Szczegóły zamawiającego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje

Kod pocztowy: 57-330

Miejscowość: Szczytna

Telefon: (074 ) 8683 270

Fax: (074 ) 8684 172

E-mail: zdroje@wroclaw.lasy.qov.pl

WWW: www.zdroje.wroclaw.lasy.gov.pl


Archiwum