Szczegóły zamawiającego

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Ulica, numer: Szpitalna 60

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwalki

Telefon: (87 ) 87 562 94 37

Fax: (87 ) 562 95 94

E-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

WWW: www.szpital.suwalki.pl


Ogłoszenia (236)

Roboty (23)

Temat Sygnatura
Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 35/PN/WU/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" 33/PN/MN/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" 30/PN/WU/2019

Dostosowanie obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - etap I, w systemie zaprojektuj i wykonaj. 28/PN/WU/2019

Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej 5/PN/WU/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Pn. ZDROWE MATKA I DZIECKO - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci 51/PN/WU/2018

Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 45/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 44/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 42/PN/MN/2018

Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" 37/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 38/PN/MN/2018

Wymiana stolarki okiennej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 36/PN/MN/2018

Remont magazynu rzeczy osób chorych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 32/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego 30/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego" 20/PN/MN/2018

Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047 12/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ortopedyczno - Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 46/PN/MN/2017

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 42/PN/WU/2017

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 40/PN/WU/2017

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 38/PN/WU/2017

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 27/PN/WU/2017

Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 10/PN/WU/2017

Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 6/PN/WU/2017

Dostawy (179)

Temat Sygnatura
Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 "Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" 12/PN/WU/2020

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/WU/2020

Dostawa odczynników do analizatorów dzierżawionych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/MN/2020

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2020

Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2020

Zakup sprzętu na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MN/2020

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododziałem Geriatrii oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego na potrzeby walki z osteoporozą -Etap II 3/PN/WU/2020

Zakup 4 kompletów zestawów narzędzi do zabiegów okulistycznych na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-3R-247 realizowanego z Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska tj. LEAN MANAGEMENT JAKO INNOWACJA W SZPITALACH POGRANICZA POLSKO-LITEWSKIEGO 1/PN/MN/2020

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2019

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 44/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-00 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 45/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 40/PN/WU/2019

Zakup mebli i sprzętów medycznych na potrzeby Oddziałów Szpitalnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-246 realizowanego z Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska pn. Przede wszystkim pacjent - poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim.'' 42/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby walki z osteoporozą w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 39/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2019

Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 36/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2019

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2019

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MN/2019

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/MN/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/MN/2019

Zakup sprzętu w ramach projektu pt. Cooperation for sensitive data protection: new challenges - modern solutions dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 27/PN/MN/2019

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MN/2019

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2019

Dostawa endoprotez ,implantów ortopedycznych ,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojew.dzkiego 21/PN/WU/2019

Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Poradni i Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Bloku Operacyjnego 20/PN/WU/2019

Zakup sterylizatora nisko temperaturowego na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-3R-247 realizowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska tj. LEAN MANAGEMENT jako innowacja w szpitalach pogranicza Polsko - Litewskiego 18/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIS.09.01.00-00-0355/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/MN/2019

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2019

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MN/2019

Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 14/PN/WU/2019

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci 10/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby pogłębionej diagnostyki obrazowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem piersi w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego WND-RPPD.08.04.01-20-0081/18 Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii 08/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIS.09.01.00-00-0355/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2019

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci" 01/PN/WU/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 62/PN/MN/2018

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 61/PN/WU/2018

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Oddziału Neonatologicznego, Pediatrycznego i Poradni Neonatologicznej 60/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/PN/MN/2018

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/MN/2018

DOPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI POPRZEZ ZAKUP I DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZESTAWU DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ ( STERYLIZATOR) 57/PN/WU/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pt. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego nr WND-RPPD.02.05.00-20-0009/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. 55/PN/MN/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 53/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 54/PN/WU/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/WU/2018

Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/WU/2018

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/AB/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2018

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mirobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 41/PN/MN/2018

Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego i Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska 39/PN/MN/2018

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/MN/2018

Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego 27/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu do badań urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/WU/2018

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 28/PN/WU/2018

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2018

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska 22/PN/MN/2018

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/WU/2018

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Ortopedycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 18/PN/MN/2018

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2018

Zakup i dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/MN/2018

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/WU/2018

Dostawa endoprotez, implantów stawu kolanowego i barkowego, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy. 16/PN/WU/2018

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2018

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/WU/2018

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/WU/2018

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy. 6/PN/WU/2018

Zakup i dostawa leków dla Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2018

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2018

Zakup w systemie ratalnym dygestorium tkankowego na potrzeby Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 49/PN/MN/2017

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/MN/2017

Zakup i dostawa sterylnych jednorazowych narzędzi laparaskopowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/MN/2017

Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną 45/PN/MN/2017

Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG 44/PN/WU/2017

zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2017

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 34/PN/MN/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 33/PN/WU/2017

Dostawa sprzętu wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/MN/2017

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostepnej dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewodzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2017

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2017

Zakup i dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, urządzeniami 29/PN/MN/2017

Dostawa roztworów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 28/PN/WU/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2017

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2017

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/WU/2017

dostawa dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 18/PN/MN/2017

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2017

Dostawa systemów do pobierania krwi żylnej i włośniczkowej wraz z dzierżawą aparatu do OB dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/MN/2017

Dostawa endoprotez, implantów stawu kolanowego i barkowego, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 19/PN/WU/2017

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2017

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2017

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MN/2017

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych, systemów do stabilizacji kręgosłupa, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2017

Dostawa odczynników wraz zdzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dt. Ludwika Rydygiera w Suwałakch 13/PN/MN/2017

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2017

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2017

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2017

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2017

dostawa testów do automatycznego analizatora do technik Elisa - Analyzer I-2P, do półautomatu EuroBlotMaster z oprogramowaniem do oceny testów typu BLOT oraz do mikroskopu fluorescncyjnego, znajdujących się na wyposażeniu Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/WU/2016

Dostawa testów kontroli skuteczności maszynowego procesu mycia i dezynfekcji, wskaźników sterylizacji i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/MN/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/WU/2016

Dostawa odczynników wraz zdzierżawą aparatu na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/MN/2016

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2016

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2016

Dostawa odczynników z zakresu chemii klinicznej, ISE i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu badań diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2016

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2016

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/WU/2016

Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2016

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/WU/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/MN/2016

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/WU/2016

Zakup i dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2016

Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora hemostazy na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MN/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/WU/2016

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/WU/2016

Zakup i dostawa endoprotez i implantów stawu biodrowego oraz implantów do zabiegów artroskopowych z nieodpłatnym użyczeniem instrumentarium na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2016

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2016

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2016

dostawę dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2016

dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi oraz dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2016

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/MN/2016

Dostawa materiałów zespalających złamania kości z użyczeniem instrumentarium i soli próżniowej w tabletkach dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2016

Zakup i dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy 8/PN/MN/2016

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2016

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MN/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2016

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 62/PN/WU/2015

Dostawa odczynników na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 61/PN/MN/2015

Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach 60/PN/MN/2015

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/WU/2015

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/PN/MN/2015

Dostawa stabilizatorów do zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/WU/2015

Dostawa wirówki laboratoryjnej i sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych 57/PN/MN/2015

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 55/PN/MN/2015

Zakup i dostawa systemu do ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS wraz z osprzętem do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/WU/2015

Zakup i dostawa aparatów ultrasonograficznych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/WU/2015

Zakup, dostawa, uruchomienie, instalacja lampy do Tomografu komputerowego Light Speed Pro 32 GE Healthcare zgodnie z wykazem lamp RTG producenta GE Healthcare, kompatybilnej z systemem Light Speed Pro 32, zgodnej ze specyfikacją producenta Tomografu komputerowego, wykonanie testów specjalistycznych dopuszczających przedmiot zamówienia do użytkowania.. 46/PN/WU/2015

Dostawa wraz z wymianą i uruchomieniem trzech dźwigów Szpitalnych w ramach inwestycji pn. : Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki - I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 51/PN/WU/2015

Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika rydygiera w Suwałkach 49/PN/MS/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 48/PN/MN/2015

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/WU/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 45/PN/WU/2015

Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan (50%/50%) na cele grzewcze Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 44/PN/MN/2015

dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałakch 42/PN/MN/2015

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 39/PN/WU/2015

Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą mikrobiologicznych systemów diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/MS/2015

Usługi (34)

Temat Sygnatura
Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2020

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczającą tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 2/PN/MN/2020

Wykonanie usług serwisowych i konserwacji dźwigów będących w zasobach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/WU/2019

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 43/PN/MN/2019

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2019

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 135/2019/N/SUWAŁKI

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, utylizacji odpadów medycznych z terenu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. ludwika Rydygiersa w Suwałkach 24/PN/WU/2019

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2019

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 49/PN/WU/2018

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/WU/2018

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2018

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" 11/PN/MN/2018

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2018

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 1/PN/MN/2018

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczających tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania. 31/PN/MN/2017

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 23/PN/MN/2017

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/MN/2017

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-MEDIS 11/PN/MN/2017

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2017

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" 9/PN/MN/2017

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2017

Świadczenie usług transportu medycznego: podstawowego i specjalistycznego na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2017

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 27/PN/MN/2016

Świadczenie usług transportu medycznego na rzecz Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 22/PN/MN/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 17/PN/MN/2016

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych, oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygier w Suwałkach 15/PN/MN/2016

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" 12/PN/MN/2016

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewodzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2016

Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 22 000 000 PLN 54/PN/WU/2015

Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł na okres 24 miesięcy 53/PN/MN/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 47/PN/MS/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 40/PN/MN/2015

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i pompy ciepła w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. 37/PN/MS/2015

Wyniki (214)

Temat Sygnatura
Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/WU/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododziałem Geriatrii oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego na potrzeby walki z osteoporozą -Etap II 3/PN/WU/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MN/2020

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2020

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2020

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczającą tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 2/PN/MN/2020

Zakup 4 kompletów zestawów narzędzi do zabiegów okulistycznych na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-3R-247 realizowanego z Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska tj. LEAN MANAGEMENT JAKO INNOWACJA W SZPITALACH POGRANICZA POLSKO-LITEWSKIEGO 1/PN/MN/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-00 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 45/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2019

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 44/PN/MN/2019

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 135/2019/N/SUWAŁKI

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 36/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby walki z osteoporozą w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego 39/PN/WU/2019

Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 43/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 40/PN/WU/2019

Zakup mebli i sprzętów medycznych na potrzeby Oddziałów Szpitalnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-246 realizowanego z Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska pn. Przede wszystkim pacjent - poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim.'' 42/PN/WU/2019

Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/WU/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 35/PN/WU/2019

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2019

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2019

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MN/2019

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Poradni i Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Bloku Operacyjnego 20/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach 14/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/MN/2019

Dostosowanie obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej - etap I, w systemie zaprojektuj i wykonaj. 28/PN/WU/2019

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2019

Zakup sterylizatora nisko temperaturowego na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-3R-247 realizowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska tj. LEAN MANAGEMENT jako innowacja w szpitalach pogranicza Polsko - Litewskiego 18/PN/MN/2019

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, utylizacji odpadów medycznych z terenu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. ludwika Rydygiersa w Suwałkach 24/PN/WU/2019

Zakup sprzętu w ramach projektu pt. Cooperation for sensitive data protection: new challenges - modern solutions dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 27/PN/MN/2019

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MN/2019

Dostawa endoprotez ,implantów ortopedycznych ,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojew.dzkiego 21/PN/WU/2019

Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/MN/2019

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci 10/PN/WU/2019

Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby pogłębionej diagnostyki obrazowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem piersi w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego WND-RPPD.08.04.01-20-0081/18 Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii 08/PN/WU/2019

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIS.09.01.00-00-0355/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/MN/2019

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego POIS.09.01.00-00-0355/18 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2019

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/WU/2019

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2019

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Oddziału Neonatologicznego, Pediatrycznego i Poradni Neonatologicznej 60/PN/WU/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 62/PN/MN/2018

Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej 5/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/PN/MN/2018

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/MN/2018

DOPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI POPRZEZ ZAKUP I DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZESTAWU DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ ( STERYLIZATOR) 57/PN/WU/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pt. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego nr WND-RPPD.02.05.00-20-0009/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. 55/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 54/PN/WU/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 53/PN/WU/2018

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 49/PN/WU/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Pn. ZDROWE MATKA I DZIECKO - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci 51/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 41/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2018

Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/AB/2018

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mirobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2018

Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/WU/2018

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/WU/2018

Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 45/PN/MN/2018

Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2018

Zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego i Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska 39/PN/MN/2018

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2018

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2018

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/MN/2018

Wymiana stolarki okiennej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 36/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu do badań urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/WU/2018

Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego 30/PN/MN/2018

Remont magazynu rzeczy osób chorych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 32/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Ortopedycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 18/PN/MN/2018

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 28/PN/WU/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska 22/PN/MN/2018

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/WU/2018

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2018

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/WU/2018

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/WU/2018

Zakup i dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/MN/2018

Dostawa endoprotez, implantów stawu kolanowego i barkowego, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy. 16/PN/WU/2018

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2018

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2018

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/WU/2018

Zakup i dostawa leków dla Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2018

Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047 12/PN/MN/2018

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/WU/2018

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/WU/2018

Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/MN/2018

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2018

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 1/PN/MN/2018

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 48/PN/MN/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 33/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków dla wspólnej grupy zakupowej 34/PN/MN/2017

Zakup w systemie ratalnym dygestorium tkankowego na potrzeby Pracowni Histopatologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 49/PN/MN/2017

Zakup i dostawa sterylnych jednorazowych narzędzi laparaskopowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/MN/2017

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ortopedyczno - Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn. Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego. 46/PN/MN/2017

Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG 44/PN/WU/2017

Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną 45/PN/MN/2017

zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/MN/2017

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 42/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2017

Dostawa testów,wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/MN/2017

Dostawa sprzętu wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2017

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 38/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostepnej dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2017

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby świadczenia usług okulistycznych w Szpitalu Wojewodzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MN/2017

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczających tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania. 31/PN/MN/2017

Dostawa roztworów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 28/PN/WU/2017

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2017

Zakup i dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, urządzeniami 29/PN/MN/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/WU/2017

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w systemie zaprojektuj i wykonaj 27/PN/WU/2017

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2017

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania 23/PN/MN/2017

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/PN/WU/2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2017

Dostawa odczynników wraz zdzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dt. Ludwika Rydygiera w Suwałakch 13/PN/MN/2017

dostawa dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 18/PN/MN/2017

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2017

Dostawa systemów do pobierania krwi żylnej i włośniczkowej wraz z dzierżawą aparatu do OB dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/MN/2017

Dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2017

Dostawa endoprotez, implantów stawu kolanowego i barkowego, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 19/PN/WU/2017

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 17/PN/WU/2017

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2017

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12/PN/MN/2017

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego KS-MEDIS 11/PN/MN/2017

Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 10/PN/WU/2017

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/MN/2017

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2017

Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 6/PN/WU/2017

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2017

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/WU/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2017

Świadczenie usług transportu medycznego: podstawowego i specjalistycznego na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2017

dostawa testów do automatycznego analizatora do technik Elisa - Analyzer I-2P, do półautomatu EuroBlotMaster z oprogramowaniem do oceny testów typu BLOT oraz do mikroskopu fluorescncyjnego, znajdujących się na wyposażeniu Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/WU/2016

Dostawa testów kontroli skuteczności maszynowego procesu mycia i dezynfekcji, wskaźników sterylizacji i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/MN/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/MN/2016

Dostawa odczynników z zakresu chemii klinicznej, ISE i immunochemii wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu badań diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MN/2016

Dostawa odczynników wraz zdzierżawą aparatu na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/MN/2016

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/WU/2016

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/WU/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2016

Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/MN/2016

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/WU/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/PN/WU/2016

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/WU/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 27/PN/MN/2016

Zakup i dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/MN/2016

Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora hemostazy na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/PN/MN/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 22/PN/MN/2016

Świadczenie usług transportu medycznego na rzecz Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/MN/2016

Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/WU/2016

Zakup i dostawa endoprotez i implantów stawu biodrowego oraz implantów do zabiegów artroskopowych z nieodpłatnym użyczeniem instrumentarium na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2016

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2016

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2016

dostawę dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2016

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury. 17/PN/MN/2016

dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi oraz dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2016

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13/PN/MN/2016

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2016

Świadczenie usługi transportu pacjentów - dzieci i dorosłych, oraz transportu krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygier w Suwałkach 15/PN/MN/2016

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewodzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2016

Zakup i dostawa obłożeń specjalistycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy 8/PN/MN/2016

Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 7/PN/MN/2016

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 6/PN/MN/2016

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2016

Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/WU/2016

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/PN/WU/2015

Dostawa odczynników na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 61/PN/MN/2015

Dostawa stabilizatorów do zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/WU/2015

Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach 60/PN/MN/2015

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/PN/MN/2015

Zakup i dostawa systemu do ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS wraz z osprzętem do sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/WU/2015

Dostawa wirówki laboratoryjnej i sondy do nieizotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych 57/PN/MN/2015

Usługa udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 22 000 000 PLN 54/PN/WU/2015

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 55/PN/MN/2015

Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł na okres 24 miesięcy 53/PN/MN/2015

Zakup i dostawa aparatów ultrasonograficznych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/WU/2015

Zakup, dostawa, uruchomienie, instalacja lampy do Tomografu komputerowego Light Speed Pro 32 GE Healthcare zgodnie z wykazem lamp RTG producenta GE Healthcare, kompatybilnej z systemem Light Speed Pro 32, zgodnej ze specyfikacją producenta Tomografu komputerowego, wykonanie testów specjalistycznych dopuszczających przedmiot zamówienia do użytkowania.. 46/PN/WU/2015

Dostawa wraz z wymianą i uruchomieniem trzech dźwigów Szpitalnych w ramach inwestycji pn. : Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki - I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 51/PN/WU/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 48/PN/MN/2015

Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika rydygiera w Suwałkach 49/PN/MS/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 47/PN/MS/2015

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych do Apteki Ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/PN/WU/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 45/PN/WU/2015

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny i czynności pomocnicze dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/PN/WU/2015

Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan (50%/50%) na cele grzewcze Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 44/PN/MN/2015

Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach. 39/PN/WU/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 40/PN/MN/2015

Dostawa leków do Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 30/PN/WU/2015

dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałakch 42/PN/MN/2015

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2015

Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą mikrobiologicznych systemów diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/MS/2015

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i konstrukcyjno - budowlanej, nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne 35/PN/WU/2015

Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z przyłączeniem ogniw do istniejącej sieci elektrycznej Szpitala w ramach projektu pn Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne . 21/PN/WU/2015

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury 33/PN/MS/2015

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i pompy ciepła w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. 37/PN/MS/2015

Rozbudowa budynku szpitala o zewnętrzny dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - etap I 36/PN/MS/2015

Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą mikrobiologicznych systemów diagnostycznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 34/PN/MS/2015

Dostawa testów wraz z dzierżawą sprzętu do ich wykonania na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/MS/2015

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorow hemtatologicznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 32/PN/MS/2015

Unieważnienia (25)

Temat Sygnatura
Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2020

Wykonanie usług serwisowych i konserwacji dźwigów będących w zasobach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/PN/WU/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" 33/PN/MN/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" 30/PN/WU/2019

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/MN/2018

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci" 01/PN/WU/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2019

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 61/PN/WU/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/WU/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 44/PN/MN/2018

Zakup i dostawa biochemicznych testów diagnostycznych wraz etykietami do drukarki analizatora oraz materiałów ochronnych, odkażających i opatrunkowych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 42/PN/MN/2018

Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" 37/PN/MN/2018

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura 38/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego 27/PN/MN/2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego" 20/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy. 6/PN/WU/2018

Remont ( Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020 40/PN/WU/2017

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/MN/2017

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych, systemów do stabilizacji kręgosłupa, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2017

Zakup i dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 4/PN/WU/2017

Usługi serwisowe oraz usługi związane z aktualizacją Szpitalnego Systemu Informatycznego "KS-MEDIS" 9/PN/MN/2017

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2016

Dostawa materiałów zespalających złamania kości z użyczeniem instrumentarium i soli próżniowej w tabletkach dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 62/PN/WU/2015