Dostawa rękawiczek jednorazowych - powtórka ZP.261.21.2020

Dostawa myjni dezynfektora ZP.261.20.2020

Dostawa protez i materiałów do zabiegów naczyniowych - powtórka ZP.261.19.2020

Dostawa implantów kręgosłupowych ZP.261.18.2020

Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego back-up wraz z jego dzierżawą na okres 36 miesięcy - powtórka ZP.261.17.2020

Dostawa protez i materiałów do zabiegów naczyniowych ZP.261.16.2020

Dostawa preparatów do dezynfekcji ZP.261.13.2020

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów - powtórka ZP.261.12.2020

Dostawa preparatów do higieny - powtórka ZP.261.15.2020

Dostawa rękawic jednorazowych ZP.261.14.2020

Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku powtórka nr 2 ZP.261.10.2020

Dostawa leków - powtórka ZP.261.09.2020

Dostawa preparatów do higieny ZP.261.08.2020

Dostawa artykułów żywnościowych ZP.261.07.2020

Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku powtórka ZP.261.06.2020

Dostawa artykułów biurowych i tonerów ZP.261.04.2020

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów ZP.261.05.2020

Dostawa oleju opałowego ZP.261.03.2020

Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku ZP.261.01.2020

Dostawa mięsa i wędlin ZP.261.02.2020

Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych ZP.261.31.2019

Doposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby prowadzenia działalności leczniczej w zakresie opieki długoterminowej. ZP.261.30.2019

Wyposażenie budynku Z na potrzeby prowadzenia działaności leczniczej w zakresie opieki długoterminowej, chorób zakaźnych i onkologicznych ZP.261.29.2019

Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku - powtórka ZP.261.28.2019

Dostawa rejestratorów holtera ciśnienia ZP.261.27.2019

Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych - powtórka ZP.261.26.2019

Dostawa protez i materiałów do zabiegów naczyniowych - powtórka ZP.261.25.2019

Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi ZP.261.24.2019

Dostawa pelletu drzewnego ZP.261.23.2019

Dostawa chirurgicznego materiału szewnego ZP.261.20.2019

Dostawa preparatów do dezynfekcji - powtórka ZP.261.22.2019

Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych ZP.261.17.2019

Dostawa preparatów do dezynfekcji ZP.261.15.2019

Dostawa protez i materiałów do zabiegów naczyniowych ZP.261.14.2019

Dostawa leków, preparatów do higieny i materiałów jednorazowego użytku - powtórka ZP.261.12.2019

Dostawa leków oraz materiałów jednorazowego użytku - powtórka ZP.261.11.2019

Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku powtórka ZP.261.08.2019

Dostawa rejestratorów EKG ZP.261.09.2019

Dostawa preparatów do higieny ZP.261.06.2019

Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych ZP.261.05.2019

Dostawa tonerów ZP.261.04.2019

Dostawa artykułów biurowych i tonerów ZP.261.03.2019

Dostawa artykułów spożywczych ZP.261.02.2019

Wyniki (2)

Unieważnienia (3)