Szczegóły zamawiającego

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Ulica, numer: Szpitalna 60

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwalki

Telefon: (87 ) 87 562 94 37

Fax: (87 ) 562 95 94

E-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

WWW: www.szpital.suwalki.pl


Ogłoszenia (254)

Roboty (35)

Temat Sygnatura
Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj 17/TP/WU/2022

Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej o Pododdział Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/TP/WU/2022

Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj 11/TP/WU/2022

"Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1" w systemie zaprojektuj i wykonaj 07/TP/WU/2022

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 45/TP/WU/2021

Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap II część 2 w systemie zaprojektuj i wykonaj 40/PN/WU/2021

Budowa placu manewrowo - technicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 42/TP/WU/2021

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. "Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 39/TP/WU/2021

"Budowa placu manewrowo - technicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" 38/PN/WU/2021

Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap II część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj 13/PN/WU/2021

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-4R-341 Pn. WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH dofinansowanego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 56/PN/MN/2020

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-4R-341 Pn." WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH " dofinansowanego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 50/PN/MN/2020

Modernizacja pomieszczeń Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-349 pn. BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 43/PN/AK/2020

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 35/PN/WU/2020

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn." Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne " dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 29/PN/WU/2020

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 35/PN/WU/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" 33/PN/MN/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" 30/PN/WU/2019

Dostosowanie obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - etap I, w systemie zaprojektuj i wykonaj. 28/PN/WU/2019

Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej 5/PN/WU/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Pn. ZDROWE MATKA I DZIECKO - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci 51/PN/WU/2018

Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 45/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 44/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 42/PN/MN/2018

Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" 37/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 38/PN/MN/2018

Wymiana stolarki okiennej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 36/PN/MN/2018

Remont magazynu rzeczy osób chorych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 32/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego 30/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego" 20/PN/MN/2018

Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047 12/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ortopedyczno - Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 46/PN/MN/2017

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 42/PN/WU/2017

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 40/PN/WU/2017

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 38/PN/WU/2017

Dostawy (193)

Temat Sygnatura
Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów laparaskopowych i otwartych oraz okulistyznych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/TP/MN/2022

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne" 24/TP/WU/2022

Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla SZpitala Wojeódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/TP/MN/2022

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 22/TP/MN/2022

Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek, dysków twardych, oprogramowania-apakiety biurowe - ETAP II 21/TP/MN/2022

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych , materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/WU/2022

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 16/TP/MN/2022

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/TP/MN/2022

Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy min 350kVA, stacji transformatorowej S-1 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rygiera w Suwałkach 14/TP/WU/2022

Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy znamionowej min 350Kva, MW stacji transformatorowej S-1 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rygiera w Suwałkach 10/TP/WU/2022

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 08/TP/WU/2022

Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/TP/MN/2022

Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej Szpitala Wojewózkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/TP/MN/2022

Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek, dysków twardych, oprogramowania - pakiety biurowe - ETAP I 4/TP/MN/2022

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/MN/2022

Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2022

Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapiii i programów dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 55/PN/MN/2021

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 54/PN/MN/2021

Dostawa elastycznej żelowej protezy jądra miażdżystego implantowanej przeskórnie do leczenia wypuklin dysków w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa 53/PN/MN/2021

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 52/PN/WU/2021

Zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby walki z koronawirusem SARS-CoV- 2 i chorobą jaką wywołuje COVID-19. 51/TP/WU/2021

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/TP/MN/2021

Dostawa preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Wojwódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera Suwałkach 44/TP/WU/2021

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/TP/WU/2021

Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy znamionowej min 350Kva, MW stacji transformatorowej S-3 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rygiera w Suwałkach 41/TP/AK/2021

Dostawa obłożeń specjalistycznych chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkafch 36/PN/MN/2021

Dostawa materiałów opatrunkowych: sterylnych, niesterylnych, specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2021

Dostawa materiału szewnego dla Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/MN/2021

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2021

Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MN/2021

Zakup i dostawa tonerów do drukarek laserowych, płyt DVD iCD, artykułów biurowych i papieru ksero dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2021

Zakup i dostawa sprzętu do baań endoskopowych i urologicznych 32/PN/MN/2021

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych, okulistycznych i oftalmologicznych. 26/PN/WU/2021

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2021

Dostawa koncentratorów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/WU/2021

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Okulistycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/MN/2021

Dostawa koncentratorów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2021

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych , materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2021

Zakup i dostawa części zamiennych i eksloatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami 21/PN/MN/2021

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 22/PN/WU/2021

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2021

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 15/PN/WU/2021

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/MN/2021

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2021

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych,systemów do stabilizacji kręgosłupa,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem intrumentarium 14/PN/WU/2021

Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy 11/PN/MN/2021

Dostawa zestawów diagnostycznych do dzierżawionego przez Szpital Wojewódzki im.dr.L.Rydygiera automatycznego analizatora do technik ELISA - Analyzer I-2P na okres 24 miesięcy 10/PN/WU/2021

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2021

Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2021

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2021

Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń ZDO Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 02/PN/WU/2021

Zakup i dostawa foteli do dializ na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-349 pn.:" Bezpieczne dializy bez granic" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 6/PN/AK/2021

Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy 3/PN/MN/2021

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2021

Zakup sprzętu i aparatury do monitorowania parametrów pacjenta na potrzeby Oddziału Neurologii z pododziałem udarowym w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 57/PN/WU/2020

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/MN/2020

Zakup aparatu do ultrasonografii w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 53/PN/WU/2020

Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby wyposażenia sali pacjenta Odziału Neurologii w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 55/PN/WU/2020

Zakup i dostawa rękawic dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 54/PN/MN/2020

Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii i programów dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/MN/2020

Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych na potrzebę wyposażenia sali pacjenta Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii w ramach projektu nr: LT-PL-5R-341 pn.: Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 51/PN/MN/2020

Zakup aparatu do endoskopii i endochirurgii na potrzeby Oddziału Urologicznego w ramach projektu nr. : LT-PL-5R-349 pn.: BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 - Zadanie 2 49/PN/AK/2020

Zakup aparatów do hemodializ na potrzeby Oddziału Nefrologii w ramach projektu nr.: LT-PL-5R-349 pn.: BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 47/PN/AK/2020

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/MN/2020

Zakup aparatu do ultrasonografii w ramach projektu nr. : LT-PL-5R-349 pn.: BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020- Zadanie 1 45/PN/AK/2020

Zakup aparatury do endoskopii, endochirurgii oraz elektrochirurgii w ramach projektu nr. : LT-PL-4R-341 pn. : WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 - Zadanie 1 44/PN/MN/2020

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 42/PN/MN/2020

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/MN/2020

Dostawa testów kasetkowych i innych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2020

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby działań projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego 38/PN/MN/2020

Dostawa elastycznych protez żelowych jądra miażdżystego na zasadzie depozytu dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/MN/2020

Zakup sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2020

Zakup sprzętu medycznego celem doposażenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby walki z osteoporozą w ramach projektu nr PLBU. 03.01.00-20-0326/17-00 Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego- część 3 36/PN/WU/2020

Doposażenie Oddziałów Szpitalnych w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do walki z koronawirusem SARS - CoV- 2 w ramach projektu nr PLBU. 03.01.00-20-0326/17-00 Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego- część 2 34/PN/WU/2020

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2020

Zakup sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2020

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MN/2020

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2020

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/MN/2020

Zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn.Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20 27/PN/MN/2020

Doposażenie Oddziałów Szpitalnych w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do walki z koronawirusem SARS - CoV- 2 w ramach projektu nr PLBU. 03.01.00-20-0326/17-00 Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego- część 1 26/PN/WU/2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/WU/2020

Zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn."Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20 25/PN/MN/2020

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2020

Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2020

Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/MN/2020

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/WU/2020

Dostawa endoprotez ,implantów ortopedycznych ,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojew.dzkiego 17/PN/WU/2020

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/MN/2020

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/MN/2020

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn.Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20 19/PN/MN/2020

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/WU/2020

Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 12/PN/WU/2020

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/WU/2020

Dostawa odczynników do analizatorów dzierżawionych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/MN/2020

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2020

Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2020

Zakup sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MN/2020

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododziałem Geriatrii oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego na potrzeby walki z osteoporozą -Etap II 3/PN/WU/2020

Zakup 4 kompletów zestawów narzędzi do zabiegów okulistycznych na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-3R-247 realizowanego z Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska tj. LEAN MANAGEMENT JAKO INNOWACJA W SZPITALACH POGRANICZA POLSKO-LITEWSKIEGO 1/PN/MN/2020

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2019

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 44/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-00 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 45/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 40/PN/WU/2019

Zakup mebli i sprzętów medycznych na potrzeby Oddziałów Szpitalnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-246 realizowanego z Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska pn. Przede wszystkim pacjent - poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim.'' 42/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby walki z osteoporozą w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 39/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2019

Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 36/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2019

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2019

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MN/2019

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/MN/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/MN/2019

Zakup sprzętu w ramach projektu pt. Cooperation for sensitive data protection: new challenges - modern solutions dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 27/PN/MN/2019

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MN/2019

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2019

Dostawa endoprotez ,implantów ortopedycznych ,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojew.dzkiego 21/PN/WU/2019

Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Poradni i Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Bloku Operacyjnego 20/PN/WU/2019

Zakup sterylizatora nisko temperaturowego na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-3R-247 realizowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska tj. LEAN MANAGEMENT jako innowacja w szpitalach pogranicza Polsko - Litewskiego 18/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIS.09.01.00-00-0355/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/MN/2019

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2019

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MN/2019

Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 14/PN/WU/2019

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci 10/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby pogłębionej diagnostyki obrazowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem piersi w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego WND-RPPD.08.04.01-20-0081/18 Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii 08/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIS.09.01.00-00-0355/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2019

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci" 01/PN/WU/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 62/PN/MN/2018

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 61/PN/WU/2018

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Oddziału Neonatologicznego, Pediatrycznego i Poradni Neonatologicznej 60/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/PN/MN/2018

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/MN/2018

DOPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI POPRZEZ ZAKUP I DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZESTAWU DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ ( STERYLIZATOR) 57/PN/WU/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pt. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego nr WND-RPPD.02.05.00-20-0009/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. 55/PN/MN/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 53/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 54/PN/WU/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/WU/2018

Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/WU/2018

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/AB/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2018

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mirobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 41/PN/MN/2018

Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego i Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska 39/PN/MN/2018

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/MN/2018

Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego 27/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu do badań urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/WU/2018

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 28/PN/WU/2018

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2018

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska 22/PN/MN/2018

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/WU/2018

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Ortopedycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 18/PN/MN/2018

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2018

Zakup i dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/MN/2018

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/WU/2018

Dostawa endoprotez, implantów stawu kolanowego i barkowego, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy. 16/PN/WU/2018

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2018

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/WU/2018

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/WU/2018

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy. 6/PN/WU/2018

Zakup i dostawa leków dla Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2018

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2018

Zakup w systemie ratalnym dygestorium tkankowego na potrzeby Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 49/PN/MN/2017

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/MN/2017

Zakup i dostawa sterylnych jednorazowych narzędzi laparaskopowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/MN/2017

Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną 45/PN/MN/2017

Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG 44/PN/WU/2017

zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2017

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 34/PN/MN/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 33/PN/WU/2017

Dostawa sprzętu wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2017

Usługi (26)

Temat Sygnatura
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2022

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/TP/MN/2022

Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczającą tą apaaturę do bezpiecznego użytkowania 6/TP/MN/2022

Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2021

Usługa utrzymania w pełnej gotowości techniczno -eksploatacyjnej aparatów do hemodializy i stacji uzdatniania wodyw stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/MN/2021

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/WU/2021

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją SZpitalnego Systemu Informatycznego KS-MEDIS 19/PN/MN/2021

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2021

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2021

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2021

Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z dzierżawą kuchni i prowadzeniem bufetu. 05/USP/WU/2020

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/WU/2020

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2020

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczającą tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 2/PN/MN/2020

Wykonanie usług serwisowych i konserwacji dźwigów będących w zasobach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/WU/2019

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 43/PN/MN/2019

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2019

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 135/2019/N/SUWAŁKI

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, utylizacji odpadów medycznych z terenu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. ludwika Rydygiersa w Suwałkach 24/PN/WU/2019

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2019

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 49/PN/WU/2018

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/WU/2018

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2018

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" 11/PN/MN/2018

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2018

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 1/PN/MN/2018

Wyniki (215)

Temat Sygnatura
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2022

Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek, dysków twardych, oprogramowania-apakiety biurowe - ETAP II 21/TP/MN/2022

Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj 17/TP/WU/2022

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 22/TP/MN/2022

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 16/TP/MN/2022

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/TP/MN/2022

Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj 11/TP/WU/2022

Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy min 350kVA, stacji transformatorowej S-1 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rygiera w Suwałkach 14/TP/WU/2022

Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej o Pododdział Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/TP/WU/2022

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/TP/MN/2022

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 08/TP/WU/2022

Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczającą tą apaaturę do bezpiecznego użytkowania 6/TP/MN/2022

Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2022

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/MN/2022

Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/TP/MN/2022

Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek, dysków twardych, oprogramowania - pakiety biurowe - ETAP I 4/TP/MN/2022

Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapiii i programów dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 55/PN/MN/2021

Dostawa elastycznej żelowej protezy jądra miażdżystego implantowanej przeskórnie do leczenia wypuklin dysków w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa 53/PN/MN/2021

Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2021

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 45/TP/WU/2021

Zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby walki z koronawirusem SARS-CoV- 2 i chorobą jaką wywołuje COVID-19. 51/TP/WU/2021

Dostawa obłożeń specjalistycznych chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkafch 36/PN/MN/2021

Dostawa materiału szewnego dla Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/MN/2021

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/TP/MN/2021

Dostawa preparatów do dezynfekcji dla Szpitala Wojwódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera Suwałkach 44/TP/WU/2021

Dostawa materiałów opatrunkowych: sterylnych, niesterylnych, specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2021

Usługa utrzymania w pełnej gotowości techniczno -eksploatacyjnej aparatów do hemodializy i stacji uzdatniania wodyw stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/MN/2021

Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap II część 2 w systemie zaprojektuj i wykonaj 40/PN/WU/2021

Dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MN/2021

Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy znamionowej min 350Kva, MW stacji transformatorowej S-3 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rygiera w Suwałkach 41/TP/AK/2021

Budowa placu manewrowo - technicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 42/TP/WU/2021

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/WU/2021

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/TP/WU/2021

Zakup i dostawa tonerów do drukarek laserowych, płyt DVD iCD, artykułów biurowych i papieru ksero dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2021

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Okulistycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/MN/2021

Zakup i dostawa sprzętu do baań endoskopowych i urologicznych 32/PN/MN/2021

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych, okulistycznych i oftalmologicznych. 26/PN/WU/2021

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 22/PN/WU/2021

Dostawa koncentratorów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/WU/2021

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2021

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją SZpitalnego Systemu Informatycznego KS-MEDIS 19/PN/MN/2021

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2021

Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2021

Zakup i dostawa części zamiennych i eksloatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami 21/PN/MN/2021

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych , materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2021

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2021

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/MN/2021

Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń ZDO Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 02/PN/WU/2021

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych,systemów do stabilizacji kręgosłupa,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem intrumentarium 14/PN/WU/2021

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2021

Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap II część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj 13/PN/WU/2021

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2021

Zakup i dostawa foteli do dializ na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-349 pn.:" Bezpieczne dializy bez granic" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 6/PN/AK/2021

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2021

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2021

Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy 11/PN/MN/2021

Dostawa zestawów diagnostycznych do dzierżawionego przez Szpital Wojewódzki im.dr.L.Rydygiera automatycznego analizatora do technik ELISA - Analyzer I-2P na okres 24 miesięcy 10/PN/WU/2021

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2021

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-4R-341 Pn. WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH dofinansowanego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 56/PN/MN/2020

Zakup sprzętu i aparatury do monitorowania parametrów pacjenta na potrzeby Oddziału Neurologii z pododziałem udarowym w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 57/PN/WU/2020

Zakup aparatu do ultrasonografii w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 53/PN/WU/2020

Dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii i programów dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/MN/2020

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/MN/2020

Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby wyposażenia sali pacjenta Odziału Neurologii w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 55/PN/WU/2020

Zakup i dostawa rękawic dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 54/PN/MN/2020

Modernizacja pomieszczeń Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-349 pn. BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 43/PN/AK/2020

Zakup aparatów do hemodializ na potrzeby Oddziału Nefrologii w ramach projektu nr.: LT-PL-5R-349 pn.: BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 47/PN/AK/2020

Zakup łóżek i szafek przyłóżkowych na potrzebę wyposażenia sali pacjenta Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii w ramach projektu nr: LT-PL-5R-341 pn.: Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 51/PN/MN/2020

Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z dzierżawą kuchni i prowadzeniem bufetu. 05/USP/WU/2020

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/MN/2020

Zakup aparatu do endoskopii i endochirurgii na potrzeby Oddziału Urologicznego w ramach projektu nr. : LT-PL-5R-349 pn.: BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 - Zadanie 2 49/PN/AK/2020

Zakup aparatury do endoskopii, endochirurgii oraz elektrochirurgii w ramach projektu nr. : LT-PL-4R-341 pn. : WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 - Zadanie 1 44/PN/MN/2020

Zakup aparatu do ultrasonografii w ramach projektu nr. : LT-PL-5R-349 pn.: BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020- Zadanie 1 45/PN/AK/2020

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/MN/2020

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 42/PN/MN/2020

Dostawa testów kasetkowych i innych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2020

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby działań projektu pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego 38/PN/MN/2020

Dostawa elastycznych protez żelowych jądra miażdżystego na zasadzie depozytu dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/MN/2020

Zakup sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2020

Zakup sprzętu medycznego celem doposażenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby walki z osteoporozą w ramach projektu nr PLBU. 03.01.00-20-0326/17-00 Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego- część 3 36/PN/WU/2020

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2020

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MN/2020

Zakup sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2020

Doposażenie Oddziałów Szpitalnych w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do walki z koronawirusem SARS - CoV- 2 w ramach projektu nr PLBU. 03.01.00-20-0326/17-00 Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego- część 2 34/PN/WU/2020

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 35/PN/WU/2020

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/MN/2020

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/MN/2020

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2020

Doposażenie Oddziałów Szpitalnych w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do walki z koronawirusem SARS - CoV- 2 w ramach projektu nr PLBU. 03.01.00-20-0326/17-00 Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego- część 1 26/PN/WU/2020

Zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn.Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20 27/PN/MN/2020

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn.Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20 19/PN/MN/2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/WU/2020

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2020

Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/MN/2020

Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2020

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/MN/2020

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/WU/2020

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/WU/2020

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2020

Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 12/PN/WU/2020

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/WU/2020

Dostawa odczynników do analizatorów dzierżawionych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/MN/2020

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/WU/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododziałem Geriatrii oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego na potrzeby walki z osteoporozą -Etap II 3/PN/WU/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MN/2020

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2020

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2020

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczającą tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 2/PN/MN/2020

Zakup 4 kompletów zestawów narzędzi do zabiegów okulistycznych na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-3R-247 realizowanego z Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska tj. LEAN MANAGEMENT JAKO INNOWACJA W SZPITALACH POGRANICZA POLSKO-LITEWSKIEGO 1/PN/MN/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-00 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 45/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2019

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 44/PN/MN/2019

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 135/2019/N/SUWAŁKI

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 36/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby walki z osteoporozą w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 39/PN/WU/2019

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 43/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 40/PN/WU/2019

Zakup mebli i sprzętów medycznych na potrzeby Oddziałów Szpitalnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-246 realizowanego z Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska pn. Przede wszystkim pacjent - poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim.'' 42/PN/WU/2019

Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/WU/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 35/PN/WU/2019

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2019

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2019

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MN/2019

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Poradni i Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Bloku Operacyjnego 20/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 14/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/MN/2019

Dostosowanie obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - etap I, w systemie zaprojektuj i wykonaj. 28/PN/WU/2019

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2019

Zakup sterylizatora nisko temperaturowego na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-3R-247 realizowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska tj. LEAN MANAGEMENT jako innowacja w szpitalach pogranicza Polsko - Litewskiego 18/PN/MN/2019

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, utylizacji odpadów medycznych z terenu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. ludwika Rydygiersa w Suwałkach 24/PN/WU/2019

Zakup sprzętu w ramach projektu pt. Cooperation for sensitive data protection: new challenges - modern solutions dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 27/PN/MN/2019

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MN/2019

Dostawa endoprotez ,implantów ortopedycznych ,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojew.dzkiego 21/PN/WU/2019

Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/MN/2019

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci 10/PN/WU/2019

Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby pogłębionej diagnostyki obrazowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem piersi w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego WND-RPPD.08.04.01-20-0081/18 Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii 08/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIS.09.01.00-00-0355/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/MN/2019

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIS.09.01.00-00-0355/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2019

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2019

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2019

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Oddziału Neonatologicznego, Pediatrycznego i Poradni Neonatologicznej 60/PN/WU/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 62/PN/MN/2018

Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej 5/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/PN/MN/2018

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/MN/2018

DOPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI POPRZEZ ZAKUP I DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZESTAWU DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ ( STERYLIZATOR) 57/PN/WU/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pt. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego nr WND-RPPD.02.05.00-20-0009/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. 55/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 54/PN/WU/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 53/PN/WU/2018

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 49/PN/WU/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Pn. ZDROWE MATKA I DZIECKO - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci 51/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 41/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2018

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/AB/2018

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mirobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2018

Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/WU/2018

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/WU/2018

Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 45/PN/MN/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2018

Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego i Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska 39/PN/MN/2018

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2018

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2018

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/MN/2018

Wymiana stolarki okiennej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 36/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu do badań urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/WU/2018

Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego 30/PN/MN/2018

Remont magazynu rzeczy osób chorych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 32/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Ortopedycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 18/PN/MN/2018

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 28/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska 22/PN/MN/2018

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/WU/2018

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2018

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/WU/2018

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/WU/2018

Zakup i dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/MN/2018

Dostawa endoprotez, implantów stawu kolanowego i barkowego, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy. 16/PN/WU/2018

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2018

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2018

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/WU/2018

Zakup i dostawa leków dla Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2018

Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047 12/PN/MN/2018

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/WU/2018

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/WU/2018

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2018

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2018

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 1/PN/MN/2018

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/MN/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 33/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 34/PN/MN/2017

Zakup w systemie ratalnym dygestorium tkankowego na potrzeby Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 49/PN/MN/2017

Zakup i dostawa sterylnych jednorazowych narzędzi laparaskopowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/MN/2017

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ortopedyczno - Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 46/PN/MN/2017

Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG 44/PN/WU/2017

Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną 45/PN/MN/2017

zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2017

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 42/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2017

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/MN/2017

Dostawa sprzętu wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2017

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 38/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostepnej dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2017

Unieważnienia (38)

Temat Sygnatura
Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla SZpitala Wojeódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/TP/MN/2022

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych , materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/WU/2022

Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy znamionowej min 350Kva, MW stacji transformatorowej S-1 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rygiera w Suwałkach 10/TP/WU/2022

"Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1" w systemie zaprojektuj i wykonaj 07/TP/WU/2022

Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej Szpitala Wojewózkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/TP/MN/2022

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 54/PN/MN/2021

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 52/PN/WU/2021

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. "Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 39/TP/WU/2021

"Budowa placu manewrowo - technicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" 38/PN/WU/2021

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2021

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2021

Dostawa koncentratorów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2021

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. "Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 15/PN/WU/2021

Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy 3/PN/MN/2021

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-4R-341 Pn." WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH " dofinansowanego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 50/PN/MN/2020

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn." Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne " dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 29/PN/WU/2020

Zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn."Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20 25/PN/MN/2020

Dostawa endoprotez ,implantów ortopedycznych ,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojew.dzkiego 17/PN/WU/2020

Zakup sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2020

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2020

Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2020

Wykonanie usług serwisowych i konserwacji dźwigów będących w zasobach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/WU/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" 33/PN/MN/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" 30/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/MN/2018

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci" 01/PN/WU/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 61/PN/WU/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/WU/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 44/PN/MN/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 42/PN/MN/2018

Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" 37/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 38/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego 27/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego" 20/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy. 6/PN/WU/2018

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 40/PN/WU/2017