Szczegóły zamawiającego

Szpital Specjalistyczny

Ulica, numer: Zjednoczenia 10

Kod pocztowy: 41-500

Miejscowość: Chorzów

Telefon: (32 ) 2413255-59

Fax: (32 ) 2414733

E-mail: szpital_spec@poczta.onet.pl

WWW:


Ogłoszenia (53)

Roboty (4)

Dostawy (33)

Temat Sygnatura
Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/9/19

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/7/19

Dostawa odczynników i testów do badań diagnostyki laboratoryjnej. PN/OD/6/19

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/5/19

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/2/19

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy. PN/DA/12/18

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/10/18

Dostawa aparatury medycznej do izolatek wysokozakaźnych. PN/AM/9/18

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/8/18

Dostawa leku bezinterferonowego. PPN/L/7/18

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/6/18

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/3/18

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych PPN/L/1/18

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/10/17

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych PPN/L/9/17

Dostawa odczynników i testów do badań diagnostyki laboratoryjnej. PN/OD/8/17

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/6/17

Dostawa leku bezinterferonowego WZW typu C PN/L/5/17

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/4/17

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych PPN/L/3/17

Dostawa produktów leczniczych PN/L/2/17

Dostawa odczynników do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów przez okres 24 miesięcy. PN/DA/9/16

Dostawa produktów leczniczych. PPN/L/7/16

Dostawa produktów leczniczych PN/L/6/16

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/5/16

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych PPN/L/3/16

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/1/16

Dostawa produktów leczniczych. PPN/L/12/15

Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych, dzierżawa analizatorów wraz z odczynnikami do badań hematologicznych i do elektroforezy. PN/OD/10/15

Dostawa leków przeciwwirusowych. PPN/L/11/15

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/6/15

Dostawa produktu leczniczego - Symeprewir PPN/L/5/15

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/2/15

Usługi (16)

Temat Sygnatura
Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/8/19

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/4/19

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. US/OM/1/19

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/11/18

Wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów szpitala i poradni szpitalnych. KO/BL/5/18

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/4/2018

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/2/18

Usługa ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej, przez okres 12 miesięcy. US/OM/1/18

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/11/17

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/1/17

Usługa ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej, przez okres 12 miesięcy. PN/OM/1/17

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/8/16

Wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów szpitala i poradni szpitalnych. KO/BL/4/16

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. PN/K/2/16

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. PN/TK/13/15

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. PN/K/3/15

Wyniki (49)

Temat Sygnatura
Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/8/19

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/7/19

Dostawa odczynników i testów do badań diagnostyki laboratoryjnej. PN/OD/6/19

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/5/19

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/4/19

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/2/19

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/10/18

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. US/OM/1/19

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy. PN/DA/12/18

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/11/18

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/8/18

Dostawa aparatury medycznej do izolatek wysokozakaźnych. PN/AM/9/18

Dostawa leku bezinterferonowego. PPN/L/7/18

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/6/18

Wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów szpitala i poradni szpitalnych. KO/BL/5/18

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/4/2018

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/3/18

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych PPN/L/1/18

Usługa ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej, przez okres 12 miesięcy. US/OM/1/18

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/10/17

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/11/17

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych PPN/L/9/17

Dostawa odczynników i testów do badań diagnostyki laboratoryjnej. PN/OD/8/17

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/6/17

Zabezpieczenie epidemiologiczne województwa śląskiego - utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie. PN/IZ//7/17

Dostawa leku bezinterferonowego WZW typu C PN/L/5/17

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/4/17

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/2/17

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych PPN/L/3/17

Dostawa produktów leczniczych PN/L/2/17

Usługa ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej, przez okres 12 miesięcy. PN/OM/1/17

Dostawa odczynników do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów przez okres 24 miesięcy. PN/DA/9/16

Dostawa produktów leczniczych. PPN/L/7/16

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/8/16

Dostawa produktów leczniczych PN/L/6/16

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/5/16

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych PPN/L/3/16

Wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów szpitala i poradni szpitalnych. KO/BL/4/16

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/1/16

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. PN/K/2/16

Dostawa produktów leczniczych. PPN/L/12/15

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. PN/TK/13/15

Dostawa leków przeciwwirusowych. PPN/L/11/15

Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych, dzierżawa analizatorów wraz z odczynnikami do badań hematologicznych i do elektroforezy. PN/OD/10/15

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/6/15

Remont dachu Budynku Oddziału Zakaźnego w technologii natrysku pianką PUR grubości 9 cm z malowaniem i posypką łupkową przeciw UV PN/RD/9/15

Dostawa produktu leczniczego - Symeprewir PPN/L/5/15

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. PN/K/3/15

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/2/15

Unieważnienia (3)