Szczegóły zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Ulica, numer: Kleszczelowska 1

Kod pocztowy: 17-100

Miejscowość: Bielsk Podlaski

Telefon: (85 ) 85 833 43 70

Fax: (85 ) 833 43 05

E-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl

WWW: www.spzoz-bielsk.pl


Ogłoszenia (16)

Dostawy (11)

Usługi (3)

Wyniki (1)

Temat Sygnatura
Dostawa rejestratorów EKG ZP.261.09.2019

Unieważnienia (3)