Szczegóły zamawiającego

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwalki

Telefon: (87 ) 87 562 94 37

Fax: (87 ) 562 95 94

E-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

WWW: www.szpital.suwalki.pl


Ogłoszenia (148)

Roboty (10)

Temat Sygnatura
Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 42/PN/WU/2017

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 40/PN/WU/2017

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 38/PN/WU/2017

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 27/PN/WU/2017

Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 10/PN/WU/2017

Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 6/PN/WU/2017

Rozbudowa budynku szpitala o zewnętrzny dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - etap I 36/PN/MS/2015

Rozbudowa budynku szpitala o zewnętrzny dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w ramacch projektu "Likwidacja barier architektonicznzych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach" - etap I 28/PN/MS/2015

Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa Oddziałów Szpitalnych w ramach inwestycji pn. : Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki - I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2015

Rozbudowa budynku szpitala o zewnętrzny dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych 5/PN/MS/2015

Dostawy (109)

Temat Sygnatura
Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną 45/PN/MN/2017

Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG 44/PN/WU/2017

zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2017

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 34/PN/MN/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 33/PN/WU/2017

Dostawa sprzętu wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/MN/2017

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostepnej dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewodzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2017

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2017

Zakup i dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, urządzeniami 29/PN/MN/2017

Dostawa roztworów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 28/PN/WU/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2017

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2017

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/WU/2017

dostawa dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 18/PN/MN/2017

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2017

Dostawa systemów do pobierania krwi żylnej i włośniczkowej wraz z dzierżawą aparatu do OB dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/MN/2017

Dostawa endoprotez, implantów stawu kolanowego i barkowego, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 19/PN/WU/2017

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2017

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2017

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MN/2017

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych, systemów do stabilizacji kręgosłupa, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2017

Dostawa odczynników wraz zdzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dt. Ludwika Rydygiera w Suwałakch 13/PN/MN/2017

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2017

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2017

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2017

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2017

dostawa testów do automatycznego analizatora do technik Elisa - Analyzer I-2P, do półautomatu EuroBlotMaster z oprogramowaniem do oceny testów typu BLOT oraz do mikroskopu fluorescncyjnego, znajdujących się na wyposażeniu Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/WU/2016

Dostawa testów kontroli skuteczności maszynowego procesu mycia i dezynfekcji, wskaźników sterylizacji i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/MN/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/WU/2016

Dostawa odczynników wraz zdzierżawą aparatu na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/MN/2016

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2016

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2016

Dostawa odczynników z zakresu chemii klinicznej, ISE i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu badań diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2016

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2016

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/WU/2016

Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2016

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/WU/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/MN/2016

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/WU/2016

Zakup i dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2016

Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora hemostazy na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MN/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/WU/2016

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/WU/2016

Zakup i dostawa endoprotez i implantów stawu biodrowego oraz implantów do zabiegów artroskopowych z nieodpłatnym użyczeniem instrumentarium na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2016

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2016

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2016

dostawę dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2016

dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi oraz dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2016

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/MN/2016

Dostawa materiałów zespalających złamania kości z użyczeniem instrumentarium i soli próżniowej w tabletkach dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2016

Zakup i dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy 8/PN/MN/2016

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2016

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MN/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2016

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 62/PN/WU/2015

Dostawa odczynników na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 61/PN/MN/2015

Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach 60/PN/MN/2015

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/WU/2015

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/PN/MN/2015

Dostawa stabilizatorów do zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/WU/2015

Dostawa wirówki laboratoryjnej i sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych 57/PN/MN/2015

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 55/PN/MN/2015

Zakup i dostawa systemu do ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS wraz z osprzętem do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/WU/2015

Zakup i dostawa aparatów ultrasonograficznych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/WU/2015

Zakup, dostawa, uruchomienie, instalacja lampy do Tomografu komputerowego Light Speed Pro 32 GE Healthcare zgodnie z wykazem lamp RTG producenta GE Healthcare, kompatybilnej z systemem Light Speed Pro 32, zgodnej ze specyfikacją producenta Tomografu komputerowego, wykonanie testów specjalistycznych dopuszczających przedmiot zamówienia do użytkowania.. 46/PN/WU/2015

Dostawa wraz z wymianą i uruchomieniem trzech dźwigów Szpitalnych w ramach inwestycji pn. : Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki - I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 51/PN/WU/2015

Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika rydygiera w Suwałkach 49/PN/MS/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 48/PN/MN/2015

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/WU/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 45/PN/WU/2015

Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan (50%/50%) na cele grzewcze Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 44/PN/MN/2015

dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałakch 42/PN/MN/2015

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 39/PN/WU/2015

Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą mikrobiologicznych systemów diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/MS/2015

Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą mikrobiologicznych systemów diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MS/2015

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/WU/2015

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorow hemtatologicznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MS/2015

Dostawa testów wraz z dzierżawą sprzętu do ich wykonania na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MS/2015

dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MS/2015

Zakup i dostawa endoprotez totalnych stawu biodrowego oraz endoprotez i implantów złamań szyjki kości udowej z nieodpłatnym użyczeniem instrumentarium na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2015

Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne . 21/PN/WU/2015

dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MS/2015

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2015

dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi oraz dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/MS/2015

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/WU/2015

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2015

dostawa dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MS/2015

Dostawa materiałów zespalających złamania kości z użyczeniem instrumentarium, mat podłogowych antybakteryjnych, soli próżniowej w tabletkach ,klipsów kompatybilnych do klipsownicy firmy Olympus,balonów do pobierania próbek ujętych w Pakietach I-VI dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2015

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i pompy ciepła w ramach projektu pn Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne 7/PN/MS/2015

Dostawa jednorazowych wkładów kontrastu kompatybilnych ze wstrzykiwaczem Dual Shot Alpha firmy Nemoto dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/WU/2015

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/WU/2015

Zakup i dostawa Videgastroskopu i Videokolonoskopu na potrzebyOddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odzicnkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MS/2015

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2015

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2015

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2015

dostawa zestawów zabiegowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MS/2015

Usługi (29)

Temat Sygnatura
Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczających tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania. 31/PN/MN/2017

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 23/PN/MN/2017

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/MN/2017

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-MEDIS 11/PN/MN/2017

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2017

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" 9/PN/MN/2017

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2017

Świadczenie usług transportu medycznego: podstawowego i specjalistycznego na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2017

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 27/PN/MN/2016

Świadczenie usług transportu medycznego na rzecz Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 22/PN/MN/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 17/PN/MN/2016

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych, oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygier w Suwałkach 15/PN/MN/2016

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" 12/PN/MN/2016

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewodzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2016

Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 22 000 000 PLN 54/PN/WU/2015

Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł na okres 24 miesięcy 53/PN/MN/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 47/PN/MS/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 40/PN/MN/2015

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i pompy ciepła w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. 37/PN/MS/2015

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i konstrukcyjno - budowlanej, nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne 35/PN/WU/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 33/PN/MS/2015

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny i czynności pomocnicze dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2015

Pełnienie nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji inwestycji - Modernizacja , przebudowa oraz rozbudowa Oddziałów Szpitalnych w ramach inwestycji pn.: Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki - IEtap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2015

Pełnienie nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i pompy ciepła w ramach projektupn.: Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. 27/PN/MS/2015

Świadczenie usług transportu medycznego na rzecz Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/MS/2015

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych (bez obsługi medycznej), noszowanego i nienoszowanego oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygier w Suwałkach 13/PN/MS/2015

usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-MEDIS 10/PN/MS/2015

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MS/2015

Wyniki (138)

Temat Sygnatura
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG 44/PN/WU/2017

Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną 45/PN/MN/2017

zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2017

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 42/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2017

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/MN/2017

Dostawa sprzętu wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2017

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 38/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostepnej dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewodzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2017

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczających tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania. 31/PN/MN/2017

Dostawa roztworów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 28/PN/WU/2017

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2017

Zakup i dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, urządzeniami 29/PN/MN/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2017

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 27/PN/WU/2017

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2017

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 23/PN/MN/2017

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/WU/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2017

Dostawa odczynników wraz zdzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dt. Ludwika Rydygiera w Suwałakch 13/PN/MN/2017

dostawa dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 18/PN/MN/2017

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2017

Dostawa systemów do pobierania krwi żylnej i włośniczkowej wraz z dzierżawą aparatu do OB dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/MN/2017

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2017

Dostawa endoprotez, implantów stawu kolanowego i barkowego, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 19/PN/WU/2017

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2017

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2017

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/MN/2017

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-MEDIS 11/PN/MN/2017

Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 10/PN/WU/2017

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2017

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2017

Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 6/PN/WU/2017

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2017

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/WU/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2017

Świadczenie usług transportu medycznego: podstawowego i specjalistycznego na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2017

dostawa testów do automatycznego analizatora do technik Elisa - Analyzer I-2P, do półautomatu EuroBlotMaster z oprogramowaniem do oceny testów typu BLOT oraz do mikroskopu fluorescncyjnego, znajdujących się na wyposażeniu Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/WU/2016

Dostawa testów kontroli skuteczności maszynowego procesu mycia i dezynfekcji, wskaźników sterylizacji i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/MN/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/MN/2016

Dostawa odczynników z zakresu chemii klinicznej, ISE i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu badań diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2016

Dostawa odczynników wraz zdzierżawą aparatu na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/MN/2016

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2016

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/WU/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2016

Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2016

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/WU/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/WU/2016

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/WU/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 27/PN/MN/2016

Zakup i dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2016

Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora hemostazy na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MN/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 22/PN/MN/2016

Świadczenie usług transportu medycznego na rzecz Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2016

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/WU/2016

Zakup i dostawa endoprotez i implantów stawu biodrowego oraz implantów do zabiegów artroskopowych z nieodpłatnym użyczeniem instrumentarium na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2016

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2016

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2016

dostawę dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 17/PN/MN/2016

dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi oraz dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2016

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/MN/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2016

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych, oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygier w Suwałkach 15/PN/MN/2016

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewodzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2016

Zakup i dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy 8/PN/MN/2016

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2016

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MN/2016

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/WU/2016

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/WU/2015

Dostawa odczynników na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 61/PN/MN/2015

Dostawa stabilizatorów do zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/WU/2015

Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach 60/PN/MN/2015

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/PN/MN/2015

Zakup i dostawa systemu do ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS wraz z osprzętem do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/WU/2015

Dostawa wirówki laboratoryjnej i sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych 57/PN/MN/2015

Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 22 000 000 PLN 54/PN/WU/2015

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 55/PN/MN/2015

Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł na okres 24 miesięcy 53/PN/MN/2015

Zakup i dostawa aparatów ultrasonograficznych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/WU/2015

Zakup, dostawa, uruchomienie, instalacja lampy do Tomografu komputerowego Light Speed Pro 32 GE Healthcare zgodnie z wykazem lamp RTG producenta GE Healthcare, kompatybilnej z systemem Light Speed Pro 32, zgodnej ze specyfikacją producenta Tomografu komputerowego, wykonanie testów specjalistycznych dopuszczających przedmiot zamówienia do użytkowania.. 46/PN/WU/2015

Dostawa wraz z wymianą i uruchomieniem trzech dźwigów Szpitalnych w ramach inwestycji pn. : Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki - I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 51/PN/WU/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 48/PN/MN/2015

Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika rydygiera w Suwałkach 49/PN/MS/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 47/PN/MS/2015

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/WU/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 45/PN/WU/2015

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny i czynności pomocnicze dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2015

Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan (50%/50%) na cele grzewcze Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 44/PN/MN/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 39/PN/WU/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 40/PN/MN/2015

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/WU/2015

dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałakch 42/PN/MN/2015

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2015

Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą mikrobiologicznych systemów diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/MS/2015

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i konstrukcyjno - budowlanej, nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne 35/PN/WU/2015

Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne . 21/PN/WU/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 33/PN/MS/2015

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i pompy ciepła w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. 37/PN/MS/2015

Rozbudowa budynku szpitala o zewnętrzny dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - etap I 36/PN/MS/2015

Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą mikrobiologicznych systemów diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MS/2015

Dostawa testów wraz z dzierżawą sprzętu do ich wykonania na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MS/2015

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorow hemtatologicznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MS/2015

Pełnienie nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji inwestycji - Modernizacja , przebudowa oraz rozbudowa Oddziałów Szpitalnych w ramach inwestycji pn.: Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki - IEtap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2015

dostawa rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MS/2015

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i pompy ciepła w ramach projektu pn Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne 7/PN/MS/2015

Zakup i dostawa endoprotez totalnych stawu biodrowego oraz endoprotez i implantów złamań szyjki kości udowej z nieodpłatnym użyczeniem instrumentarium na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2015

dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MS/2015

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2015

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2015

Świadczenie usług transportu medycznego na rzecz Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/MS/2015

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/WU/2015

Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa Oddziałów Szpitalnych w ramach inwestycji pn. : Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki - I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2015

dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi oraz dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/MS/2015

dostawa dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MS/2015

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych (bez obsługi medycznej), noszowanego i nienoszowanego oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygier w Suwałkach 13/PN/MS/2015

usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-MEDIS 10/PN/MS/2015

Dostawa materiałów zespalających złamania kości z użyczeniem instrumentarium, mat podłogowych antybakteryjnych, soli próżniowej w tabletkach ,klipsów kompatybilnych do klipsownicy firmy Olympus,balonów do pobierania próbek ujętych w Pakietach I-VI dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2015

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2015

Dostawa jednorazowych wkładów kontrastu kompatybilnych ze wstrzykiwaczem Dual Shot Alpha firmy Nemoto dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/WU/2015

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/WU/2015

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MS/2015

Rozbudowa budynku szpitala o zewnętrzny dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych 5/PN/MS/2015

Zakup i dostawa Videgastroskopu i Videokolonoskopu na potrzebyOddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odzicnkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MS/2015

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 57/PN/WU/2014

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2015

dostawa sprzętu jednorazowego użytku 55/PN/MS/2014

dostawa zestawów zabiegowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MS/2015

Dostawa materiałów opatrunkowych - sterylnych, niesterylnych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 60/PN/MS/2014

Kompleksowa usługa żywienia pacjentów z zastosowaniem centralnego systemu dystrybucji, zmywania naczyń i sprzętu oraz usługa prowadzenia bufetu, świadczone na bazie pomieszczeń , wyposażenia i sprzętu dzierżawionych od Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 65/PN/WU/2014

Unieważnienia (11)

Temat Sygnatura
Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 40/PN/WU/2017

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MN/2017

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych, systemów do stabilizacji kręgosłupa, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2017

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" 9/PN/MN/2017

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2016

Dostawa materiałów zespalających złamania kości z użyczeniem instrumentarium i soli próżniowej w tabletkach dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 62/PN/WU/2015

Rozbudowa budynku szpitala o zewnętrzny dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w ramacch projektu "Likwidacja barier architektonicznzych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach" - etap I 28/PN/MS/2015

Pełnienie nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i pompy ciepła w ramach projektupn.: Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. 27/PN/MS/2015

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2015