Szczegóły zamawiającego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Ulica, numer: Wysokie Brzegi 4

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Telefon: (033 ) 84 48 230

Fax: (033 ) 84 48 384

E-mail: zamowienia@szpital.oswiecim.pl

WWW: